Opera Politică a lui Mihai Eminescu

[ «ROMÂNUL» SE PLÎNGE AMAR…”] – de Mihai Eminescu [24 iunie 1879]

[ «ROMÂNUL» SE PLÎNGE AMAR…”] – de Mihai Eminescu [24 iunie 1879]

Românul” se plînge amar de nedreptatea pe care Parchetul o face d-lui Simeon Mihăiescu nepuind capăt instrucţiunii şi invoacă ajutorul d-lui ministru de justiţie, al preşedintelui cabinetului etc. Această plîngere are aerul unei ameninţări la adresa Parchetului. Protestăm contra unor…

[„DIN MAREA UNITATE ETNICĂ A TRACILOR…”] – de Mihai Eminescu [25 mai 1879]

[„DIN MAREA UNITATE ETNICĂ A TRACILOR…”] – de Mihai Eminescu [25 mai 1879]

Din marea unitate etnică a tracilor romanizaţi care ocupa în veacul de mijloc aproape întreg teritoriul Peninsulei Balcanice, începînd de sub zidurile Constantinopolei, a Atenei şi a Triestului şi ajungînd pînă la Nistru spre miazănoapte şi răsărit, pînă-n şesurile Tisei…

[„SPERĂM A PUTEA ADUCE ÎN CURÎND…”] – de Mihai Eminescu [25 aprilie 1879]

[„SPERĂM A PUTEA ADUCE ÎN CURÎND…”] – de Mihai Eminescu [25 aprilie 1879]

Sperăm a putea aduce în curînd un răspuns amănunţit la lunga întîmpinare Mihălescu publicată în suplimentul „Românului”. Deocamdată ne mărginim la reproducerea scrisorii d-lui N. T. Moldoveanu trimisă „Binelui public”. Din capul locului cititorii suplimentului Mihălescu a cătat să rămîie…

PESTE CÎT TIMP VA PIERI LUMEA? – de Mihai Eminescu [17 aprilie 1879]

PESTE CÎT TIMP VA PIERI LUMEA? – de Mihai Eminescu [17 aprilie 1879]

Profesorul Dulbois Reymond ţinu în 19 martie curent o disertaţie înaintea unui public foarte numeros din Bremen din care reproducem şi noi după „Voss. Ztg.” următoarele: După ce schiţează observaţiunile indienilor, parţilor, grecilor, romanilor şi vechilor germani asupra originei lumei…

[„ATRAGEM ATENŢIUNEA TUTUROR…”] – de Mihai Eminescu [15 aprilie 1879]

[„ATRAGEM ATENŢIUNEA TUTUROR…”] – de Mihai Eminescu [15 aprilie 1879]

Atragem atenţiunea tuturor asupra importantei scrisori ce publicăm astăzi, precum şi a documentelor de cea mai mare gravitate cari se cuprind într-însa. Aceste documente sînt legalizate şi subscriitorul răspunde de autenticitatea lor. Încetul cu încetul vălul care-a ascuns criminalele şi…

[„DEOSEBIREA ÎNTRE ACESTE DOUĂ DECLARAŢII…”] – de Mihai Eminescu [1 martie 1879 ]

[„DEOSEBIREA ÎNTRE ACESTE DOUĂ DECLARAŢII…”] – de Mihai Eminescu [1 martie 1879 ]

Deosebirea între aceste două declaraţii e simplitatea extremă a celei dentîi, insuficienţa împovărată a celei de-a doua. E bineînţeles că declaraţia întîia nu esclude nici unul din motivele şi nici soluţiunea propusă de fracţie. Dacă vom lua considerantele fracţiei pe…

[„O CESTIUNE MAI MULT CARACTERISTICĂ…”] – de Mihai Eminescu [24 februarie 1879]

[„O CESTIUNE MAI MULT CARACTERISTICĂ…”] – de Mihai Eminescu [24 februarie 1879]

O cestiune mai mult caracteristică decît însemnată ocupă de cîteva săptămîni încoace lumea maghiară şi română de peste Carpaţi şi, fiindcă presa cea străină amînduror acestor naţionalităţi, bunăoară cea germană, intervine asemenea în lupta aceasta, fie pentru unul, fie pentru…

[„LIBER-CUGETĂTOR, LIBERĂ-CUGETARE..”] – de Mihai Eminescu [2 februarie 1879]

[„LIBER-CUGETĂTOR, LIBERĂ-CUGETARE..”] – de Mihai Eminescu [2 februarie 1879]

Liber-cugetător, liberă-cugetare- iată fraza cea nouă cu care organul de căpetenie al guvernului înfrumuseţează fărădelegea de la Curtea de Argeş, fraza pe care se-ntemeiază pentru a lăuda purtarea unui prefect netrebnic şi pentru a ponegri atitudinea unui principe al bisericii…

[„ORGANELE DE PUBLICITATE…”] – de Mihai Eminescu [20 decembrie 1878]

[„ORGANELE DE PUBLICITATE…”] – de Mihai Eminescu [20 decembrie 1878]

Organele de publicitate ale tuturor partidelor sau grupurilor politice fac a suna zilnic în polemicele lor „principiile liberale, moderate sau nemoderate” de cari se cîrmuiesc. Ca programă teoretică, ca mărturisiri de credinţă, asemenea declaraţiuni ne sînt foarte indiferente şi din…

STUDII EXEGETICE ASUPRA UNEI PARABOLE CARE LIPSEŞTE ÎN SFÎNTA-SCRIPTURĂ – de Mihai Eminescu [12 decembrie 1878]

STUDII EXEGETICE ASUPRA UNEI PARABOLE CARE LIPSEŞTE ÎN SFÎNTA-SCRIPTURĂ – de Mihai Eminescu [12 decembrie 1878]

Odată Afganistanul juca un rol cu desăvîşirea preponderant în primii Bucureşti ale unei foi oarecari, iar Emirul Şir-Ali, relaţiile cu nenorocitul om şi fiul neascultător, Iacub-Han, era oarecum centrul împrejurul căruia gravita centrul însuşi. Deşi lucrul e cam încurcat, noi,…

[„ASTRONOMIA CORPURILOR CEREŞTI…”] – de Mihai Eminescu [25 noiembrie 1878]

[„ASTRONOMIA CORPURILOR CEREŞTI…”] – de Mihai Eminescu [25 noiembrie 1878]

Astronomia corpurilor cereşti n-ar fi o ştiinţă atît de sigură dacă fundamentul ei n-ar fi descoperirea unei legi nestrămutate: a gravitaţiunii. Avînd însă cheia întregei ordini cereşti, cuvîntul scurt care explică toată minunea, observi că întreaga complicaţiune nu e decît…

O CURIOZITATE – de Mihai Eminescu [5 noiembrie 1878]

O CURIOZITATE – de Mihai Eminescu [5 noiembrie 1878]

Primim din Vaslui următoarea foarte minunată telegramă: Ziarului „Timpul”. Nişte indivizi; unii paraponisiţi, alţii fără greutate socială, a atribuit d-lui prefect Holban nişte infame calomnii. Subsemnaţii cetăţeni indignaţi dezminţim că faptul atribuit d-lui Holban prin ziarele „Steaua României” şi „Timpul”…

image_pdfimage_print