[„IERI S-A REPREZENTAT…”] – de Mihai Eminescu [17 octombrie 1881]

Fotografie de arhiva. Mihai Eminescu de Nestor Heck – 1884. Basarabia-Bucovina.Info

Ieri s-a reprezentat Moştenitorii şi opereta Contrabandierul.

Se ştie că în Moştenitorii Millo joacă cu nesecata lui vervă rolul lui Izidor Giridot. Şi aseară bătrânul nostru artist era în cele mai bune dispoziţii, reprezentând pe egoistul moştenitor pe toată scara dorinţei de câştig. Dacă această piesă, îndealtmintrelea foarte puţin însemnată din punct de vedere dramatic şi rău tradusă în româneşte, a putut să se susţie atâta timp în repertoriu, aceasta este a se atribui esclusiv lui Millo şi modului în care-şi joacă rolul.

Reprezentaţia Contrabandierului a fost asemenea binişor răuşită dacă considerăm circumstanţa atenuantă a puţinelor mijloace artistice de care dispune teatrul pentru reprezentarea unor lucrări muzicale. D-nul Popovici are un glas sonor şi plăcut, iar d. Mateescu are şi glas şi talent comic.

Cu ocazia reprezentaţiei s-a înscenat o mică cabală în parter, care-a avut un curios epilog în fumătorul teatrului. În Moştenitorii e un rol de amoreză naivă (Paulina ), pe care în stagiunile trecute’l juca d-ra A. Popescu şi care în această seară era jucat de d-ra Constantinescu.

O seamă de tineri începură – la intrarea în scenă a d-rei Constantinescu – să strige „Popeasca!”, alţii aplaudară pe noua purtătoare a rolului. Publicul cel neinteresat în această afacere [î]l chema pe Millo, pentru a acoperi scandalul ce se înscenase.

Între acte d-ra Popescu apăru în foaierul teatrului şi declară d-lor adunaţi acolo că pe nedrept i s-ar fi luat rolul ce-l jucase de atâta timp, dându-se unei alte.

E evident că rivalităţile dintre culise nu privesc întru nimic publicul şi că manifestanţii pro şi contra ar fi trebuit depărtaţi din sală de cătră poliţie, care are şi ea un rol de vreme ce i se dau locuri gratis pentru a asista la reprezentaţii. Dar se vede că pentru poliţia d-lui Radu Mihai asemenea lucruri nu au însemnătate.

MIHAI EMINESCU
OPERA POLITICA
1 ianuarie – 31 decembrie 1881
TIMPUL
EDIŢIE CRITICĂ ÎNTEMEIATĂ DE P E R P E S S I C I U S
EDIŢIE CRITICĂ ÎNGRIJITĂ DE MUZEUL LITERATURII ROMÂNE
Coordonator DIMITRIE VATAMANIUC
Editura Academiei RSR, 1985-1989
Vol XII

Mihai-Eminescu.Ro

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.