Curierul de Iasi

[„ADEVĂRUL CĂ ÎN DECURSUL…”] – de Mihai Eminescu [9 august 1881]

[„ADEVĂRUL CĂ ÎN DECURSUL…”] – de Mihai Eminescu [9 august 1881]

Adevărul că în decursul acestor din urmă paisprezece ani elementul istoric pământean au fost înlăturat în favorul a d-alde Giani, Cariagdi, Carada, Fleva etc., deci în favorul unui element etnic şi moraliceşte străin neamului românesc, acest adevăr [î]i doare rău…

[„«ROMÂNUL» DE JOI…”] – de Mihai Eminescu [7 – 8 august 1881]

[„«ROMÂNUL» DE JOI…”] – de Mihai Eminescu [7 – 8 august 1881]

„Românul” de joi înregistrează cu zgomotoasă bucurie rezultatul balotajului de marţi şi însoţeşte darea sa de seamă cu oarecari explicări pe cari le crede absolut necesare pentru onor. săi cititori. Trebuie să aibă cineva lipsa de cuviinţă a „Românului” pentru…

[„DESPRE O PRETINSĂ INCURSIUNE…”] – de Mihai Eminescu [7 – 8 august 1881]

[„DESPRE O PRETINSĂ INCURSIUNE…”] – de Mihai Eminescu [7 – 8 august 1881]

Despre o pretinsă incursiune a soldaţilor români de graniţă în comitatul Trei scaune din Săcuime „Pesther- Lloyd” scrie, în maniera sa ordinară, următoarea: De sute de ori am dat reprezentanţilor noştri din străinătate exemplul diplomaţiei engleze; nu e vina noastră…

[„CĂUTÂND A ESPLICA…”] – de Mihai Eminescu [6 august 1881]

[„CĂUTÂND A ESPLICA…”] – de Mihai Eminescu [6 august 1881]

Căutând a esplica etnologic antagonismul atribuit moldovenilor contra muntenilor am găsit că bărbaţii de peste Milcov nu înţeleg sub cuvântul „muntean” populaţia istorică a Ţării Româneşti, una şi aceeaşi în toate provinciile, ci o pătură superpusă, neistorică, imigrată de curând…

[„CE POFTEŞTE «L’INDÉPENDANCE ROUMAINE»?”] – de Mihai Eminescu [5 august 1881]

[„CE POFTEŞTE «L’INDÉPENDANCE ROUMAINE»?”] – de Mihai Eminescu [5 august 1881]

Ce pofteşte „L’indépendance roumaine”? Crede că prin declaraţii în contra tezei deosebirei de rasă din România se înlăturează un adevăr? Că se supără mulţi asupra unui adevăr atât de izbitor, înţelegem; ne pare rău pe de altă parte că aşa…

[„NU NE ÎNDOIAM CĂ DISTINGEREA…”] – de Mihai Eminescu [1 august 1881]

[„NU NE ÎNDOIAM CĂ DISTINGEREA…”] – de Mihai Eminescu [1 august 1881]

Nu ne îndoiam că distingerea noastră între români de rasă şi români de provenienţă incertă are să provoace nemulţumiri. Am mai tratat cestiunea aceasta când în treacăt, când atrăgând în cercul discuţiei elemente istorice şi etnologice mai numeroase, dar era…

[„«PESTHER LLOYD» SCRIE…”] – de Mihai Eminescu [31 iulie 1881]

[„«PESTHER LLOYD» SCRIE…”] – de Mihai Eminescu [31 iulie 1881]

„Pesther Lloyd” scrie următoarele: Ştirea unei foi din Transilvania că emisari români ar fi făcând călătorii agitatorii prin Banat şi Transilvania are nevoie de confirmare; cunoscându-se vigilenţa estraordinară a organelor noastre municipale, asemenea scormoniri, dac’ ar exista în adevăr, n-ar…

[„NUMIREA D-LUI PETRE MAVROGHENI…”] – de Mihai Eminescu [27-28 iulie 1881]

[„NUMIREA D-LUI PETRE MAVROGHENI…”] – de Mihai Eminescu [27-28 iulie 1881]

Numirea d-lui Petre Mavrogheni în postul de ministru plenipotenţiar al României pe lângă guvernul regelui Italiei a fost obiectul unor comentarii deosebite din partea presei, deşi cam fără cuvânt. E cunoscut că nici unul din reprezentanţii României în străinătate nu…

[„LA ARTICOLUL NOSTRU…”] – de Mihai Eminescu [25 iulie 1881]

[„LA ARTICOLUL NOSTRU…”] – de Mihai Eminescu [25 iulie 1881]

La articolul nostru Creditul Mobiliar şi presa capitalei „Războiul”-Weiss răspunde: Deşi noi n-am combătut până acum aceste întreprinderi noi, fiind din numărul acelora cari au anunţat înfiinţarea numitelor instituţiuni, totuşi aceasta n-am făcut-o nici ca articol de fond. nici ca…

[„«PESTHER LLOYD», OFICIOSUL…”] – de Mihai Eminescu [24 iulie 1881]

[„«PESTHER LLOYD», OFICIOSUL…”] – de Mihai Eminescu [24 iulie 1881]

„Pesther Lloyd”, oficiosul ministeriului unguresc, ne spune că în cestiunea Dunării au intervenit o pauză. Concertul european, comparat cu un sextet de muzică instrumentală, începuse a se pierde în nişte disonanţe atât de ascuţite încât s-a găsit cu cale de-a…

CREDITUL MOBILIAR – de Mihai Eminescu [16 – 17 iulie 1881]

CREDITUL MOBILIAR – de Mihai Eminescu [16 – 17 iulie 1881]

I Proiectându-se înfiinţarea unei bănci în compania numită Credit Mobiliar, avem în România spectacolul comic de-a vedea foile invocând când naţionalitatea, când patria, când libertatea, pentru a recomanda publicului întreprinderea aceasta. Între fondatorii acestei bănci întâmpinăm în adevăr o sumă…

[„ZILELE DIN URMĂ SE COMENTASE…”] – de Mihai Eminescu [13 – 14 iulie 1881]

[„ZILELE DIN URMĂ SE COMENTASE…”] – de Mihai Eminescu [13 – 14 iulie 1881]

Zilele din urmă se comentase în ziarele din străinătate venirea generalului Ernroth la Bucureşti. Unele din foile străine atribuiau vizitei generalului intenţiunea de a stărui pe lângă şefii partidului roşu din Bucureşti ca, prin învăţăminte bine simţite, să facă pe…

[„FAŢĂ CU ASERŢIUNEA… „] – de Mihai Eminescu [9 iulie 1881]

[„FAŢĂ CU ASERŢIUNEA… „] – de Mihai Eminescu [9 iulie 1881]

Faţă cu aserţiunea „Românului” că mortalitatea creştinilor nu merge progresând în Iaşi dăm următoarele cifre, estrase din broşura d-lui Alexandrini şi a d-rului Flaişlen. Mediile inventate de „Românul”, în care sporul dintr-un an se repărţeşte asupra tuturor, sau scăderea cauzată…

[„«L”EUROPE DIPLOMATIQUE» PRIMEŞTE…”] – de Mihai Eminescu [2 iulie 1881]

[„«L”EUROPE DIPLOMATIQUE» PRIMEŞTE…”] – de Mihai Eminescu [2 iulie 1881]

„L’Europe diplomatique” primeşte din Petersburg amănunte atât de interesante asupra crizei din Bulgaria încât cititorul căruia i le comunicăm va vedea numaidecât cum cauze analoge produc efecte analoge şi cum Mihăleştii şi Caradalele bulgare nu sunt întru nimic superioare sau…

[„«ROMANUL» MUSTRĂ OPOZIŢIUNEA…”] – de Mihai Eminescu [1 iulie 1881]

[„«ROMANUL» MUSTRĂ OPOZIŢIUNEA…”] – de Mihai Eminescu [1 iulie 1881]

„Românul” mustră opoziţiunea şi pe noi în parte fiindcă am luat în râs circulara d-lui ministru de interne relativă la legea de înaintare şi admisibilitate în funcţiunile administrative. Aci ne-am adus aminte de povaţa lui Beaumarchais. Ne-am grăbit să râdem…

[„D. C.A. ROSETTI, ESCELENŢĂ…”] – de Mihai Eminescu [24 iunie 1881]

[„D. C.A. ROSETTI, ESCELENŢĂ…”] – de Mihai Eminescu [24 iunie 1881]

D. C.A. Rosetti, escelenţă şi actual ministru de interne, comunică prefecţilor un proiect de lege pentru admisibilitatea şi înaintarea în funcţiunile administrative prezentat Senatului şi nevotat, pe care-l dă de normă pentru numirea de subprefecţi în zilele dualităţii bulgaro –…

[„DACA ÎNTRE FURNIZORII…”] – de Mihai Eminescu [14 iunie 1881]

[„DACA ÎNTRE FURNIZORII…”] – de Mihai Eminescu [14 iunie 1881]

Daca între furnizorii Ministerului de Război precumpănesc elementele semitice Mendel, Gottleib, Goldental, Saniel Marcus, Litman, Low, la administraţia căilor ferate întâmpinăm, pe lângă Mărgăriteşti, alte elemente etnice interesante. Publicăm mai la vale denunţarea unei nouă afaceri, puse la cale de…

[„AM DAT SEAMĂ LA TIMPUL CUVENIT…”] – de Mihai Eminescu [13 iunie 1881]

[„AM DAT SEAMĂ LA TIMPUL CUVENIT…”] – de Mihai Eminescu [13 iunie 1881]

Am dat seamă la timpul cuvenit despre mişcarea alegătorilor români din Transilvania şi Ţara Ungurească în faţa alegerilor încurânde pentru Dieta (Camera) din Pesta. Se ştie că, în privirea atitudinii românilor, conferenţa din Sibiu a hotărît ca cei din Transilvania…

[„CABINETUL CERNAVODA CHIUSTENGE S-A FORMAT…”] – de Mihai Eminescu [11 iunie 1881]

[„CABINETUL CERNAVODA CHIUSTENGE S-A FORMAT…”] – de Mihai Eminescu [11 iunie 1881]

Cabinetul Cernavoda chiustenge s-a format deja. Prezidenţia Consiliului, conferită d-lui Ion Brătianu, asigură succesul acestei afaceri. Lucrul fiind de astă dată foarte gingaş şi bătându-se prea mulţi patrioţi pe împărţeala diferenţei de opt milioane, d. C. A. Rosetti, reversibilul, onestul,…

[„FĂRĂ A AVEA DARUL…”] – de Mihai Eminescu [10 iunie 1881]

[„FĂRĂ A AVEA DARUL…”] – de Mihai Eminescu [10 iunie 1881]

Fără a avea darul unei mari prevederi, am spus că ministerul Dumitru Brătianu va fi de scurtă şi neînsemnată dăinuire. Neînsemnat prin compunere, nedistingându-se prin vederi politice nouă sau fertile, înjghebat din aceleaşi elemente aproape pe cari viziriatul lui Aristid…

SITUAŢIA ÎN RUSIA – [„GUVERNUL RUSESC…”] – de Mihai Eminescu [6 iunie 1881]

SITUAŢIA ÎN RUSIA – [„GUVERNUL RUSESC…”] – de Mihai Eminescu [6 iunie 1881]

Guvernul rusesc face cunoscut că la 2 iunie încep dezbaterile asupra reducţiunei sumei de despăgubire ce au să mai plătească ţăranii pentru pământurile lor. Cei doisprezece experţi numiţi spre acest scop sunt luaţi dintre ţărani, din consiliele urbane, din nobilime…

[„RUPTURA ÎNTRE D. BRĂTIANU ŞI PARTIDUL SĂU…”] – de Mihai Eminescu [4 iunie 1881]

[„RUPTURA ÎNTRE D. BRĂTIANU ŞI PARTIDUL SĂU…”] – de Mihai Eminescu [4 iunie 1881]

Ruptura între d. Brătianu şi partidul său nu putea să dureze mult. „Găsit-au Filip pre Naftanail” zice Sciptura ; regăsitu-s-au în sfârşit cancelarul de la Măgura cu iubiţii săi Pătărlăgeni. Cine se va bolnăvi din pricina împăcăciunii e cestiunea dunăreană.…

[„VINERI, SENATUL S-A OCUPAT…”] – de Mihai Eminescu [25 – 26 mai 1881]

[„VINERI, SENATUL S-A OCUPAT…”] – de Mihai Eminescu [25 – 26 mai 1881]

Vineri, Senatul s-a ocupat cu cestiunea Dunării, adusă în discuţie prin interpelarea d-lui Petre Grădişteanu. „Românul”, într-o notiţă inserată chiar în seara aceea ca ultime ştiri de la Senat, făcând o scurtă dare de seamă a acelei şedinţe, susţinea că…

[„CÂND REPRODUSESEM…”] – de Mihai Eminescu [18 – 19 mai 1881]

[„CÂND REPRODUSESEM…”] – de Mihai Eminescu [18 – 19 mai 1881]

Când reprodusesem din „Journal d’Orient” şirurile privitoare la d. D. Brătianu, ziceam că poate să fi cuprinzând o lămurire mai mult asupra adevăratelor cauze de retragere a cabinetului Ioan Brătianu. Acest poate se schimbă în probabilitate, ba în certitudine chiar,…

[„«L’INDEPENDANCE ROUMAINE» NE CAUTĂ…”] – de Mihai Eminescu [14 mai 1881]

[„«L’INDEPENDANCE ROUMAINE» NE CAUTĂ…”] – de Mihai Eminescu [14 mai 1881]

„L’Independance roumaine” ne caută de câtva timp ceartă. Reprodusesem dintr-un ziar din Viena o corespondenţă bucureşteană, observând că declinăm orice responsabilitate pentru cuprinsul celor scrise. Relevam că poate acele şiruri să fi cuprinzând un element de esplicare pentru retragerea d-lui…

image_pdfimage_print