Publicistica lui Eminescu

DARE DE SAMĂ DESPRE MIŞCAREA LITERARĂ A ROMÂNILOR ÎN ANUL 1819 – de Mihai Eminescu [4 iulie 1876]

DARE DE SAMĂ DESPRE MIŞCAREA LITERARĂ A ROMÂNILOR ÎN ANUL 1819 – de Mihai Eminescu [4 iulie 1876]

Avem înaintea noastră un volum dintr-un fel de revistă românească, din a. 1820, numită ”Biblioteca”. Acest mănunchi conţine sub titlul „izvodul cărţilor” o dare de samă despre mişcarea spirituală a românilor în anul 1819. Reproducem următoarele: Cei ce din[tru] dragostea…

AUSTRO-UNGARIA [„CONFERENŢA DE LA REICHSTADT…”] – de Mihai Eminescu  [4 iulie 1876]

AUSTRO-UNGARIA [„CONFERENŢA DE LA REICHSTADT…”] – de Mihai Eminescu [4 iulie 1876]

Conferenţa de la Reichstadt au avut se înţelege de obiect Cestiunea Orientală şi au dat naştere următoarelor hotărâri (anunţate în foi oficioase). Oricare ar fi succesul războiului, Austria şi Rusia vor recunoaşte deocamdată status-quo teritorial, în caz însă dacă toate…

RĂZBOIUL ORIENTAL [„DEPEŞELE DE PE CÂMPUL RĂZBOIULUI…”] – de Mihai Eminescu [2 iulie 1876]

RĂZBOIUL ORIENTAL [„DEPEŞELE DE PE CÂMPUL RĂZBOIULUI…”] – de Mihai Eminescu [2 iulie 1876]

Depeşele de pe câmpul războiului sunt şi acuma contrazicătoare, cele de sorginte sârbească înregistrează numai victoriile sârbilor, cele din sorginte turcească numai victorii turceşti. După cât vedem însă sârbii se află pretutindene pe pământul turcesc (afară de Zajţar), trupele turceşti…

AUSTRO-UNGARIA [„ÎN 26 IUNIE (8 IULIE) A AVUT LOC…”] – de Mihai Eminescu [2 iulie 1876]

AUSTRO-UNGARIA [„ÎN 26 IUNIE (8 IULIE) A AVUT LOC…”] – de Mihai Eminescu [2 iulie 1876]

În 26 iunie (8 iulie) a avut loc întâlnirea împăratului Austriei cu împăratul Rusiei la Reichstadt, lângă Rodenvach în Boemia. Amândoi împăraţii a fost însoţiţi de cătră cancelarii lor, contele Andrassy şi principele Gorciacoff. Împăraţii au avut o conferinţă care…

AUSTRO-UNGARIA [„PE LÂNGĂ AGITAŢIUNILE…”] – de Mihai Eminescu [25 iunie 1876]

AUSTRO-UNGARIA [„PE LÂNGĂ AGITAŢIUNILE…”] – de Mihai Eminescu [25 iunie 1876]

Pe lângă agitaţiunile slave din sudul Ungariei, ziaristica ungurească pare a se mai teme şi de mişcările românilor din Transilvania. Astfel Pesti-Naplo relatează că mai mulţi notabili români, cari au ţinut o conferinţă la Alba-Iulia (Karlsburg), ar fi hotărît a…

RĂZBOIUL ORIENTAL [„ÎNCĂ LA 1 IULIE…”] – de Mihai Eminescu [25 iunie 1876]

RĂZBOIUL ORIENTAL [„ÎNCĂ LA 1 IULIE…”] – de Mihai Eminescu [25 iunie 1876]

Încă la 1 iulie agentul sîrbesc din Constantinopole, Magazinovici, au primit răspunsul negativ la ultimatul principelui. În urma acestuia Serbia au declarat război, iar Turcia va publica o circulară prin care va da responsabilitatea războiului asupra Serbiei şi va declara…

AUSTRO-UNGARIA [„MĂSURI JUDECĂTOREŞTI…”] – de Mihai Eminescu [20 iunie 1876]

AUSTRO-UNGARIA [„MĂSURI JUDECĂTOREŞTI…”] – de Mihai Eminescu [20 iunie 1876]

Măsuri judecătoreşti, administrative şi militare se iau pentru a preveni turburări eventuale în părţile de sud ale Ungariei. Mareşalul – locotenent de Scudier şi comandantul ţărei, Edelsheim-Gyulai au dat ordinele necesare autorităţilor militare. S-au hotărât ca provinciile slave din sudul…

SERBIA [„LIPSA UNUI BIUROU TELEGRAFIC…”] – de Mihai Eminescu [20 iunie 1876]

SERBIA [„LIPSA UNUI BIUROU TELEGRAFIC…”] – de Mihai Eminescu [20 iunie 1876]

Lipsa unui biurou telegrafic de corespondenţă şi greutatea cu care ziarele noastre îşi procură noutăţile din străinătate ne face ca mai întotdeauna să înregistrăm ştiri publicate cu două, trei zile înainte în jurnalistica vieneză. Într-adevăr românii învecinaţi cu Serbia, având…

SERBIA [„DESPRE POZIŢIA STRATEGICĂ…”] – de Mihai Eminescu [18 iunie 1876]

SERBIA [„DESPRE POZIŢIA STRATEGICĂ…”] – de Mihai Eminescu [18 iunie 1876]

Despre poziţia strategică a oştirilor sârbeşti se vestesc următoarele. Ele sunt împărţite în trei divizii. Cea dentâi, divizia Ciacika se compune din brigadele Studniţ, Ciacik şi Uziz şi dintr-un corp de voluntari sub arhimandritul Duşici. Tăria acelei divizii, comandată de…

AUSTRO-UNGARIA [„ÎN URMA ŞTIRILOR ALARMANTE…”] – de Mihai Eminescu [18 iunie 1876]

AUSTRO-UNGARIA [„ÎN URMA ŞTIRILOR ALARMANTE…”] – de Mihai Eminescu [18 iunie 1876]

În urma ştirilor alarmante din Belgrad, slavii din sudul Ungariei (graniţele militare) sunt foarte agitaţi. Din graniţa militară croată se vesteşte că la Plasko 400 de insurgenţi herţegovineni, stârniţi prin preoţi, s-au hotărît a merge în luptă pentru sfânta cauză.…

SERBIA [„LA ÎNTREBĂRILE PORŢII…”] – de Mihai Eminescu [4 iunie 1876]

SERBIA [„LA ÎNTREBĂRILE PORŢII…”] – de Mihai Eminescu [4 iunie 1876]

La întrebările Porţii, care ceruse esplicaţiuni asupra înarmărilor sârbeşti, guvernul Serbiei au afirmat intenţiile sale pacifice. Principele Milan au răspuns că insurecţiunea ajungând până la graniţele Serbiei şi împresurând ţara toată ca cu un inel de fier, principele s-au văzut…

[„RENUMITA ROMANŢIERĂ FRANCEZĂ AURORA DUDEVANT…”] – de Mihai Eminescu [2 iunie 1876]

[„RENUMITA ROMANŢIERĂ FRANCEZĂ AURORA DUDEVANT…”] – de Mihai Eminescu [2 iunie 1876]

Renumita romanţieră franceză Aurora Dudevant, cunoscută sub numele literar de George Sand, a murit. Această femeie rară prin talente, energie de simţământ şi frumuseţe e de origine germană. Despre partea tătâni-său se trage din Moritz de Saxa, fiul natural al…

GERMANIA [„GAZETA OFICIALĂ…”] – de Mihai Eminescu [30 mai 1876]

GERMANIA [„GAZETA OFICIALĂ…”] – de Mihai Eminescu [30 mai 1876]

Gazeta oficială Reichsanzeiger publică numirile în ministeriu a d-lor de Bülow, fost secretariu de stat, şi Hoffmann, fost prezident al cancelariei imperiale. Provinzial – Correspo[n]denz scrie, la sfârşitul unui articol sumar asupra schimbărei din Turcia, cumcă guvernele care se hotărâseră…

FLORI STILISTICE DIN ZIARELE ROMÂNEŞTI COMENTARII LA OPUL MANUSCRIS INTITULAT GEOGRAPHIA MARIUM PERITIONIS  – de Mihai Eminescu [28 mai 1876]

FLORI STILISTICE DIN ZIARELE ROMÂNEŞTI COMENTARII LA OPUL MANUSCRIS INTITULAT GEOGRAPHIA MARIUM PERITIONIS – de Mihai Eminescu [28 mai 1876]

La redacţia „Românului“ se află un manuscript de un autor necunoscut, care tratează mai pre larg despre mări şi ţărmuri necunoscute încă. Taina cu care redacţia cearcă a învălui descoperirile, făcute desigur de unul din colaboratorii săi, răsuflă totuşi din…

[„MINISTERIUL INSTRUCŢIUNEI PUBLICE DIN UNGARIA…”] – de Mihai Eminescu [26 mai 1876]

[„MINISTERIUL INSTRUCŢIUNEI PUBLICE DIN UNGARIA…”] – de Mihai Eminescu [26 mai 1876]

Ministeriul instrucţiunei publice din Ungaria prin ord. no. 7576 adresat inspectorului şcolar din Buda-Pesta dispune că pe terenul cărţilor didactice existând concurenţă liberă, se poate folosi orişice carte scolastică, numai să nu fie în contrazicere cu legile statului. Drept care…

RUSIA [„JURNALELE DIN ST.-PETERSBURG…”] – de Mihai Eminescu [23 mai 1876]

RUSIA [„JURNALELE DIN ST.-PETERSBURG…”] – de Mihai Eminescu [23 mai 1876]

Jurnalele din St.-Petersburg sunt pline de amănunte asupra manifestărei făcute de toate clasele din Moscva în onoarea generalului Kaufmann, întors din Tach-Kend. Ele insistă asupra însemnătăţii pacifice a acestei manifestări şi asupra discursului d-lui Tachnin, care au rostit dorinţa de…

FRANŢIA [„PREOCUPAŢIUNEA PRINCIPALĂ…”] – de Mihai Eminescu [23 mai 1876]

FRANŢIA [„PREOCUPAŢIUNEA PRINCIPALĂ…”] – de Mihai Eminescu [23 mai 1876]

Preocupaţiunea principală este votarea în Senat a legei care reformează instrucţia superioară şi stabileşte că atât diplomele de bacalaureat cât şi gradele academice să se confere de cătră autorităţile scolastice ale statului său sub privigherea lor. Instrucţia clericală din Franţa…

LICEUL DIN SUCEAVA [„ORĂŞENII DIN VECHEA CAPITALĂ…”]  – de Mihai Eminescu [21 mai 1876]

LICEUL DIN SUCEAVA [„ORĂŞENII DIN VECHEA CAPITALĂ…”] – de Mihai Eminescu [21 mai 1876]

Orăşenii din vechea capitală a Moldovei au petiţionat la Dietă (camera provincială) a Bucovinei ca în liceul din acel oraş să se introducă limba românească ca limbă de proponiment fiindcă nu numai locuitorii Sucevei şi a împrejurimilor sunt în majoritate…

NOTIŢĂ ASUPRA PROIECTATEI ÎNTRUNIRI LA MORMÂNTUL LUI ŞTEFAN CEL MARE LA PUTNA – de Mihai Eminescu [15 septembrie 1870]

NOTIŢĂ ASUPRA PROIECTATEI ÎNTRUNIRI LA MORMÂNTUL LUI ŞTEFAN CEL MARE LA PUTNA – de Mihai Eminescu [15 septembrie 1870]

Dacă privim fierberea vieţei noastre publice putem vedea lesne că neliniştea perpetuă din generaţiunea ce e azi la ordinea zilei şi frecările ei, atât din viaţa politică cât şi din cea spirituală, nu-şi au cauza lor pe – atâta în…

ECUILIBRUL – de Mihai Eminescu [22 aprilie-4 mai şi 29 aprilie-11 mai 1870]

ECUILIBRUL – de Mihai Eminescu [22 aprilie-4 mai şi 29 aprilie-11 mai 1870]

În fine, ceea ce am zis noi s-a împlinit. Cehii cer autonomia ţărei lor; galiţienii, tirolezii, triestienii cer aceeaşi esenţă sub alte forme; ba chiar organul jidanilor unguriţi, „Pester Lloyd”, are inspiraţiunea de a recomanda guvernului austriac o deplină îndreptăţire…

image_pdfimage_print