[ŞTEFAN MICLE] – de Mihai Eminescu

Ştefan Micle, chemat anume în Moldova sub Grigore Ghica Vodă pentru a preda ştiinţele naturale în Academia Mihăileană, a servit statului de la 27 fevruarie 1856 până la 16 fbre 1879, în total 23 de ani 3 luni 18 zile, precum dovedesc certificatele Curţii de Compturi sub Nro 789 din 1869 şi N° 4688 din 1879. Numit la Universitate, el a predat nu numai cursul de fizică pentru care era numit, ci cincisprezece ani şi cursul de chemie, acest din urmă gratis, până la înfiinţarea catedrei de chemie, ocupată azi de d. Poni. Legea de împământenire a lui Şt. M. s-a promulgat abia în fevruarie 1868. Pe motivul că numai de la data împământenirii i se poate da pensia, Comitetul Casei pensionarilor nu a recunoscut văduvei şi copiilor nici un drept la pensiune. Scrierile lăsate în urmă sunt: Un compendiu complect de fizică, care e o prelucrare a Fizicei 5 Müller-Pouillet şi un compendiu de chemie.

Arhivele Statului Bucureşti, Colecţia M. Eminescu, pachet I, act 10

DIN MANUSCRISE

MIHAI EMINESCU
OPERA POLITICA
1 noiembrie 1877 – 15 februarie 1880
TIMPUL
EDIŢIE CRITICĂ ÎNTEMEIATĂ DE P E R P E S S I C I U S
EDIŢIE CRITICĂ ÎNGRIJITĂ DE MUZEUL LITERATURII ROMÂNE
Coordonator DIMITRIE VATAMANIUC
Editura Academiei RSR, 1980
Vol X

Mihai-Eminescu.Ro

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.