1

[„SCUZELE PE CARI…”] – de Mihai Eminescu [8 decembrie 1881]

Fotografie de arhiva. Mihai Eminescu de Nestor Heck – 1884. Basarabia-Bucovina.Info

Scuzele pe cari d. Stătescu le-a făcut în sfârşit cu toată umilinţa cabinetului din Viena au izbutit a înlătura conflictul austro – român.

Dar cum? Asta e cestiunea.

După limbajul viteaz al mesajului, i s-a spus guvernului în Adunare că nu-i rămân în faţa Austriei decât două atitudini de ales: sabia sau umilirea. Neputând fi vorba de sabie, acelaşi d. Stătescu, al cărui spirite oarecum inspiratorul pasajelor în cestiune din discursul tronului, face astăzi – în numele ţării se înţelege – cele mai umilite scuze Austro-Ungariei.

„Românul” vorbea odinioară de un minister ieşit din bătaia din picior a unui consul? Şi cu toate acestea acel ministeriu nici ceruse scuze cuiva, nici se ridicase prin străini. E drept că un ministeriu roşu căzuse prin bătaia din picior a unui consul, dar nimenea nu se urcase prin ea.

Dar oare astăzi cu ce preţ stă cabinetul Brătianu? Cu preţul umilirii complete. Lucrul meritând un studiu mai amănunţit, vom reveni asupră-i.

MIHAI EMINESCU
OPERA POLITICA
1 ianuarie – 31 decembrie 1881
TIMPUL
EDIŢIE CRITICĂ ÎNTEMEIATĂ DE P E R P E S S I C I U S
EDIŢIE CRITICĂ ÎNGRIJITĂ DE MUZEUL LITERATURII ROMÂNE
Coordonator DIMITRIE VATAMANIUC
Editura Academiei RSR, 1985-1989
Vol XII

Mihai-Eminescu.Ro