PENTRU BUSTUL LUI EMINESCU LA CAREI. Donaţi 5 lei pentru Eminescu la Carei! Discursul lui Goga de la ridicarea primei statui Eminescu în Transilvania: “O graniţă se apără cu un corp de armată sau cu statuia unui poet alături de inimile tuturora. Aţi ales pe cel mai tare, aţi ales poetul.”

PENTRU BUSTUL LUI EMINESCU LA CAREI. Donaţi 5 lei pentru Eminescu la Carei! Discursul lui Goga de la ridicarea primei statui Eminescu în Transilvania: “O graniţă se apără cu un corp de armată sau cu statuia unui poet alături de inimile tuturora. Aţi ales pe cel mai tare, aţi ales poetul.”

Mihai Eminescu nu este doar simbolul de necontestat al culturii româneşti ci este fără putinţă de  tăgadă  şi cel mai important gazetar al istoriei noastre, atât pentru acurateţea cuvântului folosit, a stilului său inconfundabil, cât mai ales pentru perenitatea adevărurilor…

[„INSTALAREA ÎN SCAUNUL MITROPOLIEI…”] – de Mihai Eminescu [1 iunie 1877]

[„INSTALAREA ÎN SCAUNUL MITROPOLIEI…”] – de Mihai Eminescu [1 iunie 1877]

Instalarea în scaunul Mitropoliei Bucovinei a I.P.S.S. Teoctist Blajevici s-a făcut c-o solemnitate într-adevăr princiară. Aşteptat la marginea ţării de delegaţiuni mirene şi clerice, salutat în cale-i de preoţii şi credincioşii pe al căror teritoriu trecea, primit la gara de…

GRECIA [„ÎN ATENA, JUCĂRIA…”]  – de Mihai Eminescu [29 mai 1877]

GRECIA [„ÎN ATENA, JUCĂRIA…”] – de Mihai Eminescu [29 mai 1877]

În Atena, jucăria caleidoscopică a vecinicilor schimbări de ministeriu ne dă pentr-un moment următoarea combinaţie – ca să nu zicem confuzie – de cabinet: Kanaris, ministru prezident şi marină; Komonduros interne; Deligeorgis, esterne, război şi instrucţie publică; Tzimis *, justiţie;…

[„CONTRAR SIMPATIILOR  MAJORITĂŢII POPOARELOR…”] – de Mihai Eminescu [13 mai 1877]

[„CONTRAR SIMPATIILOR MAJORITĂŢII POPOARELOR…”] – de Mihai Eminescu [13 mai 1877]

Contrar simpatiilor majorităţii popoarelor din Austro-Ungaria, interesele esclusive şi esclusiviste ale maghiarilor şi evreilor vor ajunge poate să amestece monarhia învecinată într-un război în care condiţiile ei de luptă vor fi poate mai nefavorabile decât acelea ale Turciei. De cîte…

LEGEA RECHIZIŢIUNILOR – de Mihai Eminescu [29 aprilie 1877]

LEGEA RECHIZIŢIUNILOR – de Mihai Eminescu [29 aprilie 1877]

Pentru acelaşi scop cu care s-a publicat convenţia ruso-română, Tipografia Naţională s-a grăbit a reproduce în broşură şi legea rechiziţiunilor. Este desigur în interesul fiecăruia de-a cunoaşte această lege, care creează pentru cetăţenii statului îndatoriri cu totul escepţionale pentru greaua…

DE LA EPITROPIA SF. SPIRIDON – de Mihai Eminescu [17 aprilie 1877]

DE LA EPITROPIA SF. SPIRIDON – de Mihai Eminescu [17 aprilie 1877]

Faţă cu cererile autorităţilor sanitare ruse, Epitropia spitalelor sfântului Spiridon au cedat pentru bolnavii armatei imperiale jumătate din localul spitalului central şi toate încăperile spitalului Paşcanu din Tataraşi. Căutarea bolnavilor precum şi administraţia este cu totul aparte de aceea a…

AUSTRO-UNGARIA [„ADUNAREA DEPUTAŢILOR…”] – de Mihai Eminescu  [15 aprilie 1877]

AUSTRO-UNGARIA [„ADUNAREA DEPUTAŢILOR…”] – de Mihai Eminescu [15 aprilie 1877]

Adunarea deputaţilor a primit proiectele relative la un nou pact între cele două părţi ale monarhiei. Gata pân – acuma sunt următoarele proiecte: Legea pentru instituirea şi privilegiarea unei societăţi de bancă austro-ungare, statutele băncii însăşi şi a diviziei sale…

MUNTENEGRU [„«CORESPONDENŢA POLITICĂ» PRIMEŞTE…”] – de Mihai Eminescu  [15 aprilie 1877]

MUNTENEGRU [„«CORESPONDENŢA POLITICĂ» PRIMEŞTE…”] – de Mihai Eminescu [15 aprilie 1877]

„Corespondenţa politică” primeşte din Cettinie următoarele informaţii sub data 5/17 de april. Relaţiile dintre principele Nikita şi Prenk, voievodul miridiţilor, sunt foarte mulţămitoare. Voievodul Prenk au cedat principelui Nikita toată comanda în războiul ce va avea loc. Voievodul miridiţilor declară…

[„EVENIMENTELE SE GRĂMĂDESC…”] – de Mihai Eminescu [15 aprilie 1877]

[„EVENIMENTELE SE GRĂMĂDESC…”] – de Mihai Eminescu [15 aprilie 1877]

Evenimentele se grămădesc bătând în poarta viitorului şi icoanele activităţii pacinice se ‘ntunecă văzând cu ochii înaintea mişcărilor războiului. Aşezată între puterile ce vor intra în război, România caută a merge cale dreaptă, a-şi mănţinea neutralitatea sa controversată de cabinetul…

[„DECLARAŢIA SUBSECRETARULUI DE STAT…”] – de Mihai Eminescu [10 aprilie 1877]

[„DECLARAŢIA SUBSECRETARULUI DE STAT…”] – de Mihai Eminescu [10 aprilie 1877]

Declaraţia subsecretarului de stat Bourke, făcută ca răspuns la întrebarea lui Sandhurst asupra neutralităţii României, are o importanţă deosebită pentru vederile cabinetului englez în privirea războiului. Bourke a spus că neutralitatea României n-a fost stipulată nici prin tratatul de la…

[„«NICIODATĂ», DIN ACEST SINGUR CUVÂNT…”] – de Mihai Eminescu [3 aprilie 1877]

[„«NICIODATĂ», DIN ACEST SINGUR CUVÂNT…”] – de Mihai Eminescu [3 aprilie 1877]

„Niciodată”, din acest singur cuvânt consistă tot apostilul pus de împăratul Germaniei pe demisiunea cancelarului său. În aceeaşi vreme, întruniri de cetăţeni şi meetinguri de partid îl rugară pe principe să nu demisioneze, căci soarta imperiului atârnă încă de persoana…

PRELEGERILE JUNIMEI [„DUMINICA TRECUTĂ D. POGOR A ŢINUT…”] – de Mihai Eminescu  [23 martie 1877]

PRELEGERILE JUNIMEI [„DUMINICA TRECUTĂ D. POGOR A ŢINUT…”] – de Mihai Eminescu [23 martie 1877]

Duminica trecută d. Pogor a ţinut prelegerea sa asupra monoteismului. În cursul vorbirei, d-sa a constatat cum că ideea unui Dumnezeu e relativ nouă şi de origine semitică. Necrezând a putea constata mai de aproape izvorul psicologic al monismului teologic,…

LICEUL DIN SUCEAVA [„ÎNTR-O CORESPONDENŢĂ…”] – de Mihai Eminescu [20 martie 1877]

LICEUL DIN SUCEAVA [„ÎNTR-O CORESPONDENŢĂ…”] – de Mihai Eminescu [20 martie 1877]

Într-o corespondenţă din Cernăuţi, reprodusă după”Timpul”, cetitorii noştri au văzut că una din condiţiile sub cari o parte a partidului naţional bucovinean a consimţit a intra în camera provincială (Landtag ) a fost şi introducerea limbei de propunere române în…

TURCIA [„POARTA A RESPINS…”] – de Mihai Eminescu  [9 martie 1877]

TURCIA [„POARTA A RESPINS…”] – de Mihai Eminescu [9 martie 1877]

Poarta a respins definitiv cererile delegaţilor Muntenegrului. Ea consimte a le acorda numai o uşoară rectificare a fruntarielor. Delegaţii muntenegreni au referit rezultatele la Cettinje şi aşteaptă răspunsul principelui Nikita; deşi consideră de pe acuma ca inacceptabile propunerile Turciei. MIHAI…

PRELEGERILE JUNIMEI [„DUMINECA TRECUTĂ D. P. VERUSSI…”] – de Mihai Eminescu [2 martie 1877]

PRELEGERILE JUNIMEI [„DUMINECA TRECUTĂ D. P. VERUSSI…”] – de Mihai Eminescu [2 martie 1877]

Dumineca trecută d. P. VERUSSI a ţinut prelegerea sa asupra”politeismului „ înaintea unui public distins şi foarte numeros. Plecând de la consideraţia psicologică că politeismul este o religiune ce stă în legătură necesară cu gradul de dezvoltare intelectuală a unui…

[„INTERPELAŢIUNEA…”] – de Mihai Eminescu [2 martie 1877]

[„INTERPELAŢIUNEA…”] – de Mihai Eminescu [2 martie 1877]

Interpelaţiunea d-lui Apostoleanu a ocupat şedinţa din 24 fevr. a Senatului. Această interpelaţiune avea de scop să ceară guvernului publicaţiunea actelor privitoare la misiunile d-lor Ghica, Rose [t]ti şi D. Brătianu în străinătate; publicarea actelor relative la convenţiunile comerciale încheiate…