ÎMPĂRŢIREA PREMIILOR – de Mihai Eminescu [2 iulie 1876]

Împărţirea premiilor la Institutul Academic s-a făcut, după cum anunţasem în numărul trecut, duminică în 27 iunie. Pe la oara 1 a început esamenul de muzică, care a ţinut pînă după, 2 oare. Publicul, foarte numeros, în care multe dame, a rămas pe deplin mulţămit de succesul elevilor. Două coruri, unul la început şi altul la sfârşit, au fost cu deosebire gustate şi aplaudate. În urmă d. director al cursului superior, Şt. Vîrgolici, a rostit un discurs în care, făcând pe scurt istoricul înfiinţării Institutului Academic, a arătat cum această scoală, care răspundea unei trebuinţi neapărat simţite în societatea noastră, a mers de la început tot progresând, mulţămită pe de o parte zelului neobosit al asociaţilor şi a corpului didactic, iar pe de alta încurajării ce i-a venit de pretutindenea. Înfiinţat la 1866, Institutul Academic intră acum în al 11-lea an al esistenţei sale, dată pe care consiliul de administraţie o va consacra printr-o sărbare ce se va face la deschiderea anului şcolar viitor 1876 – 77 (la 8 septemvrie). A doua parte, cea mai întinsă a discursului ţinut de d. Vîrgolici, s-a adresat întreagă elevilor, celor buni pentru a-i felicita pentru izbânda lor şi a-i încuraja pe viitor, celor slabi şi nepăsători, pentru a deştepta ambiţia în inima lor, puindu-le înainte spectacolul camarazilor lor încoronaţi şi premiaţi şi arătându-le cât e de preţios acest timp al copilăriei şi al tinereţei, a căruia pierdere nu se poate cu nimica înlocui. – După sfârşirea discursului s-a făcut cetirea premiaţilor şi a promovaţilor, în sunetul muzicei militare.

MIHAI EMINESCU
OPERA POLITICA
1870 – 1877
ALBINA, FAMILIA, FEDERATIUNEA, CONVORBIRI LITERARE, CURIERUL DE IASI
EDIŢIE CRITICĂ ÎNTEMEIATĂ DE P E R P E S S I C I U S
EDIŢIE CRITICĂ ÎNGRIJITĂ DE MUZEUL LITERATURII ROMÂNE
Coordonator DIMITRIE VATAMANIUC
Editura Academiei RSR, 1980
Pag. 51

Mihai-Eminescu.Ro

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.