Manuscrise

[ ÎN ARTICOLUL NOSTRU…”] – de Mihai Eminescu
[ ÎN ARTICOLUL NOSTRU…”] – de Mihai Eminescu

[ ÎN ARTICOLUL NOSTRU…”] – de Mihai Eminescu

2264 În articolul nostru se strecurase ideea că în intenţiunea unora din fondatori[i] Băncii din Bucureşti era menită să negociez cu răscumpărarea drumurilor de fier. Această idee se răspândise prin împrejurarea că banca s-a creat în momentul în care guvernul…

[„ÎNDATĂ CE…”] – de Mihai Eminescu
[„ÎNDATĂ CE…”] – de Mihai Eminescu

[„ÎNDATĂ CE…”] – de Mihai Eminescu

2264 Îndată ce aceste esplicaţiuni au fost date atât asupra formei cât şi asupra fondului este însă de datoria noastră cătră istoria acestor din urmă ani ai vieţii noastre politice a afirma că retragerea d-lui Boerescu din ministeriul Catargiu au…

[„SE VEDE ÎNSĂ…”] – de Mihai Eminescu
[„SE VEDE ÎNSĂ…”] – de Mihai Eminescu

[„SE VEDE ÎNSĂ…”] – de Mihai Eminescu

2264 Se vede însă că, pe lângă brevetul de incapacitate, prostie şi neştiinţă care e neapărat trebuitor unui roşu ca să ajungă om mare, se mai cere o doză oarecare de aspiraţiuni de puşcăriaş: multă rea-credinţă, mare obrăznicie şi neclaritate…

[„TOATE DEOPOTRIVĂ AU O EGALĂ NEVOIE…”] – de Mihai Eminescu
[„TOATE DEOPOTRIVĂ AU O EGALĂ NEVOIE…”] – de Mihai Eminescu

[„TOATE DEOPOTRIVĂ AU O EGALĂ NEVOIE…”] – de Mihai Eminescu

2261 toate deopotrivă au o egală nevoie de un loc neutru în care să se scurgă toate murdăriile lor sociale şi, considerând laşitatea şi lipsa de caracter a plebei de sus precum şi estrema mizerie şi anemie a claselor de…

CESTIUNEA IZRA[E]LITĂ – de Mihai Eminescu
CESTIUNEA IZRA[E]LITĂ – de Mihai Eminescu

CESTIUNEA IZRA[E]LITĂ – de Mihai Eminescu

2264* II. Rezultate ale uzurei în România Între variile schimbări ce s-au săvîrşit în România de la 1859 în ordinea publică şi privată e şi libertatea absolută, consacrată pentru creditor prin noul Cod civil, de-a-şi stipula pentru ~ *Nota din…

[ DIM. GHICA. NOBLESSE OBLIGE…”] – de Mihai Eminescu
[ DIM. GHICA. NOBLESSE OBLIGE…”] – de Mihai Eminescu

[ DIM. GHICA. NOBLESSE OBLIGE…”] – de Mihai Eminescu

2264 Dim. Ghica. Noblesse oblige. D. I. Brătianu este obligat să rămâie la post. Credeţi că chestia de feliul ei nu e destul de spinoasă ca s-avem nevoie să ne irităm unii pe alţii? Înainte de alegeri au apărut un…

[„DREPTE CU ADEVĂRAT…”] – de Mihai Eminescu
[„DREPTE CU ADEVĂRAT…”] – de Mihai Eminescu

[„DREPTE CU ADEVĂRAT…”] – de Mihai Eminescu

2264 Drepte cu adevărat sunt plângerile cari se aduc la noi contra administraţiei [statului] şi a justiţiei mici. Dar pe de altă parte nu se poate tăgădui că incap[acitatea] erijată în titlu de merit, neştiinţa brevetată ca titlu de recomandaţie…

[ TOT ÎN N-RUL NOSTRU…”] – de Mihai Eminescu (Bucureşti 24 aprilie – DIN MANUSCRISE)
[ TOT ÎN N-RUL NOSTRU…”] – de Mihai Eminescu (Bucureşti 24 aprilie – DIN MANUSCRISE)

[ TOT ÎN N-RUL NOSTRU…”] – de Mihai Eminescu (Bucureşti 24 aprilie – DIN MANUSCRISE)

2264 Tot în n-rul nostru de la 20 decemvrie a[nul] tr[ecut] am mai zis că ceea ce nu voim este incapacitatea erijată în titlu de merit; prostia şi neştiinţa brevetate ca titluri de recomandaţie. Într-adevăr ce se cere azi pentru…

[„2) SĂ BINEVOIASCĂ A DISTINGE…”] – de Mihai Eminescu
[„2) SĂ BINEVOIASCĂ A DISTINGE…”] – de Mihai Eminescu

[„2) SĂ BINEVOIASCĂ A DISTINGE…”] – de Mihai Eminescu

2264 2) Să binevoiască a distinge punctele de vedere din care un guvern e combătut. Sunt poate unii ce-l combat pentru că nu e destul de liberal, alţii pentru că nu respectă legile ş.a. Noi avem cu totul alt punct…

[„SE ŞTIE ÎNDEALTMINTRELEA…”] – de Mihai Eminescu
[„SE ŞTIE ÎNDEALTMINTRELEA…”] – de Mihai Eminescu

[„SE ŞTIE ÎNDEALTMINTRELEA…”] – de Mihai Eminescu

2264 Se ştie îndealtmintrelea că în politica esternă n-am făcut o opoziţie sistematică guvernului. Astfel, înaintea deschiderii Congresului de la Berlin, puţin după încheiarea păcii de la San-Stefano, un diplomat bătrîn al unei ţări depărtate, însă amice nouă, ne scria…

[ ORGANUL HIDOASEI POCITURI…”] – de Mihai Eminescu
[ ORGANUL HIDOASEI POCITURI…”] – de Mihai Eminescu

[ ORGANUL HIDOASEI POCITURI…”] – de Mihai Eminescu

2264 Organul hidoasei pocituri şi al stârpiturilor Fanarului ajunge să implore guvernul rusesc prin următoarele cuvinte din n-rul său de marţi 26 septemvrie: Suntem încredinţaţi   -zice- că însuşi guvernul rusesc, mişcat de un simţământ de delicateţă, va fi fericit a…

[„…VOINŢEI POZITIVE…”] – de Mihai Eminescu
[„…VOINŢEI POZITIVE…”] – de Mihai Eminescu

[„…VOINŢEI POZITIVE…”] – de Mihai Eminescu

2264 voinţei pozitive quot capita, tot sensus. Germanii n-au voit amestecul Franţei în politica lor internă, ştiu ei însă ce vor? Nici un parlament nu-i atât de împărţit în partide şi nuanţe de partide ca cel german. Exemplele le-am putea…

[ SOCIALISTUL BEBEL..”] – de Mihai Eminescu
[ SOCIALISTUL BEBEL..”] – de Mihai Eminescu

[ SOCIALISTUL BEBEL..”] – de Mihai Eminescu

2257 Socialistul Bebel zice în organul său „Volksstaat” a. 1873 Sau există un Dumnezeu ş-atunci suntem traşi pe sfoară, sau nu există, ş-atunci putem să ne facem de cap, putem începe orice om pofti. DIN MANUSCRISE 1877 MIHAI EMINESCU OPERA…

JUNEŢEA LUI MIRABEAU. DRAMĂ ÎN 4 ACTE – de Mihai Eminescu (DIN MANUSCRISE – 1877)
JUNEŢEA LUI MIRABEAU. DRAMĂ ÎN 4 ACTE – de Mihai Eminescu (DIN MANUSCRISE – 1877)

JUNEŢEA LUI MIRABEAU. DRAMĂ ÎN 4 ACTE – de Mihai Eminescu (DIN MANUSCRISE – 1877)

2254 Tânărul Gabriel Mirabeau e în închisoare pentru că o damă, uzurpând alături cu tatăl său locul mumei, împodobită cu diamantele pe care aceea le purtase, îl prigoneşte de cinci ani. Tatăl său, robit de frumuseţile acestei femei, îşi persecută…

image_pdfimage_print