PARLAMENTUL ENGLEZ – de Mihai Eminescu [1 ianuarie 1881]

Fotografie de arhiva. Mihai Eminescu de Nestor Heck – 1884. Basarabia-Bucovina.Info

Iată discursul reginei prin care s-a deschis Parlamentul englez:

Milorzilor şi Domnilor,

V-am chemat mai curând decât de obicei de la afacerile D. V. pentru că afaceri de o urgenţă particulară reclamă examinarea D.V. Relaţiunile mele cu puterile străine continuă a fi amicale. Cestiunea sulevată în privinţa frontierii dintre Turcia şi Muntenegru s-a rezolvat. Acum puterile au început negocieri cu scop de-a determina linia de frontieră între Turcia şi Grecia. Câteva clauze importante din Tractatul de Berlin cari au rămas neîmplinite continuă a fi obiectul atenţiunii mele celei mai serioase.

O revoltă în Transvaal întâmplată de curând mi-a impus datoria de-a lua măsuri pentru prompta restabilire a autorităţii mele şi- a făcut să se lase la o parte pentru un timp orice proiect cu scop de-a asigura colonilor europeni acel deplin control asupra afacerilor lor locale ce doream să i-l confiem fără a prejudeca interesele populaţiilor indigene. Regret că războiul se continuă în Basutoiand, cu toate sforţările guvernului colonial de la Cap. Voi simţi o mare satisfacere dacă se va prezenta o bună ocazie pentru mine de-a lucra prin mijloace amicale spre a restabili pacea. Războiul din Afganistan s-a terminat şi afară de trupele din Candahar toată armata a fost rechemată dincoaci de frontiera Indiei. N-am intenţia de-a face permanentă ocuparea Candaharului, dar situaţia încă puţin sigură a ţării şi dificultatea de-a stabili un guvern indigen m-au forţat de-a amâna rechemarea armatei ce ocupă poziţia în cestiune.

Vi se vor prezenta documentele privitoare la diferite subiecte la cari am făcut aluzie, precum şi corespondenţa relativă la bugetul armatei din India. Domnilor din Camera Comunelor, bugetul anului viitor va fi în curând elaborat şi prezentat D. V. Milorzilor şi Domnilor, s-a putut constata o ameliorare graduală, dar puţin rapidă, ce e drept, a comerţului ţării şi putem spera pentru acest an venituri mai mari decât am crezut la început. Prevestirile ce vi le-am făcut despre o micşorare a mizeriei din Irlanda s-au realizat graţie unei recolte abundente, însă regret a vă spune că condiţiunea socială a ţării a primit un caracter alarmant. Crimele agrarie au fost mult mai numeroase ca în anii trecuţi. Atentatele în contra vieţii oamenilor nu s-au comis în proporţia celorlalte delicte, dar pot adauge că, spre a proteja persoanele, s-au făcut sforţări fără precedente cu concursul poliţiei sub direcţiunea puterii executive. Am a semnala şi alte inconveniente, cari iau proporţiuni şi mai mari. În ceea ce priveşte aceste fapte regretabile justiţia a fost pusă în imposibilitate de – a – şi procura probe şi astfel s- a stabilit în diferite părţi ale ţării un sistem întins de terorism ce a paralizat aproape în mod egal exerciţiul drepturilor particulare şi împlinirea datoriilor civile. În faţa unei stări de lucruri noi din diverse importante puncte de vedere şi, apoi, lipsindu-mi precedentele după care să mă pot conduce, am crezut de cuviinţă de-a uza de puterile ordinare pe cari legea mi le conferă înainte de-a cere altele noi. Însă demonstraţiunea insuficienţei lor, ce rezultă deplin din situaţiunea actuală a ţării, mă determină a vă face cunoscut că vi se vor prezenta propuneri având de obiect să-mi conferiţi puterile adiţionale necesare *** ci şi a face ca supuşii mei să se bucure de protecţia vieţii lor, a proprietăţii şi a libertăţii lor de acţiune. În privinţa obligaţiunilor primordiale de care am vorbit doresc, ca şi în trecut, a urmări supresiunea nemulţumirilor şi opera progresului legislativ, în Irlanda ca şi în Marea Britanie. Actul agrariu de la 1870 pentru Irlanda a fost sorgintea unor mari binefaceri. Fără a diminua importanţa sau a tulbura fundamentul proprietăţii, cu toate acestea din unele puncte de vedere şi mai ales sub influenţa anilor răi din urmă, protecţiunea acestui act n-a fost suficientă fie în Ulster, fie în alte provincie. Vă recomand dezvoltarea progresivă a acestor pricipie conform cu trebuinţele Irlandei întru cât priveşte relaţiunile proprietarului [şi ale] posesorului şi făcând sforţări eficace spre a da, graţie achiziţiilor de pământ, la o parte mai mare de populaţie un interes permanent pentru proprietatea solului. Această legislaţie va cere, pentru scopul propus, ca toate obstacolele ce provin din restricţiunile relative la dreptul de proprietate să fie înlăturate şi în acelaşi timp să se acorde o securitate convenabilă intereselor angajate. Vi se va supune un proiect de lege relativ la înfiinţarea unei admnistraţii de comitate în Irlanda bazată pe principiul reprezentativ şi tinzând prin redactarea sa la un scop îndoit, de-a confirma controlul poporului asupra cheltuielilor şi a satisface o necesitate şi mai urgentă a dezvoltării obiceiurilor de autonomie locală. Vi se vor supune proiecte de legi pentru aboliţiunea pedepselor corporale în armată şi în marină. Veţi fi chemaţi a examina oarecari măsuri tinzând la o reforma ulterioară a legii asupra falimentelor, precum şi un proiect pentru conservarea râurilor şi a precauţiunilor de luat în contra inundaţiilor ; pentru revizuirea organizării şcoalelor şi-a ospicielor subvenţinate în Scoţia; pentru renoirea legii care a stabilit secretul votului; în fine pentru represiunea actelor urâte de corupţie cari din nenorocire s-au comis în câteva oraşe cu ocazia ultimelor alegeri generale. Am încrederea că lucrările D. V., cari vor fi şi mai grele decât altă dată, vor fi conduse de Provedinţa divină astfel încât să realizeze fericirea poporului meu.

MIHAI EMINESCU

OPERA POLITICA
1 ianuarie – 31 decembrie 1881
TIMPUL
EDIŢIE CRITICĂ ÎNTEMEIATĂ DE P E R P E S S I C I U S
EDIŢIE CRITICĂ ÎNGRIJITĂ DE MUZEUL LITERATURII ROMÂNE
Coordonator DIMITRIE VATAMANIUC
Editura Academiei RSR, 1985-1989
Vol XII

Mihai-Eminescu.Ro

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.