Federatiunea

[„MAI MULTE FOI…”] – de Mihai Eminescu [8 iulie 1882]
[„MAI MULTE FOI…”] – de Mihai Eminescu [8 iulie 1882]

[„MAI MULTE FOI…”] – de Mihai Eminescu [8 iulie 1882]

Mai multe foi din capitală încep a face „Naţiunii” întrebarea pe care noi i-am pus-o din capul locului: Ce vrea şi la ce tinde. Drept vorbind, noi n-am şti ce răspuns s-ar putea da la o asemenea întrebare. Fiecare-şi aduce…

[„DACĂ ÎN TIMPUL ADUNĂRILOR…”] – de Mihai Eminescu [7 iulie 1882]
[„DACĂ ÎN TIMPUL ADUNĂRILOR…”] – de Mihai Eminescu [7 iulie 1882]

[„DACĂ ÎN TIMPUL ADUNĂRILOR…”] – de Mihai Eminescu [7 iulie 1882]

Dacă în timpul adunărilor de la Mazar Paşa, când ni se promitea domnia virtuţii, cineva ar fi prezis ceea ce are să se întâmple peste câţiva ani, desigur ar fi fost declarat proroc mincinos. Să fi zis cineva că-n nu…

[„LOCKE, FILOZOFUL ENGLEZ…”] – de Mihai Eminescu [6 iulie 1882]
[„LOCKE, FILOZOFUL ENGLEZ…”] – de Mihai Eminescu [6 iulie 1882]

[„LOCKE, FILOZOFUL ENGLEZ…”] – de Mihai Eminescu [6 iulie 1882]

Locke, filozoful englez care, cu un spirit de critică neobicinuit pe vremea lui, a analizat cugetarea omenească în elementele ei oarecum ne dă în câteva şiruri o descriere exactă a manierei de-a cugeta şi de-a se purta a partidelor, fie…

[„CORESPONDENTUL DIN BUCUREŞTI…”] – de Mihai Eminescu [4 iulie 1882]
[„CORESPONDENTUL DIN BUCUREŞTI…”] – de Mihai Eminescu [4 iulie 1882]

[„CORESPONDENTUL DIN BUCUREŞTI…”] – de Mihai Eminescu [4 iulie 1882]

Corespondentul din Bucureşti al „Gazetei generale” din Augsburg, printr-un articol intitulat Progresele Rusiei la Dunărea de Jos, se face organul acelor amănunte curioase cari ar fi circulând asupra sciziunilor din partidul roşu. Reproducem acea corespondenţă, deşi ni se pare a…

[„«NAŢIUNEA», PERINDÂND ACUZĂRILE…”] – de Mihai Eminescu
[„«NAŢIUNEA», PERINDÂND ACUZĂRILE…”] – de Mihai Eminescu

[„«NAŢIUNEA», PERINDÂND ACUZĂRILE…”] – de Mihai Eminescu

„Naţiunea”, perindând acuzările ce se fac administraţiei liberale de cătră foile de orice nuanţă, deşi nu contestă adevărul acestor acuzaţiuni, crede însă a putea afirma că faptele şi apreciaţiunile sunt, şi într-o parte şi într-alta, pline de exageraţie. N-am voi…

[„ALEXANDRIA, ODINIOARĂ…”] – de Mihai Eminescu [2 iulie 1882 ]
[„ALEXANDRIA, ODINIOARĂ…”] – de Mihai Eminescu [2 iulie 1882 ]

[„ALEXANDRIA, ODINIOARĂ…”] – de Mihai Eminescu [2 iulie 1882 ]

Alexandria, odinioară al doilea oraş după Roma şi numărând în vremea lui Cezar 900 000 de locuitori, e astăzi teatrul întristător al acelui din urmă eveniment războinic. Lordul Seymour comandează bombardarea forturilor lui, pentru…? Pentru că egiptenii actuali au îndrăznit…

[„DE LA UN TIMP ÎNCOACE SE OBSERVĂ…”] – de Mihai Eminescu [1 iunie 1882]
[„DE LA UN TIMP ÎNCOACE SE OBSERVĂ…”] – de Mihai Eminescu [1 iunie 1882]

[„DE LA UN TIMP ÎNCOACE SE OBSERVĂ…”] – de Mihai Eminescu [1 iunie 1882]

De la un timp încoace se observă o disproporţie mare între numărul fictiv al deputaţilor înscrişi ca prezenţi în Adunare şi între numărul cel real al celor ce sunt în adevăr faţă la dezbatere. O mulţime de voturi s-au dat,…

[„AUZIM CĂ D. POPULEANU „] – de Mihai Eminescu [29 mai 1882]
[„AUZIM CĂ D. POPULEANU „] – de Mihai Eminescu [29 mai 1882]

[„AUZIM CĂ D. POPULEANU „] – de Mihai Eminescu [29 mai 1882]

Auzim că d. Populeanu, procuror al Curţii, ar fi fost trimis să cerceteze la faţa locului CAZUL d-lui G. Alexescu din Teleorman. Nu punem la îndoială caracterul magistratului delegat, dar ne VINE a ne îndoi, pentru multe cuvinte, de eficacitatea…

[„CE ŢI-E CU OMUL ISCUSIT”] – de Mihai Eminescu [29 mai 1882]
[„CE ŢI-E CU OMUL ISCUSIT”] – de Mihai Eminescu [29 mai 1882]

[„CE ŢI-E CU OMUL ISCUSIT”] – de Mihai Eminescu [29 mai 1882]

Ce ţi-e cu omul iscusit! Cum află el, aşa ca din senin, vindecare la toate relele, cum află oricărui sac petecul ca şi care nu se mai poate! Aşa bunăoară vestitul Nastratin [î]şi cârpea într-o zi giubeaua, fără nod la…

[„AM ARĂTAT ÎN MAI MULTE RÂNDURI”] – de Mihai Eminescu [26 mai 1882]
[„AM ARĂTAT ÎN MAI MULTE RÂNDURI”] – de Mihai Eminescu [26 mai 1882]

[„AM ARĂTAT ÎN MAI MULTE RÂNDURI”] – de Mihai Eminescu [26 mai 1882]

Am arătat în mai multe rânduri că rămânerea la putere a roşiilor va degenera într-un pericol social. Nimic nu e mai periculos pentru conştiinţa unui popor decât priveliştea corupţiei şi a nulităţii recompensate, decât ridicarea în sus a demeritului. Această…

CERNAVODA CHIUSTENGE – de Mihai Eminescu [23 mai 1882]
CERNAVODA CHIUSTENGE – de Mihai Eminescu [23 mai 1882]

CERNAVODA CHIUSTENGE – de Mihai Eminescu [23 mai 1882]

Am espus în atâtea rânduri viciile răscumpărării liniei. Cernavoda chiustenge, am arătat atât de limpede că lucrul ce se proiectează a se cumpăra cu 16 milioane nu face în realitate decât şase, încât credem de prisos a repeta din nou…

[„ DAR DULCI, NOBILI ŞI POLITICOŞI”] – de Mihai Eminescu [23 mai 1882]
[„ DAR DULCI, NOBILI ŞI POLITICOŞI”] – de Mihai Eminescu [23 mai 1882]

[„ DAR DULCI, NOBILI ŞI POLITICOŞI”] – de Mihai Eminescu [23 mai 1882]

Dar dulci, nobili şi politicoşi adversari – ne întreabă „Românul” – contra alor noştri s-a sculat Domnul Tudor? Contra alor voştri, am răspuns noi! Şi am citat cuvintele autentice ale acestui boier român care declara că, în unire cu mulţi…

[„«ROMÂNUL» REPRODUCE”] – de Mihai Eminescu [21 mai 1882]
[„«ROMÂNUL» REPRODUCE”] – de Mihai Eminescu [21 mai 1882]

[„«ROMÂNUL» REPRODUCE”] – de Mihai Eminescu [21 mai 1882]

„Românul” reproduce din „La Riforma din Roma următoarele: D. I. C. Fundescu, unul din bărbaţii notabili (!)din România, poet de talent (?), director al ziarului politic din Bucureşti „Telegraful” şi reprezintante al ţării în Camera Deputaţilor României, se află printre…

[„O OBSERVAŢIE ÎN TREACĂT”] – de Mihai Eminescu [21 mai 1882]
[„O OBSERVAŢIE ÎN TREACĂT”] – de Mihai Eminescu [21 mai 1882]

[„O OBSERVAŢIE ÎN TREACĂT”] – de Mihai Eminescu [21 mai 1882]

O observaţie în treacăt. „Românul”, strivit de vorbele autentice ale lui Tudor, ne acuză în n-rul de miercuri c-am fi citat fals pasajul din arzmazarul cătră Poartă. Îi dăm foii guvernamentale cea mai formală dezminţire în privirea aceasta. Noi am…

[„SE ZICE CĂ PREA DĂM”] – de Mihai Eminescu [21 mai 1882]
[„SE ZICE CĂ PREA DĂM”] – de Mihai Eminescu [21 mai 1882]

[„SE ZICE CĂ PREA DĂM”] – de Mihai Eminescu [21 mai 1882]

Se zice că prea dăm gură de lup onorabililor adversari şi că în scrierea noastră nu se observă acele dresuri si cochetării stilistice prin cari strălucesc învăţaţii „Românului”. Gura păcătoşilor adevăr grăieşte. Nu alegem vorbele după cum îndulcesc sau înăspresc…

[„«PSEUDO – ROMÂNUL » NE CERE”] – de Mihai Eminescu [16 mai 1882]
[„«PSEUDO – ROMÂNUL » NE CERE”] – de Mihai Eminescu [16 mai 1882]

[„«PSEUDO – ROMÂNUL » NE CERE”] – de Mihai Eminescu [16 mai 1882]

„Pseudo – românul „ ne cere un mic curs de istorie naţională, lucru pe care cu dragă voie îl facem. Dar buni, dulci şi nobili protivnici – zice foaia guvernamentală de ieri – contra alor noştri s-au ridicat Domnul Tudor…

[„OARE NU SE PREGĂTEŞTE”] – de Mihai Eminescu [14 mai 1882]
[„OARE NU SE PREGĂTEŞTE”] – de Mihai Eminescu [14 mai 1882]

[„OARE NU SE PREGĂTEŞTE”] – de Mihai Eminescu [14 mai 1882]

Oare nu se pregăteşte cumva o a doua ediţie augmentată a afacerii Stroussberg? De la un timp încoace, mai cu seamă de când d. Dabija conduce resortul Lucrărilor Publice, vedem manifestându-se, prin o sumă de proiecte de legi, o sete…

[„ÎN ŞEDINŢA DE VINERI A CAMEREI”] – de Mihai Eminescu [12 mai 1882]
[„ÎN ŞEDINŢA DE VINERI A CAMEREI”] – de Mihai Eminescu [12 mai 1882]

[„ÎN ŞEDINŢA DE VINERI A CAMEREI”] – de Mihai Eminescu [12 mai 1882]

În şedinţa de vineri a Camerei d. M. Cogălniceanu a prezentat petiţiunile mai multor sate din judeţele Ilfov şi Vlaşca, prin cari acestea cer a li se da pământ pe moşiile statului. Dar nu numai petiţiuni au dat ţăranii. dacă…

[„ÎN ŞEDINŢA CAMEREI DE LA 30 APRILIE”] – de Mihai Eminescu [6 mai 1882]
[„ÎN ŞEDINŢA CAMEREI DE LA 30 APRILIE”] – de Mihai Eminescu [6 mai 1882]

[„ÎN ŞEDINŢA CAMEREI DE LA 30 APRILIE”] – de Mihai Eminescu [6 mai 1882]

În şedinţa Camerei de la 30 aprilie d. Teodor Boldur Lăţescu a relevat cu drept cuvânt scandalul listei civile a directorului general al căilor ferate. Listă civilă constituie în adevăr cei 36 000 de franci, plătiţi la noi în ţară…

[„AVÂND A DA SEAMĂ”] – de Mihai Eminescu [1 mai 1882]
[„AVÂND A DA SEAMĂ”] – de Mihai Eminescu [1 mai 1882]

[„AVÂND A DA SEAMĂ”] – de Mihai Eminescu [1 mai 1882]

Având a da seamă de discuţia urmată în Senat cu ocazia proiectului privitor la tocmelele agricole, ne-am adus fără voie aminte de-o istorioară autentică, pe care credem că nu trebuie s-o tăinuim publicului, întru cât ne ajută memoria. Regele convorbea…

[„NU NUMAI MOTIVE”] – de Mihai Eminescu [29 aprilie 1882]
[„NU NUMAI MOTIVE”] – de Mihai Eminescu [29 aprilie 1882]

[„NU NUMAI MOTIVE”] – de Mihai Eminescu [29 aprilie 1882]

Nu numai motive politice ne comandă o precauţiune deosebită în cestiunea Dunării, ci şi cauze economice şi naţionale. Interesele cele mari pe cari Austro-Ungaria le invoacă ca un fel de titlu de drept împrotiva noastră nu sunt toate şi în…

[„DINTRE DEOSEBITELE SOLUŢIUNI”] – de Mihai Eminescu [27 aprilie 1882]
[„DINTRE DEOSEBITELE SOLUŢIUNI”] – de Mihai Eminescu [27 aprilie 1882]

[„DINTRE DEOSEBITELE SOLUŢIUNI”] – de Mihai Eminescu [27 aprilie 1882]

Dintre deosebitele soluţiuni posibile, după d. Dimitrie Sturza, în cestiunea Dunării, aceea care pare a răsări mai mult din spiritul Tratatului de la Berlin, fiind conformă cu interesul european al libertăţii de navigaţiune pe Dunăre, este: „Întinderea autorităţii Comisiunii Europene…

VASILE CONTA – de Mihai Eminescu [25 aprilie 1882]
VASILE CONTA – de Mihai Eminescu [25 aprilie 1882]

VASILE CONTA – de Mihai Eminescu [25 aprilie 1882]

Miercuri, 21 aprilie seara, s-a săvârşit din viaţă fostul ministru de culte şi instrucţiune publică, Vasile Conta. Răposatul, fiul unui bătrân preot din Iaşi, dup-o copilărie bântuită şi-a completat studiile juridice în Belgia şi a fost numit, după un concurs…

[„CEEA CE ÎNLĂTURĂ”] – de Mihai Eminescu [23 aprilie 1882]
[„CEEA CE ÎNLĂTURĂ”] – de Mihai Eminescu [23 aprilie 1882]

[„CEEA CE ÎNLĂTURĂ”] – de Mihai Eminescu [23 aprilie 1882]

Ceea ce înlătură şi nimiceşte principiul responsabilităţii, încât, orice s-ar întâmpla, opinia publică şi lumea alegătorilor să nu ştie, la dreptul vorbind, pe cine să arunce răspunderea, este obiceiul d-lui I. Brătianu de-a nu avea nici o opinie în nici…

[„DE ALALTĂIERI S-A RĂSPÂNDIT”] – de Mihai Eminescu [22 aprilie 1882]
[„DE ALALTĂIERI S-A RĂSPÂNDIT”] – de Mihai Eminescu [22 aprilie 1882]

[„DE ALALTĂIERI S-A RĂSPÂNDIT”] – de Mihai Eminescu [22 aprilie 1882]

De alaltăieri s-a răspândit zgomotul că d. Ioan Brătianu ar fi dat demisiunea sa şi a cabinetului. dacă i-ar fi abătut a face una ca aceasta ca din senin, precum i-abate uneori, lucrul n-ar avea însemnătate specială. Vro ceartă cu…

[„UN EXEMPLU IZBITOR”] – de Mihai Eminescu [20 aprilie 1882]
[„UN EXEMPLU IZBITOR”] – de Mihai Eminescu [20 aprilie 1882]

[„UN EXEMPLU IZBITOR”] – de Mihai Eminescu [20 aprilie 1882]

Un exemplu izbitor de modul cum prosperă la noi instituţiunile cele mai folositoare este Şcoala de Belle – arte. Creată în 1864, această şcoală atât de necesară a vegetat în părăsire până astăzi şi ameninţă a se pierde cu totul,…

O ÎNTÂMPINARE: [„ÎN «RĂZBOIUL» D-LUI GR. H. GRANDEA”] – de Mihai Eminescu [18 aprilie 1882]
O ÎNTÂMPINARE: [„ÎN «RĂZBOIUL» D-LUI GR. H. GRANDEA”] – de Mihai Eminescu [18 aprilie 1882]

O ÎNTÂMPINARE: [„ÎN «RĂZBOIUL» D-LUI GR. H. GRANDEA”] – de Mihai Eminescu [18 aprilie 1882]

În „Războiul” d-lui Gr. H. Grandea citim cu justă mirare următoarele şiruri: Către cititori Acest organ, „Războiul” (român), prin neatârnarea şi nepărtinirea cu care a spus şi spune adevărul oricăruia, fie alb, fie roşu, n-a putut să placă nici opoziţiei…

[„SENATUL MODIFICÂND ÎN SECŢII”] – de Mihai Eminescu [18 aprilie 1882]
[„SENATUL MODIFICÂND ÎN SECŢII”] – de Mihai Eminescu [18 aprilie 1882]

[„SENATUL MODIFICÂND ÎN SECŢII”] – de Mihai Eminescu [18 aprilie 1882]

  Senatul modificând în secţii unele articole ale proiectului tocmelelor agricole, „Românul” găseşte ocazie de-a spune: Să bage de seamă, cei cari nu vor loviri de stat de sus în jos, ci de jos în sus ! Nu provocaţi noi…

SULTANUL ŞI CHEDIVUL – de Mihai Eminescu [17 aprilie 1882]
SULTANUL ŞI CHEDIVUL – de Mihai Eminescu [17 aprilie 1882]

SULTANUL ŞI CHEDIVUL – de Mihai Eminescu [17 aprilie 1882]

După cum e informată o foaie din Berlin, Poarta a dat ordin reprezentanţilor săi din străinătate să pună pe tapet situaţiunea egipteană, deocamdată în mod confidenţial. Totodată ei sunt însărcinaţi să atragă cu tot dinadinsul atenţia puterilor asupra neapăratei necesităţi…

[„NU EXISTĂ FĂRĂ ÎNDOIALĂ”] – de Mihai Eminescu [16 aprilie 1882]
[„NU EXISTĂ FĂRĂ ÎNDOIALĂ”] – de Mihai Eminescu [16 aprilie 1882]

[„NU EXISTĂ FĂRĂ ÎNDOIALĂ”] – de Mihai Eminescu [16 aprilie 1882]

Nu există fără îndoială o mai mare tiranie decât cea demagogică. Nu-i vorba, nici absolutismul unui singur om nu-i vro poamă. Ş-aci te pomeneşti că un individ cu sistemul nervos compromis prin viţii şi desfrânări se constituie în reprezentant absolut…

CESTIUNEA DUNĂRII [„CORESPONDENTUL DIN BERLIN”] – de Mihai Eminescu [11 aprilie 1882]
CESTIUNEA DUNĂRII [„CORESPONDENTUL DIN BERLIN”] – de Mihai Eminescu [11 aprilie 1882]

CESTIUNEA DUNĂRII [„CORESPONDENTUL DIN BERLIN”] – de Mihai Eminescu [11 aprilie 1882]

Corespondentul din Berlin al ziarului „Neue freie Presse” scrie următoarele: Se susţine cu deschiderea Comisiunei Europene, ce era să fie la 24 aprilie, se va amâna poate pentru luna lui mai. Până atunci se speră a ajunge la o înţelegere…

[„D. N. BASSARABESCU NE ÎNTREABĂ „] – de Mihai Eminescu [10 aprilie 1882]
[„D. N. BASSARABESCU NE ÎNTREABĂ „] – de Mihai Eminescu [10 aprilie 1882]

[„D. N. BASSARABESCU NE ÎNTREABĂ „] – de Mihai Eminescu [10 aprilie 1882]

D. N. Bassarabescu ne întreabă dacă din partea redacţiei a fost inserat în „Timpul” articolul privitor la d-sa şi semnat de d. Miulescu, tipograful. Acel articol purtând o semnătură personală e pur şi simplu o inserţiune prin care tipograful se…

[„CÂND NE-ADUCEM AMINTE”] – de Mihai Eminescu [10 aprilie 1882]
[„CÂND NE-ADUCEM AMINTE”] – de Mihai Eminescu [10 aprilie 1882]

[„CÂND NE-ADUCEM AMINTE”] – de Mihai Eminescu [10 aprilie 1882]

Când ne-aducem aminte de bunul simţ de – odinioară a poporului nostru ne atmosferizăm oarecum c-o altă epocă, plină de senin şi de cuminţie, lipsită de pretenţii, sănătoasă. Poporul citea pe atunci scrierile unui Anton Pann, ale unui Gherasim Gorjan.…

DUNĂREA [„«NEUE FREIE PRESSE» VINE DIN NOU”] – de Mihai Eminescu [9 aprilie 1882]
DUNĂREA [„«NEUE FREIE PRESSE» VINE DIN NOU”] – de Mihai Eminescu [9 aprilie 1882]

DUNĂREA [„«NEUE FREIE PRESSE» VINE DIN NOU”] – de Mihai Eminescu [9 aprilie 1882]

„Neue freie Presse” vine din nou să ne deie interesante revelaţiuni. Ea scrie: Guvernul francez a notificat propunerea lui Barrere tuturor puterilor interesate, de asemenea şi României. Cercurile politice speră că toate guvernele reprezentate în Comisiunea Internaţională vor accepta propunerea.…

MATERIALURI ETNOLOGICE PRIVIND ÎN PARTE ŞI PE D. NICU XENOPULOS, CRITICUL LITERAR DE LA «PSEUDO – ROMÂNUL » – de Mihai Eminescu [8 aprilie 1882]
MATERIALURI ETNOLOGICE PRIVIND ÎN PARTE ŞI PE D. NICU XENOPULOS, CRITICUL LITERAR DE LA «PSEUDO – ROMÂNUL » – de Mihai Eminescu [8 aprilie 1882]

MATERIALURI ETNOLOGICE PRIVIND ÎN PARTE ŞI PE D. NICU XENOPULOS, CRITICUL LITERAR DE LA «PSEUDO – ROMÂNUL » – de Mihai Eminescu [8 aprilie 1882]

D. Nicu Xenopulos, criticul literar de la „Românul”, binevoieşte a se juca de-a baba oarba cu cititorii „Telegrafului – fundescu „ în socoteala mea. Se preface a se supăra pe un pasaj din darea mea de seamă asupra novelelor lui…

CESTIUNEA DUNĂRII [„«NEUE FREIE PRESSE» DE LA 15 APRILIE”] – de Mihai Eminescu [7 aprilie 1882]
CESTIUNEA DUNĂRII [„«NEUE FREIE PRESSE» DE LA 15 APRILIE”] – de Mihai Eminescu [7 aprilie 1882]

CESTIUNEA DUNĂRII [„«NEUE FREIE PRESSE» DE LA 15 APRILIE”] – de Mihai Eminescu [7 aprilie 1882]

„Neue freie Presse” de la 15 aprilie, st. nou, publică următorul articol, din care se vede şi mai mult cât de slabe sunt toate argumentele ce ar putea aduce Austria în favoarea pretenţiilor sale. De altminteri noi nu dăm crezământ…

AL DOILEA RĂSPUNS D-LUI C.A. ROSETTI – de Mihai Eminescu [6 aprilie 1882]
AL DOILEA RĂSPUNS D-LUI C.A. ROSETTI – de Mihai Eminescu [6 aprilie 1882]

AL DOILEA RĂSPUNS D-LUI C.A. ROSETTI – de Mihai Eminescu [6 aprilie 1882]

Cerem iertare cititorilor noştri dacă ne vedem siliţi să revenim asupra incidentului bizar provocat de bătrânul director al „Românului”. D. Rosetti, printr-o nouă scrisoare pe care o adrezează de astădată d-lor… Lascar Catargi, general Florescu, Teodor Rosetti, Al. Lahovari, Titu…

[„«NEUE FREIE PRESSE» SPUNE”] – de Mihai Eminescu [4 aprilie 1882]
[„«NEUE FREIE PRESSE» SPUNE”] – de Mihai Eminescu [4 aprilie 1882]

[„«NEUE FREIE PRESSE» SPUNE”] – de Mihai Eminescu [4 aprilie 1882]

„Neue freie Presse” spune că, în urma ştirilor ce i-au sosit, nu mai e îndoială că soluţiunea cestiunii dunărene e asigurată. Foaia vieneză primeşte din Paris următoarele informaţiuni: Guvernul francez n-ar fi încheiat învoiala cu contele Wolkenstein dacă nu s-ar…

[„«ROMÂNUL», DÂND SEAMĂ”] – de Mihai Eminescu [4 aprilie 1882]
[„«ROMÂNUL», DÂND SEAMĂ”] – de Mihai Eminescu [4 aprilie 1882]

[„«ROMÂNUL», DÂND SEAMĂ”] – de Mihai Eminescu [4 aprilie 1882]

„Românul”, dând seamă de apelul conservatorilor cătră ţară, zice că din nou am fi început propaganda de „acuzări zădarnice şi false”. Este timpul – zice în adevăr apelul – ca toate elementele sănătoase din ţară, fără deosebire de nuanţe politice,…

[„CONTELE WOLKENSTEIN S-A ÎNTORS”] – de Mihai Eminescu [3 aprilie 1882]
[„CONTELE WOLKENSTEIN S-A ÎNTORS”] – de Mihai Eminescu [3 aprilie 1882]

[„CONTELE WOLKENSTEIN S-A ÎNTORS”] – de Mihai Eminescu [3 aprilie 1882]

Contele Wolkenstein s-a întors din Paris la Viena şi, după mărturisirile sale proprii, e foarte mulţumit de rezultatele misiunii lui în cestiunea Dunării. „Pester Lloyd” ne spune că aranjamentul pe care contele l-a pus la cale cu d. Camille Barrere,…

„COLUMNA LUI TRAIAN” – de Mihai Eminescu [1 aprilie 1882]
„COLUMNA LUI TRAIAN” – de Mihai Eminescu [1 aprilie 1882]

„COLUMNA LUI TRAIAN” – de Mihai Eminescu [1 aprilie 1882]

Fără îndoială unul din meritele d-lui B. P. Hăsdău este de-a fi introdus un nou metod, pozitivist oarecum, în cercetarea istoriei naţionale. Înzestrat c-o memorie imensă şi c-o putere de combinaţie aproape egală cu această memorie, întrunind deci cele două…

[„CEEA CE DĂ GUVERNULUI”] – de Mihai Eminescu [1 aprilie 1882 ]
[„CEEA CE DĂ GUVERNULUI”] – de Mihai Eminescu [1 aprilie 1882 ]

[„CEEA CE DĂ GUVERNULUI”] – de Mihai Eminescu [1 aprilie 1882 ]

Ceea ce dă guvernului roşu aproape caracterul unui guvern străin, tot atât de vitreg precum ar fi domnia muscalilor sau a turcilor, este atât lipsa de respect pentru tradiţie şi trecut cât şi deplina necunoaştere a naturii statului şi a…

NOVELE DIN POPOR DE IOAN SLAVICI – de Mihai Eminescu [28 martie 1882]
NOVELE DIN POPOR DE IOAN SLAVICI – de Mihai Eminescu [28 martie 1882]

NOVELE DIN POPOR DE IOAN SLAVICI – de Mihai Eminescu [28 martie 1882]

Un volum de 456 pag. Bucureşti 1881. Editura librăriei Socec et comp. NOVELE DIN POPOR DE IOAN SLAVICI   Sub titlul de mai sus d.I. Slavici publică, întrunite în volum, novelele sale: Popa Tanda, Gura Satului, O viaţă pierdută, La…

UN RĂSPUNS D-LUI C.A. ROSETTI – de Mihai Eminescu [27 martie 1882]
UN RĂSPUNS D-LUI C.A. ROSETTI – de Mihai Eminescu [27 martie 1882]

UN RĂSPUNS D-LUI C.A. ROSETTI – de Mihai Eminescu [27 martie 1882]

Sub propria inscălitură a d-lui C. A. Rosetti, „Românul” de alaltăieri publică în prima pagină aceste uimitoare rânduri, pe cari le intitulează: Moralitatea partidei conservatoare. „Timpul” este organul direct şi oficial al acestei partide. Organul cel mare şi direct al…

[„ÎN SEARA DE 30 MARTIE”] – de Mihai Eminescu [25 martie 1882]
[„ÎN SEARA DE 30 MARTIE”] – de Mihai Eminescu [25 martie 1882]

[„ÎN SEARA DE 30 MARTIE”] – de Mihai Eminescu [25 martie 1882]

În seara de 30 martie procurorul general al Consiliului de Război din Chiev a fost ucis pe bulevard c-o descărcătură de revolver. Ucigaşul a fost arestat, adaogă telegrama. E aproape indiferent a şti dacă ucigaşul a fost sau nu arestat,…

[„AM DESCRIS PÂN’ ACUM „] – de Mihai Eminescu [24 martie 1882]
[„AM DESCRIS PÂN’ ACUM „] – de Mihai Eminescu [24 martie 1882]

[„AM DESCRIS PÂN’ ACUM „] – de Mihai Eminescu [24 martie 1882]

Am descris pân’ acum noua industrie lucrativă descoperită de patrioţi, industria plenipotenţiarilor însărcinaţi cu mânarea gândacilor la adăpătoare. O altă industrie foarte periculoasă se răspândeşte însă în ţară, de natură a falsifica şi a viţia toată viaţa noastră publică. Un…

[„ÎN ŞEDINŢA SENATULUI DE LA 16 MARTIE”] – de Mihai Eminescu [21 martie 1882]
[„ÎN ŞEDINŢA SENATULUI DE LA 16 MARTIE”] – de Mihai Eminescu [21 martie 1882]

[„ÎN ŞEDINŢA SENATULUI DE LA 16 MARTIE”] – de Mihai Eminescu [21 martie 1882]

În şedinţa Senatului de la 16 martie d. ministru de finanţe a adus în discuţiune un proiect care-l autorizează a împrumuta de la Casa de Depuneri un maximum de 2000000 Iei noi pentru a cumpăra porumb şi a veni în…

[„ODATĂ APUCÂND”] – de Mihai Eminescu [20 martie 1882]
[„ODATĂ APUCÂND”] – de Mihai Eminescu [20 martie 1882]

[„ODATĂ APUCÂND”] – de Mihai Eminescu [20 martie 1882]

Odată apucând pe clina unor reforme cari nu ţin seamă nici de datina ţării, nici de aptitudinile poporului, nici de trecut, desigur că onor. d. C. A. Rosetti şi compania sa politică nu se vor opri numai la regularea tocmelelor…

[„LA REFLECŢIUNILE NOASTRE”] – de Mihai Eminescu [18 martie 1882]
[„LA REFLECŢIUNILE NOASTRE”] – de Mihai Eminescu [18 martie 1882]

[„LA REFLECŢIUNILE NOASTRE”] – de Mihai Eminescu [18 martie 1882]

La reflecţiunile noastre asupra cazului d-lui Filibiliu, profesorul permutat prin hotărâre a consiliului, la Focşani, pentru că într-un moment de nerăbdare a lovit – desigur nu ca pedeapsă corporală – pe un elev repetent, „Pseudo – românul „ ne-a răspuns…

[„NEFIIND DE IERI DE ALALTĂIERI”] – de Mihai Eminescu [16 martie 1882]
[„NEFIIND DE IERI DE ALALTĂIERI”] – de Mihai Eminescu [16 martie 1882]

[„NEFIIND DE IERI DE ALALTĂIERI”] – de Mihai Eminescu [16 martie 1882]

Nefiind de ieri de alaltăieri, e de neînţeles de ce entuziasmul factice şi de paradă nu mai prinde rădăcină, de ce zile a căror însemnătate s-a exagerat acum un an trec azi nesărbătorite ca cele de rând şi de lucru.…

[„BABELE AU TRECUT”] – de Mihai Eminescu [14 martie 1882]
[„BABELE AU TRECUT”] – de Mihai Eminescu  [14 martie 1882]

[„BABELE AU TRECUT”] – de Mihai Eminescu [14 martie 1882]

Babele au trecut. Ca să dezmintă tradiţiunea populară, care le aruncă în spinare toate intemperiile începutului Lui Marte, ele s-au făcut amabile estimp, au cumpărat soarele şi elementele, s-au îmbrăcat în haine de primăvară, şi-au pus ghiocei şi viorele la…

[„D. C.A. ROSETTI, VENERABILUL”] – de Mihai Eminescu [12 martie 1882]
[„D. C.A. ROSETTI, VENERABILUL”] – de Mihai Eminescu [12 martie 1882]

[„D. C.A. ROSETTI, VENERABILUL”] – de Mihai Eminescu [12 martie 1882]

D.C.A. Rosetti, venerabilul părinte al democraţiei, pretinde a fi în genere mai conservator decât conservatorii. În adevăr, judecând după împrejurarea că d-sa singur cumulează c-o reversibilă fatalitate privilegiile a 2175 boieri de sub Regulament, cată să admitem că în predmetul…

[„D. MAIOR ARMĂŞESCU „] – de Mihai Eminescu [11 martie 1882]
[„D. MAIOR ARMĂŞESCU „] – de Mihai Eminescu [11 martie 1882]

[„D. MAIOR ARMĂŞESCU „] – de Mihai Eminescu [11 martie 1882]

D. maior ArmăŞescu s-a crezut atins prin apreciaţiunile cuprinse într-unul din numerile trecute ale „Timpului” asupra incidentului d- lui Filibiliu. Ne credem datori a declara că n-am înţeles să atingem prin acest articol susceptibilităţile nimănui şi nici chiar a aproba…

[„PROIECTUL DE LEGE”] – de Mihai Eminescu [6 martie 1882]
[„PROIECTUL DE LEGE”] – de Mihai Eminescu [6 martie 1882]

[„PROIECTUL DE LEGE”] – de Mihai Eminescu [6 martie 1882]

Proiectul de lege al tocmelelor venind luni la ordinea zilei, multele idei eronate cari s-au produs în anii din urmă asupra originii proprietăţii precum şi a clăcii în România şi pripa reformelor răsărite din aceste erori ne face să ne…

[„ZILELE ACESTE”] – de Mihai Eminescu [5 martie 1882]
[„ZILELE ACESTE”] – de Mihai Eminescu [5 martie 1882]

[„ZILELE ACESTE”] – de Mihai Eminescu [5 martie 1882]

Zilele aceste s-a produs în sferele didactice din capitală o agitaţiune care poate avea curioase urmări pentru instrucţia noastră publică. Unul dintre cei mai dăligenţi profesori de la liceul Matei Basarab, d-l Filibiliu, a dat unui băiat insolent o palmă.…

[„DĂDUSEM DUPĂ «PESTHER LLOYD» UN ESTRAS”] – de Mihai Eminescu [4 martie 1882]
[„DĂDUSEM DUPĂ «PESTHER LLOYD» UN ESTRAS”] – de Mihai Eminescu [4 martie 1882]

[„DĂDUSEM DUPĂ «PESTHER LLOYD» UN ESTRAS”] – de Mihai Eminescu [4 martie 1882]

Dădusem după „Pesther Lloyd” un estras din reprezentaţiunea înaintată de I.P.S.S. Mitropolitul Ardealului cătră Camera legiuitoare a Ungariei, reprezentaţiune în care se esprimau rezervele bine accentuate ale bisericii române a răsăritului în contra unui proiect de lege privitor la şcoalele…

[„CA SĂ CUNOASCĂ CINEVA”] – de Mihai Eminescu [2 martie 1882]
[„CA SĂ CUNOASCĂ CINEVA”] – de Mihai Eminescu [2 martie 1882]

[„CA SĂ CUNOASCĂ CINEVA”] – de Mihai Eminescu [2 martie 1882]

Ca să cunoască cineva din ce elemente nesănătoase e compusă majoritatea roşie din Dealul Mitropoliei cată să citească şedinţa Adunării de la 24 fevruarie, ocupată aproape toată de interpelarea d-lui Nicorescu. În ziua de 15 fevruarie, pe când cei mai…

[„ÎN SFÂRŞIT, DUPĂ ZECE ZILE”] – de Mihai Eminescu [27 februarie 1882]
[„ÎN SFÂRŞIT, DUPĂ ZECE ZILE”] – de Mihai Eminescu [27 februarie 1882]

[„ÎN SFÂRŞIT, DUPĂ ZECE ZILE”] – de Mihai Eminescu [27 februarie 1882]

În sfârşit, după zece zile de aşteptare a apărut discursul ţinut de d. V. Boerescu la 14 februarie în meetingul roşu din sala Ateneului. A apărut, caracteristic, ca suplement la „ Românul” căci d. Boerescu însuşi e un suplement cam…

MOMENTE DIN VIAŢA LUI CUZA VODĂ – de Mihai Eminescu [26 februarie 1882]
MOMENTE DIN VIAŢA LUI CUZA VODĂ – de Mihai Eminescu [26 februarie 1882]

MOMENTE DIN VIAŢA LUI CUZA VODĂ – de Mihai Eminescu [26 februarie 1882]

Daca d. Boerescu merită deplină crezare, actul de la 11 fevruarie cată a fi privit dintr-un punct de vedere şi mai rău decum s-a făcut pân’ acum. Estragem aci din discursul d-lui Boerescu, ţinut la Ateneu, următoarele pasaje caracteristice, din…

[„UN PROIECT DE LEGE”] – de Mihai Eminescu [24 februarie 1882]
[„UN PROIECT DE LEGE”] – de Mihai Eminescu [24 februarie 1882]

[„UN PROIECT DE LEGE”] – de Mihai Eminescu [24 februarie 1882]

Un proiect de lege depus în Camera Ungariei avea de ţintă a introduce în şcoalele secundare ale confesiunilor – deci şi în acele ale bisericii române – limba de propunere maghiară. Învederat că scopul acestei legi era de-a maghiariza cu…

[„NEVOIND A FI VICTIMA LEGII”] – de Mihai Eminescu [21 februarie 1882]
[„NEVOIND A FI VICTIMA LEGII”] – de Mihai Eminescu [21 februarie 1882]

[„NEVOIND A FI VICTIMA LEGII”] – de Mihai Eminescu [21 februarie 1882]

Nevoind a fi victima legii ad-hoc votate pentru garantarea secretului profesional (!), d. M. Kogălniceanu, în partea a II-a a scrierii asupra Cestiunii dunărene, care tratează conflictul său cu guvernul d-lui Brătianu, nu se mai poate servi de alte acte…

[„ÎN URMA STĂRUITOARELOR INSISTENŢE”] – de Mihai Eminescu [19 februarie 1882]
[„ÎN URMA STĂRUITOARELOR INSISTENŢE”] – de Mihai Eminescu [19 februarie 1882]

[„ÎN URMA STĂRUITOARELOR INSISTENŢE”] – de Mihai Eminescu [19 februarie 1882]

În urma stăruitoarelor insistenţe a unui public fermecat de sunetele vioarei sale, don Pablo de Sarasate va mai da încă un concert; al doilea şi cel din urmă. Numai unul? întrebăm cu mâhnire. Aceşti artişti executori duc cu sine tot…

PABLO DE SARASATE – de Mihai Eminescu [18 februarie 1882]
PABLO DE SARASATE – de Mihai Eminescu [18 februarie 1882]

PABLO DE SARASATE – de Mihai Eminescu [18 februarie 1882]

E greu a descrie impresia adâncă care-o face acest artist. Acoperit de aplauzele zgomotoase ale unui public fermecat de admirabila curăţie şi putere a sunetelor vioarei sale, Sarasate privea cu ochii lui mari şi de-o liniştită energie, netrădând prin nici…

[„CITIT-A VREODATĂ”] – de Mihai Eminescu [18 februarie 1882]
[„CITIT-A VREODATĂ”] – de Mihai Eminescu [18 februarie 1882]

[„CITIT-A VREODATĂ”] – de Mihai Eminescu [18 februarie 1882]

Citit-a vreodată d. C. A. Rosetti resturile sofiştilor greci, eristica filozofilor din India, scrierea lui Gerard Hamilton asupra sofismelor parlamentare, cartea lui Dumont din Geneva asupra aceleiaşi materii? Nu ştim în adevăr dacă are cunoştinţă de lucrurile acestea, dar ceea…

[„ÎN ZIUA OMINOASĂ „] – de Mihai Eminescu [16 februarie 1882]
[„ÎN ZIUA OMINOASĂ „] – de Mihai Eminescu [16 februarie 1882]

[„ÎN ZIUA OMINOASĂ „] – de Mihai Eminescu [16 februarie 1882]

În ziua ominoasă de 11 fevruarie s-a continuat în Adunare discuţia reformei tocmelelor agricole şi, ca şi când această zi ar fi păstrat pentru de-a pururea însemnătatea ei, a dat naştere unui schimb de idei care, dacă nu mai trădează…

[„CREDEM NECESAR”] – de Mihai Eminescu [14 februarie 1882]
[„CREDEM NECESAR”] – de Mihai Eminescu [14 februarie 1882]

[„CREDEM NECESAR”] – de Mihai Eminescu [14 februarie 1882]

Credem necesar a reveni asupra revistei „ Românului” de care am vorbit în numărul de ieri, căci e plină de învăţăminte pentru oricine ştie să descifreze frazele apocaliptice ale acestui ziar. Confratele nostru, ocupându-se de reformele şi îmbunătăţirile pe care…

[„PARTURIUNT MONTES… „] – de Mihai Eminescu [13 februarie 1882 ]
[„PARTURIUNT MONTES… „] – de Mihai Eminescu [13 februarie 1882 ]

[„PARTURIUNT MONTES… „] – de Mihai Eminescu [13 februarie 1882 ]

Parturiunt montes, nascitur ridiculus mus, gem munţii şi se naşte un şoarece. După vântul care şi-l luase „ Pseudo – românul „ când făgăduia noul program al partidului său, ne aşteptam la lucruri, de nu mari, dar cel puţin însemnate,…

REFLECŢIUNILE UNUI AGRICULTOR ASUPRA LEGEI TOCMELELOR AGRICOLE – de Mihai Eminescu [12 februarie 1882]
REFLECŢIUNILE UNUI AGRICULTOR ASUPRA LEGEI TOCMELELOR AGRICOLE – de Mihai Eminescu [12 februarie 1882]

REFLECŢIUNILE UNUI AGRICULTOR ASUPRA LEGEI TOCMELELOR AGRICOLE – de Mihai Eminescu [12 februarie 1882]

Ne-am întreţinut în mai multe rânduri şi foarte pe larg cu o persoană care în toată viaţa ei s-a ocupat de agricultură, de un caracter moderat şi foarte imparţial, care niciodată nu s-a ocupat nici preocupat de politică. Este prin…

[„«ROMÂNUL», PROMIŢÂNDU-NE PROGRAMUL NOU”] – de Mihai Eminescu [10 februarie 1882]
[„«ROMÂNUL», PROMIŢÂNDU-NE PROGRAMUL NOU”] – de Mihai Eminescu [10 februarie 1882]

[„«ROMÂNUL», PROMIŢÂNDU-NE PROGRAMUL NOU”] – de Mihai Eminescu [10 februarie 1882]

„Românul” promiţându-ne programul nou, revăzut, corijat şi adaos al partidului roşu, nu poate făgădui aceasta făr’ a se lega din nou de conservatori. Ar fi de dorit ca confraţii să-şi modereze condeiul. Când foaia oficioasă zice despre partidul conservator că…

[„DIN ACTELE PUBLICATE”] – de Mihai Eminescu [7 februarie 1882]
[„DIN ACTELE PUBLICATE”] – de Mihai Eminescu [7 februarie 1882]

[„DIN ACTELE PUBLICATE”] – de Mihai Eminescu [7 februarie 1882]

Din actele publicate în numărul de ieri cititorul a putut constata că delegaţii comitetului central de iniţiativă din Iaşi şi ai comitetelor din districtele de peste Milcov, rugându-se, după însărcinarea comitenţilor (în număr de 600) de a li se acorda…

[„MULŢI PRESUPUN”] – de Mihai Eminescu [5 februarie 1882]
[„MULŢI PRESUPUN”] – de Mihai Eminescu [5 februarie 1882]

[„MULŢI PRESUPUN”] – de Mihai Eminescu [5 februarie 1882]

Mulţi presupun, şi nu hotărâm încă de au ori nu cuvânt, că interesul escesiv pe care d. C.A. Rosetti şi „ Pseudo – românul „ său îl manifestă în timpul din urmă pentru clasa ţăranilor nu este un interes întemeiat…

TEATRUL FRANCEZ – de Mihai Eminescu [4 februarie 1882]
TEATRUL FRANCEZ – de Mihai Eminescu [4 februarie 1882]

TEATRUL FRANCEZ – de Mihai Eminescu [4 februarie 1882]

În sala Orfeu o trupă mică însă aleasă de artişti franceji dă reprezentaţiuni în fiece seară, oferind astfel publicului bucureştean câteva ore foarte plăcute de distracţiune. Efectul binefăcător al acestor reprezentaţii consistă în acea scânteie de artă adevărată prin care…

[„D. KOGĂLNICEANU PUBLICĂ…”] – de Mihai Eminescu [2 februarie 1882]
[„D. KOGĂLNICEANU PUBLICĂ…”] – de Mihai Eminescu [2 februarie 1882]

[„D. KOGĂLNICEANU PUBLICĂ…”] – de Mihai Eminescu [2 februarie 1882]

D . Kogălniceanu publică o scriere privitoare la cestiunea Dunării de care suntem obligaţi a ţine seamă, chiar dacă dezaprobăm, ca şi în cazul d-lui Kallimah-Catargiu, publicarea prematură de documente în cestiuni esterioare pendente. Lucrarea aceasta se începe prin reproducerea…

[„UN CABINET NOU”] – de Mihai Eminescu [29 ianuarie 1882]
[„UN CABINET NOU”] – de Mihai Eminescu [29 ianuarie 1882]

[„UN CABINET NOU”] – de Mihai Eminescu [29 ianuarie 1882]

Un cabinet nou. Iată un lucru cu care ne-am obicinuit atât de mult sub regimul d-lui Brătianu încât publicul cititor îngăduie lesne, dacă ziarele nu prea fac mare caz de un asemenea eveniment ce se repetă, dacă nu c-o matematică…

[„ÎNTR-UN LUNG ARTICOL”] – de Mihai Eminescu [27 ianuarie 1882]
[„ÎNTR-UN LUNG ARTICOL”] – de Mihai Eminescu [27 ianuarie 1882]

[„ÎNTR-UN LUNG ARTICOL”] – de Mihai Eminescu [27 ianuarie 1882]

Într-un lung articol, prin care ni se impută nouă îndeosebi boala morală de care n-am suferit niciodată, reaua credinţă, „ Românul” substituie adunării proprietarilor, ţinute la Iaşi, intenţia de-a amâna la calendele grece reforma legei tocmelelor agricole. Întrebăm cu mirare…

[„ŞEDINŢA ADUNĂRII DE VINERI”] – de Mihai Eminescu [26 ianuarie 1882]
[„ŞEDINŢA ADUNĂRII DE VINERI”] – de Mihai Eminescu [26 ianuarie 1882]

[„ŞEDINŢA ADUNĂRII DE VINERI”] – de Mihai Eminescu [26 ianuarie 1882]

Şedinţa adunării de vineri, 22 ianuarie, a avut o însemnătate deosebită, nu numai prin înălţarea de simţire şi vederi a oratorilor opoziţiei, ci şi ca dovadă de căderea morală a guvernului. Se ştie în adevăr, şi toate organele de publicitate…

[„CREDINCIOŞI OBICEIULUI”] – de Mihai Eminescu [23 ianuarie 1882]
[„CREDINCIOŞI OBICEIULUI”] – de Mihai Eminescu [23 ianuarie 1882]

[„CREDINCIOŞI OBICEIULUI”] – de Mihai Eminescu [23 ianuarie 1882]

Credincioşi obiceiului nostru de-a reproduce din ziarele străine părerile ce privesc ţara, comunicăm articolul de mai la vale, pe care „Neue freie Presse” [î]l consacră fazei nouă în care a intrat cestiunea Dunării. Ieri (29 ianuarie) am primit din Berlin…

[„NU MAI E LA MODĂ”] – de Mihai Eminescu [21 ianuarie 1882]
[„NU MAI E LA MODĂ”] – de Mihai Eminescu [21 ianuarie 1882]

[„NU MAI E LA MODĂ”] – de Mihai Eminescu [21 ianuarie 1882]

Nu mai e la modă, precum ar zice d-nul Brătianu, de-a ne îndoi de patriotismul adversarilor noştri politici. Dar avem a ne tângui de chipul strâmt şi hain cu care „Românul” tratează până şi cestiunile acelea de-a căror soluţiune atârnă…

[„ÎN SFÂRŞIT «ROMÂNUL» NE-A SPUS”] – de Mihai Eminescu [19 ianuarie 1882]
[„ÎN SFÂRŞIT «ROMÂNUL» NE-A SPUS”] – de Mihai Eminescu [19 ianuarie 1882]

[„ÎN SFÂRŞIT «ROMÂNUL» NE-A SPUS”] – de Mihai Eminescu [19 ianuarie 1882]

În sfârşit „Românul” ne-a spus că d. Rosetti s-a retras definitiv de la guvern şi că d. Brătianu s-a însărcinat cu interimul Ministerului de Interne. Astfel omul privilegiat care apasă singur asupra ţării cât 2175 de boieri regulamentari, care în…

[„DIN FRANŢA NE-A VENIT”] – de Mihai Eminescu [17 ianuarie 1882]
[„DIN FRANŢA NE-A VENIT”] – de Mihai Eminescu [17 ianuarie 1882]

[„DIN FRANŢA NE-A VENIT”] – de Mihai Eminescu [17 ianuarie 1882]

  Din Franţa ne-a venit ieri ştirea că d. Gambetta a prezintat prezidentului Republicei demisiunea colectivă a cabinetului său. „Marele ministeriu” atât de buciumat de presa republicană, se duce aşadar fără a fi lăsat nici o urmă de însemnat. Dovadă…

[„«ROMÂNUL» NU ARE CUVÂNT „] – de Mihai Eminescu [15 ianuarie 1882]
[„«ROMÂNUL» NU ARE CUVÂNT „] – de Mihai Eminescu [15 ianuarie 1882]

[„«ROMÂNUL» NU ARE CUVÂNT „] – de Mihai Eminescu [15 ianuarie 1882]

„Românul” nu are cuvânt, ni se pare, când ironizează întrunirile atît de importante ale proprietarilor de la Iaşi. După ce am tradus o sumă de legi din franţuzeşte, am ajuns în fine a ne ocupa şi de organizarea muncii reale…

[„DISCUŢIA ISCATĂ „] – de Mihai Eminescu [14 ianuarie 1882]
[„DISCUŢIA ISCATĂ „] – de Mihai Eminescu [14 ianuarie 1882]

[„DISCUŢIA ISCATĂ „] – de Mihai Eminescu [14 ianuarie 1882]

Discuţia iscată prin observările ce „Binele public” le-a făcut la adresa noastră nu e sleită desigur prin întâmpinarea noastră din numărul de ieri. Am avea multe de adaos, mai ales împotriva intenţiilor reacţionare pe cari ziarele au obiceiul de-a ni…

[„«ROMÂNUL» ESTE ŞI MAI NEDREPT”] – de Mihai Eminescu [13 ianuarie 1882]
[„«ROMÂNUL» ESTE ŞI MAI NEDREPT”] – de Mihai Eminescu [13 ianuarie 1882]

[„«ROMÂNUL» ESTE ŞI MAI NEDREPT”] – de Mihai Eminescu [13 ianuarie 1882]

  „Românul” este şi mai nedrept cu noi şi, ce n-ai crede, se apucă să ne dea lecţii de logică! Ce logică şi ce profesori! „Românul” nu pricepe cum noi, cari credem că liberalismul cere dreptate deopotrivă pentru toţi, nu…

[„SE PARE CĂ ZÂZANIA…”] – de Mihai Eminescu [13 ianuarie 1882]
[„SE PARE CĂ ZÂZANIA…”] – de Mihai Eminescu [13 ianuarie 1882]

[„SE PARE CĂ ZÂZANIA…”] – de Mihai Eminescu [13 ianuarie 1882]

Se pare că zâzania ce caută „Românul” să arunce în rândurile opoziţiunii şi-a produs efectul şi confraţii noştri de la „Binele public” au căzut cei dintâi în cursă. Am zis într-unul din numerile trecute că în ţara noastră nu vedem…

UN PROFESOR DE LIMBA ROMÂNĂ FĂRĂ A O ŞTI – de Mihai Eminescu [10 ianuarie 1882]
UN PROFESOR DE LIMBA ROMÂNĂ FĂRĂ A O ŞTI – de Mihai Eminescu [10 ianuarie 1882]

UN PROFESOR DE LIMBA ROMÂNĂ FĂRĂ A O ŞTI – de Mihai Eminescu [10 ianuarie 1882]

Citim următoarele în „ Războiul Weiss”   Greşeli de limbă. Mai toate ziarele, atât din capitală cât şi din judeţe, sunt pline de greşeli, nu numai ortografice, ci de limbă chiar. Despre cele dintâi nu mai vorbim; ortografia noastră nefiind…

[„ZIARUL «PRESSE» DIN VIENA”] – de Mihai Eminescu [10 ianuarie 1882]
[„ZIARUL «PRESSE» DIN VIENA”] – de Mihai Eminescu [10 ianuarie 1882]

[„ZIARUL «PRESSE» DIN VIENA”] – de Mihai Eminescu [10 ianuarie 1882]

Ziarul „Presse” din Viena care trece de oficios publică, asupra crizei ministeriale din România, şirurile pe care le publicăm mai la vale. Acest articol a format deja obiectul unor controverse polemice în foile noastre şi de aceea [î]l reproducem nu…

DIN PERIODICE 1882 – CRONICA ANULUI 1881 [1, 3 ianuarie 1882]
DIN PERIODICE  1882 – CRONICA ANULUI 1881 [1, 3 ianuarie 1882]

DIN PERIODICE 1882 – CRONICA ANULUI 1881 [1, 3 ianuarie 1882]

ROMÂNIA   Nu putem porunci timpului să stea pe loc, nici putem face ca evenimentele să încremenească pe câteva ceasuri împrejuru-ne, ca să le putem fotografia, căci ele ‘şi urmează cursul lor necontenit, puţin păsându-le dacă ne dor ori ne…

LĂMURIRI ASUPRA EDITĂRII PUBLICISTICII DIN 1882- 1883 ŞI 1888- 1889
LĂMURIRI ASUPRA EDITĂRII PUBLICISTICII DIN 1882- 1883 ŞI 1888- 1889

LĂMURIRI ASUPRA EDITĂRII PUBLICISTICII DIN 1882- 1883 ŞI 1888- 1889

  Tipărim în acest volum articolele, notele, traducerile publicate în „Timpul” între ianuarie 1882 şi iunie 1883, în „România liberă” în noiembrie 1888 şi în „Fântâna Blanduziei” în decembrie 1888 şi ianuarie 1889. Volumul se înscrie în continuarea celor anterioare…

SIGLELE PUBLICAŢIILOR PERIODICE din anii lui Mihai Eminescu
SIGLELE PUBLICAŢIILOR PERIODICE din anii lui Mihai Eminescu

SIGLELE PUBLICAŢIILOR PERIODICE din anii lui Mihai Eminescu

Siglele sînt preluate din Bibliografia Mihai Eminescu (1866 – 1970). Volumul I. Opera. Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1976, p. 15 – 20, M. Eminescu. Opere VII. Proza literară. Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1977, p. 72 –…

[„ASEARĂ S-A DESCHIS STAGIUNEA…”] – de Mihai Eminescu [3 octombrie 1881]
[„ASEARĂ S-A DESCHIS STAGIUNEA…”] – de Mihai Eminescu [3 octombrie 1881]

[„ASEARĂ S-A DESCHIS STAGIUNEA…”] – de Mihai Eminescu [3 octombrie 1881]

Aseară s-a deschis stagiunea Teatrului Naţional cu Marion Delorme. Actorii şi-au recitat bine rolurile. Dar atâta tot. Victor Hugo desigur nu şi-ar fi recunoscut pe nici unul din personajele piesii sale. Domnii Manolescu, Velescu şi Nottara sunt singurii cari au…

[„PRINTR-O INDISCREŢIUNE…”] – de Mihai Eminescu [16 septembrie 1881]
[„PRINTR-O INDISCREŢIUNE…”] – de Mihai Eminescu [16 septembrie 1881]

[„PRINTR-O INDISCREŢIUNE…”] – de Mihai Eminescu [16 septembrie 1881]

Printr-o indiscreţiune a oficiilor telegrafice din Ungaria sau a cine ştie cui, ziarul unguresc „Egyetertes” a ajuns în posesiunea următoarei depeşe, adresată de împăratul Rusiilor cătră împăratul Austriei: Majeste l’empereur d’autriche, Miskolez. Petersbourg, septembre 12 Le télégramme de félicitation que…

SUFRAJUL UNIVERSAL – de Mihai Eminescu [2 august 1881]
SUFRAJUL UNIVERSAL – de Mihai Eminescu [2 august 1881]

SUFRAJUL UNIVERSAL – de Mihai Eminescu [2 august 1881]

Extragem dintr-un important articol al d-lui Emil Zola, publicat în „Figaro”, următorul pasaj: Desigur, principiul sufrajului universal părea inatacabil. E singurul utilaj al guvernului de o logică absolută. Închipuiţi-vă o naţie ai cărei cetăţeni sunt toţi egali de înţelepţi şi…

[„MOŢIUNEA VOTATĂ… „] – de Mihai Eminescu [12 iunie 1881]
[„MOŢIUNEA VOTATĂ… „] – de Mihai Eminescu [12 iunie 1881]

[„MOŢIUNEA VOTATĂ… „] – de Mihai Eminescu [12 iunie 1881]

Moţiunea votată la 4 iunie în Senat căreia i-a căzut jertfă d. Slăniceanu ar fi trebuit să se întinză şi asupra altor miniştri de război, precum şi asupra altor cabinete prezidate de d. Ioan Brătianu în cele patruzeci de combinaţiuni…

[„CAMERA A LUCRAT…”] – de Mihai Eminescu [25 februarie 1881]
[„CAMERA A LUCRAT…”] – de Mihai Eminescu [25 februarie 1881]

[„CAMERA A LUCRAT…”] – de Mihai Eminescu [25 februarie 1881]

Camera a lucrat ieri în secţiuni. Pentru astăzi sunt înscrise la ordinea zilii mai multe interpelări, între cari şi a d-lui Nicolae Ionescu în privinţa cestiunii Dunării. Sunt înscrise asemenea mai multe proiecte de lege de alipiri şi dezlipiri de…

VICTOR HUGO – de Mihai Eminescu [21 februarie 1881]
VICTOR HUGO – de Mihai Eminescu [21 februarie 1881]

VICTOR HUGO – de Mihai Eminescu [21 februarie 1881]

Serbarea din Paris în onoarea lui Victor Hugo s-a petrecut în cel mai strălucit mod. La această ovaţiune au luat parte peste 300 000 de oameni. Bătrânul poet, din fereastra locuinţei sale, a ţinut un discurs în care a ridicat…

[„ASEARĂ LA TEATRUL NAŢIONAL…”] – de Mihai Eminescu [29 ianuarie 1881]
[„ASEARĂ LA TEATRUL NAŢIONAL…”] – de Mihai Eminescu [29 ianuarie 1881]

[„ASEARĂ LA TEATRUL NAŢIONAL…”] – de Mihai Eminescu [29 ianuarie 1881]

Aseară la Teatrul Naţional s-a reprezentat pentru întâia oară piesele: Moartă şi vie, comedie în 3 acte, traducţie ; Scânteia şi Puiculiţa, comedii în cîte un act. Abstracţie făcând de oarecari mici stângăcii, piesele au fost bine interpretate. În prima…

[„POIMÂINE, DUMINECĂ…”] – de Mihai Eminescu [7 ianuarie 1881]
[„POIMÂINE, DUMINECĂ…”] – de Mihai Eminescu [7 ianuarie 1881]

[„POIMÂINE, DUMINECĂ…”] – de Mihai Eminescu [7 ianuarie 1881]

Poimâine, duminecă d. Frantz Schipek va da un concert în sala Ateneului cu binevoitorul concurs al d-rei Saegiu, al d-lor Vasilescu, Dimitrescu, Weineter, Ferdinand, H. Schipec, Faust şi al corului Societăţii de Gimnastică (Turn – Verein). E o datorie din…

[„ASEARĂ, DUMINICĂ…”] – de Mihai Eminescu [13 ianuarie 1881]
[„ASEARĂ, DUMINICĂ…”] – de Mihai Eminescu [13 ianuarie 1881]

[„ASEARĂ, DUMINICĂ…”] – de Mihai Eminescu [13 ianuarie 1881]

Aseară, duminică, s-a reluat după câteva zecimi de ani o piesă din vechiul repertoriu al Teatrului Naţional, Aladin sau Lampa fermecată, cu muzica lui Wachmann, muzică de o gingăşie şi de o frescheţă ce a rezistat în mare parte anilor…

[„AM PUBLICAT ÎN NUMĂRUL TRECUT…”] – de Mihai Eminescu [11 ianuarie 1881]
[„AM PUBLICAT ÎN NUMĂRUL TRECUT…”] – de Mihai Eminescu [11 ianuarie 1881]

[„AM PUBLICAT ÎN NUMĂRUL TRECUT…”] – de Mihai Eminescu [11 ianuarie 1881]

Am publicat în numărul trecut atât textul notei otomane cât şi amănunte în privinţa părăsirii proiectului de arbitraj; astăzi aceasta pare a fi un fapt îndeplinit. Foile din străinătate analizează circulara prin care guvernul otoman propune de-a regula diferendul cu…

ALEGERILE ÎN FRANŢA – de Mihai Eminescu [3 ianuarie 1881]
ALEGERILE ÎN FRANŢA – de Mihai Eminescu [3 ianuarie 1881]

ALEGERILE ÎN FRANŢA – de Mihai Eminescu [3 ianuarie 1881]

Lunea trecută era ziua fixată pentru alegerile în consiliul comunal din Paris. Pentru cele 80 de mandate cari sunt de dat s-au anunţat 211 candidaţi, dintre cari unul, cizmarul Gaillard – cunoscut ca arhitect al baricadelor Comunei – şi-a pus…

image_pdfimage_print