1

[„.. MORAVATHAL GROSSE SCHLACHT….”] – de Mihai Eminescu

Moravathal grosse Schlacht. T[ürken] nehmen die Höhen gegenüber Pos[ition] Hafuz Paşa, Strasse nach Kruşevaţ V[er ]b[in]d[un]g mit Delig [rad ] unterbr[ochen] Serben vernicht[end] geschlagen. Geschütze

  1. ***

Vor Dgiunis *** Truppen zur Verstärkung des linken türk[ischen] Flügels, um Uhr Kanonade gegen Alexinatz, Kruppsche pfünder zwei gegen Alexinatz, zwei Defilé Deligrad. Bei Andrevetz Brücke ***

Dgiunis. Ein schweres Geschütz signal[isiert], sämtl[iche] türk[ische] Batterien Feuer, st[ündiger] ununterbr[ochener] ArtilleriekampfGegen Alexinatz und Pos[ition] Trubarevo

Uhr brannte Alexinatz an mehreren Punkten. Batterie Fazyl Psilovita, Brückenschanze Kreuzfeuer, Hafuz u [nd ] Suleiman paşa Trubarevo -st [undiger] blut[iger] Kampf letzte serb[ische] Pos[itionen] linkes Morava-Ufer. Fluchtartiger Rückzug ü [ber ] d[ie] Br [ücke]. Deligrad, Kan[onen], zahlr *** Kriegs *** Sieg glänzend, Verluste Serben gross

[în] valea Moravei mare bătălie. Turcii iau poziţie inălţimi partea opusă Hafuz Paşa, strada spre Kruşevaţ legătura cu Deligrad întreruptă. Sârbii înfrângere totală. tunuri ***

În faţa Dgiunisului *** trupe pentru întărirea aripei stângi turceşti, la ora bombardarea Alexinaţiului, tunuri Krupp de pfunzi, două împotriva Alexinaţului, două defileul Deligrad. La Andreveţ pod *** Dgiunis. Un tun greu dă semnalul, toate bateriile turceşti foc, luptă de artilerie de ore fără întrerupere contra Alexinaţ şi poz [iţia ] Trubarevo.

la ora Alexinaţul ardea în mai multe puncte. Bateria Fazyl Pşiloviţa, tranşeea de la pod sub foc în cruce, Hafuz şi Suleiman Paşa Trubarevo sângeroasă luptă de trei ore, ultimele poziţii sârbeşti malul stâng Morava. Retragere peste pod în dezordine. Deligrad, tunuri *** victorie strălucită, pierderile sârbilor mari.

MIHAI EMINESCU
OPERA POLITICA
1870 – 1877
ALBINA, FAMILIA, FEDERATIUNEA, CONVORBIRI LITERARE, CURIERUL DE IASI
EDIŢIE CRITICĂ ÎNTEMEIATĂ DE P E R P E S S I C I U S
EDIŢIE CRITICĂ ÎNGRIJITĂ DE MUZEUL LITERATURII ROMÂNE
Coordonator DIMITRIE VATAMANIUC
Editura Academiei RSR, 1980
Pag. 305

Mihai-Eminescu.Ro