Publicistica 1877 – 1883 TIMPUL

[„TOATĂ PRESA AUSTRO-UNGARĂ…”] – de Mihai Eminescu [20 noiembrie 1881]
[„TOATĂ PRESA AUSTRO-UNGARĂ…”] – de Mihai Eminescu [20 noiembrie 1881]

[„TOATĂ PRESA AUSTRO-UNGARĂ…”] – de Mihai Eminescu [20 noiembrie 1881]

Toată presa austro-ungară ocupându-se de mesajul cu care s-a deschis Corpurile noastre legiuitoare, începem prin a reproduce articolul ce-l consacră „Pesther-Lloyd” pasajului privitor la cestiunea Dunării. Foaia oficioasă a guvernului unguresc scrie următoarele: Cu o conştiinţă de sine însuşi sporită…

[„D. DUMITRU BRĂTIANU, ALES DIN NOU…”] – de Mihai Eminescu [19 noiembrie 1881]
[„D. DUMITRU BRĂTIANU, ALES DIN NOU…”] – de Mihai Eminescu [19 noiembrie 1881]

[„D. DUMITRU BRĂTIANU, ALES DIN NOU…”] – de Mihai Eminescu [19 noiembrie 1881]

D. Dumitru Brătianu, ales din nou prezident al Adunării Deputaţilor, a inaugurat ocuparea fotoliului său cu un discurs tot de natura celora de cari a mai ţinut d-sa faţă cu cinstitele obraze ale coreligionarilor săi politici. Gâtul prezidentului d-voastre este…

[„MESAJUL CU CARE…”] – de Mihai Eminescu [17 noiembrie 1881]
[„MESAJUL CU CARE…”] – de Mihai Eminescu [17 noiembrie 1881]

[„MESAJUL CU CARE…”] – de Mihai Eminescu [17 noiembrie 1881]

Mesajul cu care M. Sa Regele a deschis ieri sesiunea Adunărilor legiuitoare se distinge în bine de alte acte de asemenea natură. În loc de-a cuprinde fraze generale, mesajul încearcă a fi substanţial; stilul e îngrijit, termenii româneşti. Nu ştim…

[„«L’ECHO DE FRANCE» URMEAZĂ…”] – de Mihai Eminescu [15 noiembrie 1881 ]
[„«L’ECHO DE FRANCE» URMEAZĂ…”] – de Mihai Eminescu [15 noiembrie 1881 ]

[„«L’ECHO DE FRANCE» URMEAZĂ…”] – de Mihai Eminescu [15 noiembrie 1881 ]

„L’Echo de France” urmează a scrie în cestiunea Dunării. În numărul de miercuri foaia franceză spune cele ce urmează: Cestiunea libertăţii Dunării devine din ce în ce mai gravă. Naţiunea română, care se simte ameninţată în interesele ei vitale, împinge…

TEATRUL DACIA [„TOT ASEARĂ…”] – de Mihai Eminescu [14 noiembrie 1881]
TEATRUL DACIA [„TOT ASEARĂ…”] – de Mihai Eminescu [14 noiembrie 1881]

TEATRUL DACIA [„TOT ASEARĂ…”] – de Mihai Eminescu [14 noiembrie 1881]

Tot aseară s-a jucat, după cererea generală., o dramă în 5 acte intitulată Şapte prinţi ai Larei – şi o parte din irozi plângea, iar altă parte râdea de bucurie pe scenă, căci erau „îmbrăcaţi stravitii „ (travestiţi ) cu…

TEATRUL NAŢIONAL [„ASEARĂ S-A JUCAT…”] – de Mihai Eminescu [14 noiembrie 1881]
TEATRUL NAŢIONAL [„ASEARĂ S-A JUCAT…”] – de Mihai Eminescu [14 noiembrie 1881]

TEATRUL NAŢIONAL [„ASEARĂ S-A JUCAT…”] – de Mihai Eminescu [14 noiembrie 1881]

Aseară s-a jucat, în faţa unei săli mai mult goală, trei comedii. Puiculiţa, traducţiune, Trei crai de la răsărit de d. Hâjdău şi Florin şi Florica de V. Alecsandri. Lăsând la o parte cea dântâi şi cea din urmă comedie,…

[„DACĂ INIMA ADVERSARILOR NOŞTRI…”] – de Mihai Eminescu [14 noiembrie 1881]
[„DACĂ INIMA ADVERSARILOR NOŞTRI…”] – de Mihai Eminescu [14 noiembrie 1881]

[„DACĂ INIMA ADVERSARILOR NOŞTRI…”] – de Mihai Eminescu [14 noiembrie 1881]

Dacă inima adversarilor noştri ar fi atât de copilăroasă pe cât le e mintea n-am sta tocmai rău. În unul din numerele trecute am înregistrat că Adunările se vor afla în faţa cestiunii dunărene rezolvate în contra atitudinii de pân’…

[„ÎMPĂRATUL ALEXANDRU III…”] – de Mihai Eminescu [13 noiembrie 1881]
[„ÎMPĂRATUL ALEXANDRU III…”] – de Mihai Eminescu [13 noiembrie 1881]

[„ÎMPĂRATUL ALEXANDRU III…”] – de Mihai Eminescu [13 noiembrie 1881]

Împăratul Alexandru III, râvnind la epitetul de împărat al ţăranilor şi preocupându-se de starea rea la care forme de civilizaţie costisitoare au redus populaţiunile agricole din Rusia, urmarea neapărată a acestei tendenţe umane a suveranului s-a tradus în acte administrative…

[„AM SPUS DIN CAPUL LOCULUI…”] – de Mihai Eminescu [12 noiembrie 1881 ]
[„AM SPUS DIN CAPUL LOCULUI…”] – de Mihai Eminescu [12 noiembrie 1881 ]

[„AM SPUS DIN CAPUL LOCULUI…”] – de Mihai Eminescu [12 noiembrie 1881 ]

Am spus din capul locului că nu punem temei pe mâncărimea de limbă a ilustrului Guţă Panu, care se traduce zilnic prin cîte – o circulară supusă la iscălitura d-lui C. A. Rosetti, menită a face pe lume să creadă…

[„«LE RENSEIGNEMENT PARISIEN»…”] – de Mihai Eminescu . [10 noiembrie 1881 ]
[„«LE RENSEIGNEMENT PARISIEN»…”] – de Mihai Eminescu . [10 noiembrie 1881 ]

[„«LE RENSEIGNEMENT PARISIEN»…”] – de Mihai Eminescu . [10 noiembrie 1881 ]

„Le Renseignement parisien” (schimbat acum în „L’Echo de France”), reproducînd, parte în estras, parte în pasaje întregi, un articol din „Românul” privitor la cestiunea Dunării, adaogă următoarele: A fost o zi cînd, puţin înaintea plecării principelui Carol în România, d.…

[„ÎN «ROMÂNUL» DE SÂMBĂTĂ…”] – de Mihai Eminescu [10 noiembrie 1881]
[„ÎN «ROMÂNUL» DE SÂMBĂTĂ…”] – de Mihai Eminescu [10 noiembrie 1881]

[„ÎN «ROMÂNUL» DE SÂMBĂTĂ…”] – de Mihai Eminescu [10 noiembrie 1881]

În „Românul” de sâmbătă vedem publicat un proiect de lege despre „vânzarea băuturilor spirtoase în comune”, cu preţioasa indicaţiune că d. ministru de interne este acela care va prezenta Consiliului de Miniştri ş-apoi Corpurilor legiuitoare acest proiect şi că tot…

[„PRIMIM DE LA UN CORESPONDENT…”] – de Mihai Eminescu [ 8 noiembrie 1881 ]
[„PRIMIM DE LA UN CORESPONDENT…”] – de Mihai Eminescu [ 8 noiembrie 1881 ]

[„PRIMIM DE LA UN CORESPONDENT…”] – de Mihai Eminescu [ 8 noiembrie 1881 ]

Primim de la un corespondent al nostru din Râmnicul Vâlcei următoarele amănunte asupra faptelor ce se petrec acolo. Nu putem îndestul atrage atenţiunea opiniei publice asupra unei asemenea stări de lucruri. Deşi avem puternice temeiuri pentru a avea o foarte…

[„«FRATERNITATEA» CUPRINDE…”] – de Mihai Eminescu [7 noiembrie 1881]
[„«FRATERNITATEA» CUPRINDE…”] – de Mihai Eminescu [7 noiembrie 1881]

[„«FRATERNITATEA» CUPRINDE…”] – de Mihai Eminescu [7 noiembrie 1881]

„Fraternitatea” cuprinde un lung răspuns la adresa noastră. Tonul acestui articol ne dispensează, din nefericire, de datoria de-a ţine seamă de el şi cu părere de rău cată să renunţăm la plăcerea de-a cerceta dacă „balanţa comercială” mai are o…

[„«JOURNAL DES DEBATS» SCRIE…”] – de Mihai Eminescu [7 noiembrie 1881]
[„«JOURNAL DES DEBATS» SCRIE…”] – de Mihai Eminescu [7 noiembrie 1881]

[„«JOURNAL DES DEBATS» SCRIE…”] – de Mihai Eminescu [7 noiembrie 1881]

„Journal des débats” scrie următoarele în privirea cestiunii Dunării: Declaraţiunile făcute de d. de Kallay asupra cestiunii Dunării au mişcat adânc opiniunea publică din România. D. de Kallay a zis în adevăr că cestiunea va fi rezolvată în conformitate cu…

[„CESTIUNEA DUNĂRII…”] – de Mihai Eminescu [6 noiembrie 1881]
[„CESTIUNEA DUNĂRII…”] – de Mihai Eminescu [6 noiembrie 1881]

[„CESTIUNEA DUNĂRII…”] – de Mihai Eminescu [6 noiembrie 1881]

Cestiunea Dunării preocupă aproape esclusiv jurnalistica noastră, şi nu fără cuvânt. Nu numai interesul practic al navigaţiunii pe Dunăre e în joc, deşi acesta ar fi îndeajuns pentru ca să justifice preocupaţiunile. Deja pe Dunărea de Jos bandiera română fâlfâie…

[„«UNGARISCHE POST» ADUCE ŞI EA ŞTIREA…”] – de Mihai Eminescu [5 noiembrie 1881]
[„«UNGARISCHE POST» ADUCE ŞI EA ŞTIREA…”] – de Mihai Eminescu [5 noiembrie 1881]

[„«UNGARISCHE POST» ADUCE ŞI EA ŞTIREA…”] – de Mihai Eminescu [5 noiembrie 1881]

„Ungarische Post” aduce şi ea ştirea despre retragerea d-lui Brătianu în forma următoare: După ce agitaţia în cestiunea dunăreană a ajuns atât de departe încât înfiinţarea Comisiei de riverani nu se poate susţine înaintea nici unei Camere şi de vreme…

[„ÎMBLĂ VORBA…”] – de Mihai Eminescu [4 noiembrie 1881]
[„ÎMBLĂ VORBA…”] – de Mihai Eminescu [4 noiembrie 1881]

[„ÎMBLĂ VORBA…”] – de Mihai Eminescu [4 noiembrie 1881]

Îmblă vorba că, în ajunul întrunirii Corpurilor legiuitoare, cabinetul va fi supus la schimbări. Ne-am obicinuit atât de mult cu mutaţiunile caleidoscopice ale guvernului roşu, am văzut atâtea nulităţi şi atâţi gheşeftari perîndându-se pe băncile ministeriale încât o asemenea eventualitate…

[„ARTICOLUL DIN «POST»…”] – de Mihai Eminescu [3 noiembrie 1881 ]
[„ARTICOLUL DIN «POST»…”] – de Mihai Eminescu [3 noiembrie 1881 ]

[„ARTICOLUL DIN «POST»…”] – de Mihai Eminescu [3 noiembrie 1881 ]

Articolul din „Post” prin care se manifestă dorinţa cancelarului Germaniei de-a se retrage e următorul: După cum auzim, cancelarul are de gând de-a se întoarce la Berlin în cursul săptămânii şi de a da raport împăratului despre viitoarea formare a…

[„DE CÎTE ORI SE DISCUTĂ…”] – de Mihai Eminescu [1 noiembrie 1881 ]
[„DE CÎTE ORI SE DISCUTĂ…”] – de Mihai Eminescu [1 noiembrie 1881 ]

[„DE CÎTE ORI SE DISCUTĂ…”] – de Mihai Eminescu [1 noiembrie 1881 ]

De cîte ori se discută cestiunea izraelită scriitorul român are teamă de-a vedea vorbele sale interpretându-se ca ură de rasă, ca prejudiţiu naţional ori religios. Unii ne răspund că evreii sunt folositori, ba necesari chiar, şi că, dacă o organizare…

[„ADUNĂRILE LEGIUITOARE SUNT CONVOCATE… ] – de Mihai Eminescu [31 octombrie 1881]
[„ADUNĂRILE LEGIUITOARE SUNT CONVOCATE… ] – de Mihai Eminescu [31 octombrie 1881]

[„ADUNĂRILE LEGIUITOARE SUNT CONVOCATE… ] – de Mihai Eminescu [31 octombrie 1881]

Adunările legiuitoare sunt convocate, prin decret regal, pentru ziua de 15 noiemvrie. Nu ne facem iluzii asupra activităţii „breslei vesele şi uşoare” din care consistă majoritatea. Chiar dacă ar fi altfel decum sunt şi dacă am putea presupunea la cei…

[„ATÂT «CUMPĂNA» CÂT ŞI «APĂRĂTORUL» GĂSESC…”] – de Mihai Eminescu [30 octombrie 1881]
[„ATÂT «CUMPĂNA» CÂT ŞI «APĂRĂTORUL» GĂSESC…”] – de Mihai Eminescu [30 octombrie 1881]

[„ATÂT «CUMPĂNA» CÂT ŞI «APĂRĂTORUL» GĂSESC…”] – de Mihai Eminescu [30 octombrie 1881]

Atât „Cumpăna” cât şi „Apărătorul” găsesc multe de întâmpinat în contra unuia din articolele noastre privitoare la relele economice ale imigraţiunii izraelite, articol în care am zis despre evrei că sunt un popor întreg de mijlocitori improductivi. „Cumpăna” susţine contrariul:…

[„D. N. BASARABESCU, PÂNĂ MAI IERI…”] – de Mihai Eminescu [29 octombrie 1881]
[„D. N. BASARABESCU, PÂNĂ MAI IERI…”] – de Mihai Eminescu [29 octombrie 1881]

[„D. N. BASARABESCU, PÂNĂ MAI IERI…”] – de Mihai Eminescu [29 octombrie 1881]

D.N. Basarabescu, până mai ieri slujbaş al statului, fiind dat afară din slujbă, a găsit de cuviinţă să scoată o gazetă de opoziţie. Nedeprinşi a lua în serios politica paraponisiţilor, n-am dat nici o atenţie încercărilor stilistice ale lui Nae…

[„DEŞI ÎN CESTIUNEA DUNĂRII…”] – de Mihai Eminescu [29 octombrie 1881]
[„DEŞI ÎN CESTIUNEA DUNĂRII…”] – de Mihai Eminescu [29 octombrie 1881]

[„DEŞI ÎN CESTIUNEA DUNĂRII…”] – de Mihai Eminescu [29 octombrie 1881]

Deşi în cestiunea Dunării buna dreptate e în partea României într-un mod atât de neîndoios încât ziarele vieneze chiar sunt silite de evidenţă s-o recunoască, ştirile din urmă, ce fac a se prevedea soluţiunea finală, ne sunt cu toate acestea…

[„DE CÎTE ORI POZIŢIA…”] – de Mihai Eminescu [29 octombrie 1881]
[„DE CÎTE ORI POZIŢIA…”] – de Mihai Eminescu [29 octombrie 1881]

[„DE CÎTE ORI POZIŢIA…”] – de Mihai Eminescu [29 octombrie 1881]

  De cîte ori poziţia cancelarului Germaniei era îngreuiată prin mecanismul parlamentar el ameninţa cu demisia şi Parlamentul, vrînd – nevrînd, se mulcomea. În adevăr partidele germane voiau să aibă influenţă asupra politicei principelui cancelar, însă în genere erau prea…

[„CU PRIVIRE LA CESTIUNEA…”] – de Mihai Eminescu [26 octombrie 1881]
[„CU PRIVIRE LA CESTIUNEA…”] – de Mihai Eminescu [26 octombrie 1881]

[„CU PRIVIRE LA CESTIUNEA…”] – de Mihai Eminescu [26 octombrie 1881]

Cu privire la cestiunea izraelită, reîmprospătată în timpul din urmă prin imigraţiunea din Rusia, pricinuită de măsurile guvernului şi de răscoalele populare de acolo, „Fraternitatea” scrie cu cunoştinţă de cauză următoarele: Era un timp pe când România a fost Eldorado…

[„«PSEUDO – ROMÂNUL » ÎN «SEMIBARBARIA » LUI…”] – de Mihai Eminescu [25 octombrie 1881]
[„«PSEUDO – ROMÂNUL » ÎN «SEMIBARBARIA » LUI…”] – de Mihai Eminescu [25 octombrie 1881]

[„«PSEUDO – ROMÂNUL » ÎN «SEMIBARBARIA » LUI…”] – de Mihai Eminescu [25 octombrie 1881]

„Pseudo – românul „ în „semibarbaria „ lui are, se ‘nţelege, defectul acestei stări intelectuale; nu e în stare a pricepe termenii tecnici cu cari operează şi-i întrebuinţează pe dos. Am arătat în unul din numerile trecute cauzele cari ne…

[„BATE ŞEAUA…”] – de Mihai Eminescu [23 octombrie 1881]
[„BATE ŞEAUA…”] – de Mihai Eminescu [23 octombrie 1881]

[„BATE ŞEAUA…”] – de Mihai Eminescu [23 octombrie 1881]

Bate şeaua să priceapă iapa, cum am zice. Există o frumoasă povestire românească despre un ţăran de munte care vorbea cu Vasile Vodă Lupul numai aşa, pe de lături, fără ca unul din curteni să-i înţeleagă. Munteanul se prefăcea că-i…

[„«ROMÂNUL» A ‘NCEPUT…”] – de Mihai Eminescu [22 octombrie 1881]
[„«ROMÂNUL» A ‘NCEPUT…”] – de Mihai Eminescu [22 octombrie 1881]

[„«ROMÂNUL» A ‘NCEPUT…”] – de Mihai Eminescu [22 octombrie 1881]

„Românul” a ‘nceput să devie interesant. „L’Independance roumaine” publicase vro dare de seamă despre torturile suferite de ţărani în vrun punct al ţării, torturi cari sunt de-a dreptul o unealtă de guvernământ al partidului roşu, iar un ziar italian a…

[„AFLĂM ÎN «ROMÂNUL» DE AZI…”] – de Mihai Eminescu [21 octombrie 1881]
[„AFLĂM ÎN «ROMÂNUL» DE AZI…”] – de Mihai Eminescu [21 octombrie 1881]

[„AFLĂM ÎN «ROMÂNUL» DE AZI…”] – de Mihai Eminescu [21 octombrie 1881]

Aflăm în „Românul” de azi un lung articol privitor la cestiunea izraelită. Îl reproducem ca probă de completa lipsă de idei în privirea măsurilor ce cată a se lua în contra invaziei. Foaia guvernamentală constată invazia, arată relele ei, se…

[„NUMAI NOI OBSERVASEM…”] – de Mihai Eminescu [20 octombrie 1881]
[„NUMAI NOI OBSERVASEM…”] – de Mihai Eminescu [20 octombrie 1881]

[„NUMAI NOI OBSERVASEM…”] – de Mihai Eminescu [20 octombrie 1881]

Numai noi observasem, la apariţiunea ziarului „Cumpăna”, că foaia aceasta e redijată de tineri izraeliţi. Scrisă într-o limbă românească deosebit de bună şi c-o inteligenţă caldă, foaia s-a ferit până acum de-a atinge punctul care-o fi durut-o mai mult, până…

[„«LE RENSEIGNEMENT PARISIEN » SCRIE…”] – de Mihai Eminescu [18 octombrie 1881]
[„«LE RENSEIGNEMENT PARISIEN » SCRIE…”] – de Mihai Eminescu [18 octombrie 1881]

[„«LE RENSEIGNEMENT PARISIEN » SCRIE…”] – de Mihai Eminescu [18 octombrie 1881]

„Le Renseignement parisien „ scrie în cestiunea Dunării următoarele: La 7 noiemvrie Comisia Europeană se va întruni la Galaţi. Românii sunt fireşte foarte preocupaţi de hotărârea ce se va putea lua în cestiunea Dunării. Cestiunea aceasta e tema zilnică a…

[„IERI S-A REPREZENTAT…”] – de Mihai Eminescu [17 octombrie 1881]
[„IERI S-A REPREZENTAT…”] – de Mihai Eminescu [17 octombrie 1881]

[„IERI S-A REPREZENTAT…”] – de Mihai Eminescu [17 octombrie 1881]

Ieri s-a reprezentat Moştenitorii şi opereta Contrabandierul. Se ştie că în Moştenitorii Millo joacă cu nesecata lui vervă rolul lui Izidor Giridot. Şi aseară bătrânul nostru artist era în cele mai bune dispoziţii, reprezentând pe egoistul moştenitor pe toată scara…

[„VIZITA PE CARE REGELE ITALIEI…”] – de Mihai Eminescu [17 octombrie 1881]
[„VIZITA PE CARE REGELE ITALIEI…”] – de Mihai Eminescu [17 octombrie 1881]

[„VIZITA PE CARE REGELE ITALIEI…”] – de Mihai Eminescu [17 octombrie 1881]

Vizita pe care regele Italiei o face împăratului Austriei este fără îndoială obiectul celor mai întinse combinaţiuni politice. În adevăr, pân’ acum Italia avea un partid politic ale cărui aspiraţiuni esterioare erau îndreptate asupra oraşului Triesta şi a ţinutului triestin,…

[„ASTĂZI SE ÎNCEP ALEGERILE…”] – de Mihai Eminescu [16 octombrie 1881]
[„ASTĂZI SE ÎNCEP ALEGERILE…”] – de Mihai Eminescu [16 octombrie 1881]

[„ASTĂZI SE ÎNCEP ALEGERILE…”] – de Mihai Eminescu [16 octombrie 1881]

Astăzi se încep alegerile pentru Reichsrath în Germania. Deşi lupta nu are pentru cititorii noştri un interes direct, totuşi înverşunarea cu care se poartă, precum şi vederile deosebite ce se ciocnesc în ea merită atenţie şi îndeamnă la asemănări. În…

[„D-NII BRĂTIANU BOERESCU AU COMPROMIS…”] – de Mihai Eminescu [14 octombrie 1881]
[„D-NII BRĂTIANU BOERESCU AU COMPROMIS…”] – de Mihai Eminescu [14 octombrie 1881]

[„D-NII BRĂTIANU BOERESCU AU COMPROMIS…”] – de Mihai Eminescu [14 octombrie 1881]

D-nii Brătianu – Boerescu au compromis cestiunea Dunării prin făgăduinţele ce-au apucat a le face pe nimic monarhiei austro-ungare. dacă n-au angajat ţara, au angajat însă desigur ministeriul şi partidul, încât orice pas pe care ar voi să-l facă îndărăt…

ŞCOALA NORMALĂ DIN GALAŢI AFACEREA PETROVAN – de Mihai Eminescu [13 octombrie 1881]
ŞCOALA NORMALĂ DIN GALAŢI AFACEREA PETROVAN – de Mihai Eminescu [13 octombrie 1881]

ŞCOALA NORMALĂ DIN GALAŢI AFACEREA PETROVAN – de Mihai Eminescu [13 octombrie 1881]

Am spus într-unul din numerii trecuţi că ancheta trimisă la Galaţi ca să cerceteze cele denunţate de d. Ciochină prin ziarul nostru contra d-lui Petrovanu, directorul Şcoalei Normale, a constatat de adevărate toate punctele. Acum ni se trimite din Galaţi…

[„MULŢĂMITĂ ÎMPREJURĂRILOR…”] – de Mihai Eminescu [13 octombrie 1881]
[„MULŢĂMITĂ ÎMPREJURĂRILOR…”] – de Mihai Eminescu [13 octombrie 1881]

[„MULŢĂMITĂ ÎMPREJURĂRILOR…”] – de Mihai Eminescu [13 octombrie 1881]

Mulţămită împrejurărilor, maniera de-a vedea în cestiunea izraelită s-a modificat cu totul. Nici foile izraelite, precum „Fraternitatea” şi altele, nu mai îndrăznesc a vorbi de persecuţiuni religioase. Religia izraelită e atât de indiferentă, atât de puţin esenţială pentru popoarele înlăuntrul…

[„CIT DESPRE ŢARA…”] – de Mihai Eminescu [11 octombrie 1881]
[„CIT DESPRE ŢARA…”] – de Mihai Eminescu [11 octombrie 1881]

[„CIT DESPRE ŢARA…”] – de Mihai Eminescu [11 octombrie 1881]

„Cât despre ţară, d. Brătianu ar sta mult şi bine la putere”. Iată o vorbă a noastră căreia „Românul” [î]i dă o tălmăcire cu totul proprie a lui. Protivnicii noştri au recunoscut şi proclamat că-n orice împrejurare ţara va fi…

[„ASEARĂ S-A REPREZINTAT PENTRU ÎNTÂIA OARĂ…”] – de Mihai Eminescu [10 octombrie 1881]
[„ASEARĂ S-A REPREZINTAT PENTRU ÎNTÂIA OARĂ…”] – de Mihai Eminescu [10 octombrie 1881]

[„ASEARĂ S-A REPREZINTAT PENTRU ÎNTÂIA OARĂ…”] – de Mihai Eminescu [10 octombrie 1881]

Aseară s-a reprezintat pentru întâia oară Cazacii şi polonii, dramă în 5 acte în versuri de d. Deroulede, tradusă în proză de d. M. Pascaly, care a interpretat rolul principal al hatmanului Flor Gheraz. Piesa a ieşit bine. Punerea în…

[„CU TIMPUL AU ÎNCEPUT A SE RECUNOAŞTE…”] – de Mihai Eminescu [10 octombrie 1881]
[„CU TIMPUL AU ÎNCEPUT A SE RECUNOAŞTE…”] – de Mihai Eminescu [10 octombrie 1881]

[„CU TIMPUL AU ÎNCEPUT A SE RECUNOAŞTE…”] – de Mihai Eminescu [10 octombrie 1881]

  Cu timpul au început a se recunoaşte însemnătatea limbii cărţilor bisericeşti. În adevăr, daca, din deosebitele şi variile dialecte ale limbei germane de pildă, unul a ajuns să domineze şi să devie limbă literară şi de stat, aceasta este…

[„«L’INDEPENDANCE ROUMAINE» [Î]ŞI FACE PLĂCEREA…”] – de Mihai Eminescu [9 octombrie 1881]
[„«L’INDEPENDANCE ROUMAINE» [Î]ŞI FACE PLĂCEREA…”] – de Mihai Eminescu [9 octombrie 1881]

[„«L’INDEPENDANCE ROUMAINE» [Î]ŞI FACE PLĂCEREA…”] – de Mihai Eminescu [9 octombrie 1881]

„L’Independance roumaine” [î]şi face plăcerea de a se întoarce asupra cestiunii noastre etnologice, dându-i importanţa unei bagatele. Desigur nu ne vom supăra de apreciaţia aceasta, de vreme ce atârnă de oamenii care o fac. Cel ce ştie istoria ţării noastre,…

[„OBSERVASERĂM UNA DIN ZILE…”] – de Mihai Eminescu [8 octombrie 1881]
[„OBSERVASERĂM UNA DIN ZILE…”] – de Mihai Eminescu [8 octombrie 1881]

[„OBSERVASERĂM UNA DIN ZILE…”] – de Mihai Eminescu [8 octombrie 1881]

Observaserăm una din zile că roşii, pentru a fi posibili, sunt siliţi a se preface, de ochii lumii cel puţin, că admit principii conservatoare. În chipul acesta am văzut pe d. C. A. Rosetti devenind regalist înfocat din republican ce…

[„PRIN FAIMOASA SCRISOARE…”] – de Mihai Eminescu [7 octombrie 1881]
[„PRIN FAIMOASA SCRISOARE…”] – de Mihai Eminescu [7 octombrie 1881]

[„PRIN FAIMOASA SCRISOARE…”] – de Mihai Eminescu [7 octombrie 1881]

Prin faimoasa scrisoare din Rusciuc d. C. A. Rosetti a declarat, la 1857, că e frate cu Rosenthal. Se vede că în calitatea de frate cu evreii, venind la minister, a înfiinţat secretariatul estraordinar pentru Moldova, post neprevăzut în buget,…

[„CRIZA MINISTERIALĂ DIN PARIS.. „] – de Mihai Eminescu [7 octombrie 1881]
[„CRIZA MINISTERIALĂ DIN PARIS.. „] – de Mihai Eminescu [7 octombrie 1881]

[„CRIZA MINISTERIALĂ DIN PARIS.. „] – de Mihai Eminescu [7 octombrie 1881]

Criza ministerială din Paris pare a primi o turnură de comedie. Preşedintele Republicei, opinia publică şi majoritatea deputaţilor şi senatorilor poftesc pe Gambetta în fruntea cabinetului şi, cu toate acestea, el cată să mai aştepte mult până să-şi realizeze mandatul.…

[„SÂMBĂTĂ SEARA S-A REPREZINTAT…”] – de Mihai Eminescu [6 octombrie 1881]
[„SÂMBĂTĂ SEARA S-A REPREZINTAT…”] – de Mihai Eminescu [6 octombrie 1881]

[„SÂMBĂTĂ SEARA S-A REPREZINTAT…”] – de Mihai Eminescu [6 octombrie 1881]

Sâmbătă seara s-a reprezintat la Dacia comedia Trotman Vântură Ţară. Piesa a reieşit foarte bine. Jocul artiştilor, ca totdauna, n-a lăsat nimic de dorit. Au escelat dd. Vlădicescu sen., Anestin, Sachelarie. Comedia este frumoasă. Ar fi trebuit însă să se…

[„CELE DOUĂ PREOCUPĂRI…”] – de Mihai Eminescu [6 octombrie 1881 ]
[„CELE DOUĂ PREOCUPĂRI…”] – de Mihai Eminescu [6 octombrie 1881 ]

[„CELE DOUĂ PREOCUPĂRI…”] – de Mihai Eminescu [6 octombrie 1881 ]

Cele două preocupări ale zilei sunt întâlnirea între împăratul Austriei şi al Rusiei şi pretinsa întrevedere între d. Gambetta şi principele de Bismarck. Întâlnirea între cei doi împăraţi se vesteşte de câteva săptămâni, fără a se putea indica localitatea măcar…

LITERATURĂ POPULARĂ. PALAVRE, ANECDOTE, TACLALE Ş.A. – de Mihai Eminescu [4 octombrie 1881]
LITERATURĂ POPULARĂ. PALAVRE, ANECDOTE, TACLALE Ş.A. – de Mihai Eminescu [4 octombrie 1881]

LITERATURĂ POPULARĂ. PALAVRE, ANECDOTE, TACLALE Ş.A. – de Mihai Eminescu [4 octombrie 1881]

Nu e popor care să fi intrat în contact cu românul fără ca acesta să-şi bată joc de el. Sunt nenumărate anecdotele populare în cari se iau peste picior grecii, evreii, nemţii, ungurii, polonii, muscalii; asupra ţiganilor există o întreagă…

[„JOI S-A ADUNAT ÎN SIBIIU…”] – de Mihai Eminescu [4 octombrie 1881]
[„JOI S-A ADUNAT ÎN SIBIIU…”] – de Mihai Eminescu [4 octombrie 1881]

[„JOI S-A ADUNAT ÎN SIBIIU…”] – de Mihai Eminescu [4 octombrie 1881]

Joi s-a adunat în Sibiiu congresul bisericesc al românilor răsăriteni din Transilvania, Banat şi Ţara Ungurească. „Pesther Lloyd” relevă că acest congres merită o deosebită atenţie, pentru că în el se va decide înmulţirea diecezelor române. Se va propune anume…

[„TOATE FOILE GERMANE…”] – de Mihai Eminescu [4 Octombrie 1881]
[„TOATE FOILE GERMANE…”] – de Mihai Eminescu [4 Octombrie 1881]

[„TOATE FOILE GERMANE…”] – de Mihai Eminescu [4 Octombrie 1881]

Toate foile germane vorbesc de călătoria lui Gambetta prin Germania şi de întrevederea lui cu prinţul Bismarck la Varzin. Sunt persoane cari susţin că l-ar fi văzut şi în Berlin. Dresdener Nachrichten crede chiar că Această întrevedere va avea o…

[„PREAOSFINŢIA SA MUSIU CHIŢU…”] – de Mihai Eminescu [3 octombrie 1881]
[„PREAOSFINŢIA SA MUSIU CHIŢU…”] – de Mihai Eminescu  [3 octombrie 1881]

[„PREAOSFINŢIA SA MUSIU CHIŢU…”] – de Mihai Eminescu [3 octombrie 1881]

Preaosfinţia sa musiu Chiţu a ieşit prooroc şi făcător de minuni. Hagi Ivat, care s-a încumetat a scoate luna din puţ, n-a scos-o aşa de bine la capăt ca Preaosfinţia Sa, vlădica celei mai proaspete divinităţi, descoperite în seara banchetului,…

[„ZIARELE DIN VIENA…”] – de Mihai Eminescu [2 octombrie 1881]
[„ZIARELE DIN VIENA…”] – de Mihai Eminescu [2 octombrie 1881]

[„ZIARELE DIN VIENA…”] – de Mihai Eminescu [2 octombrie 1881]

Ziarele din Viena recunosc că, prin moartea neaşteptată a baronului Haymerle, i s-a creat politicei austro- ungare o situaţie foarte nesigură. Neaşteptându-se nimenea la un asemenea eveniment, necunoscându-se caile pe care omul de stat le urmărea, urmaşul său va trebui…

[„CURTEA DE APEL DIN IAŞI…”] – de Mihai Eminescu [2 octombrie 1881]
[„CURTEA DE APEL DIN IAŞI…”] – de Mihai Eminescu [2 octombrie 1881]

[„CURTEA DE APEL DIN IAŞI…”] – de Mihai Eminescu [2 octombrie 1881]

Curtea de apel din Iaşi, după deliberări urmate, precum şi consiliul Facultăţii juridice al Universităţii de-acolo, s-au pronunţat amândouă pentru inamovibilitatea magistraturii. Corpul advocaţilor din Iaşi n-a fost convocat pân’ acum, nu se ştie pentru ce, dar presupunem că guvernul…

[„DIN FRANŢA SE POT CETI…”] – de Mihai Eminescu [2 octombrie 1881]
[„DIN FRANŢA SE POT CETI…”] – de Mihai Eminescu [2 octombrie 1881]

[„DIN FRANŢA SE POT CETI…”] – de Mihai Eminescu [2 octombrie 1881]

Din Franţa se pot ceti pururea lucruri interesante. Mai mulţi deputaţi au plecat în Africa să vadă de aproape starea lucrurilor de acolo şi să-şi adune material spre a combate guvernul. O foaie medicală, „Gazette hebdomadaire „, publică un articol…

[„ÎN AUSTRO-UNGARIA, UNDE EXISTĂ…”] – de Mihai Eminescu [1 octombrie 1881]
[„ÎN AUSTRO-UNGARIA, UNDE EXISTĂ…”] – de Mihai Eminescu [1 octombrie 1881]

[„ÎN AUSTRO-UNGARIA, UNDE EXISTĂ…”] – de Mihai Eminescu [1 octombrie 1881]

În Austro-Ungaria, unde există atâtea naţionalităţi, aspiraţiunile politice ale acestora nu rămân fără influenţă asupra relaţiilor esterioare ale monarhiei. Pe de altă parte relaţiile interioare, gradul de autonomie şi de determinare de sine care se acordă deosebitelor rase ce locuiesc…

ECOURILE BANCHETULUI – de Mihai Eminescu [30 septembrie 1881]
ECOURILE BANCHETULUI – de Mihai Eminescu [30 septembrie 1881]

ECOURILE BANCHETULUI – de Mihai Eminescu [30 septembrie 1881]

Estragem din discursul d-lui Emil Constinescu următoarele floricele: Acest model de bust chemat a fi transformat în bronz, va sta în sala redacţiunei jurnalului ca un model de activitate, şi peste cincizeci de ani când poate !! nu vei mai…

[„ACUM, CÂND STATUTELE…”] – de Mihai Eminescu [30 septembrie 1881]
[„ACUM, CÂND STATUTELE…”] – de Mihai Eminescu [30 septembrie 1881]

[„ACUM, CÂND STATUTELE…”] – de Mihai Eminescu [30 septembrie 1881]

Acum, când statutele Creditului Mobiliar sunt promulgate şi acţiile [î]şi caută loc la bursă, aşteptăm ca timpul să arate dacă prevederile noastre, sau mai bine zicând ale specialiştilor financiari pe cari i-am citat, se vor confirma sau nu, dacă activitatea…

[„N-A TRECUT MULT…”] – de Mihai Eminescu [29 septembrie 1881]
[„N-A TRECUT MULT…”] – de Mihai Eminescu [29 septembrie 1881]

[„N-A TRECUT MULT…”] – de Mihai Eminescu [29 septembrie 1881]

N-a trecut mult de când în unul din porturile Engliterei a apărut o corabie încărcată cu 600 000 de kilograme de marfă. De provenienţă din şesul Dunării de Jos, încărcătura corabiei a fost trimisă la moară, măcinată şi vândută. Dar…

[„BROŞURA D-LUI G. MÂRZESCU…”] – de Mihai Eminescu [27 septembrie 1881]
[„BROŞURA D-LUI G. MÂRZESCU…”] – de Mihai Eminescu [27 septembrie 1881]

[„BROŞURA D-LUI G. MÂRZESCU…”] – de Mihai Eminescu [27 septembrie 1881]

Broşura d-lui G. Mârzescu intitulată Cîteva observaţiuni asupra legislaţiunii şi organizării judiciare ne îndeamnă să ne mai întoarcem cîteva monente la cestiunea aceasta. Deputatul colegiului III de Iaşi recapitulează multe din consideraţiile aduse în aceste coloane, le întemeiază însă pe…

[„ACUZAŢIUNEA RIDICATĂ…”] – de Mihai Eminescu [26 septembrie 1881]
[„ACUZAŢIUNEA RIDICATĂ…”] – de Mihai Eminescu [26 septembrie 1881]

[„ACUZAŢIUNEA RIDICATĂ…”] – de Mihai Eminescu [26 septembrie 1881]

Acuzaţiunea ridicată în contra cabinetului Catargiu avea de scop a înlătura sau a neutraliza influenţa partidului tocmai în momentele critice ale războiului ruso-turc. Ea a avut însă şi un rezultat: dezgustul multora pentru viaţa publică, abţinerea lor de la politica…

[„«ROMÂNUL», ŢINÂND SEAMĂ…”] – de Mihai Eminescu [25 septembrie 1881]
[„«ROMÂNUL», ŢINÂND SEAMĂ…”] – de Mihai Eminescu [25 septembrie 1881]

[„«ROMÂNUL», ŢINÂND SEAMĂ…”] – de Mihai Eminescu [25 septembrie 1881]

„Românul”, ţinând seamă de-un articol de fantazie al ziarului francez Independance roumaine” în care se vorbeşte de formaţiunea unei..june drepte”, revine din nou la acuzarea că partidul conservator n-are programă, n-are principii sau că cele pe cari le are sunt…

[„LA CONGRESUL LITERAŢILOR…”] – de Mihai Eminescu [24 septembrie 1881]
[„LA CONGRESUL LITERAŢILOR…”] – de Mihai Eminescu [24 septembrie 1881]

[„LA CONGRESUL LITERAŢILOR…”] – de Mihai Eminescu [24 septembrie 1881]

La congresul literaţilor din Viena am văzut reprezentată România de un domnişor, anume Djuvara, care nici literat e, nici vrun om acătării, un biet omuşor de pe la Brăila, iată tot. Dar se vede că, de vreme ce în acel…

[„E DESTUL CA UN CORP…”] – de Mihai Eminescu [24 septembrie 1881]
[„E DESTUL CA UN CORP…”] – de Mihai Eminescu [24 septembrie 1881]

[„E DESTUL CA UN CORP…”] – de Mihai Eminescu [24 septembrie 1881]

E destul ca un corp să nu intre cu slugărnicie în vederile, nu ale guvernului, ci ale d-lui C.A. Rosetti în special, pentru ca „Românul” să ceară dizolvarea, desfiinţarea corpului ori a instituţiunii. Odinioară M. Sa Regele nu plăcea foii…

[„CE ADEVĂRATĂ E TEORIA…”] – de Mihai Eminscu [23 septembrie 1881]
[„CE ADEVĂRATĂ E TEORIA…”] – de Mihai Eminscu [23 septembrie 1881]

[„CE ADEVĂRATĂ E TEORIA…”] – de Mihai Eminscu [23 septembrie 1881]

Ce adevărată e teoria etnologică relevată de noi se cunoaşte de acolo că, în puţin timp, a devenit populară. Mai mult, în banchetul dat d-lui de Rosny, doi oratori au făcut aluzie la teoria noastră, deşi poate ilustrul sinolog n-a…

[„ORICE ALEGERE…”] – de Mihai Eminscu [22 septembrie 1881]
[„ORICE ALEGERE…”] – de Mihai Eminscu [22 septembrie 1881]

[„ORICE ALEGERE…”] – de Mihai Eminscu [22 septembrie 1881]

Orice alegere care poate rezista mijloacelor de corupţiune ale partidului roşu va ieşi în contra acestui partid. Astfel ieri au fost alegerea consiliului de disciplină al ordinului advocaţilor. Erau în faţă două partizi, din cari una guvernamentală, reprezentată prin d-nii…

[„ÎNTRE ACUZĂRILE…”] – de Mihai Eminescu [22 septembrie 1881]
[„ÎNTRE ACUZĂRILE…”] – de Mihai Eminescu [22 septembrie 1881]

[„ÎNTRE ACUZĂRILE…”] – de Mihai Eminescu [22 septembrie 1881]

Între acuzările aduse odinioară de „Pseudo – românul „ partidului conservator era şi aceea a relelor finanţe. Toate ca toate dar rele finanţe făcuseră conservatorii şi ţara era aproape de prăpastie. La dreptul vorbind nu ştim de mai poate face…

[„LA MONTPELLIER…”] – de Mihai Eminescu [20 septembrie 1881]
[„LA MONTPELLIER…”] – de Mihai Eminescu [20 septembrie 1881]

[„LA MONTPELLIER…”] – de Mihai Eminescu [20 septembrie 1881]

La Montpellier s-a dat la 5 iunie o reprezentaţie teatrală în dialectul provenşal în folosul şcoalelor macedoromâne. „Messager du midi „, foaie cotidiană de acolo, a publicat încă de mai mult timp un articol asupra situaţiei politice a românilor macedoneni,…

[„REZULTATUL ALEGERILOR…”] – de Mihai Eminescu [18 septembrie 1881]
[„REZULTATUL ALEGERILOR…”] – de Mihai Eminescu [18 septembrie 1881]

[„REZULTATUL ALEGERILOR…”] – de Mihai Eminescu [18 septembrie 1881]

Rezultatul alegerilor din Iaşi nu va dovedi nimic mai mult decât că Moldova ajunge încet unde trebuia să ajungă, unde Ţara Românească a ajuns demult… la xenocraţie. Un ieşan, „un român pribeag în ţara lui”, ne trimisese o scrisoare prin…

[„MEŞTER ÎN FALSIFICARE…”] – de Mihai Eminescu [17 septembrie 1881]
[„MEŞTER ÎN FALSIFICARE…”] – de Mihai Eminescu [17 septembrie 1881]

[„MEŞTER ÎN FALSIFICARE…”] – de Mihai Eminescu [17 septembrie 1881]

  Meşter în falsificare de calcule financiare, pişicher când e vorba de a apăra pe Stroussberg, sublim când redactorii apără „cea mai populară cestiune”, câştigând cu ea milioane, „Pseudo – românul „ grecului C.A. Rosetti se crede special şi în…

MÂNĂSTIRE ÎNCHINATE – de Mihai Eminescu [13 septembrie 1881]
MÂNĂSTIRE ÎNCHINATE – de Mihai Eminescu [13 septembrie 1881]

MÂNĂSTIRE ÎNCHINATE – de Mihai Eminescu [13 septembrie 1881]

Citim în „Politische Correspondenz”: Iată analiza notei circulare prin care Poarta apelează la intervenirea puterilor în afacerea bunurilor mănăstireşti secularizate la 1864, supt domnia prinţului Cuza: Nota turcească începe prin a reaminti protocolul no. XIII de la 30 iunie 1858…

[„ÎN SCRISOAREA A ZECEA…”] – de Mihai Eminescu [13 septembrie 1881]
[„ÎN SCRISOAREA A ZECEA…”] – de Mihai Eminescu [13 septembrie 1881]

[„ÎN SCRISOAREA A ZECEA…”] – de Mihai Eminescu [13 septembrie 1881]

În Scrisoarea a zecea adresată d-lui V. Alecsandri şi publicată în „Convorbiri” d. Ion Ghica intercalează o întreagă teorie a egalităţii. Opiniile moderate ale autorului, stilul său românesc şi îngrijit, împrejurarea că multe din observaţiile sale sunt în acord cu…

[„PRIN MARTIE…”] – de Mihai Eminescu [12 septembrie 1881]
[„PRIN MARTIE…”] – de Mihai Eminescu [12 septembrie 1881]

[„PRIN MARTIE…”] – de Mihai Eminescu [12 septembrie 1881]

Prin martie a.c. „Journal des debats” ţinea seamă de vorbele d-lui C.A. Rosetti că „visul de aur i s-a împlinit” fără ca foaia franceză să ştie că ele erau pentru republicanul învechit în zile rele o apostazie. Foaia mai scria…

[„DIN TELEORMAN AFLĂM…”] – de Mihai Eminescu [11 septembrie 1881]
[„DIN TELEORMAN AFLĂM…”] – de Mihai Eminescu [11 septembrie 1881]

[„DIN TELEORMAN AFLĂM…”] – de Mihai Eminescu [11 septembrie 1881]

Din Teleorman aflăm lucruri foarte curioase despre modul cum ştiu liberalii să practice regimul liberal şi de dispreţul cu care tractează opiniunea publică şi voturile prin cari se esprimă. Vestitul Chiriţescu, mână dreaptă a d-lui Simeon Mihălescu şi a tovarăşului…

[„DE LA VENIREA…”] – de Mihai Eminescu [11 septembrie 1881]
[„DE LA VENIREA…”] – de Mihai Eminescu [11 septembrie 1881]

[„DE LA VENIREA…”] – de Mihai Eminescu [11 septembrie 1881]

Un caz ciudat, care ne aduce aminte de fatala teorie a contractului sinalagmatic stabilită de „Românul” la 1866, s-a întâmplat în Austro-Ungaria. Un sublocotenent ungur, anume Göczel, întrebat fiind de superiorul său daca, în caz de a se suspenda Constituţia…

[„DOUĂ MONOGRAFII…”] – de Mihai Eminescu [5 septembrie 1881]
[„DOUĂ MONOGRAFII…”] – de Mihai Eminescu [5 septembrie 1881]

[„DOUĂ MONOGRAFII…”] – de Mihai Eminescu [5 septembrie 1881]

Două monografii s-au scris în timpul din urmă cari se ocupă în cea mai mare parte cu soarta populaţiunilor noastre de la ţară. Una, întitulată O pagină din istoria contimporană a României din punct de vedere medical, economic şi naţional”,…

[„DIN NEFERICIRE…”] – de Mihai Eminescu [3 septembrie 1881]
[„DIN NEFERICIRE…”] – de Mihai Eminescu [3 septembrie 1881]

[„DIN NEFERICIRE…”] – de Mihai Eminescu [3 septembrie 1881]

Din nefericire organele roşii nu sunt capabile de o discuţie serioasă. A discuta va să zică a compara argumentele proprii cu cele ale adversarului şi a destinge cu dezinteresare care e mai tare, care e adevărat. Dar când altceva zici,…

[„CATĂ SĂ SPUNEM…”] – de Mihai Eminescu [2 septembrie 1881]
[„CATĂ SĂ SPUNEM…”] – de Mihai Eminescu [2 septembrie 1881]

[„CATĂ SĂ SPUNEM…”] – de Mihai Eminescu [2 septembrie 1881]

Cată să spunem câteva cuvinte asupra metodului de cercetare a cestiunii etnologice şi sociale pe care l-am urmat, precum şi asupra formei date acestor studii. Adversarii noştri sunt naivi când cred că, prin diversiuni ce n-au a face nimic cu…

[„FOILE NOASTRE OFICIOASE…”] – de Mihai Eminescu [1 septembrie 1881]
[„FOILE NOASTRE OFICIOASE…”] – de Mihai Eminescu [1 septembrie 1881]

[„FOILE NOASTRE OFICIOASE…”] – de Mihai Eminescu [1 septembrie 1881]

Foile noastre oficioase au încercat a reduce importanţa vizitei contelui Andrassy la aceea a unui simplu act de curtenie. E lesne a zice că misiuni importante şi delicate se feresc de ostentaţiune; dar fără însemnătate politică iar nu poate fi…

[„MAI ZILELE TRECUTE ERA VORBA…”] – de Mihai Eminescu [29 august 1881]
[„MAI ZILELE TRECUTE ERA VORBA…”] – de Mihai Eminescu [29 august 1881]

[„MAI ZILELE TRECUTE ERA VORBA…”] – de Mihai Eminescu [29 august 1881]

Mai zilele trecute era vorba de-un memoriu pe care-l pregăteşte guvernul în cestiunea Dunării şi se zicea că acest act nu mai are nevoie decît de revizie şi corectură din partea d-lui I. Brătianu pentru a începe ocolul lumii. Înainte…

[„ASUPRA SCOPULUI…”] – de Mihai Eminescu [28 august 1881]
[„ASUPRA SCOPULUI…”] – de Mihai Eminescu [28 august 1881]

[„ASUPRA SCOPULUI…”] – de Mihai Eminescu [28 august 1881]

Asupra scopului, până azi nelimpezit, a vizitei făcute de contele Andrassy la Curtea regelui mai citim în oficiosul „Pesther Lloyd” următoarele:   Călătoria făcută de contele Andrassy la Sinaia au reaprins interesul pentru România, care cam adormise de la cestiunea…

MOMENTE DE DISTRACŢIE LITERATURA ROŞIE – de Mihai Eminescu [27 august 1881]
MOMENTE DE DISTRACŢIE LITERATURA ROŞIE – de Mihai Eminescu [27 august 1881]

MOMENTE DE DISTRACŢIE LITERATURA ROŞIE – de Mihai Eminescu [27 august 1881]

Dăm ca specimen următoarea poezie publicată de gazeta poliţienească din Brăila „Vocea română”, datorită desigur penei unuia din numeroşii (?) redactori ai săi şi desigur stâlp al partidului roşu din localitate. D. Prodanescu va deveni gelos de această producţie literară.…

[„«PSEUDO – ROMÂNUL », CA SĂ ESPLICE…”] – de Mihai Eminescu [27 august 1881]
[„«PSEUDO – ROMÂNUL », CA SĂ ESPLICE…”] – de Mihai Eminescu [27 august 1881]

[„«PSEUDO – ROMÂNUL », CA SĂ ESPLICE…”] – de Mihai Eminescu [27 august 1881]

„Pseudo – românul „, ca să esplice acuzarea că „reacţionarii ar fi ameninţând pe rege cu asasinatul” reproduce din „Timpul” un pasaj al unui articol ce ni s-au trimis din Galaţi. Iată acel pasaj:   La 1735, când Voltaire susţinea…

[„DUMINICĂ SEARA LA TEATRUL ORFEU…”] – de Mihai Eminescu [26 august 1881]
[„DUMINICĂ SEARA LA TEATRUL ORFEU…”] – de Mihai Eminescu [26 august 1881]

[„DUMINICĂ SEARA LA TEATRUL ORFEU…”] – de Mihai Eminescu [26 august 1881]

Duminică seara la teatrul Orfeu s-a dat prima reprezentaţie a d-lui I.C. Lugoşianu, un artist român transilvănean, cu concursul mai multor artişti şi al elevilor Conservatorului. Tânărul actor şi-a pus multă silinţă spre a mulţămi pe public şi a şi…

[„ASUPRA VIZITEI FĂCUTE…”] – de Mihai Eminescu [26 august 1881]
[„ASUPRA VIZITEI FĂCUTE…”] – de Mihai Eminescu [26 august 1881]

[„ASUPRA VIZITEI FĂCUTE…”] – de Mihai Eminescu [26 august 1881]

Asupra vizitei făcute de contele Andrassy la Sinaia „Pesther Lloyd” cuprinde un articol plin de ironie: Întrevederea de la Sinaia s-a sfârşit, zice foaia din Pesta. Penny-a-liners, pribegii scriitori cu şirul din suita marelui om de stat, şi-au făcut datoria,…

[„ŞI-AU PIERDUT SĂRITA…”] – de Mihai Eminescu [24 – 25 august 1881]
[„ŞI-AU PIERDUT SĂRITA…”] – de Mihai Eminescu [24 – 25 august 1881]

[„ŞI-AU PIERDUT SĂRITA…”] – de Mihai Eminescu [24 – 25 august 1881]

Şi-au pierdut sărita confraţii de la „Românul”. Nu e vorba, adevăr mai crud decât cel pe care l-am spus în privire-le, că, la adecă vorbind, partidul pe care îl reprezintă e compus din străini veniţi de ieri alaltăieri, cari au…

[„«CORESPONDENŢA POLITICĂ» DIN VIENA…”] – de Mihai Eminescu [23 august 1881]
[„«CORESPONDENŢA POLITICĂ» DIN VIENA…”] – de Mihai Eminescu [23 august 1881]

[„«CORESPONDENŢA POLITICĂ» DIN VIENA…”] – de Mihai Eminescu [23 august 1881]

„Corespondenţa politică” din Viena a primit analiza unei note pe care d. Mancini, ministru de esterne al Italiei, a adresat-o în cestiunea Dunării ambasadorului italian din Londra, generalul Manabrea, şi al cărei cuprins a fost comunicat contelui Granville. Documentul italian…

[„RĂUL DE CĂPETENIE…”] – de Mihai Eminescu [22 august 1881]
[„RĂUL DE CĂPETENIE…”] – de Mihai Eminescu [22 august 1881]

[„RĂUL DE CĂPETENIE…”] – de Mihai Eminescu [22 august 1881]

Răul de căpetenie al organizării noastre sociale este posibilitatea ce se dă străinilor şi păturei de feneanţi, grecotei, franţuziţi, bonjurişti, demagogi de-a exploata poporul sub o formă ori sub alta. Asta e cheia tuturor relelor şi tuturor suferinţelor, acesta cuvântul…

[„ASUPRA CONFLICTULUI DE GRANIŢĂ…”] – de Mihai Eminescu [21 august 1881]
[„ASUPRA CONFLICTULUI DE GRANIŢĂ…”] – de Mihai Eminescu [21 august 1881]

[„ASUPRA CONFLICTULUI DE GRANIŢĂ…”] – de Mihai Eminescu [21 august 1881]

Asupra conflictului de graniţă „Nemere”, foaie ce apare în Sepsi Szent Gyorgy scrie cu data de 28 c. următoarele: Comisia mixtă trimisă în comitatul Trei Scaune în afacerea împresurării de graniţă a ajuns la capătul lucrării ei. Din partea Ungariei…

[„O TELEGRAMĂ DIN STAMBUL…”] – de Mihai Eminescu [21 august 1881]
[„O TELEGRAMĂ DIN STAMBUL…”] – de Mihai Eminescu [21 august 1881]

[„O TELEGRAMĂ DIN STAMBUL…”] – de Mihai Eminescu [21 august 1881]

O telegramă din Stambul aduce ştirea că Poarta ar fi rugat puterile semnătoare Tractatului din Berlin să primească rolul de arbitru în cauza diferendului pendinte între Poartă şi România relativ la monăstirile din muntele Atos. Puterile vor decide după ce…

[„ZIARUL «UNGARISCHE POST» ADUCE AMĂNUNTE…”] – de Mihai Eminescu [21 august 1881]
[„ZIARUL «UNGARISCHE POST» ADUCE AMĂNUNTE…”] – de Mihai Eminescu [21 august 1881]

[„ZIARUL «UNGARISCHE POST» ADUCE AMĂNUNTE…”] – de Mihai Eminescu [21 august 1881]

Ziarul „Ungarische Post” aduce amănunte interesante în privinţa afacerii cu violarea graniţei din Haromszek. Comisiunea mixtă ar fi constatat mai întâi că s-a tăiat multe pogoane de pădure. Românii susţin că acea pădure este proprietatea lor. Comisarii unguri zic că…

[„ÎN «PESTHER LLOYD» GĂSIM…”] – de Mihai Eminescu [21 august 1881]
[„ÎN «PESTHER LLOYD» GĂSIM…”] – de Mihai Eminescu [21 august 1881]

[„ÎN «PESTHER LLOYD» GĂSIM…”] – de Mihai Eminescu [21 august 1881]

În „Pesther Lloyd” găsim următorul entrefilet : În privinţa cestiunii dunărene Franţa a făcut propuneri noi şi se zice că Anglia ar fi aderat la ele. După aceste propuneri, Comisiunea Mixtă va avea să decidă în toate cazurile ce nu…

[„«ROMÂNUL» ESTE DE-O UŞURINŢĂ…”] – de Mihai Eminescu [20 august 1881]
[„«ROMÂNUL» ESTE DE-O UŞURINŢĂ…”] – de Mihai Eminescu [20 august 1881]

[„«ROMÂNUL» ESTE DE-O UŞURINŢĂ…”] – de Mihai Eminescu [20 august 1881]

„Românul” este de-o uşurinţă de inimă nemaipomenită. Ce este obiceiul rău! Deprins a lua toate peste picior, organul oficial al roşilor merge până acolo cu neruşinarea încât, chiar pentru întâmplările care sunt generalminte cunoscute şi afirmate de toţi acei cari…

[„MAI ZILELE TRECUTE…”] – de Mihai Eminescu [20 august 1881]
[„MAI ZILELE TRECUTE…”] – de Mihai Eminescu [20 august 1881]

[„MAI ZILELE TRECUTE…”] – de Mihai Eminescu [20 august 1881]

Mai zilele trecute „Monitorul” a publicat un regulament pentru înfiinţarea de… spitaluri în sate. Spitaluri în sate ! Iată în adevăr signatura guvernului şi partidului roşu. Poporul acesta e atât de esploatat, tratat cu atâta neomenie, otrăvit zilnic de fraţii…

[„«PESTHER LLOYD» POLEMIZEAZĂ…”] – de Mihai Eminescu [19 august 1881]
[„«PESTHER LLOYD» POLEMIZEAZĂ…”] – de Mihai Eminescu [19 august 1881]

[„«PESTHER LLOYD» POLEMIZEAZĂ…”] – de Mihai Eminescu [19 august 1881]

„Pesther Lloyd” polemizează cu „Neue freie Presse” asupra unui articol în care această din urmă foaie luase apărarea României în contra articolelor ungureşti. Foaia din Pesta scrie următoarele: E una din cele mai nobile trăsături din viaţa şi activitatea „Nouăi…

[„TEORIA NOASTRĂ…”] – de Mihai Eminescu [17 – 18 august 1881]
[„TEORIA NOASTRĂ…”] – de Mihai Eminescu [17 – 18 august 1881]

[„TEORIA NOASTRĂ…”] – de Mihai Eminescu [17 – 18 august 1881]

Teoria noastră despre antagonismul de rase din România află multe întâmpinări, însă, ciudat lucru, nu din partea ziarelor româneşti. Gazete germane, izraelite, „Indépendance roumaine”, care cel pu?in e scrisă pentru străini, c-un cuvânt cine se simte cu musca pe căciulă…

[„O NEÂNSELEGERE…”] – de Mihai Eminescu [14 august 1881]
[„O NEÂNSELEGERE…”] – de Mihai Eminescu [14 august 1881]

[„O NEÂNSELEGERE…”] – de Mihai Eminescu [14 august 1881]

O neânselegere. În unul din articolele privitoare la xenocrasia din Ţara Românească am întrebat ce-ar fi devenit Carada, Giani ori C.A. Rosetti în alte ţări decât a noastră, la Braşov bunăoară? „Bukarester Tagblatt”, care nu ştie româneşte, ne ţine un…

[„CA SĂ NU AIBĂ APARENŢA…”] – de Mihai Eminescu [14 august 1881]
[„CA SĂ NU AIBĂ APARENŢA…”] – de Mihai Eminescu [14 august 1881]

[„CA SĂ NU AIBĂ APARENŢA…”] – de Mihai Eminescu [14 august 1881]

Ca să nu aibă aparenţa că împărtăşim cumva ideile cuprinse în articolul asupra Serbiei reprodus din „Grenzboten” repetăm că această revistă e cunoscută prin împrejurarea că cuprinde articole inspirate uneori de Ministeriul de Esterne din Berlin, alteori de cel din…

[„ÎN PRIVIREA PRETINSULUI CONFLICT…”] – de Mihai Eminescu [14 august 1881]
[„ÎN PRIVIREA PRETINSULUI CONFLICT…”] – de Mihai Eminescu [14 august 1881]

[„ÎN PRIVIREA PRETINSULUI CONFLICT…”] – de Mihai Eminescu [14 august 1881]

În privirea pretinsului conflict de graniţă din Ardeal ziarul unguresc „Nemere „ comunică următoarele: La 10 august primarul oraşului Berecic vesti pe prefectul comitatului Trei scaune că pe o parte a unui munte revindicat care formează proprietatea oraşului Berecic, pe…

COROANE REGALE NOUĂ PE DUNĂRE – de Mihai Eminescu [13 august 1881]
COROANE REGALE NOUĂ PE DUNĂRE – de Mihai Eminescu [13 august 1881]

COROANE REGALE NOUĂ PE DUNĂRE – de Mihai Eminescu [13 august 1881]

În ultimele săptămâni oblăduitorul serbilor a făcut iarăşi o călătorie europeană, la care din nou a fost oaspe al împăratului nostru. După cum se zice, această călătorie a prinţului s-ar lega cu dorinţa sa de a fi înălţat la rangul…

[„ÎN «GRENZBOTEN », REVISTĂ…”] – de Mihai Eminescu
[„ÎN «GRENZBOTEN », REVISTĂ…”] – de Mihai Eminescu

[„ÎN «GRENZBOTEN », REVISTĂ…”] – de Mihai Eminescu

În „Grenzboten „, revistă în care ne-am deprins a întâlni de multe ori articole inspirate de sferele guvernamentale ale Germaniei ori ale Austriei, aflăm articolul de mai la vale pe care-l reproducem fără a-l comenta, de vreme ce intenţia noastră…

[„«ROMÂNUL» S-A PUS PE STUDII…”] – de Mihai Eminescu [12 august 1881]
[„«ROMÂNUL» S-A PUS PE STUDII…”] – de Mihai Eminescu [12 august 1881]

[„«ROMÂNUL» S-A PUS PE STUDII…”] – de Mihai Eminescu [12 august 1881]

„Românul” s-a pus pe studii comparative. Pentru a dovedi că între conservatori şi sincerii liberali nu poate exista stimă reciprocă, reproduce pasaje din discursurile d-lui Vernescu pe de o parte, pasaje din ,Timpul” pe de alta. Fiindcă istoria asta-i face…

image_pdfimage_print