Austro-Ungaria

[„CEEA CE DĂ GUVERNULUI”] – de Mihai Eminescu [1 aprilie 1882 ]
[„CEEA CE DĂ GUVERNULUI”] – de Mihai Eminescu [1 aprilie 1882 ]

[„CEEA CE DĂ GUVERNULUI”] – de Mihai Eminescu [1 aprilie 1882 ]

Ceea ce dă guvernului roşu aproape caracterul unui guvern străin, tot atât de vitreg precum ar fi domnia muscalilor sau a turcilor, este atât lipsa de respect pentru tradiţie şi trecut cât şi deplina necunoaştere a naturii statului şi a…

NOVELE DIN POPOR DE IOAN SLAVICI – de Mihai Eminescu [28 martie 1882]
NOVELE DIN POPOR DE IOAN SLAVICI – de Mihai Eminescu [28 martie 1882]

NOVELE DIN POPOR DE IOAN SLAVICI – de Mihai Eminescu [28 martie 1882]

Un volum de 456 pag. Bucureşti 1881. Editura librăriei Socec et comp. NOVELE DIN POPOR DE IOAN SLAVICI   Sub titlul de mai sus d.I. Slavici publică, întrunite în volum, novelele sale: Popa Tanda, Gura Satului, O viaţă pierdută, La…

UN RĂSPUNS D-LUI C.A. ROSETTI – de Mihai Eminescu [27 martie 1882]
UN RĂSPUNS D-LUI C.A. ROSETTI – de Mihai Eminescu [27 martie 1882]

UN RĂSPUNS D-LUI C.A. ROSETTI – de Mihai Eminescu [27 martie 1882]

Sub propria inscălitură a d-lui C. A. Rosetti, „Românul” de alaltăieri publică în prima pagină aceste uimitoare rânduri, pe cari le intitulează: Moralitatea partidei conservatoare. „Timpul” este organul direct şi oficial al acestei partide. Organul cel mare şi direct al…

[„ÎN SEARA DE 30 MARTIE”] – de Mihai Eminescu [25 martie 1882]
[„ÎN SEARA DE 30 MARTIE”] – de Mihai Eminescu [25 martie 1882]

[„ÎN SEARA DE 30 MARTIE”] – de Mihai Eminescu [25 martie 1882]

În seara de 30 martie procurorul general al Consiliului de Război din Chiev a fost ucis pe bulevard c-o descărcătură de revolver. Ucigaşul a fost arestat, adaogă telegrama. E aproape indiferent a şti dacă ucigaşul a fost sau nu arestat,…

[„AM DESCRIS PÂN’ ACUM „] – de Mihai Eminescu [24 martie 1882]
[„AM DESCRIS PÂN’ ACUM „] – de Mihai Eminescu [24 martie 1882]

[„AM DESCRIS PÂN’ ACUM „] – de Mihai Eminescu [24 martie 1882]

Am descris pân’ acum noua industrie lucrativă descoperită de patrioţi, industria plenipotenţiarilor însărcinaţi cu mânarea gândacilor la adăpătoare. O altă industrie foarte periculoasă se răspândeşte însă în ţară, de natură a falsifica şi a viţia toată viaţa noastră publică. Un…

[„ÎN ŞEDINŢA SENATULUI DE LA 16 MARTIE”] – de Mihai Eminescu [21 martie 1882]
[„ÎN ŞEDINŢA SENATULUI DE LA 16 MARTIE”] – de Mihai Eminescu [21 martie 1882]

[„ÎN ŞEDINŢA SENATULUI DE LA 16 MARTIE”] – de Mihai Eminescu [21 martie 1882]

În şedinţa Senatului de la 16 martie d. ministru de finanţe a adus în discuţiune un proiect care-l autorizează a împrumuta de la Casa de Depuneri un maximum de 2000000 Iei noi pentru a cumpăra porumb şi a veni în…

[„ODATĂ APUCÂND”] – de Mihai Eminescu [20 martie 1882]
[„ODATĂ APUCÂND”] – de Mihai Eminescu [20 martie 1882]

[„ODATĂ APUCÂND”] – de Mihai Eminescu [20 martie 1882]

Odată apucând pe clina unor reforme cari nu ţin seamă nici de datina ţării, nici de aptitudinile poporului, nici de trecut, desigur că onor. d. C. A. Rosetti şi compania sa politică nu se vor opri numai la regularea tocmelelor…

[„LA REFLECŢIUNILE NOASTRE”] – de Mihai Eminescu [18 martie 1882]
[„LA REFLECŢIUNILE NOASTRE”] – de Mihai Eminescu [18 martie 1882]

[„LA REFLECŢIUNILE NOASTRE”] – de Mihai Eminescu [18 martie 1882]

La reflecţiunile noastre asupra cazului d-lui Filibiliu, profesorul permutat prin hotărâre a consiliului, la Focşani, pentru că într-un moment de nerăbdare a lovit – desigur nu ca pedeapsă corporală – pe un elev repetent, „Pseudo – românul „ ne-a răspuns…

[„NEFIIND DE IERI DE ALALTĂIERI”] – de Mihai Eminescu [16 martie 1882]
[„NEFIIND DE IERI DE ALALTĂIERI”] – de Mihai Eminescu [16 martie 1882]

[„NEFIIND DE IERI DE ALALTĂIERI”] – de Mihai Eminescu [16 martie 1882]

Nefiind de ieri de alaltăieri, e de neînţeles de ce entuziasmul factice şi de paradă nu mai prinde rădăcină, de ce zile a căror însemnătate s-a exagerat acum un an trec azi nesărbătorite ca cele de rând şi de lucru.…

[„BABELE AU TRECUT”] – de Mihai Eminescu [14 martie 1882]
[„BABELE AU TRECUT”] – de Mihai Eminescu  [14 martie 1882]

[„BABELE AU TRECUT”] – de Mihai Eminescu [14 martie 1882]

Babele au trecut. Ca să dezmintă tradiţiunea populară, care le aruncă în spinare toate intemperiile începutului Lui Marte, ele s-au făcut amabile estimp, au cumpărat soarele şi elementele, s-au îmbrăcat în haine de primăvară, şi-au pus ghiocei şi viorele la…

[„D. C.A. ROSETTI, VENERABILUL”] – de Mihai Eminescu [12 martie 1882]
[„D. C.A. ROSETTI, VENERABILUL”] – de Mihai Eminescu [12 martie 1882]

[„D. C.A. ROSETTI, VENERABILUL”] – de Mihai Eminescu [12 martie 1882]

D.C.A. Rosetti, venerabilul părinte al democraţiei, pretinde a fi în genere mai conservator decât conservatorii. În adevăr, judecând după împrejurarea că d-sa singur cumulează c-o reversibilă fatalitate privilegiile a 2175 boieri de sub Regulament, cată să admitem că în predmetul…

[„D. MAIOR ARMĂŞESCU „] – de Mihai Eminescu [11 martie 1882]
[„D. MAIOR ARMĂŞESCU „] – de Mihai Eminescu [11 martie 1882]

[„D. MAIOR ARMĂŞESCU „] – de Mihai Eminescu [11 martie 1882]

D. maior ArmăŞescu s-a crezut atins prin apreciaţiunile cuprinse într-unul din numerile trecute ale „Timpului” asupra incidentului d- lui Filibiliu. Ne credem datori a declara că n-am înţeles să atingem prin acest articol susceptibilităţile nimănui şi nici chiar a aproba…

[„PROIECTUL DE LEGE”] – de Mihai Eminescu [6 martie 1882]
[„PROIECTUL DE LEGE”] – de Mihai Eminescu [6 martie 1882]

[„PROIECTUL DE LEGE”] – de Mihai Eminescu [6 martie 1882]

Proiectul de lege al tocmelelor venind luni la ordinea zilei, multele idei eronate cari s-au produs în anii din urmă asupra originii proprietăţii precum şi a clăcii în România şi pripa reformelor răsărite din aceste erori ne face să ne…

[„ZILELE ACESTE”] – de Mihai Eminescu [5 martie 1882]
[„ZILELE ACESTE”] – de Mihai Eminescu [5 martie 1882]

[„ZILELE ACESTE”] – de Mihai Eminescu [5 martie 1882]

Zilele aceste s-a produs în sferele didactice din capitală o agitaţiune care poate avea curioase urmări pentru instrucţia noastră publică. Unul dintre cei mai dăligenţi profesori de la liceul Matei Basarab, d-l Filibiliu, a dat unui băiat insolent o palmă.…

[„DĂDUSEM DUPĂ «PESTHER LLOYD» UN ESTRAS”] – de Mihai Eminescu [4 martie 1882]
[„DĂDUSEM DUPĂ «PESTHER LLOYD» UN ESTRAS”] – de Mihai Eminescu [4 martie 1882]

[„DĂDUSEM DUPĂ «PESTHER LLOYD» UN ESTRAS”] – de Mihai Eminescu [4 martie 1882]

Dădusem după „Pesther Lloyd” un estras din reprezentaţiunea înaintată de I.P.S.S. Mitropolitul Ardealului cătră Camera legiuitoare a Ungariei, reprezentaţiune în care se esprimau rezervele bine accentuate ale bisericii române a răsăritului în contra unui proiect de lege privitor la şcoalele…

[„CA SĂ CUNOASCĂ CINEVA”] – de Mihai Eminescu [2 martie 1882]
[„CA SĂ CUNOASCĂ CINEVA”] – de Mihai Eminescu [2 martie 1882]

[„CA SĂ CUNOASCĂ CINEVA”] – de Mihai Eminescu [2 martie 1882]

Ca să cunoască cineva din ce elemente nesănătoase e compusă majoritatea roşie din Dealul Mitropoliei cată să citească şedinţa Adunării de la 24 fevruarie, ocupată aproape toată de interpelarea d-lui Nicorescu. În ziua de 15 fevruarie, pe când cei mai…

[„ÎN SFÂRŞIT, DUPĂ ZECE ZILE”] – de Mihai Eminescu [27 februarie 1882]
[„ÎN SFÂRŞIT, DUPĂ ZECE ZILE”] – de Mihai Eminescu [27 februarie 1882]

[„ÎN SFÂRŞIT, DUPĂ ZECE ZILE”] – de Mihai Eminescu [27 februarie 1882]

În sfârşit, după zece zile de aşteptare a apărut discursul ţinut de d. V. Boerescu la 14 februarie în meetingul roşu din sala Ateneului. A apărut, caracteristic, ca suplement la „ Românul” căci d. Boerescu însuşi e un suplement cam…

MOMENTE DIN VIAŢA LUI CUZA VODĂ – de Mihai Eminescu [26 februarie 1882]
MOMENTE DIN VIAŢA LUI CUZA VODĂ – de Mihai Eminescu [26 februarie 1882]

MOMENTE DIN VIAŢA LUI CUZA VODĂ – de Mihai Eminescu [26 februarie 1882]

Daca d. Boerescu merită deplină crezare, actul de la 11 fevruarie cată a fi privit dintr-un punct de vedere şi mai rău decum s-a făcut pân’ acum. Estragem aci din discursul d-lui Boerescu, ţinut la Ateneu, următoarele pasaje caracteristice, din…

[„UN PROIECT DE LEGE”] – de Mihai Eminescu [24 februarie 1882]
[„UN PROIECT DE LEGE”] – de Mihai Eminescu [24 februarie 1882]

[„UN PROIECT DE LEGE”] – de Mihai Eminescu [24 februarie 1882]

Un proiect de lege depus în Camera Ungariei avea de ţintă a introduce în şcoalele secundare ale confesiunilor – deci şi în acele ale bisericii române – limba de propunere maghiară. Învederat că scopul acestei legi era de-a maghiariza cu…

[„NEVOIND A FI VICTIMA LEGII”] – de Mihai Eminescu [21 februarie 1882]
[„NEVOIND A FI VICTIMA LEGII”] – de Mihai Eminescu [21 februarie 1882]

[„NEVOIND A FI VICTIMA LEGII”] – de Mihai Eminescu [21 februarie 1882]

Nevoind a fi victima legii ad-hoc votate pentru garantarea secretului profesional (!), d. M. Kogălniceanu, în partea a II-a a scrierii asupra Cestiunii dunărene, care tratează conflictul său cu guvernul d-lui Brătianu, nu se mai poate servi de alte acte…

[„ÎN URMA STĂRUITOARELOR INSISTENŢE”] – de Mihai Eminescu [19 februarie 1882]
[„ÎN URMA STĂRUITOARELOR INSISTENŢE”] – de Mihai Eminescu [19 februarie 1882]

[„ÎN URMA STĂRUITOARELOR INSISTENŢE”] – de Mihai Eminescu [19 februarie 1882]

În urma stăruitoarelor insistenţe a unui public fermecat de sunetele vioarei sale, don Pablo de Sarasate va mai da încă un concert; al doilea şi cel din urmă. Numai unul? întrebăm cu mâhnire. Aceşti artişti executori duc cu sine tot…

PABLO DE SARASATE – de Mihai Eminescu [18 februarie 1882]
PABLO DE SARASATE – de Mihai Eminescu [18 februarie 1882]

PABLO DE SARASATE – de Mihai Eminescu [18 februarie 1882]

E greu a descrie impresia adâncă care-o face acest artist. Acoperit de aplauzele zgomotoase ale unui public fermecat de admirabila curăţie şi putere a sunetelor vioarei sale, Sarasate privea cu ochii lui mari şi de-o liniştită energie, netrădând prin nici…

[„CITIT-A VREODATĂ”] – de Mihai Eminescu [18 februarie 1882]
[„CITIT-A VREODATĂ”] – de Mihai Eminescu [18 februarie 1882]

[„CITIT-A VREODATĂ”] – de Mihai Eminescu [18 februarie 1882]

Citit-a vreodată d. C. A. Rosetti resturile sofiştilor greci, eristica filozofilor din India, scrierea lui Gerard Hamilton asupra sofismelor parlamentare, cartea lui Dumont din Geneva asupra aceleiaşi materii? Nu ştim în adevăr dacă are cunoştinţă de lucrurile acestea, dar ceea…

[„ÎN ZIUA OMINOASĂ „] – de Mihai Eminescu [16 februarie 1882]
[„ÎN ZIUA OMINOASĂ „] – de Mihai Eminescu [16 februarie 1882]

[„ÎN ZIUA OMINOASĂ „] – de Mihai Eminescu [16 februarie 1882]

În ziua ominoasă de 11 fevruarie s-a continuat în Adunare discuţia reformei tocmelelor agricole şi, ca şi când această zi ar fi păstrat pentru de-a pururea însemnătatea ei, a dat naştere unui schimb de idei care, dacă nu mai trădează…

[„CREDEM NECESAR”] – de Mihai Eminescu [14 februarie 1882]
[„CREDEM NECESAR”] – de Mihai Eminescu [14 februarie 1882]

[„CREDEM NECESAR”] – de Mihai Eminescu [14 februarie 1882]

Credem necesar a reveni asupra revistei „ Românului” de care am vorbit în numărul de ieri, căci e plină de învăţăminte pentru oricine ştie să descifreze frazele apocaliptice ale acestui ziar. Confratele nostru, ocupându-se de reformele şi îmbunătăţirile pe care…

[„PARTURIUNT MONTES… „] – de Mihai Eminescu [13 februarie 1882 ]
[„PARTURIUNT MONTES… „] – de Mihai Eminescu [13 februarie 1882 ]

[„PARTURIUNT MONTES… „] – de Mihai Eminescu [13 februarie 1882 ]

Parturiunt montes, nascitur ridiculus mus, gem munţii şi se naşte un şoarece. După vântul care şi-l luase „ Pseudo – românul „ când făgăduia noul program al partidului său, ne aşteptam la lucruri, de nu mari, dar cel puţin însemnate,…

REFLECŢIUNILE UNUI AGRICULTOR ASUPRA LEGEI TOCMELELOR AGRICOLE – de Mihai Eminescu [12 februarie 1882]
REFLECŢIUNILE UNUI AGRICULTOR ASUPRA LEGEI TOCMELELOR AGRICOLE – de Mihai Eminescu [12 februarie 1882]

REFLECŢIUNILE UNUI AGRICULTOR ASUPRA LEGEI TOCMELELOR AGRICOLE – de Mihai Eminescu [12 februarie 1882]

Ne-am întreţinut în mai multe rânduri şi foarte pe larg cu o persoană care în toată viaţa ei s-a ocupat de agricultură, de un caracter moderat şi foarte imparţial, care niciodată nu s-a ocupat nici preocupat de politică. Este prin…

[„«ROMÂNUL», PROMIŢÂNDU-NE PROGRAMUL NOU”] – de Mihai Eminescu [10 februarie 1882]
[„«ROMÂNUL», PROMIŢÂNDU-NE PROGRAMUL NOU”] – de Mihai Eminescu [10 februarie 1882]

[„«ROMÂNUL», PROMIŢÂNDU-NE PROGRAMUL NOU”] – de Mihai Eminescu [10 februarie 1882]

„Românul” promiţându-ne programul nou, revăzut, corijat şi adaos al partidului roşu, nu poate făgădui aceasta făr’ a se lega din nou de conservatori. Ar fi de dorit ca confraţii să-şi modereze condeiul. Când foaia oficioasă zice despre partidul conservator că…

[„DIN ACTELE PUBLICATE”] – de Mihai Eminescu [7 februarie 1882]
[„DIN ACTELE PUBLICATE”] – de Mihai Eminescu [7 februarie 1882]

[„DIN ACTELE PUBLICATE”] – de Mihai Eminescu [7 februarie 1882]

Din actele publicate în numărul de ieri cititorul a putut constata că delegaţii comitetului central de iniţiativă din Iaşi şi ai comitetelor din districtele de peste Milcov, rugându-se, după însărcinarea comitenţilor (în număr de 600) de a li se acorda…

[„MULŢI PRESUPUN”] – de Mihai Eminescu [5 februarie 1882]
[„MULŢI PRESUPUN”] – de Mihai Eminescu [5 februarie 1882]

[„MULŢI PRESUPUN”] – de Mihai Eminescu [5 februarie 1882]

Mulţi presupun, şi nu hotărâm încă de au ori nu cuvânt, că interesul escesiv pe care d. C.A. Rosetti şi „ Pseudo – românul „ său îl manifestă în timpul din urmă pentru clasa ţăranilor nu este un interes întemeiat…

TEATRUL FRANCEZ – de Mihai Eminescu [4 februarie 1882]
TEATRUL FRANCEZ – de Mihai Eminescu [4 februarie 1882]

TEATRUL FRANCEZ – de Mihai Eminescu [4 februarie 1882]

În sala Orfeu o trupă mică însă aleasă de artişti franceji dă reprezentaţiuni în fiece seară, oferind astfel publicului bucureştean câteva ore foarte plăcute de distracţiune. Efectul binefăcător al acestor reprezentaţii consistă în acea scânteie de artă adevărată prin care…

[„D. KOGĂLNICEANU PUBLICĂ…”] – de Mihai Eminescu [2 februarie 1882]
[„D. KOGĂLNICEANU PUBLICĂ…”] – de Mihai Eminescu [2 februarie 1882]

[„D. KOGĂLNICEANU PUBLICĂ…”] – de Mihai Eminescu [2 februarie 1882]

D . Kogălniceanu publică o scriere privitoare la cestiunea Dunării de care suntem obligaţi a ţine seamă, chiar dacă dezaprobăm, ca şi în cazul d-lui Kallimah-Catargiu, publicarea prematură de documente în cestiuni esterioare pendente. Lucrarea aceasta se începe prin reproducerea…

[„UN CABINET NOU”] – de Mihai Eminescu [29 ianuarie 1882]
[„UN CABINET NOU”] – de Mihai Eminescu [29 ianuarie 1882]

[„UN CABINET NOU”] – de Mihai Eminescu [29 ianuarie 1882]

Un cabinet nou. Iată un lucru cu care ne-am obicinuit atât de mult sub regimul d-lui Brătianu încât publicul cititor îngăduie lesne, dacă ziarele nu prea fac mare caz de un asemenea eveniment ce se repetă, dacă nu c-o matematică…

[„ÎNTR-UN LUNG ARTICOL”] – de Mihai Eminescu [27 ianuarie 1882]
[„ÎNTR-UN LUNG ARTICOL”] – de Mihai Eminescu [27 ianuarie 1882]

[„ÎNTR-UN LUNG ARTICOL”] – de Mihai Eminescu [27 ianuarie 1882]

Într-un lung articol, prin care ni se impută nouă îndeosebi boala morală de care n-am suferit niciodată, reaua credinţă, „ Românul” substituie adunării proprietarilor, ţinute la Iaşi, intenţia de-a amâna la calendele grece reforma legei tocmelelor agricole. Întrebăm cu mirare…

[„ŞEDINŢA ADUNĂRII DE VINERI”] – de Mihai Eminescu [26 ianuarie 1882]
[„ŞEDINŢA ADUNĂRII DE VINERI”] – de Mihai Eminescu [26 ianuarie 1882]

[„ŞEDINŢA ADUNĂRII DE VINERI”] – de Mihai Eminescu [26 ianuarie 1882]

Şedinţa adunării de vineri, 22 ianuarie, a avut o însemnătate deosebită, nu numai prin înălţarea de simţire şi vederi a oratorilor opoziţiei, ci şi ca dovadă de căderea morală a guvernului. Se ştie în adevăr, şi toate organele de publicitate…

[„CREDINCIOŞI OBICEIULUI”] – de Mihai Eminescu [23 ianuarie 1882]
[„CREDINCIOŞI OBICEIULUI”] – de Mihai Eminescu [23 ianuarie 1882]

[„CREDINCIOŞI OBICEIULUI”] – de Mihai Eminescu [23 ianuarie 1882]

Credincioşi obiceiului nostru de-a reproduce din ziarele străine părerile ce privesc ţara, comunicăm articolul de mai la vale, pe care „Neue freie Presse” [î]l consacră fazei nouă în care a intrat cestiunea Dunării. Ieri (29 ianuarie) am primit din Berlin…

[„NU MAI E LA MODĂ”] – de Mihai Eminescu [21 ianuarie 1882]
[„NU MAI E LA MODĂ”] – de Mihai Eminescu [21 ianuarie 1882]

[„NU MAI E LA MODĂ”] – de Mihai Eminescu [21 ianuarie 1882]

Nu mai e la modă, precum ar zice d-nul Brătianu, de-a ne îndoi de patriotismul adversarilor noştri politici. Dar avem a ne tângui de chipul strâmt şi hain cu care „Românul” tratează până şi cestiunile acelea de-a căror soluţiune atârnă…

[„ÎN SFÂRŞIT «ROMÂNUL» NE-A SPUS”] – de Mihai Eminescu [19 ianuarie 1882]
[„ÎN SFÂRŞIT «ROMÂNUL» NE-A SPUS”] – de Mihai Eminescu [19 ianuarie 1882]

[„ÎN SFÂRŞIT «ROMÂNUL» NE-A SPUS”] – de Mihai Eminescu [19 ianuarie 1882]

În sfârşit „Românul” ne-a spus că d. Rosetti s-a retras definitiv de la guvern şi că d. Brătianu s-a însărcinat cu interimul Ministerului de Interne. Astfel omul privilegiat care apasă singur asupra ţării cât 2175 de boieri regulamentari, care în…

[„DIN FRANŢA NE-A VENIT”] – de Mihai Eminescu [17 ianuarie 1882]
[„DIN FRANŢA NE-A VENIT”] – de Mihai Eminescu [17 ianuarie 1882]

[„DIN FRANŢA NE-A VENIT”] – de Mihai Eminescu [17 ianuarie 1882]

  Din Franţa ne-a venit ieri ştirea că d. Gambetta a prezintat prezidentului Republicei demisiunea colectivă a cabinetului său. „Marele ministeriu” atât de buciumat de presa republicană, se duce aşadar fără a fi lăsat nici o urmă de însemnat. Dovadă…

[„«ROMÂNUL» NU ARE CUVÂNT „] – de Mihai Eminescu [15 ianuarie 1882]
[„«ROMÂNUL» NU ARE CUVÂNT „] – de Mihai Eminescu [15 ianuarie 1882]

[„«ROMÂNUL» NU ARE CUVÂNT „] – de Mihai Eminescu [15 ianuarie 1882]

„Românul” nu are cuvânt, ni se pare, când ironizează întrunirile atît de importante ale proprietarilor de la Iaşi. După ce am tradus o sumă de legi din franţuzeşte, am ajuns în fine a ne ocupa şi de organizarea muncii reale…

[„DISCUŢIA ISCATĂ „] – de Mihai Eminescu [14 ianuarie 1882]
[„DISCUŢIA ISCATĂ „] – de Mihai Eminescu [14 ianuarie 1882]

[„DISCUŢIA ISCATĂ „] – de Mihai Eminescu [14 ianuarie 1882]

Discuţia iscată prin observările ce „Binele public” le-a făcut la adresa noastră nu e sleită desigur prin întâmpinarea noastră din numărul de ieri. Am avea multe de adaos, mai ales împotriva intenţiilor reacţionare pe cari ziarele au obiceiul de-a ni…

[„«ROMÂNUL» ESTE ŞI MAI NEDREPT”] – de Mihai Eminescu [13 ianuarie 1882]
[„«ROMÂNUL» ESTE ŞI MAI NEDREPT”] – de Mihai Eminescu [13 ianuarie 1882]

[„«ROMÂNUL» ESTE ŞI MAI NEDREPT”] – de Mihai Eminescu [13 ianuarie 1882]

  „Românul” este şi mai nedrept cu noi şi, ce n-ai crede, se apucă să ne dea lecţii de logică! Ce logică şi ce profesori! „Românul” nu pricepe cum noi, cari credem că liberalismul cere dreptate deopotrivă pentru toţi, nu…

[„SE PARE CĂ ZÂZANIA…”] – de Mihai Eminescu [13 ianuarie 1882]
[„SE PARE CĂ ZÂZANIA…”] – de Mihai Eminescu [13 ianuarie 1882]

[„SE PARE CĂ ZÂZANIA…”] – de Mihai Eminescu [13 ianuarie 1882]

Se pare că zâzania ce caută „Românul” să arunce în rândurile opoziţiunii şi-a produs efectul şi confraţii noştri de la „Binele public” au căzut cei dintâi în cursă. Am zis într-unul din numerile trecute că în ţara noastră nu vedem…

UN PROFESOR DE LIMBA ROMÂNĂ FĂRĂ A O ŞTI – de Mihai Eminescu [10 ianuarie 1882]
UN PROFESOR DE LIMBA ROMÂNĂ FĂRĂ A O ŞTI – de Mihai Eminescu [10 ianuarie 1882]

UN PROFESOR DE LIMBA ROMÂNĂ FĂRĂ A O ŞTI – de Mihai Eminescu [10 ianuarie 1882]

Citim următoarele în „ Războiul Weiss”   Greşeli de limbă. Mai toate ziarele, atât din capitală cât şi din judeţe, sunt pline de greşeli, nu numai ortografice, ci de limbă chiar. Despre cele dintâi nu mai vorbim; ortografia noastră nefiind…

[„ZIARUL «PRESSE» DIN VIENA”] – de Mihai Eminescu [10 ianuarie 1882]
[„ZIARUL «PRESSE» DIN VIENA”] – de Mihai Eminescu [10 ianuarie 1882]

[„ZIARUL «PRESSE» DIN VIENA”] – de Mihai Eminescu [10 ianuarie 1882]

Ziarul „Presse” din Viena care trece de oficios publică, asupra crizei ministeriale din România, şirurile pe care le publicăm mai la vale. Acest articol a format deja obiectul unor controverse polemice în foile noastre şi de aceea [î]l reproducem nu…

DIN PERIODICE 1882 – CRONICA ANULUI 1881 [1, 3 ianuarie 1882]
DIN PERIODICE  1882 – CRONICA ANULUI 1881 [1, 3 ianuarie 1882]

DIN PERIODICE 1882 – CRONICA ANULUI 1881 [1, 3 ianuarie 1882]

ROMÂNIA   Nu putem porunci timpului să stea pe loc, nici putem face ca evenimentele să încremenească pe câteva ceasuri împrejuru-ne, ca să le putem fotografia, căci ele ‘şi urmează cursul lor necontenit, puţin păsându-le dacă ne dor ori ne…

LĂMURIRI ASUPRA EDITĂRII PUBLICISTICII DIN 1882- 1883 ŞI 1888- 1889
LĂMURIRI ASUPRA EDITĂRII PUBLICISTICII DIN 1882- 1883 ŞI 1888- 1889

LĂMURIRI ASUPRA EDITĂRII PUBLICISTICII DIN 1882- 1883 ŞI 1888- 1889

  Tipărim în acest volum articolele, notele, traducerile publicate în „Timpul” între ianuarie 1882 şi iunie 1883, în „România liberă” în noiembrie 1888 şi în „Fântâna Blanduziei” în decembrie 1888 şi ianuarie 1889. Volumul se înscrie în continuarea celor anterioare…

SIGLELE PUBLICAŢIILOR PERIODICE din anii lui Mihai Eminescu
SIGLELE PUBLICAŢIILOR PERIODICE din anii lui Mihai Eminescu

SIGLELE PUBLICAŢIILOR PERIODICE din anii lui Mihai Eminescu

Siglele sînt preluate din Bibliografia Mihai Eminescu (1866 – 1970). Volumul I. Opera. Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1976, p. 15 – 20, M. Eminescu. Opere VII. Proza literară. Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1977, p. 72 –…

[„ASEARĂ S-A DESCHIS STAGIUNEA…”] – de Mihai Eminescu [3 octombrie 1881]
[„ASEARĂ S-A DESCHIS STAGIUNEA…”] – de Mihai Eminescu [3 octombrie 1881]

[„ASEARĂ S-A DESCHIS STAGIUNEA…”] – de Mihai Eminescu [3 octombrie 1881]

Aseară s-a deschis stagiunea Teatrului Naţional cu Marion Delorme. Actorii şi-au recitat bine rolurile. Dar atâta tot. Victor Hugo desigur nu şi-ar fi recunoscut pe nici unul din personajele piesii sale. Domnii Manolescu, Velescu şi Nottara sunt singurii cari au…

[„PRINTR-O INDISCREŢIUNE…”] – de Mihai Eminescu [16 septembrie 1881]
[„PRINTR-O INDISCREŢIUNE…”] – de Mihai Eminescu [16 septembrie 1881]

[„PRINTR-O INDISCREŢIUNE…”] – de Mihai Eminescu [16 septembrie 1881]

Printr-o indiscreţiune a oficiilor telegrafice din Ungaria sau a cine ştie cui, ziarul unguresc „Egyetertes” a ajuns în posesiunea următoarei depeşe, adresată de împăratul Rusiilor cătră împăratul Austriei: Majeste l’empereur d’autriche, Miskolez. Petersbourg, septembre 12 Le télégramme de félicitation que…

SUFRAJUL UNIVERSAL – de Mihai Eminescu [2 august 1881]
SUFRAJUL UNIVERSAL – de Mihai Eminescu [2 august 1881]

SUFRAJUL UNIVERSAL – de Mihai Eminescu [2 august 1881]

Extragem dintr-un important articol al d-lui Emil Zola, publicat în „Figaro”, următorul pasaj: Desigur, principiul sufrajului universal părea inatacabil. E singurul utilaj al guvernului de o logică absolută. Închipuiţi-vă o naţie ai cărei cetăţeni sunt toţi egali de înţelepţi şi…

[„MOŢIUNEA VOTATĂ… „] – de Mihai Eminescu [12 iunie 1881]
[„MOŢIUNEA VOTATĂ… „] – de Mihai Eminescu [12 iunie 1881]

[„MOŢIUNEA VOTATĂ… „] – de Mihai Eminescu [12 iunie 1881]

Moţiunea votată la 4 iunie în Senat căreia i-a căzut jertfă d. Slăniceanu ar fi trebuit să se întinză şi asupra altor miniştri de război, precum şi asupra altor cabinete prezidate de d. Ioan Brătianu în cele patruzeci de combinaţiuni…

[„CAMERA A LUCRAT…”] – de Mihai Eminescu [25 februarie 1881]
[„CAMERA A LUCRAT…”] – de Mihai Eminescu [25 februarie 1881]

[„CAMERA A LUCRAT…”] – de Mihai Eminescu [25 februarie 1881]

Camera a lucrat ieri în secţiuni. Pentru astăzi sunt înscrise la ordinea zilii mai multe interpelări, între cari şi a d-lui Nicolae Ionescu în privinţa cestiunii Dunării. Sunt înscrise asemenea mai multe proiecte de lege de alipiri şi dezlipiri de…

VICTOR HUGO – de Mihai Eminescu [21 februarie 1881]
VICTOR HUGO – de Mihai Eminescu [21 februarie 1881]

VICTOR HUGO – de Mihai Eminescu [21 februarie 1881]

Serbarea din Paris în onoarea lui Victor Hugo s-a petrecut în cel mai strălucit mod. La această ovaţiune au luat parte peste 300 000 de oameni. Bătrânul poet, din fereastra locuinţei sale, a ţinut un discurs în care a ridicat…

[„ASEARĂ LA TEATRUL NAŢIONAL…”] – de Mihai Eminescu [29 ianuarie 1881]
[„ASEARĂ LA TEATRUL NAŢIONAL…”] – de Mihai Eminescu [29 ianuarie 1881]

[„ASEARĂ LA TEATRUL NAŢIONAL…”] – de Mihai Eminescu [29 ianuarie 1881]

Aseară la Teatrul Naţional s-a reprezentat pentru întâia oară piesele: Moartă şi vie, comedie în 3 acte, traducţie ; Scânteia şi Puiculiţa, comedii în cîte un act. Abstracţie făcând de oarecari mici stângăcii, piesele au fost bine interpretate. În prima…

[„POIMÂINE, DUMINECĂ…”] – de Mihai Eminescu [7 ianuarie 1881]
[„POIMÂINE, DUMINECĂ…”] – de Mihai Eminescu [7 ianuarie 1881]

[„POIMÂINE, DUMINECĂ…”] – de Mihai Eminescu [7 ianuarie 1881]

Poimâine, duminecă d. Frantz Schipek va da un concert în sala Ateneului cu binevoitorul concurs al d-rei Saegiu, al d-lor Vasilescu, Dimitrescu, Weineter, Ferdinand, H. Schipec, Faust şi al corului Societăţii de Gimnastică (Turn – Verein). E o datorie din…

[„ASEARĂ, DUMINICĂ…”] – de Mihai Eminescu [13 ianuarie 1881]
[„ASEARĂ, DUMINICĂ…”] – de Mihai Eminescu [13 ianuarie 1881]

[„ASEARĂ, DUMINICĂ…”] – de Mihai Eminescu [13 ianuarie 1881]

Aseară, duminică, s-a reluat după câteva zecimi de ani o piesă din vechiul repertoriu al Teatrului Naţional, Aladin sau Lampa fermecată, cu muzica lui Wachmann, muzică de o gingăşie şi de o frescheţă ce a rezistat în mare parte anilor…

[„AM PUBLICAT ÎN NUMĂRUL TRECUT…”] – de Mihai Eminescu [11 ianuarie 1881]
[„AM PUBLICAT ÎN NUMĂRUL TRECUT…”] – de Mihai Eminescu [11 ianuarie 1881]

[„AM PUBLICAT ÎN NUMĂRUL TRECUT…”] – de Mihai Eminescu [11 ianuarie 1881]

Am publicat în numărul trecut atât textul notei otomane cât şi amănunte în privinţa părăsirii proiectului de arbitraj; astăzi aceasta pare a fi un fapt îndeplinit. Foile din străinătate analizează circulara prin care guvernul otoman propune de-a regula diferendul cu…

ALEGERILE ÎN FRANŢA – de Mihai Eminescu [3 ianuarie 1881]
ALEGERILE ÎN FRANŢA – de Mihai Eminescu [3 ianuarie 1881]

ALEGERILE ÎN FRANŢA – de Mihai Eminescu [3 ianuarie 1881]

Lunea trecută era ziua fixată pentru alegerile în consiliul comunal din Paris. Pentru cele 80 de mandate cari sunt de dat s-au anunţat 211 candidaţi, dintre cari unul, cizmarul Gaillard – cunoscut ca arhitect al baricadelor Comunei – şi-a pus…

[„SUB TITLUL BLANQUI, PIETRARU ET C-IE…”] – de Mihai Eminescu [3 ianuarie 1881 ]
[„SUB TITLUL BLANQUI, PIETRARU ET C-IE…”] – de Mihai Eminescu [3 ianuarie 1881 ]

[„SUB TITLUL BLANQUI, PIETRARU ET C-IE…”] – de Mihai Eminescu [3 ianuarie 1881 ]

Sub titlul Blanqui, Pietraru et C-ie „L’Independance roumaine” scrie următoarele: Nimic mai original decât articolele apocaliptice pe care „Românul” le consacră de câteva săptămâni atentatului comis în contra d-lui Brătianu. Toată lumea a uitat această faptă a unui maniac nenorocit,…

PARLAMENTUL ENGLEZ – de Mihai Eminescu [1 ianuarie 1881]
PARLAMENTUL ENGLEZ – de Mihai Eminescu [1 ianuarie 1881]

PARLAMENTUL ENGLEZ – de Mihai Eminescu [1 ianuarie 1881]

Iată discursul reginei prin care s-a deschis Parlamentul englez: Milorzilor şi Domnilor, V-am chemat mai curând decât de obicei de la afacerile D. V. pentru că afaceri de o urgenţă particulară reclamă examinarea D.V. Relaţiunile mele cu puterile străine continuă…

CU PATERNITATE INCERTĂ – [„ESPOZIŢIA INDUSTRIALĂ…”] – de Mihai Eminescu [1 ianuarie 1881]
CU PATERNITATE INCERTĂ –  [„ESPOZIŢIA INDUSTRIALĂ…”] – de Mihai Eminescu [1 ianuarie 1881]

CU PATERNITATE INCERTĂ – [„ESPOZIŢIA INDUSTRIALĂ…”] – de Mihai Eminescu [1 ianuarie 1881]

Espoziţia industrială a societăţii Concordia Română nu rămâne deschisă decât în cele dendâi opt zile ale lunei ianuarie 1881. Deşi modestă ca toate începuturile, deşi deschizându-se într-un timp în care concurenţa fabricatelor străine a desfiinţat vechea industrie de casă a…

[„O, EUFEMISM!…”] 2264 – de Mihai Eminescu
[„O, EUFEMISM!…”] 2264 – de Mihai Eminescu

[„O, EUFEMISM!…”] 2264 – de Mihai Eminescu

O, eufemism! Fericirea nerozilor şi scăparea viclenilor, cine te-a inventat a inventat forma în care se ‘mbracă laşitatea omenească, lipsa de convingeri limpezi, felonia. MIHAI EMINESCU OPERA POLITICA 1 ianuarie – 31 decembrie 1881 TIMPUL EDIŢIE CRITICĂ ÎNTEMEIATĂ DE P E R…

[„VULPEA LUI DONICI…”] 2264 – de Mihai Eminescu
[„VULPEA LUI DONICI…”] 2264 – de Mihai Eminescu

[„VULPEA LUI DONICI…”] 2264 – de Mihai Eminescu

Vulpea lui Donici a venit odată în adunarea generală convocată de regele leu, îmbojorată la cap şi legată la gât. –           Ce ai, o întrebă prietenul lup, pare ca nu ţi-i tocmai bine? –           Ce să am, vere lup? Am…

[„CA SĂ REZULTE CEVA…”] 2264 – de Mihai Eminescu
[„CA SĂ REZULTE CEVA…”] 2264 – de Mihai Eminescu

[„CA SĂ REZULTE CEVA…”] 2264 – de Mihai Eminescu

Ca să rezulte ceva de-aci puterea vecină va trebui să mănţie miniştri şi deputaţi în Bucureşti pe lacheii pe cari i-a decorat şi cărora le-a dat titluri. Voiţi bună înţelegere, domnule conte? Bună înţelegere voim şi noi. Dar naţia românească…

[PE MALUL NOSTRU DUNĂREAN…”] 2264 – de Mihai Eminescu
[PE MALUL NOSTRU DUNĂREAN…”] 2264 – de Mihai Eminescu

[PE MALUL NOSTRU DUNĂREAN…”] 2264 – de Mihai Eminescu

Pe malul nostru dunărean nu vi se poate da nimic, pentru că totul e al vostru. Ori aţi inventat poate cestiunea izraelită din nou, ca să puteţi zice că, vi se fac concesii în privirea aceasta? Ori cestiunea averilor furate…

[„SE VEDE CĂ D. N. BASSARABESCU…”] 2264 – de Mihai Eminescu
[„SE VEDE CĂ D. N. BASSARABESCU…”] 2264 – de Mihai Eminescu

[„SE VEDE CĂ D. N. BASSARABESCU…”] 2264 – de Mihai Eminescu

Se vede că d. N. Bassarabescu are răbdarea lui Hristos. Cînd [î]i tragi o lovitură de picior mai cere ş-a doua. După ce i-am spus că „minte pur şi simplu” în privire-ne mai cere să-i esplicăm în ce privire minte:…

[„D. N. BASSARABESCU…”] 2264 – de Mihai Eminescu
[„D. N. BASSARABESCU…”] 2264 – de Mihai Eminescu

[„D. N. BASSARABESCU…”] 2264 – de Mihai Eminescu

D.N. Bassarabescu, după ce i-am spus categoric că minte pur şi simplu, mai are naivitatea de a ne întreba în ce privire minte: în privirea originei sau a localităţii? D. N. Bassarabescu minte pur şi simplu în amîndouă privinţe. Cititorii…

CONVIVII D-LUI C. A. ROSETTI 2264 – de Mihai Eminescu
CONVIVII D-LUI C. A. ROSETTI 2264 – de Mihai Eminescu

CONVIVII D-LUI C. A. ROSETTI 2264 – de Mihai Eminescu

Dintre convivii, în număr de vro trei sute, cari au serbat aniversara a douăzeci şi cincea a activităţii „Românului” vom cita numai majoritatea numelor, lăsând afară numele în adevăr româneşti sau acele ca Ghica, Cantacuzino ş.a., cari sunt de două…

[„DAR dacă NU PUTEM SPERA…”] 2264 – de Mihai Eminescu
[„DAR dacă NU PUTEM SPERA…”] 2264 – de Mihai Eminescu

[„DAR dacă NU PUTEM SPERA…”] 2264 – de Mihai Eminescu

Dar dacă nu putem spera nicicînd de-a asimila caracterul, avem o altă speranţă, întemeiată asemenea pe ştiinţă. Ca1 rasă veche ea trebuie să degenereze din ce în ce mai mult. Din ce în ce vor scoborî scara fiinţelor organice, şi…

[„REGELE A COMIS GREŞALA…”] 2264 – de Mihai Eminescu
[„REGELE A COMIS GREŞALA…”] 2264 – de Mihai Eminescu

[„REGELE A COMIS GREŞALA…”] 2264 – de Mihai Eminescu

Regele a comis greşala de-a judeca pop[orul] rom[ân] după oamenii cari-l încunjoară şi fiindcă aceştia n- au avut onoare, r[egele] a crezut că poporul românesc n-o are, fiind[că] aceştia n-au ruşine casnică şi publică, r[egele] a crezut că p[oporul] r[omân]…

[„ŞI dacă NE ‘NTREBĂM CARE E CAUZA…”] 2264 – de Mihai Eminescu
[„ŞI dacă NE ‘NTREBĂM CARE E CAUZA…”] 2264 – de Mihai Eminescu

[„ŞI dacă NE ‘NTREBĂM CARE E CAUZA…”] 2264 – de Mihai Eminescu

Şi dacă ne ‘ntrebăm care e cauza începătoare a acestui rău, nu găsim alta decât liberalismul, copiat din străinătate. Natura e conservatoare; celor mai multe fiinţe din lume ea nu le acordă mai nici un progres ; scara fiinţelor de…

[„AU AMEŢIT FANARIOŢII.”] Au ameţit fanarioţii. 2264 – de Mihai Eminescu
[„AU AMEŢIT FANARIOŢII.”] Au ameţit fanarioţii.  2264 – de Mihai Eminescu

[„AU AMEŢIT FANARIOŢII.”] Au ameţit fanarioţii. 2264 – de Mihai Eminescu

Loviturile repezi ce le-am lăsat să cază asupra titvelor acestora incapabile decît de minciună, le-a ameţit astfel încît, neputînd să răspunză, neavînd ce să răspunză ad rem, obiectiv, au început să aiureze, să vorbească-n bobote şi-n dodii vorba ceea: Bună…

[„POATE DA, DAR POATE NU.”] 2264 – de Mihai Eminescu
[„POATE DA, DAR POATE NU.”] 2264 – de Mihai Eminescu

[„POATE DA, DAR POATE NU.”] 2264 – de Mihai Eminescu

Poate da, dar poate nu. Poate că s-ar putea zice ceea ce scria Radu Leon Vodă la 1669 că miluind Dominia mea pe oameni străini, pe greci, începură a face şi a adaoga lucruri şi obiceiuri rele în ţara Domniei…

[„CE BINE SE AŞEZASE FIRMA…”] 2264 – de Mihai Eminescu
[„CE BINE SE AŞEZASE FIRMA…”] 2264 – de Mihai Eminescu

[„CE BINE SE AŞEZASE FIRMA…”] 2264 – de Mihai Eminescu

Ce bine se aşezase firma Zevzecopulos şi Pehlivanidis pe aristocratizare! Luase aere de duci, de conţi, de baroni. Chelnerii din Viena nu mai ştiau ce titluri pompoase să le dea văzându-i încărcaţi cu fel de fel obiecte de tinichegerie. Când,…

[DESPRE CREDIT] 2264 – de Mihai Eminescu
[DESPRE CREDIT]  2264  – de Mihai Eminescu

[DESPRE CREDIT] 2264 – de Mihai Eminescu

[SOCIETĂŢILE DE CREDIT] Cercul înlăuntrul căruia se ‘nvârteşte banca e, cu toată importanţa lui, mărginit. Folosul pe care băncile îl dau societarilor şi tuturor consistă într-aceea că emit note pentru a mănţinea ordinea preţurilor şi că această emisiune se face…

[„SINDICATUL E O COMPANIE…”] 2264 – de Mihai Eminescu
[„SINDICATUL E O COMPANIE…”] 2264 – de Mihai Eminescu

[„SINDICATUL E O COMPANIE…”] 2264 – de Mihai Eminescu

Sindicatul e o companie de bancheri. Acţionarii sunt clienţii lor. Dar compania de bancheri poate lucra şi în comptul ei. Capitalul acţiunilor nu e dat în un mandat ca la societăţile industriale, ci la discreţie: să cumpere en gros orice…

[„SOCIÉTÉ DE L’UNION GÉNÉRALE „] 2264 – de Mihai Eminescu
[„SOCIÉTÉ DE L’UNION GÉNÉRALE „] 2264 – de Mihai Eminescu

[„SOCIÉTÉ DE L’UNION GÉNÉRALE „] 2264 – de Mihai Eminescu

Société de l’union Générale. Begebung der Landesbanknoten. Ungarische Landesbanknoten. MIHAI EMINESCU OPERA POLITICA 1 ianuarie – 31 decembrie 1881 TIMPUL EDIŢIE CRITICĂ ÎNTEMEIATĂ DE P E R P E S S I C I U S EDIŢIE CRITICĂ ÎNGRIJITĂ DE MUZEUL LITERATURII…

[„ALTĂ BANCĂ „] 2264 – de Mihai Eminescu
[„ALTĂ BANCĂ „] 2264 – de Mihai Eminescu

[„ALTĂ BANCĂ „] 2264 – de Mihai Eminescu

Altă bancă. Abia a apărut Creditul Mobiliar şi „Neue freie Presse” ne aduce ştirea că Ungarische Landesbank are de gând a fonda o bancă română pentru interese comerciale. Căpitalul de acţii al băncii e fixat la 40 milioane franci, din…

[„ÎN DISCUŢIA LA CARE…”] 2264 – de Mihai Eminescu
[„ÎN DISCUŢIA LA CARE…”] 2264 – de Mihai Eminescu

[„ÎN DISCUŢIA LA CARE…”] 2264 – de Mihai Eminescu

În discuţia la care-a dat loc proiectata înfiinţare a Creditului Mobiliar am făcut se ‘nţelege abstracţii de la toate persoanele cari au luat iniţiativa înfiinţării. Sunt între ele bărbaţi din toate partidele. Am pomenit în treacăt culmea asociaţiunii, pe prinţul…

[„FĂRĂ ÎNDOIALĂ…”] 2264 – de Mihai Eminescu
[„FĂRĂ ÎNDOIALĂ…”] 2264 – de Mihai Eminescu

[„FĂRĂ ÎNDOIALĂ…”] 2264 – de Mihai Eminescu

Fără îndoială – zice Courcelle-Seneuil – poţi arunca în public nişte titluri oarecare, să te dezberi repede de ele şi să-ţi vezi de drum. Dar acest soi de escrocherie continuă nu poate da loc la nici o fondaţiune serioasă. MIHAI…

[„IATĂ DECI ŢINTA CREDITULUI”] 2264 – de Mihai Eminescu
[„IATĂ DECI ŢINTA CREDITULUI”] 2264 – de Mihai Eminescu

[„IATĂ DECI ŢINTA CREDITULUI”] 2264 – de Mihai Eminescu

Iata deci ţinta creditului. Aceea de-a da viaţă la întreprinderi hazardate a căror productivitate nimeni n-o poate prevedea de pe acum, a emite acţiile acestor întreprinderi şi a le specula la bursă şi societatea va fi cu atât mai periculoasă…

CREDITUL MOBILIAR [„AM DECLARAT ÎN NUMĂRUL TRECUT…”] 2264 – de Mihai Eminescu
CREDITUL MOBILIAR [„AM DECLARAT ÎN NUMĂRUL TRECUT…”] 2264 – de Mihai Eminescu

CREDITUL MOBILIAR [„AM DECLARAT ÎN NUMĂRUL TRECUT…”] 2264 – de Mihai Eminescu

Am declarat în numărul trecut ca nu avem de gând a îngreuia creaţiunea Creditului Mobiliar.160 v Ceea ce voim numai este să lămurim natura acestui soi de întreprindere. Nimeni nu poate opri pe un bancher de a-şi întrebuinţa banii oricum…

CREDITUL MOBILIAR [„ŞTIIND CÎTE VI[CI]SITUDINI FINANCIARE…”] 2264 – de Mihai Eminescu
CREDITUL MOBILIAR [„ŞTIIND CÎTE VI[CI]SITUDINI FINANCIARE…”] 2264 – de Mihai Eminescu

CREDITUL MOBILIAR [„ŞTIIND CÎTE VI[CI]SITUDINI FINANCIARE…”] 2264 – de Mihai Eminescu

Ştiind cîte vi[ci]situdini financiare se ascund sub această formă ocultă a creditului, cunoscând atât condiţiile de existenţă cât şi procederile şi istoria institutelor de credit mobiliar desigur mulţi ar fi renunţat de a participa la un lucru prematur pentru ţara…

[„UNUL CÎTE UNUL ZIARELE ROMÂNE…”] 2264 – de Mihai Eminescu
[„UNUL CÎTE UNUL ZIARELE ROMÂNE…”] 2264 – de Mihai Eminescu

[„UNUL CÎTE UNUL ZIARELE ROMÂNE…”] 2264 – de Mihai Eminescu

Unul cîte unul ziarele române cad ca muştele în luptele Creditului Mobiliar. Din articolele lor pe cât de pâine de laude pe atât lipsite de cunoştinţe elementare chiar asupra acestui soi de speculă, aflăm că între fondatori sunt o sumă…

CREDITUL MOBILIAR ŞI JOCUL DE BURSĂ (3) 2264 – de Mihai Eminescu
CREDITUL MOBILIAR ŞI JOCUL DE BURSĂ (3) 2264 – de Mihai Eminescu

CREDITUL MOBILIAR ŞI JOCUL DE BURSĂ (3) 2264 – de Mihai Eminescu

Tratând materii financiare într-un ziar cotidian, avem două greutăţi de întâmpinat. Una rezultă din subtilitatea materiei. Jocul de bursă, cu toate halucinaţiunile lui, ar cere un spaţiu mai întins decât coloanele unei foi. Mai ales în lumea speculei intră tot…

CREDITUL MOBILIAR (2) 2264 – de Mihai Eminescu
CREDITUL MOBILIAR (2) 2264 – de Mihai Eminescu

CREDITUL MOBILIAR (2) 2264 – de Mihai Eminescu

Continuăm prin a cita luminoasa dare de seamă pe care un economist german o face despre activitatea Creditelor Mobiliare a. Semnul caracteristic al tuturor acestor institute este speculaţiunea. Pentru* speculaţiune însă societăţile anonime (pe acţii) nu sunt potrivite. Societăţi anonime…

CREDITUL MOBILIAR (1) – de Mihai Eminescu
CREDITUL MOBILIAR (1)  – de Mihai Eminescu

CREDITUL MOBILIAR (1) – de Mihai Eminescu

Proiectându-se înfiinţarea unei bănci în companie numită Credit Mobiliar avem în România spectacolul comic de-a vedea foile invocând când naţionalitatea, când patria, când libertatea, pentru a recomanda publicului întreprinderea aceasta. Între fondatorii acestei bănci întâmpinăm în adevăr o sumă de…

[„D. BRĂTIANU, CONFIRMÂND ÎNSUŞI ŞTIREA…”] 2264 – de Mihai Eminescu
[„D. BRĂTIANU, CONFIRMÂND ÎNSUŞI ŞTIREA…”]  2264 – de Mihai Eminescu

[„D. BRĂTIANU, CONFIRMÂND ÎNSUŞI ŞTIREA…”] 2264 – de Mihai Eminescu

D. Brătianu, confirmând însuşi ştirea despre o radicală schimbare a cabinetului său, noi, fără a prejudeca lucrul şi fără a şti personajele politice cari vor servi a umplea golurile create de Saturn care-şi mănâncă copiii, cată să ne aşteptăm că…

[„PATRUZECI ŞI DOUĂ DE CORPORAŢII…”] 2264 – de Mihai Eminescu
[„PATRUZECI ŞI DOUĂ DE CORPORAŢII…”] 2264 – de Mihai Eminescu

[„PATRUZECI ŞI DOUĂ DE CORPORAŢII…”] 2264 – de Mihai Eminescu

Patruzeci şi două de corporaţii române de bresle productive, de grupe de oameni cari aveau o existenţă onorabilă şi asigurată prin munca mânilor lor, formau cortejul domnesc acum treizeci de ani. Cîte din ele or fi dispărut astăzi, cîte sunt…

[„ÎN URMA HOTĂRÂRII…”] 2264 – de Mihai Eminescu
[„ÎN URMA HOTĂRÂRII…”] 2264 – de Mihai Eminescu

[„ÎN URMA HOTĂRÂRII…”] 2264 – de Mihai Eminescu

În urma hotărârii luate de d. Brătianu de a părăsi puterea, confraţii noştri de la „Românul” au cam ajuns în doaga copiilor. Chiar în numărul în care foaia, încă guvernamentală, anunţă nestrămutata hotărîre a primului ministru, se aplică partidului conservator…

[„CEEA CE-MI ROADE INIMA…”] 2276 – de Mihai Eminescu
[„CEEA CE-MI ROADE INIMA…”] 2276 – de Mihai Eminescu

[„CEEA CE-MI ROADE INIMA…”] 2276 – de Mihai Eminescu

Ceea ce-mi roade inima în privirea viitorului acestei ţări nu sînt ideile subversive şi de răsturnare cari profanează gurile voastre, ci lipsa voastră de caracter. Ieri republicani, să fi rămas ceea ce eraţi, Dar învingeaţi voi, dar învingeam noi, indiferent…

[„CA SĂ AIBĂ CINEVA O IDEE…”] 2257 – de Mihai Eminescu
[„CA SĂ AIBĂ CINEVA O IDEE…”] 2257 – de Mihai Eminescu

[„CA SĂ AIBĂ CINEVA O IDEE…”] 2257 – de Mihai Eminescu

Ca să aibă cineva o idee despre caracterul românilor trebuie să ţie seama de următoarele lucruri: De la 1220 şi pîn’ la 1818 românii n-au avut nici un fel de cod scris. Un obicei al pământului recunoscut de bunăvoie de…

[„ŞI DUPĂ CĂDEREA…”] 2264 – de Mihai Eminescu
[„ŞI DUPĂ CĂDEREA…”] 2264 – de Mihai Eminescu

[„ŞI DUPĂ CĂDEREA…”] 2264 – de Mihai Eminescu

şi după căderea d-lui Gladstone va fi evident iarăşi esenţial alta. Ţinta oricării politici esterioare e se’nţelege conservarea ţării şi a naţionalităţii; a găsi un sistem de purtare adaptabil tuturor împrejurărilor ce se opun acestei ţinte este un problem care…

[„«ROMÂNUL» E FOARTE SUSCEPTIBIL…”] – de Mihai Eminescu [31 decembrie 1881]
[„«ROMÂNUL» E FOARTE SUSCEPTIBIL…”] – de Mihai Eminescu [31 decembrie 1881]

[„«ROMÂNUL» E FOARTE SUSCEPTIBIL…”] – de Mihai Eminescu [31 decembrie 1881]

„Românul” e foarte susceptibil unde nu trebuie să fie şi pahiderm acolo unde ar trebui să se simtă atins. Noi am spus că, dacă – cu tot antagonismul intereselor – guvernul ar fi dorit a mănţine bunele relaţiuni formale cu…

[„ÎN PARLAMENTUL GERMANIEI…”] – de Mihai Eminescu [30 decembrie 1881]
[„ÎN PARLAMENTUL GERMANIEI…”] – de Mihai Eminescu [30 decembrie 1881]

[„ÎN PARLAMENTUL GERMANIEI…”] – de Mihai Eminescu [30 decembrie 1881]

În Parlamentul Germaniei principele de Bismarck, referindu-se adeseori la opinia împăratului şi zicând că pe aceasta o reprezintă, a dat de-o opoziţie vie din partea partidului liberal, care înţelegea constituţionalismul cu totul într-alt chip. Opoziţia liberală susţinea că opinia împăratului…

[„OFICIOŞII DIN PESTA ŞI DIN VIENA…”] – de Mihai Eminescu [29 decembrie 1881]
[„OFICIOŞII DIN PESTA ŞI DIN VIENA…”] – de Mihai Eminescu [29 decembrie 1881]

[„OFICIOŞII DIN PESTA ŞI DIN VIENA…”] – de Mihai Eminescu [29 decembrie 1881]

Oficioşii din Pesta şi din Viena primesc o telegramă specială din Bucureşti, necomunicată ziarelor fără nuanţă guvernamentală, în care se zice că demisia pe care a dat-o d. C.A. Rosetti, joi, săptămâna trecută, nu are nici un motiv ce s-ar…

[„NICI SĂRBĂTORILE NU POT TRECE…”] – de Mihai Eminescu [25 decembrie 1881 ]
[„NICI SĂRBĂTORILE NU POT TRECE…”] – de Mihai Eminescu [25 decembrie 1881 ]

[„NICI SĂRBĂTORILE NU POT TRECE…”] – de Mihai Eminescu [25 decembrie 1881 ]

Nici sărbătorile nu pot trece la noi în ţară fără polemică. „Românul” impută ziarelor opoziţiunii că, de unde pân-în ajunul mesajului se arătau adversare Austriei, după ce o satisfacţiune au devenit necesară ele s-au prefăcut în amice ai puterii vecine,…

[„ZIARELE AUSTRIACE CONSTATĂ…”] – de Mihai Eminescu [24 decembrie 1881]
[„ZIARELE AUSTRIACE CONSTATĂ…”] – de Mihai Eminescu [24 decembrie 1881]

[„ZIARELE AUSTRIACE CONSTATĂ…”] – de Mihai Eminescu [24 decembrie 1881]

Ziarele austriace constată cu satisfacţiune că presa conservatoare din Anglia favorizează interesele şi necesităţile monarhiei vecine în cestiunea dunăreană. Foile din Londra merg chiar mai departe decât cele austriace şi nu se sfiesc de-a afirma că Austro-Ungaria ar fi având…

[„PRESA ESTE PE DEPLIN LIBERĂ…”] – de Mihai Eminescu [23 decembrie 1881]
[„PRESA ESTE PE DEPLIN LIBERĂ…”] – de Mihai Eminescu [23 decembrie 1881]

[„PRESA ESTE PE DEPLIN LIBERĂ…”] – de Mihai Eminescu [23 decembrie 1881]

Presa este pe deplin liberă în ţară la noi şi nici nu credem că o mărginire a acestei libertăţi ar fi vrun folos. E adevărat că în nici o parte a lumii presa nu este întemeiată spre a spune adevărul.…

image_pdfimage_print