[„CAMERA A LUCRAT…”] – de Mihai Eminescu [25 februarie 1881]

Fotografie de arhiva. Mihai Eminescu de Nestor Heck – 1884. Basarabia-Bucovina.Info

Camera a lucrat ieri în secţiuni. Pentru astăzi sunt înscrise la ordinea zilii mai multe interpelări, între cari şi a d-lui Nicolae Ionescu în privinţa cestiunii Dunării. Sunt înscrise asemenea mai multe proiecte de lege de alipiri şi dezlipiri de comune şi de sporiri de taxe comunale, apoi proiectul de lege pentru învăţământul agricol, proiectul de lege pentru vânzarea bunurilor statului în loturi şi raportul comisiunii pentru cercetarea socotelelor statului pe anii 63, 64, 71 – 74. Dezvoltările celor cinci interpelări şi discuţiile la cari vor da loc vor ocupa desigur toată şedinţa. D. I. Ionescu a rugat biroul să pună numaidecât la ordinea zilii proiectul de lege pentru vânzarea domenielor şi răscumpărarea embaticurilor. D. prim ministru se asociază cu cererea d-lui I. Ionescu, deoarece sunt multe petiţiuni la minister din partea locuitorilor cari ar voi să cumpere locuri şi guvernul nu le poate da satisfacere până ce nu va fi votat acel proiect de lege. Biuroul promite a satisface cererea d- lui I. Ionescu. D. Ciupercescu cere ca o dată cu aceasta sa. se pună la ordinea zilii şi proiectul de lege care prevede penalităţi contra celor ce ar interpune numele lor la cumpărări de proprietăţi pentru a servi pe cei ce nu ar avea drept de cumpărare. Se ştie că raportorul acestui din urmă proiect, d. C. Cerchez, lipsea de mai mult timp în concediu ; d-sa s-a întors şi şi-a depus raportul, aşa că proiectele vor veni în dezbatere unul imediat după celălalt. Proiectul al cării raportor este d. C. Cerchez este propus din iniţiativa parlamentară.

La Senat s-a urmat ieri dezbaterea asupra proiectului de lege sanitară. D. Petre Grădişteanu a anunţat guvernului o interpelare asupra întârzierii promulgării proiectului modificator a art. 409 şi 410 din procedura civilă, votat de amândouă Corpurile.

MIHAI EMINESCU

OPERA POLITICA
1 ianuarie – 31 decembrie 1881
TIMPUL
EDIŢIE CRITICĂ ÎNTEMEIATĂ DE P E R P E S S I C I U S
EDIŢIE CRITICĂ ÎNGRIJITĂ DE MUZEUL LITERATURII ROMÂNE
Coordonator DIMITRIE VATAMANIUC
Editura Academiei RSR, 1985-1989
Vol XII

Mihai-Eminescu.Ro

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.