CREDITUL MOBILIAR (1)  – de Mihai Eminescu

CREDITUL MOBILIAR (1) – de Mihai Eminescu

Proiectându-se înfiinţarea unei bănci în companie numită Credit Mobiliar avem în România spectacolul comic de-a vedea foile invocând când naţionalitatea, când patria, când libertatea, pentru a recomanda publicului întreprinderea aceasta. Între fondatorii acestei bănci întâmpinăm în adevăr o sumă de…

[„ÎN PARLAMENTUL GERMANIEI…”] – de Mihai Eminescu [30 decembrie 1881]

[„ÎN PARLAMENTUL GERMANIEI…”] – de Mihai Eminescu [30 decembrie 1881]

În Parlamentul Germaniei principele de Bismarck, referindu-se adeseori la opinia împăratului şi zicând că pe aceasta o reprezintă, a dat de-o opoziţie vie din partea partidului liberal, care înţelegea constituţionalismul cu totul într-alt chip. Opoziţia liberală susţinea că opinia împăratului…

[„NICI SĂRBĂTORILE NU POT TRECE…”] – de Mihai Eminescu [25 decembrie 1881 ]

[„NICI SĂRBĂTORILE NU POT TRECE…”] – de Mihai Eminescu [25 decembrie 1881 ]

Nici sărbătorile nu pot trece la noi în ţară fără polemică. „Românul” impută ziarelor opoziţiunii că, de unde pân-în ajunul mesajului se arătau adversare Austriei, după ce o satisfacţiune au devenit necesară ele s-au prefăcut în amice ai puterii vecine,…

[„ZIARELE AUSTRIACE CONSTATĂ…”] – de Mihai Eminescu [24 decembrie 1881]

[„ZIARELE AUSTRIACE CONSTATĂ…”] – de Mihai Eminescu [24 decembrie 1881]

Ziarele austriace constată cu satisfacţiune că presa conservatoare din Anglia favorizează interesele şi necesităţile monarhiei vecine în cestiunea dunăreană. Foile din Londra merg chiar mai departe decât cele austriace şi nu se sfiesc de-a afirma că Austro-Ungaria ar fi având…

[„«ROMÂNUL» NE FACE O IMPUTARE…”] – de Mihai Eminescu [17 decembrie 1881]

[„«ROMÂNUL» NE FACE O IMPUTARE…”] – de Mihai Eminescu [17 decembrie 1881]

„Românul” ne face o imputare gravă din buna opinie pe care ziarul izraelit „Apărătorul”’ pare a fi având despre partidul conservator. Nu ştim ce-o fi zis „Apărătorul”, căci am scăpat din vedere articolul în cestiune şi numai pe citatele „Românului”…

[„CONTELE HOYOS SOSIND LA VIENA…”] – de Mihai Eminescu [15 decembrie 1881]

[„CONTELE HOYOS SOSIND LA VIENA…”] – de Mihai Eminescu [15 decembrie 1881]

Contele Hoyos sosind la Viena, unde a fost chemat de ministrul de esterne pentru a raporta, oficiosul „Fremdenblatt” crede că va afla în curând dacă sunt întemeiate speranţele pentru o încurândă restabilire a relaţiilor amicale la cari o îndreptăţeau cele…

[„CU AROGANŢA CUNOSCUTĂ…”] – de Mihai Eminescu [13 decembrie 1881]

[„CU AROGANŢA CUNOSCUTĂ…”] – de Mihai Eminescu [13 decembrie 1881]

Cu aroganţa cunoscută a foilor ungureşti, care stă cu totul în disproporţie cu însemnătatea statului şi rasei maghiare, şi cu un amestec de espresii de rând caracteristice pentru elementul semitic care face politică în Ungaria, oficiosul „Pesther Lloyd” revine din…

[„PRECUM ILUSTRUL D. GIANI…”] – de Mihai Eminescu [12 decembrie 1881]

[„PRECUM ILUSTRUL D. GIANI…”] – de Mihai Eminescu [12 decembrie 1881]

Precum ilustrul d. Giani, o personalitate pe cât de profundă pe atât de măreaţă a partidului roşu, se visează în Cameră exercitându-şi meseria de advocat şi se adresează deputaţilor cu esclamaţia „D-nilor judecători!”, tot astfel ilustrul d. Stătescu, ca ministru…

[„AM PUBLICAT ÎN NO. DE LA 2 DECEMVRIE…”] – de Mihai Eminescu [6 decembrie 1881 ]

[„AM PUBLICAT ÎN NO. DE LA 2 DECEMVRIE…”] – de Mihai Eminescu [6 decembrie 1881 ]

Am publicat în no. de la 2 decemvrie al „Timpului” răspunsul prezintat de d. Maiorescu la mesajul tronului în numele minorităţii conservatoare a Camerei. Acest răspuns cuprinde un program aproape complet de organizare interioară şi vine în momentul cel mai…

[„PÂNĂ LA PROCLAMAREA REGATULUI…”] – de Mihai Eminescu [29 noiembrie 1881]

[„PÂNĂ LA PROCLAMAREA REGATULUI…”] – de Mihai Eminescu [29 noiembrie 1881]

Până la proclamarea regatului se putea susţine cu drept cuvânt că deosebirea între programul partidului roşu şi acel al partidului conservator era diametral opus[ă ], că vederile unora escludeau vederile celorlalţi. Partidul roşu, având şef pe redactorul „Republicei Rumâne” şi…

[„«PESTHER-LLOYD» ŞI ALTE ZIARE…”] – de Mihai Eminescu [28 noiembrie 1881 ]

[„«PESTHER-LLOYD» ŞI ALTE ZIARE…”] – de Mihai Eminescu [28 noiembrie 1881 ]

„Pesther-Lloyd” şi alte ziare oficioase austro-ungare sunt în prada unor curioase fantazii în privirea poziţiei României ca stat independent, fantazii cărora le dau zbor cu ocazia discutării cestiunii Dunării. Dăm un specimen de asemenea natură, reprodus din ziarul oficios al…

[„ZI-I SĂ NU-ŢI ZICĂ…”] – de Mihai Eminescu [25 noiembrie 1881]

[„ZI-I SĂ NU-ŢI ZICĂ…”] – de Mihai Eminescu [25 noiembrie 1881]

Zi-i să nu-ţi zică, povestea celeia. Un articol al pseudonimului Delfinul publicat în „Timpul” dă „Românului” ocazia de-a ne insinua până şi tendenţe revoluţionare. Un articol semnat c-un nume propriu sau c-un pseudonim atât de transparent precum e „Delfinul [î]l…

[„CONTINUĂM A REPRODUCE…”] – de Mihai Eminescu [21 noiembrie 1881 ]

[„CONTINUĂM A REPRODUCE…”] – de Mihai Eminescu [21 noiembrie 1881 ]

Continuăm a reproduce, de astă dată din „Neue freie Presse”, consideraţiunile şi criticele ce le-a inspirat foilor austro-ungare pasajul din discursul tronului privitor la cestiunea Dunării: Mesajul cu care regele Carol al României a deschis Adunările se adresează în partea…

[„TOATĂ PRESA AUSTRO-UNGARĂ…”] – de Mihai Eminescu [20 noiembrie 1881]

[„TOATĂ PRESA AUSTRO-UNGARĂ…”] – de Mihai Eminescu [20 noiembrie 1881]

Toată presa austro-ungară ocupându-se de mesajul cu care s-a deschis Corpurile noastre legiuitoare, începem prin a reproduce articolul ce-l consacră „Pesther-Lloyd” pasajului privitor la cestiunea Dunării. Foaia oficioasă a guvernului unguresc scrie următoarele: Cu o conştiinţă de sine însuşi sporită…

[„D. DUMITRU BRĂTIANU, ALES DIN NOU…”] – de Mihai Eminescu [19 noiembrie 1881]

[„D. DUMITRU BRĂTIANU, ALES DIN NOU…”] – de Mihai Eminescu [19 noiembrie 1881]

D. Dumitru Brătianu, ales din nou prezident al Adunării Deputaţilor, a inaugurat ocuparea fotoliului său cu un discurs tot de natura celora de cari a mai ţinut d-sa faţă cu cinstitele obraze ale coreligionarilor săi politici. Gâtul prezidentului d-voastre este…

[„«L’ECHO DE FRANCE» URMEAZĂ…”] – de Mihai Eminescu [15 noiembrie 1881 ]

[„«L’ECHO DE FRANCE» URMEAZĂ…”] – de Mihai Eminescu [15 noiembrie 1881 ]

„L’Echo de France” urmează a scrie în cestiunea Dunării. În numărul de miercuri foaia franceză spune cele ce urmează: Cestiunea libertăţii Dunării devine din ce în ce mai gravă. Naţiunea română, care se simte ameninţată în interesele ei vitale, împinge…

[„ÎMPĂRATUL ALEXANDRU III…”] – de Mihai Eminescu [13 noiembrie 1881]

[„ÎMPĂRATUL ALEXANDRU III…”] – de Mihai Eminescu [13 noiembrie 1881]

Împăratul Alexandru III, râvnind la epitetul de împărat al ţăranilor şi preocupându-se de starea rea la care forme de civilizaţie costisitoare au redus populaţiunile agricole din Rusia, urmarea neapărată a acestei tendenţe umane a suveranului s-a tradus în acte administrative…

[„«LE RENSEIGNEMENT PARISIEN»…”] – de Mihai Eminescu . [10 noiembrie 1881 ]

[„«LE RENSEIGNEMENT PARISIEN»…”] – de Mihai Eminescu . [10 noiembrie 1881 ]

„Le Renseignement parisien” (schimbat acum în „L’Echo de France”), reproducînd, parte în estras, parte în pasaje întregi, un articol din „Românul” privitor la cestiunea Dunării, adaogă următoarele: A fost o zi cînd, puţin înaintea plecării principelui Carol în România, d.…

[„ÎN «ROMÂNUL» DE SÂMBĂTĂ…”] – de Mihai Eminescu [10 noiembrie 1881]

[„ÎN «ROMÂNUL» DE SÂMBĂTĂ…”] – de Mihai Eminescu [10 noiembrie 1881]

În „Românul” de sâmbătă vedem publicat un proiect de lege despre „vânzarea băuturilor spirtoase în comune”, cu preţioasa indicaţiune că d. ministru de interne este acela care va prezenta Consiliului de Miniştri ş-apoi Corpurilor legiuitoare acest proiect şi că tot…

[„«JOURNAL DES DEBATS» SCRIE…”] – de Mihai Eminescu [7 noiembrie 1881]

[„«JOURNAL DES DEBATS» SCRIE…”] – de Mihai Eminescu [7 noiembrie 1881]

„Journal des débats” scrie următoarele în privirea cestiunii Dunării: Declaraţiunile făcute de d. de Kallay asupra cestiunii Dunării au mişcat adânc opiniunea publică din România. D. de Kallay a zis în adevăr că cestiunea va fi rezolvată în conformitate cu…

[„«UNGARISCHE POST» ADUCE ŞI EA ŞTIREA…”] – de Mihai Eminescu [5 noiembrie 1881]

[„«UNGARISCHE POST» ADUCE ŞI EA ŞTIREA…”] – de Mihai Eminescu [5 noiembrie 1881]

„Ungarische Post” aduce şi ea ştirea despre retragerea d-lui Brătianu în forma următoare: După ce agitaţia în cestiunea dunăreană a ajuns atât de departe încât înfiinţarea Comisiei de riverani nu se poate susţine înaintea nici unei Camere şi de vreme…

[„ÎMBLĂ VORBA…”] – de Mihai Eminescu [4 noiembrie 1881]

[„ÎMBLĂ VORBA…”] – de Mihai Eminescu [4 noiembrie 1881]

Îmblă vorba că, în ajunul întrunirii Corpurilor legiuitoare, cabinetul va fi supus la schimbări. Ne-am obicinuit atât de mult cu mutaţiunile caleidoscopice ale guvernului roşu, am văzut atâtea nulităţi şi atâţi gheşeftari perîndându-se pe băncile ministeriale încât o asemenea eventualitate…

[„ATÂT «CUMPĂNA» CÂT ŞI «APĂRĂTORUL» GĂSESC…”] – de Mihai Eminescu [30 octombrie 1881]

[„ATÂT «CUMPĂNA» CÂT ŞI «APĂRĂTORUL» GĂSESC…”] – de Mihai Eminescu [30 octombrie 1881]

Atât „Cumpăna” cât şi „Apărătorul” găsesc multe de întâmpinat în contra unuia din articolele noastre privitoare la relele economice ale imigraţiunii izraelite, articol în care am zis despre evrei că sunt un popor întreg de mijlocitori improductivi. „Cumpăna” susţine contrariul:…

[„DE CÎTE ORI POZIŢIA…”] – de Mihai Eminescu [29 octombrie 1881]

[„DE CÎTE ORI POZIŢIA…”] – de Mihai Eminescu [29 octombrie 1881]

  De cîte ori poziţia cancelarului Germaniei era îngreuiată prin mecanismul parlamentar el ameninţa cu demisia şi Parlamentul, vrînd – nevrînd, se mulcomea. În adevăr partidele germane voiau să aibă influenţă asupra politicei principelui cancelar, însă în genere erau prea…

[„CU PRIVIRE LA CESTIUNEA…”] – de Mihai Eminescu [26 octombrie 1881]

[„CU PRIVIRE LA CESTIUNEA…”] – de Mihai Eminescu [26 octombrie 1881]

Cu privire la cestiunea izraelită, reîmprospătată în timpul din urmă prin imigraţiunea din Rusia, pricinuită de măsurile guvernului şi de răscoalele populare de acolo, „Fraternitatea” scrie cu cunoştinţă de cauză următoarele: Era un timp pe când România a fost Eldorado…

[„«PSEUDO – ROMÂNUL » ÎN «SEMIBARBARIA » LUI…”] – de Mihai Eminescu [25 octombrie 1881]

[„«PSEUDO – ROMÂNUL » ÎN «SEMIBARBARIA » LUI…”] – de Mihai Eminescu [25 octombrie 1881]

„Pseudo – românul „ în „semibarbaria „ lui are, se ‘nţelege, defectul acestei stări intelectuale; nu e în stare a pricepe termenii tecnici cu cari operează şi-i întrebuinţează pe dos. Am arătat în unul din numerile trecute cauzele cari ne…

[„«LE RENSEIGNEMENT PARISIEN » SCRIE…”] – de Mihai Eminescu [18 octombrie 1881]

[„«LE RENSEIGNEMENT PARISIEN » SCRIE…”] – de Mihai Eminescu [18 octombrie 1881]

„Le Renseignement parisien „ scrie în cestiunea Dunării următoarele: La 7 noiemvrie Comisia Europeană se va întruni la Galaţi. Românii sunt fireşte foarte preocupaţi de hotărârea ce se va putea lua în cestiunea Dunării. Cestiunea aceasta e tema zilnică a…

[„VIZITA PE CARE REGELE ITALIEI…”] – de Mihai Eminescu [17 octombrie 1881]

[„VIZITA PE CARE REGELE ITALIEI…”] – de Mihai Eminescu [17 octombrie 1881]

Vizita pe care regele Italiei o face împăratului Austriei este fără îndoială obiectul celor mai întinse combinaţiuni politice. În adevăr, pân’ acum Italia avea un partid politic ale cărui aspiraţiuni esterioare erau îndreptate asupra oraşului Triesta şi a ţinutului triestin,…

[„D-NII BRĂTIANU BOERESCU AU COMPROMIS…”] – de Mihai Eminescu [14 octombrie 1881]

[„D-NII BRĂTIANU BOERESCU AU COMPROMIS…”] – de Mihai Eminescu [14 octombrie 1881]

D-nii Brătianu – Boerescu au compromis cestiunea Dunării prin făgăduinţele ce-au apucat a le face pe nimic monarhiei austro-ungare. dacă n-au angajat ţara, au angajat însă desigur ministeriul şi partidul, încât orice pas pe care ar voi să-l facă îndărăt…

[„MULŢĂMITĂ ÎMPREJURĂRILOR…”] – de Mihai Eminescu [13 octombrie 1881]

[„MULŢĂMITĂ ÎMPREJURĂRILOR…”] – de Mihai Eminescu [13 octombrie 1881]

Mulţămită împrejurărilor, maniera de-a vedea în cestiunea izraelită s-a modificat cu totul. Nici foile izraelite, precum „Fraternitatea” şi altele, nu mai îndrăznesc a vorbi de persecuţiuni religioase. Religia izraelită e atât de indiferentă, atât de puţin esenţială pentru popoarele înlăuntrul…

[„«L’INDEPENDANCE ROUMAINE» [Î]ŞI FACE PLĂCEREA…”] – de Mihai Eminescu [9 octombrie 1881]

[„«L’INDEPENDANCE ROUMAINE» [Î]ŞI FACE PLĂCEREA…”] – de Mihai Eminescu [9 octombrie 1881]

„L’Independance roumaine” [î]şi face plăcerea de a se întoarce asupra cestiunii noastre etnologice, dându-i importanţa unei bagatele. Desigur nu ne vom supăra de apreciaţia aceasta, de vreme ce atârnă de oamenii care o fac. Cel ce ştie istoria ţării noastre,…

[„CRIZA MINISTERIALĂ DIN PARIS.. „] – de Mihai Eminescu [7 octombrie 1881]

[„CRIZA MINISTERIALĂ DIN PARIS.. „] – de Mihai Eminescu [7 octombrie 1881]

Criza ministerială din Paris pare a primi o turnură de comedie. Preşedintele Republicei, opinia publică şi majoritatea deputaţilor şi senatorilor poftesc pe Gambetta în fruntea cabinetului şi, cu toate acestea, el cată să mai aştepte mult până să-şi realizeze mandatul.…

[„CELE DOUĂ PREOCUPĂRI…”] – de Mihai Eminescu [6 octombrie 1881 ]

[„CELE DOUĂ PREOCUPĂRI…”] – de Mihai Eminescu [6 octombrie 1881 ]

Cele două preocupări ale zilei sunt întâlnirea între împăratul Austriei şi al Rusiei şi pretinsa întrevedere între d. Gambetta şi principele de Bismarck. Întâlnirea între cei doi împăraţi se vesteşte de câteva săptămâni, fără a se putea indica localitatea măcar…

[„JOI S-A ADUNAT ÎN SIBIIU…”] – de Mihai Eminescu [4 octombrie 1881]

[„JOI S-A ADUNAT ÎN SIBIIU…”] – de Mihai Eminescu [4 octombrie 1881]

Joi s-a adunat în Sibiiu congresul bisericesc al românilor răsăriteni din Transilvania, Banat şi Ţara Ungurească. „Pesther Lloyd” relevă că acest congres merită o deosebită atenţie, pentru că în el se va decide înmulţirea diecezelor române. Se va propune anume…