SIGLELE PUBLICAŢIILOR PERIODICE din anii lui Mihai Eminescu

Fotografie de arhiva. Mihai Eminescu de Nestor Heck – 1884. Basarabia-Bucovina.Info

Siglele sînt preluate din Bibliografia Mihai Eminescu (1866 – 1970). Volumul I. Opera. Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1976, p. 15 – 20, M. Eminescu. Opere VII. Proza literară. Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1977, p. 72 – 73 şi M. Eminescu. Opere IX. Publicistica 1870 – 1877. Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1980, p. 59 – 62; M. Eminescu. Opere XI. Publicistica 1880. Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1984, p. 13

– 14. Pentru publicaţiile care nu figurează în aceste lucrări s-au întocmit sigle noi. Anii care însoţesc titlurile publicaţiilor privesc perioada cercetată. Publicaţiile „Allgemeine Zeitung”, „Die Presse”, „Deutsche Zeitung”, „Fremden-Blatt”, „Grenzboten” şi „Neue freie Presse” au fost consultate în Biblioteca Naţională (Osterreichische Nationalbibliothek) din Viena.

AAZ „ Allgemeine Zeitung”, Augsburg, 1881

BME „Buletinul Mihai Eminescu”, Cernăuţi, Piatra Neamţ, Rîmnicul Vîlcea, 1930 – 1944

BP „Binele public”, Bucureşti, 1877 – 1881

CL „Convorbiri literare”, Iaşi, 1881

CL- 1 „Convorbiri literare, Iaşi, 1966, 1982

CRO- 1            „Cronica”, Iaşi, 1980

DPR „Die Presse”, Viena, 1881

DREPTUL „Dreptul”, Bucureşti, 1881

DZ „Deutsche Zeitung”, Viena, 1881

ECHINOX „Echinox”, Cluj-Napoca, 1974

F „Familia”, Pesta, 1875

FREM „Fremden-Blatt”, Viena, 1881

GHMC „Gazette hebdomadaire de medecine et de chirurgie”, Paris. 1881

GL „Gazeta literară”, Bucureşti, 1964

GRTB „Grenzboten”, Berlin, 1881

GT „Gazeta Transilvaniei”, Braşov, 1881

INDR- 1 „L’Independance roumaine”, 1881

KRZ „Kronstadter Zeitung”, Braşov, 1881

LIB „Liberalul”, Iaşi, 1881

LL „Limbă şi literatură”, Bucureşti, 1965

LUC-B „Luceafărul”, Bucureşti, 1964, 1980 – 1983

LUM „Luminatoriul”, Timişoara, 1881

MANUSCRIPTUM „Manuscriptum”, Bucureşti, 1976, 1980

MO „Monitorul oficial”, Bucureşti, 1881

NFP „Neue freie Presse”, Viena, 1881

OBS „Observatoriul”, Sibiu, 1881

PEL „Pester Lloyd”, Budapesta, 1881

POP „Poporul”, Bucureşti, 1881

PRESA „Presa”, Bucureşti, 1881

RESB „Războiul”, Bucureşti, 1881

RF-2 „Revista de filosofie”, Bucureşti, 1964, 1972

RFR „Revista Fundaţiilor regale”, Bucureşti, 1939 – 1940

RITL „Revista de istorie şi teorie literară”, Bucureşti, 1965, 1980

RL „România liberă”, Bucureşti, 1881

ROM „Românul”, Bucureşti, 1881

ST „Steaua”, Cluj-Napoca, 1977, 1981

T „Timpul”, Bucureşti, 1876 – 1883

ŢN „Ţara noastră”, Sibiu, 1911

TEL „Telegraful”, Bucureşti, 1877 – 1881

TELR „Telegraful român”, Sibiu, 1877 – 1881

TRANS- 1 „Transilvania”, Sibiu, 1982

TRIB-2  „Tribuna”, Cluj, 1961, 1972

UM „Umoristul”, Pesta, 1866

VA-TM  „Vatra”, Tîrgu Mureş, 1975

VE „Viaţa economică”, Bucureşti, 1964

VIIT- 1 „Viitorul”, Bucureşti, 1914

VR- 1 „Viaţa românească”, Iaşi, 1908

VR-2 „Viaţa românească”, Bucureşti, 1983

VRE „Vremea”, Bucureşti, 1943

SFÂRŞIT DE VOLUM

MIHAI EMINESCU

OPERA POLITICA
1 ianuarie – 31 decembrie 1881
TIMPUL
EDIŢIE CRITICĂ ÎNTEMEIATĂ DE P E R P E S S I C I U S
EDIŢIE CRITICĂ ÎNGRIJITĂ DE MUZEUL LITERATURII ROMÂNE
Coordonator DIMITRIE VATAMANIUC
Editura Academiei RSR, 1985-1989
Vol XII

Mihai-Eminescu.Ro

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.