[„PE Câtă VREME CREDEAM…”] – de Mihai Eminescu [2 iulie 1876]

Pe câtă vreme credeam că Apărătoriul legii din parte ‘şi sau vreun contribuabil comunal au atacat Tipografia naţională, ne credeam datori a reflecta acuzările aduse. Fiindcă însă contribuabilul comunal se descopere a fi d. Herşcu Goldner, care în 7 1/2 coloane ale mult ospitalierului Apărător al legii întâmpină notiţa noastră, credem a putea abstrage cu totul de la o polemică cu renumitul autor al scrisorii către d-rul Tausig. Declarăm că interesul patologic ce ni-l poate inspira nu merge până acolo încât să continuăm cu d-sa o polemică cu totul de prisos.

MIHAI EMINESCU
OPERA POLITICA
1870 – 1877
ALBINA, FAMILIA, FEDERATIUNEA, CONVORBIRI LITERARE, CURIERUL DE IASI
EDIŢIE CRITICĂ ÎNTEMEIATĂ DE P E R P E S S I C I U S
EDIŢIE CRITICĂ ÎNGRIJITĂ DE MUZEUL LITERATURII ROMÂNE
Coordonator DIMITRIE VATAMANIUC
Editura Academiei RSR, 1980
Pag. 52

Mihai-Eminescu.Ro