AUSTRO-UNGARIA [„CONFERENŢA DE LA REICHSTADT…”] – de Mihai Eminescu [4 iulie 1876]

Conferenţa de la Reichstadt au avut se înţelege de obiect Cestiunea Orientală şi au dat naştere următoarelor hotărâri (anunţate în foi oficioase). Oricare ar fi succesul războiului, Austria şi Rusia vor recunoaşte deocamdată status-quo teritorial, în caz însă dacă toate puterile semnatoare tractatului de Paris s-ar învoi la o modificare al acestui status-quo, Austria nu se va opune. În privirea arestărei d-rului Miletici, urmată în urma avizului judecătoriei din Becicherec, autoritatea judecătorească din Pesta au făcut întrebare ministrului prezident al Ungariei dacă d-rul se poate urmări, fiind deputat şi bucurându-se de prerogativa imunităţii reprezentanţilor naţiunei. La acestea ministrul – prezident a răspuns că imunitatea trebuie mănţinută, dar marginile ei, nefiind fixate prin nici o lege speţială şi d-rul stând sub acuzaţia c-ar fi turburat pacea internă şi externă a ţărei, ministrul se vede silit a lua pe răspunderea sa această violare a imunităţii şi că va raporta cazul Parlamentului, care va hotărâ dacă imunitatea trebuie pronunţată şi urmărirea suspensă sau dacă d-rul Miletici rămâne a se urmări mai departe.

MIHAI EMINESCU
OPERA POLITICA
1870 – 1877
ALBINA, FAMILIA, FEDERATIUNEA, CONVORBIRI LITERARE, CURIERUL DE IASI
EDIŢIE CRITICĂ ÎNTEMEIATĂ DE P E R P E S S I C I U S
EDIŢIE CRITICĂ ÎNGRIJITĂ DE MUZEUL LITERATURII ROMÂNE
Coordonator DIMITRIE VATAMANIUC
Editura Academiei RSR, 1980
Pag. 53

Mihai-Eminescu.Ro