ŞCOALA TEHNICĂ DIN IAŞI – de Mihai Eminescu [2 iulie 1876]

Examenele teoretice şi practice la şcoala tecnică din Iaşi au avut loc în zilele anunţate prin n-rul 69 al Curierului. La examenul practic, elevii au pus maşinele în mişcare şi au executat lucrări de strugărie şi fierărie înaintea ochilor persoanelor cari asistau. Cu această ocazie am putut constata cu plăcere că nu aversiunea naturală, nu lipsa de talent îi face pe români să nu se ocupe cu lucrări industriale, oricât de grele, ci împrejurările economice în care trăiesc şi mai ales concurenţa omorîtoare a statelor vecine, cari pe lângă avantagiul capitalielor mari mai au şi pe acela că-şi procură adesa materiile brute pe loc, pe când noi ni procurăm fierul din Siberia, de ex. Am văzut espuse mai multe teascuri pentru tescuit vinul, de o soliditate rară, şurubul gros de fier al unui asemenea teasc se lucra înaintea ochilor noştri. Un alt elev a lucrat dintr-o singură bucată un păhăruţ de lemn sus şi jos larg iar la mijloc subţiet, la mijloc însă avea un inel de lemn cu totul liber, deşi nu destul de larg pentru ca să se poată scoate pe vro parte a păhăruţului. Acest inel era lucrat din aceeaşi bucată cu păharul întreg.

Se ştie că la inspecţiile făcute în trecut de către înalţii funcţionari ai statului, aceştia au fost satisfăcuţi de progresele şcoalei. Aceste rezultate bune dătorindu – se în mare parte d-lui director, credem a face un serviciu lectorilor făcându – li cunoscute unele antecedente din viaţa sa. Directorul d. Gheorghe Constantinescu au absolvit la a. 1851 şcoala de arte şi de agricultură din Bucureşti. La un concurs ţinut în 1859 ieşind cel dintâi, au fost trimis în Belgia la şcoala din Haine-Saint Pierre; la 1861 au fost strămutat la Paris, unde şi-au terminat studiile la conservatorul imperial de arte şi meserii, în care a fost unicul român ce în anii 1863 şi 1864 a fost medaliat ca premiant al doilea. În timpul studiului a lucrat în fabrica d-lui I.F. Cail & Comp., unde, construind o maşină locomobilă în miniatură, a trimis-o guvernului român, pentru care la 1864 a fost premiat cu medalia de argint şi o recompensă bănească. Ieşind de la Cail, a fost în Bretania la fabrica Jean Bodin, unde nouă luni au condus singur acele ateliere. La 1864 în octombrie, întorcându – se în ţară, guvernul l-a numit şef al atelierelor de la şcoala de agricultură de la Panteleimon; în fine la 1867 a fost numit director al şcoalei tecnice din Iaşi. La întrebarea noastră de ce lucrările examenului nu sunt conduse de director chiar ni s-a răspuns că de câtăva vreme el este suspendat din serviciu.

MIHAI EMINESCU
OPERA POLITICA
1870 – 1877
ALBINA, FAMILIA, FEDERATIUNEA, CONVORBIRI LITERARE, CURIERUL DE IASI
EDIŢIE CRITICĂ ÎNTEMEIATĂ DE P E R P E S S I C I U S
EDIŢIE CRITICĂ ÎNGRIJITĂ DE MUZEUL LITERATURII ROMÂNE
Coordonator DIMITRIE VATAMANIUC
Editura Academiei RSR, 1980
Pag. 51

Mihai-Eminescu.Ro

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.