[„PRINTR-O INDISCREŢIUNE…”] – de Mihai Eminescu [16 septembrie 1881]

[„PRINTR-O INDISCREŢIUNE…”] – de Mihai Eminescu [16 septembrie 1881]

Printr-o indiscreţiune a oficiilor telegrafice din Ungaria sau a cine ştie cui, ziarul unguresc „Egyetertes” a ajuns în posesiunea următoarei depeşe, adresată de împăratul Rusiilor cătră împăratul Austriei: Majeste l’empereur d’autriche, Miskolez. Petersbourg, septembre 12 Le télégramme de félicitation que…

SUFRAJUL UNIVERSAL – de Mihai Eminescu [2 august 1881]

SUFRAJUL UNIVERSAL – de Mihai Eminescu [2 august 1881]

Extragem dintr-un important articol al d-lui Emil Zola, publicat în „Figaro”, următorul pasaj: Desigur, principiul sufrajului universal părea inatacabil. E singurul utilaj al guvernului de o logică absolută. Închipuiţi-vă o naţie ai cărei cetăţeni sunt toţi egali de înţelepţi şi…

[„AM PUBLICAT ÎN NUMĂRUL TRECUT…”] – de Mihai Eminescu [11 ianuarie 1881]

[„AM PUBLICAT ÎN NUMĂRUL TRECUT…”] – de Mihai Eminescu [11 ianuarie 1881]

Am publicat în numărul trecut atât textul notei otomane cât şi amănunte în privinţa părăsirii proiectului de arbitraj; astăzi aceasta pare a fi un fapt îndeplinit. Foile din străinătate analizează circulara prin care guvernul otoman propune de-a regula diferendul cu…

[„SUB TITLUL BLANQUI, PIETRARU ET C-IE…”] – de Mihai Eminescu [3 ianuarie 1881 ]

[„SUB TITLUL BLANQUI, PIETRARU ET C-IE…”] – de Mihai Eminescu [3 ianuarie 1881 ]

Sub titlul Blanqui, Pietraru et C-ie „L’Independance roumaine” scrie următoarele: Nimic mai original decât articolele apocaliptice pe care „Românul” le consacră de câteva săptămâni atentatului comis în contra d-lui Brătianu. Toată lumea a uitat această faptă a unui maniac nenorocit,…

CU PATERNITATE INCERTĂ –  [„ESPOZIŢIA INDUSTRIALĂ…”] – de Mihai Eminescu [1 ianuarie 1881]

CU PATERNITATE INCERTĂ – [„ESPOZIŢIA INDUSTRIALĂ…”] – de Mihai Eminescu [1 ianuarie 1881]

Espoziţia industrială a societăţii Concordia Română nu rămâne deschisă decât în cele dendâi opt zile ale lunei ianuarie 1881. Deşi modestă ca toate începuturile, deşi deschizându-se într-un timp în care concurenţa fabricatelor străine a desfiinţat vechea industrie de casă a…

[„AU AMEŢIT FANARIOŢII.”] Au ameţit fanarioţii.  2264 – de Mihai Eminescu

[„AU AMEŢIT FANARIOŢII.”] Au ameţit fanarioţii. 2264 – de Mihai Eminescu

Loviturile repezi ce le-am lăsat să cază asupra titvelor acestora incapabile decît de minciună, le-a ameţit astfel încît, neputînd să răspunză, neavînd ce să răspunză ad rem, obiectiv, au început să aiureze, să vorbească-n bobote şi-n dodii vorba ceea: Bună…

CREDITUL MOBILIAR [„ŞTIIND CÎTE VI[CI]SITUDINI FINANCIARE…”] 2264 – de Mihai Eminescu

CREDITUL MOBILIAR [„ŞTIIND CÎTE VI[CI]SITUDINI FINANCIARE…”] 2264 – de Mihai Eminescu

Ştiind cîte vi[ci]situdini financiare se ascund sub această formă ocultă a creditului, cunoscând atât condiţiile de existenţă cât şi procederile şi istoria institutelor de credit mobiliar desigur mulţi ar fi renunţat de a participa la un lucru prematur pentru ţara…

CREDITUL MOBILIAR (1)  – de Mihai Eminescu

CREDITUL MOBILIAR (1) – de Mihai Eminescu

Proiectându-se înfiinţarea unei bănci în companie numită Credit Mobiliar avem în România spectacolul comic de-a vedea foile invocând când naţionalitatea, când patria, când libertatea, pentru a recomanda publicului întreprinderea aceasta. Între fondatorii acestei bănci întâmpinăm în adevăr o sumă de…

[„ÎN PARLAMENTUL GERMANIEI…”] – de Mihai Eminescu [30 decembrie 1881]

[„ÎN PARLAMENTUL GERMANIEI…”] – de Mihai Eminescu [30 decembrie 1881]

În Parlamentul Germaniei principele de Bismarck, referindu-se adeseori la opinia împăratului şi zicând că pe aceasta o reprezintă, a dat de-o opoziţie vie din partea partidului liberal, care înţelegea constituţionalismul cu totul într-alt chip. Opoziţia liberală susţinea că opinia împăratului…

[„NICI SĂRBĂTORILE NU POT TRECE…”] – de Mihai Eminescu [25 decembrie 1881 ]

[„NICI SĂRBĂTORILE NU POT TRECE…”] – de Mihai Eminescu [25 decembrie 1881 ]

Nici sărbătorile nu pot trece la noi în ţară fără polemică. „Românul” impută ziarelor opoziţiunii că, de unde pân-în ajunul mesajului se arătau adversare Austriei, după ce o satisfacţiune au devenit necesară ele s-au prefăcut în amice ai puterii vecine,…

[„ZIARELE AUSTRIACE CONSTATĂ…”] – de Mihai Eminescu [24 decembrie 1881]

[„ZIARELE AUSTRIACE CONSTATĂ…”] – de Mihai Eminescu [24 decembrie 1881]

Ziarele austriace constată cu satisfacţiune că presa conservatoare din Anglia favorizează interesele şi necesităţile monarhiei vecine în cestiunea dunăreană. Foile din Londra merg chiar mai departe decât cele austriace şi nu se sfiesc de-a afirma că Austro-Ungaria ar fi având…

[„«ROMÂNUL» NE FACE O IMPUTARE…”] – de Mihai Eminescu [17 decembrie 1881]

[„«ROMÂNUL» NE FACE O IMPUTARE…”] – de Mihai Eminescu [17 decembrie 1881]

„Românul” ne face o imputare gravă din buna opinie pe care ziarul izraelit „Apărătorul”’ pare a fi având despre partidul conservator. Nu ştim ce-o fi zis „Apărătorul”, căci am scăpat din vedere articolul în cestiune şi numai pe citatele „Românului”…

[„CONTELE HOYOS SOSIND LA VIENA…”] – de Mihai Eminescu [15 decembrie 1881]

[„CONTELE HOYOS SOSIND LA VIENA…”] – de Mihai Eminescu [15 decembrie 1881]

Contele Hoyos sosind la Viena, unde a fost chemat de ministrul de esterne pentru a raporta, oficiosul „Fremdenblatt” crede că va afla în curând dacă sunt întemeiate speranţele pentru o încurândă restabilire a relaţiilor amicale la cari o îndreptăţeau cele…

[„CU AROGANŢA CUNOSCUTĂ…”] – de Mihai Eminescu [13 decembrie 1881]

[„CU AROGANŢA CUNOSCUTĂ…”] – de Mihai Eminescu [13 decembrie 1881]

Cu aroganţa cunoscută a foilor ungureşti, care stă cu totul în disproporţie cu însemnătatea statului şi rasei maghiare, şi cu un amestec de espresii de rând caracteristice pentru elementul semitic care face politică în Ungaria, oficiosul „Pesther Lloyd” revine din…

[„PRECUM ILUSTRUL D. GIANI…”] – de Mihai Eminescu [12 decembrie 1881]

[„PRECUM ILUSTRUL D. GIANI…”] – de Mihai Eminescu [12 decembrie 1881]

Precum ilustrul d. Giani, o personalitate pe cât de profundă pe atât de măreaţă a partidului roşu, se visează în Cameră exercitându-şi meseria de advocat şi se adresează deputaţilor cu esclamaţia „D-nilor judecători!”, tot astfel ilustrul d. Stătescu, ca ministru…

[„AM PUBLICAT ÎN NO. DE LA 2 DECEMVRIE…”] – de Mihai Eminescu [6 decembrie 1881 ]

[„AM PUBLICAT ÎN NO. DE LA 2 DECEMVRIE…”] – de Mihai Eminescu [6 decembrie 1881 ]

Am publicat în no. de la 2 decemvrie al „Timpului” răspunsul prezintat de d. Maiorescu la mesajul tronului în numele minorităţii conservatoare a Camerei. Acest răspuns cuprinde un program aproape complet de organizare interioară şi vine în momentul cel mai…

[„PÂNĂ LA PROCLAMAREA REGATULUI…”] – de Mihai Eminescu [29 noiembrie 1881]

[„PÂNĂ LA PROCLAMAREA REGATULUI…”] – de Mihai Eminescu [29 noiembrie 1881]

Până la proclamarea regatului se putea susţine cu drept cuvânt că deosebirea între programul partidului roşu şi acel al partidului conservator era diametral opus[ă ], că vederile unora escludeau vederile celorlalţi. Partidul roşu, având şef pe redactorul „Republicei Rumâne” şi…

[„«PESTHER-LLOYD» ŞI ALTE ZIARE…”] – de Mihai Eminescu [28 noiembrie 1881 ]

[„«PESTHER-LLOYD» ŞI ALTE ZIARE…”] – de Mihai Eminescu [28 noiembrie 1881 ]

„Pesther-Lloyd” şi alte ziare oficioase austro-ungare sunt în prada unor curioase fantazii în privirea poziţiei României ca stat independent, fantazii cărora le dau zbor cu ocazia discutării cestiunii Dunării. Dăm un specimen de asemenea natură, reprodus din ziarul oficios al…

[„ZI-I SĂ NU-ŢI ZICĂ…”] – de Mihai Eminescu [25 noiembrie 1881]

[„ZI-I SĂ NU-ŢI ZICĂ…”] – de Mihai Eminescu [25 noiembrie 1881]

Zi-i să nu-ţi zică, povestea celeia. Un articol al pseudonimului Delfinul publicat în „Timpul” dă „Românului” ocazia de-a ne insinua până şi tendenţe revoluţionare. Un articol semnat c-un nume propriu sau c-un pseudonim atât de transparent precum e „Delfinul [î]l…

[„CONTINUĂM A REPRODUCE…”] – de Mihai Eminescu [21 noiembrie 1881 ]

[„CONTINUĂM A REPRODUCE…”] – de Mihai Eminescu [21 noiembrie 1881 ]

Continuăm a reproduce, de astă dată din „Neue freie Presse”, consideraţiunile şi criticele ce le-a inspirat foilor austro-ungare pasajul din discursul tronului privitor la cestiunea Dunării: Mesajul cu care regele Carol al României a deschis Adunările se adresează în partea…

[„TOATĂ PRESA AUSTRO-UNGARĂ…”] – de Mihai Eminescu [20 noiembrie 1881]

[„TOATĂ PRESA AUSTRO-UNGARĂ…”] – de Mihai Eminescu [20 noiembrie 1881]

Toată presa austro-ungară ocupându-se de mesajul cu care s-a deschis Corpurile noastre legiuitoare, începem prin a reproduce articolul ce-l consacră „Pesther-Lloyd” pasajului privitor la cestiunea Dunării. Foaia oficioasă a guvernului unguresc scrie următoarele: Cu o conştiinţă de sine însuşi sporită…

[„D. DUMITRU BRĂTIANU, ALES DIN NOU…”] – de Mihai Eminescu [19 noiembrie 1881]

[„D. DUMITRU BRĂTIANU, ALES DIN NOU…”] – de Mihai Eminescu [19 noiembrie 1881]

D. Dumitru Brătianu, ales din nou prezident al Adunării Deputaţilor, a inaugurat ocuparea fotoliului său cu un discurs tot de natura celora de cari a mai ţinut d-sa faţă cu cinstitele obraze ale coreligionarilor săi politici. Gâtul prezidentului d-voastre este…

[„«L’ECHO DE FRANCE» URMEAZĂ…”] – de Mihai Eminescu [15 noiembrie 1881 ]

[„«L’ECHO DE FRANCE» URMEAZĂ…”] – de Mihai Eminescu [15 noiembrie 1881 ]

„L’Echo de France” urmează a scrie în cestiunea Dunării. În numărul de miercuri foaia franceză spune cele ce urmează: Cestiunea libertăţii Dunării devine din ce în ce mai gravă. Naţiunea română, care se simte ameninţată în interesele ei vitale, împinge…

[„ÎMPĂRATUL ALEXANDRU III…”] – de Mihai Eminescu [13 noiembrie 1881]

[„ÎMPĂRATUL ALEXANDRU III…”] – de Mihai Eminescu [13 noiembrie 1881]

Împăratul Alexandru III, râvnind la epitetul de împărat al ţăranilor şi preocupându-se de starea rea la care forme de civilizaţie costisitoare au redus populaţiunile agricole din Rusia, urmarea neapărată a acestei tendenţe umane a suveranului s-a tradus în acte administrative…

[„«LE RENSEIGNEMENT PARISIEN»…”] – de Mihai Eminescu . [10 noiembrie 1881 ]

[„«LE RENSEIGNEMENT PARISIEN»…”] – de Mihai Eminescu . [10 noiembrie 1881 ]

„Le Renseignement parisien” (schimbat acum în „L’Echo de France”), reproducînd, parte în estras, parte în pasaje întregi, un articol din „Românul” privitor la cestiunea Dunării, adaogă următoarele: A fost o zi cînd, puţin înaintea plecării principelui Carol în România, d.…

[„ÎN «ROMÂNUL» DE SÂMBĂTĂ…”] – de Mihai Eminescu [10 noiembrie 1881]

[„ÎN «ROMÂNUL» DE SÂMBĂTĂ…”] – de Mihai Eminescu [10 noiembrie 1881]

În „Românul” de sâmbătă vedem publicat un proiect de lege despre „vânzarea băuturilor spirtoase în comune”, cu preţioasa indicaţiune că d. ministru de interne este acela care va prezenta Consiliului de Miniştri ş-apoi Corpurilor legiuitoare acest proiect şi că tot…

image_pdfimage_print