[„DE LA UN TIMP ÎNCOACE…”] – de Mihai Eminescu [12 iulie 1881]

Fotografie de arhiva. Mihai Eminescu de Nestor Heck – 1884. Basarabia-Bucovina.Info

De la un timp încoace Casa de Depuneri şi Consemnaţiuni e mânată de guvern şi de partidul roşu pe clina afacerilor de bursă. Nu e destul că se încarcă cu împrumuturi, precum e cel al comunei Bucureşti de 15 150 000; dar, după cum aflăm, d. Brătianu stăruie ca, pentru a ridica cursul acţiunilor Băncii Naţionale, Casa de Depuneri să primească aceste acţiuni şi să facă împrumuturi pe ele, socotindu-le drept una mie lei piesa.

După art. 7 al legii, Casa de Depuneri împrumută din escedentul stocului ei metalic statului; judeţelor, comunelor şi institutelor de binefacere; particularilor pe depozite de efecte ale statului. Consiliul de adminstraţie publică în ultimele zile ale fiecărui trimestru cursul pe care se vor primi efectele ca garanţie.

Consiliul tratează acţiunile Băncii în mod egal cu efectele statului.

Norma după care el fixează cursul efectelor statului este însă următoarea: cele cari stau sub pari, se primesc socotindu-se cu 20 la sută sub cursul zilei, efectele peste pari se socotesc cu 20 la sută sub valoarea nominală. Conform acestei norme acţiunile Băncii Naţionale s-ar cădea să fie primite pe 400, iar nu pe o mie.

E evident îndealtmintrelea pentru oricine că o Casă de încredere precum este cea de depuneri nu are misiunea de-a împrumuta bani jucătorilor de bursă, nici de a favoriza urcarea cursului efectelor. Casa de Depuneri nu este bancă; ei nu-i este dată posibilitatea de-a cerceta dacă suirea sau scăderea unor efecte publice se datoreşte urcării sau scăderii corespunzătoare a produsului întreprinderilor pe cari se ‘ntemeiază hârtiile, de vreme ce nu ia parte la aceste întreprinderi. Ni se pare că împrejurarea cumcă d-nii Stolojan sau Eliad (Cârciumărescu ) posedă acţiuni de ale Băncii nu sunt un motiv îndestul de puternic pentru ca Casa de Depuneri să se abată de la norma ei de pân – acuma, mai ales că legea zice că numai din trimestru în trimestru se poate face o asemenea fixare a cursului şi că nici le poate primi fără publicarea prealabilă a hotărârii consiliului de administraţie.

Aflăm îndealtmintrelea că unul din puţinii noştri economişti, d. Ion Ghica, s-ar fi opus la această urcare şi că actualul postulant care ocupă directoratul Casei pentru a face buclucuri în interesul roşiilor se servă de împrejurarea că d. Ion Ghica e numit ministru; la Londra şi a demisionat din consiliu pentru a pune la cale primirea acţiilor Băncii pe o mie.

MIHAI EMINESCU
OPERA POLITICA
1 ianuarie – 31 decembrie 1881
TIMPUL
EDIŢIE CRITICĂ ÎNTEMEIATĂ DE P E R P E S S I C I U S
EDIŢIE CRITICĂ ÎNGRIJITĂ DE MUZEUL LITERATURII ROMÂNE
Coordonator DIMITRIE VATAMANIUC
Editura Academiei RSR, 1985-1989
Vol XII

Mihai-Eminescu.Ro