MEDALIA BENE-MERENTI – de Mihai Eminescu [2 iulie 1876]

Medalia Bene-Merenti cl. I s-au acordat prin decret domnesc No. 1.109 d-lor Timotei Cipariu, canonic prepozit al Sf. Mitropolii din Blaş, G. Bariţ, membru al Societăţii Academice, şi I. C. Maxim, profesor. Părintele canonic Cipariu este autorul multor scrieri cunoscute, din care cităm numa vro cîteva din memorie: Gramatica (etimologică) a limbei româneşti; Analectele literare, reproducere diplomatică de modele de limbă din secolii trecuţi; o culegere de documente privitoare la istoria bisericei române din Transilvania (atingătoare mai cu samă de mitropolia Albei-Iulii); o istorie bisericească; Organul luminării (foaie politică dar în mare parte şi literară);”Archivul” culegere de documente istorice. O traducere a compendiului de filozofie de W. Krug (3 volume), un manual de metrică şi versificaţie, o gramatică latină pentru licee, disertaţii istorice ţinute la adunările generale ale Asociaţiunei Transilvane ş.a. D-nul Gheorghe Bariţ a înfiinţat cea dentîi foaie politică peste Carpaţi, „Gazeta Transilvaniei”, şi cea dentîi foaie literară”,Foaia pentru minte, inimă şi literatură”. Afară de aceea a compus în companie cu Munteanu un dicţionar germano-român şi a revăzut (şi editat poate) dicţionarul româno-german a lui Polizo; apoi mai este, dacă nu ne înşelăm, autorul mai multor cărţi didactice pentru şcoalele primare. Mult mai puţin cunoscut, poate şi mai puţin însemnat, este d. I. C. Maxim.

MIHAI EMINESCU
OPERA POLITICA
1870 – 1877
ALBINA, FAMILIA, FEDERATIUNEA, CONVORBIRI LITERARE, CURIERUL DE IASI
EDIŢIE CRITICĂ ÎNTEMEIATĂ DE P E R P E S S I C I U S
EDIŢIE CRITICĂ ÎNGRIJITĂ DE MUZEUL LITERATURII ROMÂNE
Coordonator DIMITRIE VATAMANIUC
Editura Academiei RSR, 1980
Pag. 50

Mihai-Eminescu.Ro

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.