CONVIVII D-LUI C. A. ROSETTI 2264 – de Mihai Eminescu

Fotografie de arhiva. Mihai Eminescu de Nestor Heck – 1884. Basarabia-Bucovina.Info

Dintre convivii, în număr de vro trei sute, cari au serbat aniversara a douăzeci şi cincea a activităţii „Românului” vom cita numai majoritatea numelor, lăsând afară numele în adevăr româneşti sau acele ca Ghica, Cantacuzino ş.a., cari sunt de două – trei sute de ani în ţară, din vremea celor din urmă Basarabi sau Muşatini, ca să se vază în adevăr cari sunt elementele determinante ale României. La un banchet dat în onoarea d-lui C.A. Rosetti s-a adunat desigur tot ce e determinant în ţara noastră. Amintim anume pentru cititorul mai naiv că există nume cu terminaţii româneşti a căror proprietari nu sunt nimic mai puţin decât români.

Cităm după „Românul”:

D. Caligari, general Angelescu (grec), Gr. Filitis, Alex. Giani, Davila || Dim. Cariagdi, Vintilă 219 r Rosetti, Emil Costinescu (recte Harama, armeano – german), Frederic Dame, Mircea Rosetti, E. Carada, Xantho, Derussi, Cerlenti, Chrisoveloni, Ioanidi, Muller, Elias, Papazolu, N. Ioanidi, Levy, Ascher, Nedelcovici, Cristescu, Opplar, I. Nacu, G. Rietz, Oppler 6, Grabovski, Şt. Velescu, C. Panaioti, Buchholzer, Stelorian, Marghiloman, Procopiu Dimitrescu (armean), Al. Lapati, Eliad, El. Lapati, C. Dimitriadi, Villacros, Pascaly, Verussi, Eustaţiu, Gobl Pandrav (bulgar), V.A. Urechiă (recte Popovici, malorosian), din cauze cronice numit Urechia. S-a mai numit şi Alexandrescu şi V. Alecsandri ş.m.a., Fundescu (pretinde a fi bosniac; lumea zice ţigan), Serurie (vezi Kollekţiune de poezii neogreceşti), Flevas, Dr. Sergiu, Arghiropol, Halfon, Culoglu, Schina, Perticari, Minovici, Papazu, Gr. Ventura, Dr. Severin (recte Bosnagi; nu ştie româneşte), Grunberg, izraelit), Ciurnea (recte Schwartz, izraelit), Sim. Mihălescu (recte Hagi-Ivat, bulgar), Hilel Manoach, D. Pandrav, Nacu, Economu, Dendrino, Pruncu (armean), Zenide, Crătunescu, Vlădescu, Djuvara, Pilidi. Balasan (armean), Ractivanu, Eraclidi, Calerghi, Lazardi, Mavrius, Enciulescu (bulgar; nu ştie româneşte), Zaharidi, Dancovici, Pencu, Staicovici, Radovici.

Nume de provenienţă obscură sînt tot pe-atîtea; dar evident neromâneşti. Nume însă drept româneşti le poţi număra pe degete: Sturza, Fălcoianu, Moroianu, Berindei, Văcărescu, Olănescu, Mirescu, Hârdău, Cornescu, Băicoianu, Bozian, Grădişteanu, Porumbescu, Mârzescu, Mănescu, Laurian.

MIHAI EMINESCU

OPERA POLITICA
1 ianuarie – 31 decembrie 1881
TIMPUL
EDIŢIE CRITICĂ ÎNTEMEIATĂ DE P E R P E S S I C I U S
EDIŢIE CRITICĂ ÎNGRIJITĂ DE MUZEUL LITERATURII ROMÂNE
Coordonator DIMITRIE VATAMANIUC
Editura Academiei RSR, 1985-1989
Vol XII

Mihai-Eminescu.Ro

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.