ANGLIA [„LA O INTERPELARE…”] – de Mihai Eminescu [9 iunie 1876]

La o interpelare a lordului de la Warre, Earl of Derby a răspuns că prin tractatul încheiat la Paris la 1856, Anglia, Francia, Italia şi Austria au luat asupră-le îndatorirea de a mănţinea neatârnarea şi integritatea Imperiului otoman, iar atentarea la acea neatârnare constituie un casus belli. Derby crede că e periculos de a discuta de pe acum cazurile în cari stipulaţiile ar deveni obligatorie pentru părţile contractante şi aşteaptă ca aceasta să se hotărască mai bine prin constelaţia concretă a împrejurărilor. În garanţia acelui tractat sunt cuprinse şi România şi Serbia, dar nici o putere nu este îndreptăţită de a interveni la conflicte ce s-ar ivi între Poartă şi statele subtributare, ci de a o păzi numai de atacuri care i-ar veni de dinafară.

MIHAI EMINESCU
OPERA POLITICA
1870 – 1877
ALBINA, FAMILIA, FEDERATIUNEA, CONVORBIRI LITERARE, CURIERUL DE IASI
EDIŢIE CRITICĂ ÎNTEMEIATĂ DE P E R P E S S I C I U S
EDIŢIE CRITICĂ ÎNGRIJITĂ DE MUZEUL LITERATURII ROMÂNE
Coordonator DIMITRIE VATAMANIUC
Editura Academiei RSR, 1980
Pag. 41

Mihai-Eminescu.Ro