[„AVÎND A DISCUTA O CESTIUNE…”] – de Mihai Eminescu [24 mai 1880]

[„AVÎND A DISCUTA O CESTIUNE…”] – de Mihai Eminescu [24 mai 1880]

Avînd a discuta o cestiune sulevată de „Democraţia naţională”, „Românul” nu se poate opri de-a-şi revărsa asprimile şi asupra noastră prin următoarele cuvinte: Principala partidă din opoziţiune, ştiind că a pierdut puterea numai prin reaua administrare a finanţelor, speră că…

[„ÎNTR-UNUL DIN NUMERILE NOASTRE …”] – de Mihai Eminescu  [24 mai 1880]

[„ÎNTR-UNUL DIN NUMERILE NOASTRE …”] – de Mihai Eminescu [24 mai 1880]

Într-unul din numerile noastre trecute am înregistrat nişte zgomote cari ne veniseră la cunoştinţă în privinţa misiunii extraordinare a d-lui Dum. Brătianu pe lîngă guvernul britanic. Avem totdeuna obiceiul să comunicăm cititorilor noştri ştirile pe cari le aflăm sub toată…

[„CELE DIN URMĂ ZGOMOTE …”] – de Mihai Eminescu [15 mai 1880]

[„CELE DIN URMĂ ZGOMOTE …”] – de Mihai Eminescu [15 mai 1880]

Cele din urmă zgomote asupra reconstituirii ministerului spun că golurile se vor umplea astfel: D. Docan, Finanţe; D. col. Dabija, Lucrări Publice; D.V. Alexandrescu-Urechie, Culte şi Instrucţie. Tăcerea foilor guvernului în privinţa acestor zgomote este foarte caracteristică. Neterminabila reconstituire a…

[„DUPĂ CÎTE SE SPUN …”] – de Mihai Eminescu [14 mai 1880]

[„DUPĂ CÎTE SE SPUN …”] – de Mihai Eminescu [14 mai 1880]

După cîte se spun, d. Alexandrescu-Urechie va intra, a propos de Albumul macedo-român, în ministeriu, la Departamentul Cultelor şi Instrucţiunii. Minunatul Album îşi dă roadele; el este o întreprindere naţională şi liberară, avînd scopul să înfiinţeze şcoale în Macedonia; astfel…

[„IARĂŞI CESTIUNEA REGATULUI…”] – de Mihai Eminescu [9 mai 1880]

[„IARĂŞI CESTIUNEA REGATULUI…”] – de Mihai Eminescu [9 mai 1880]

Iarăşi cestiunea regatului român. „Corespondenţa politică” primeşte din Bucureşti o scrisoare foarte interesantă în această privinţă. Foaia oficioasă din Viena, cu toate că ştie pe corespondentul său de aici „totdeuna bine informat”, dă această scrisoare sub toate rezervele. După cum…

NOTIŢE BIBLIOGRAFICE  [PILDE ŞI GHICITORI, ADUNATE DE P. ISPIRESCU; ÎNVĂŢĂTORUL COPIILOR, DE C. GRIGORESCU, I. CREANGĂ ŞI V. RĂCEANU; HELIADE RĂDULESCU, MIHAIDA, FRAGMENT EPIC; INFERNUL, DUPĂ DANTE ALIGHIERI] [6, 7, 8 mai 1880]

NOTIŢE BIBLIOGRAFICE [PILDE ŞI GHICITORI, ADUNATE DE P. ISPIRESCU; ÎNVĂŢĂTORUL COPIILOR, DE C. GRIGORESCU, I. CREANGĂ ŞI V. RĂCEANU; HELIADE RĂDULESCU, MIHAIDA, FRAGMENT EPIC; INFERNUL, DUPĂ DANTE ALIGHIERI] [6, 7, 8 mai 1880]

Ar fi cu cale ca cineva să facă odată limpede şi în scris deosebirea între ceea ce, fără cuvînt, se numeşte naţional, şi ceea ce, cu drept cuvînt, este în adevăr naţional în spiritul nostru. Din nenorocire, tot ce pîn-acum…

BANCA DE SCONT ŞI CIRCULAŢIUNE – de Mihai Eminescu [30 aprilie 1880]

BANCA DE SCONT ŞI CIRCULAŢIUNE – de Mihai Eminescu [30 aprilie 1880]

Obiecţiunile opoziţiei n-au putut împiedeca nici votarea, nici promulgarea legii privitoare la înfiinţarea unei bănci de scont şi circulaţiune, precum n-au împiedecat nici răscumpărarea drumului de fier. Succesul neaşteptat al operaţiei răscumpărării se datoreşte nu escelenţei intrinsece a operaţiei, ci…

[„ESPRESIA «CODRU PARLAMENTAR»…”] – de Mihai Eminescu [20 aprilie 1880]

[„ESPRESIA «CODRU PARLAMENTAR»…”] – de Mihai Eminescu [20 aprilie 1880]

Espresia ,,codru parlamentar” n-ar trebui să rămînă localizată pentru arena de căpetenie a Adunării roşilor, ci întinsă asemenea asupra celorlalte ramuri de activitate radicală. Deocamdată voim să vorbim de codrul jurnalistic. În zadar am spus şi am dovedit că deficitul…

[„DEŞI TERMENUL «MESAJ»…”] – de Mihai Eminescu [17 aprilie 1880]

[„DEŞI TERMENUL «MESAJ»…”] – de Mihai Eminescu [17 aprilie 1880]

Deşi termenul „mesaj”, cu înţelesul de comunicare făcută de puterea executivă către cea legiuitoare, e de origine americană şi, pînă la 1848, se aplica numai la comunicaţiunile prezidentului Statelor Unite, totuşi datina acestor comunicări, combinată în statele europene cu principiul…

[„ALALTĂIERI, SÎMBĂTĂ …”] – de Mihai Eminescu [15 aprilie 1880]

[„ALALTĂIERI, SÎMBĂTĂ …”] – de Mihai Eminescu [15 aprilie 1880]

Alaltăieri, sîmbătă, s-a închis sesiunea Corpurilor legiuitoare printr-un mesaj domnesc, citit la Senat de d. M. Cogălniceanu, la Cameră de d. Stolojan. Meritele acestor Adunări sînt, se-nţelege, citate pe rînd în mesaj. Modificarea articolului 7, răscumpărarea căilor ferate, bugetul echilibrat,…

[„CRIZA MINISTERIALĂ …”] – de Mihai Eminescu [12 aprilie 1880]

[„CRIZA MINISTERIALĂ …”] – de Mihai Eminescu [12 aprilie 1880]

Criza ministerială continuă întru aşteptarea noului minister flotant. Diferite versiuni circulă în privinţa formării acestuia. După cum se ştie organul d-lui Brătianu, în numărul său de alaltăieri, anunţînd retragerea cabinetului, căuta să demonstreze că sistema ministerelor flotante este foarte constituţională…

AUSTRO-UNGARIA ŞI NAŢIONALITĂŢILE – de Mihai Eminescu [11 aprilie 1880]

AUSTRO-UNGARIA ŞI NAŢIONALITĂŢILE – de Mihai Eminescu [11 aprilie 1880]

Dezvoltarea lucrurilor în Austria e de astă dată în favorul naţionalităţilor. În sine vorbind faza aceasta a statului poliglot stă în oarecari legături cu politica esterioară a împărăţiei, precum şi cu interesele ei economice. Debuşeurile cele mai însemnate ale negoţului…

[„ÎN REICHSTAGUL GERMAN…”] – de Mihai Eminescu [11 aprilie 1880]

[„ÎN REICHSTAGUL GERMAN…”] – de Mihai Eminescu [11 aprilie 1880]

În Reichstagul german centrul clerical a repurtat o biruinţă neaşteptată. Sîmbăta penultimă, deliberîndu-se pentru a doua oară asupra legii militare, Adunarea primise amendamentul d-lui Richter, prin care şi clericii se supuneau serviciului militar, în exerciţiile rezervei complimentare, serviciu de la…

[„«L’INDÉPENDANCE ROUMAINE» PUBLICĂ …”] – de Mihai Eminescu [8 aprilie 1880]

[„«L’INDÉPENDANCE ROUMAINE» PUBLICĂ …”] – de Mihai Eminescu [8 aprilie 1880]

„L’Indépendance roumaine” publică, sub titlul Criza latentă, un articol pe care-l reproducem atît pentru faptul pe care-l comunică cît şi pentru reflecţiunile ce le face. Camerele sînt în ajunul închiderii sesiunii. Mandatarii naţiunii vor merge „să se retrampeze în sînul…

[„IDEEA GENEROASĂ ŞI MÎNTUITOARE…”] – de Mihai Eminescu [5 aprilie 1880]

[„IDEEA GENEROASĂ ŞI MÎNTUITOARE…”] – de Mihai Eminescu [5 aprilie 1880]

Ideea generoasă şi mîntuitoare care-a dat naştere Senatului a fost desigur aceea de-a prezerva legislaţiunea de surprinderile ce i-o pot pregăti patimele momentane ale claselor, căci din suferinţele momentane, acute, însă adeseori fără nici o gravitate organică pentru binele societăţii…

[„«LE NORD», ORGANUL CANCELARIEI…”] – de Mihai Eminescu [4 aprilie 1880]

[„«LE NORD», ORGANUL CANCELARIEI…”] – de Mihai Eminescu [4 aprilie 1880]

„Le Nord”, organul Cancelariei ruseşti, cu privire la consecinţele triumfului liberalilor engleji în ultimele alegeri, zice: De cîtva timp în biurourile de redacţie ale numeroaselor ziare din Viena şi din Pesta consternarea este la ordinea zilii. Ştirea despre demisia prinţului…

[„DEMISIUNEA TUTUROR MAGISTRAŢILOR …”] – de Mihai Eminescu [3 aprilie 1880]

[„DEMISIUNEA TUTUROR MAGISTRAŢILOR …”] – de Mihai Eminescu [3 aprilie 1880]

Demisiunea tuturor magistraţilor tribunalului Iaşi preocupă cu drept cuvînt opinia publică ,,Românul” – cu acea rară lipsă de decenţă cu care ameninţa odinioară pe judecătorii însărcinaţi cu cercetarea actelor de canonizare a cuviosului Warszawski – recomandă reprobării publice demisia magistraţilor…

[„POŞTA DIN BERLIN NE ADUCE …”] – de Mihai Eminescu [1 aprilie 1880]

[„POŞTA DIN BERLIN NE ADUCE …”] – de Mihai Eminescu [1 aprilie 1880]

Poşta din Berlin ne aduce în sfîrşit în deplinătatea lor amănuntele asupra cauzei demisiei prinţului Bismarck. Articolul din „Norddeutsche Allgemeine Zeitung”, semnalat de cătră agenţia Havas prin o depeşă de la 9 aprilie, spune următoarele: Cine voieşte să vază păstrîndu-i-se…

[„«ROMANUL» DE IERI…”] – de Mihai Eminescu [1 aprilie 1880]

[„«ROMANUL» DE IERI…”] – de Mihai Eminescu [1 aprilie 1880]

„Românul” de ieri, pentru liniştea spiritelor agitate a fidelilor săi, anunţă cumcă norul care turburase un moment armonia dintre tovarăşi s-a înlăturat, că viceprezidenţii cari-şi dăduseră demisia şi-au retras-o, asemenea că d. Boerescu va obţinea deplină satisfacţiune de la Cameră.…

[„«NORDDEUTSCHE ALLGEMEINE ZEITUNG», ORGANUL DE CĂPETENIE …”] – de Mihai Eminescu [30 martie 1880]

[„«NORDDEUTSCHE ALLGEMEINE ZEITUNG», ORGANUL DE CĂPETENIE …”] – de Mihai Eminescu [30 martie 1880]

„Norddeutsche Allgemeine Zeitung”, organul de căpetenie al prinţului Bismarck, discută votul care a motivat faimoasa demisie. Şasesprezece state mici erau reprezentate de către doi membri numai din Consiliul Federal. Foaia dovedeşte neajunsurile ce rezultă din împrejurarea că statele mici au…

[„CEA MAI SLABĂ DINTRE APUCĂTURILE SOFISTICE…”] – de Mihai Eminescu [29 martie 1880]

[„CEA MAI SLABĂ DINTRE APUCĂTURILE SOFISTICE…”] – de Mihai Eminescu [29 martie 1880]

Cea mai slabă dintre apucăturile sofistice e înjurătura. Cînd argumentele adversarului sînt prea tari încît nu poţi întîmpina nimic la ele, laşi obiectul în discuţie cu totul de o parte şi, atribuindu-i adversarului intenţiuni şi vederi cu totul străine obiectului,…

[„BĂTUŢI PE TOATĂ LINIA …”] – de Mihai Eminescu [25 martie 1880]

[„BĂTUŢI PE TOATĂ LINIA …”] – de Mihai Eminescu [25 martie 1880]

Bătuţi pe toată linia atît prin evidenţa strivitoare a actelor lor cît şi prin tăria argumentelor adversarilor, confraţii noştri liberali-naţionali, cum îşi zic de la războiul franco-german încoace, maimuţărind cînd pe franceji, cînd pe nemţi, şi atribuindu-şi numirea unor partizi…

[„FOILE ENGLEZE AU ŞTIRI…”] – de Mihai Eminescu [18 martie 1880]

[„FOILE ENGLEZE AU ŞTIRI…”] – de Mihai Eminescu [18 martie 1880]

Foile engleze au ştiri îmbucurătoare din Afganistan. Corespondentul ziarului „Times” scrie din Cabul cu data 19 curent: Evenimentele săptămînei din urmă confirmă perspectivele pline de speranţă esprimate de mine în ultima telegramă. Capii ghaznilor au răspuns la împărtăşirile ce le-a…

[,,ACUM DOUĂ SĂPTĂMÎNI…”] – de Mihai Eminescu [16 martie 1880]

[,,ACUM DOUĂ SĂPTĂMÎNI…”] – de Mihai Eminescu [16 martie 1880]

Acum două săptămîni „Monitorul” ne-au anunţat plecarea d-lui I. Brătianu în străinătate iar noi ne-am grăbit a înregistra acest fapt; astăzi, aflînd că d. Brătianu se-ntoarce duminecă, ne îndeplinim iarăşi cu scrupulozitate datoria de-a aduce acest eveniment la cunoştinţa publică.…

[,,«JOURNAL DE[S] DEBATS», ÎN NUMĂRUL DE LUNI…”] – de Mihai Eminescu [15 martie 1880]

[,,«JOURNAL DE[S] DEBATS», ÎN NUMĂRUL DE LUNI…”] – de Mihai Eminescu [15 martie 1880]

«Journal de[s] debats», în numărul de luni 22 martie, scrie în primul său Paris următoarele: Presa străină se ocupă de cîteva zile de România. O depeşă adresată din Berlin către „Daily News” anunţă că principele de Bismarck sprijină propunerea de-a…

[,,FOAIA D-LUI BOERESCU …”] – de Mihai Eminescu [7 martie 1880]

[,,FOAIA D-LUI BOERESCU …”] – de Mihai Eminescu [7 martie 1880]

Foaia d-lui Boerescu, vorbind de discuţiunile urmate în Cameră asupra Băncii de Scont şi de Circulaţiune, după ce apreţiază în felul său discursurile oratorilor din opoziţiune, întreabă cu ironie ce înţelege d. Lahovari prin capitaluri fictive opuse capitalurilor reale. Ignoranţa…