SERBIA [„LA ÎNTREBĂRILE PORŢII…”] – de Mihai Eminescu [4 iunie 1876]

La întrebările Porţii, care ceruse esplicaţiuni asupra înarmărilor sârbeşti, guvernul Serbiei au afirmat intenţiile sale pacifice. Principele Milan au răspuns că insurecţiunea ajungând până la graniţele Serbiei şi împresurând ţara toată ca cu un inel de fier, principele s-au văzut silit de a-şi înarma poporul pentru a-l linişti, dar că n-ar avea nici cea mai mică intenţie duşmănească împotriva Porţii, căci Serbia îşi dă sama de împrejurarea că puterea ei răsare din integritatea Imperiului otoman. Spre stabilirea bunelor relaţiuni, Serbia va trimete un agent special la Constantinopole, a căruia numire i se va notifica Porţii prin agentul diplomatic al Serbiei.

Nu este adevărat că tribunalele şi şcolile ar fi fost închise, după cum anunţase o telegramă din Berlin.

MIHAI EMINESCU
OPERA POLITICA
1870 – 1877
ALBINA, FAMILIA, FEDERATIUNEA, CONVORBIRI LITERARE, CURIERUL DE IASI
EDIŢIE CRITICĂ ÎNTEMEIATĂ DE P E R P E S S I C I U S
EDIŢIE CRITICĂ ÎNGRIJITĂ DE MUZEUL LITERATURII ROMÂNE
Coordonator DIMITRIE VATAMANIUC
Editura Academiei RSR, 1980
Pag. 39

Mihai-Eminescu.Ro