1

[„PRINTR-O INDISCREŢIUNE…”] – de Mihai Eminescu [16 septembrie 1881]

Fotografie de arhiva. Mihai Eminescu de Nestor Heck – 1884. Basarabia-Bucovina.Info

Printr-o indiscreţiune a oficiilor telegrafice din Ungaria sau a cine ştie cui, ziarul unguresc „Egyetertes” a ajuns în posesiunea următoarei depeşe, adresată de împăratul Rusiilor cătră împăratul Austriei:

  1. Majeste l’empereur d’autriche, Miskolez.

Petersbourg, septembre 12

Le télégramme de félicitation que tu as bien voulu m’adresser ŕ l’occasion de ma fęte m’a vivement touché et je t’en remercie de tout mon coeur.

J’ai été trčs heureux de revoir l’empereur Guillaume, l’ami vénéré auquel nons attachent les liens communs de la plus intime affection

Alexandre

Autenticitatea textului acestei depeşe nu se contestă de ziarele oficioase. Mai contestat este însă cuprinsul unei a doua depeşe, pe care a adresat-o cu trei zile mai târziu baronul Haymerle, ministrul de esterne, suveranului său. Ea ar fi având următorul cuprins:

Contele Kalnocky [î]mi telegrafiază următoarele: D. de Giers, pe care tocmai [î]l văzui, pare foarte mulţumit de impresiunile reciproce ale întrevederii de la Danzig.

Împăratul Alexandru s-a întors cu sentimente întărite de liniştire şi satisfacţiune interioară.

Înţelepciunea şi neaşteptata moderaţiune a vorbelor principelui de Bismarck au făcut mai cu seamă un bun efect asupra împăratului şi a d-lui de Giers şi i-a liniştit prin asigurarea că-n nici o direcţiune nu urmăreşte decât scopuri pacifice. Împăratul Wilhelm au comunicat vorbele M. Voastre despre împăratul Alexandru rostite la Gastein şi au adaos că vede în ele cu bucurie o confirmare a cunoscutelor sentimente amicale ale M. V. Apostolice.D. de Giers constată că, după ce în realitate nu există pe terenul politicei esterioare nici o cestiune de natură de-a inspira teamă, conversaţiunea a avut de obiect mai cu seamă combaterea pericolului socialismului şi aci principele Bismarck a recomandat mare precauţiune şi moderaţiune în recomandarea de măsuri internaţionale. D. de Giers zice că cea mai însemnată lature a călătoriei de la Danzig a consistat în intenţia ce-o are ţarul de-a manifesta în mod neîndoielnic faţă cu toată Rusia voinţa sa de-a urma o politică conservatoare şi pacifică.

Haymerle

MIHAI EMINESCU

OPERA POLITICA
1 ianuarie – 31 decembrie 1881
TIMPUL
EDIŢIE CRITICĂ ÎNTEMEIATĂ DE P E R P E S S I C I U S
EDIŢIE CRITICĂ ÎNGRIJITĂ DE MUZEUL LITERATURII ROMÂNE
Coordonator DIMITRIE VATAMANIUC
Editura Academiei RSR, 1985-1989
Vol XII

Mihai-Eminescu.Ro