Publicistică 1870 – 1877

ZIAR NOU [„AU APĂRUT LA 26 AUGUST…”] – de Mihai Eminescu [28 august 1877]
ZIAR NOU [„AU APĂRUT LA 26 AUGUST…”] – de Mihai Eminescu [28 august 1877]

ZIAR NOU [„AU APĂRUT LA 26 AUGUST…”] – de Mihai Eminescu [28 august 1877]

Au apărut la 26 august curent „Naţiunea română”, ziar cotidian avînd două ediţii pe zi: una la 3 ore şi alta la 6 ore sara. Se va găsi în a doua ediţie pe pagina I-a revista revistelor, rezumatul articolelor de…

FOAIE LITERARĂ [„ALĂTURI CU JURNALUL…”] – de Mihai Eminescu [26 august 1877]
FOAIE LITERARĂ [„ALĂTURI CU JURNALUL…”] – de Mihai Eminescu [26 august 1877]

FOAIE LITERARĂ [„ALĂTURI CU JURNALUL…”] – de Mihai Eminescu [26 august 1877]

Alături cu jurnalul”Foişoara Telegrafului Român” care se ocupă mai mult cu ştiinţele (agronomie, istorie, linguistică), apare de acum înainte tot în Sibiiu o foaie beletristică ilustrată, cu numele”Albina Carpaţilor”. Ortografia e mai puţin fonetică decît a Foişoarei şi samănă întrucîtva…

AUSTRO-UNGARIA [„CA SĂ SE VADĂ CUM…”] – de Mihai Eminescu [19 august 1877]
AUSTRO-UNGARIA [„CA SĂ SE VADĂ CUM…”] – de Mihai Eminescu [19 august 1877]

AUSTRO-UNGARIA [„CA SĂ SE VADĂ CUM…”] – de Mihai Eminescu [19 august 1877]

Ca să se vadă cum gospodăresc fraţii maghiari cu naţionalităţile vom cita numele cărţilor româneşti oprite a se întrebuinţa în şcolile de pe teritoriul fericitului regat al Sf. Ştefan: Vasiliu Petri: „Elementar sau ABCDAR pentru şcoalele româneşti”. Compus după principiele…

TURCIA [„ŞEPTE ZILE DE-A RÎNDUL…”] – de Mihai Eminescu [19 august 1877]
TURCIA [„ŞEPTE ZILE DE-A RÎNDUL…”] – de Mihai Eminescu [19 august 1877]

TURCIA [„ŞEPTE ZILE DE-A RÎNDUL…”] – de Mihai Eminescu [19 august 1877]

Şepte zile de-a rîndul de la 10 – 17 c. s-a urmat lupte în strîmtorile de la Şipca. Mari trebuiesc să fi fost pierderile din amîndouă părţile, cu deosebire însă turcii, care nu erau scutiţi prin fortificaţiuni, trebuie să fi…

[„ÎNAINTE DE CÎTEVA LUNI…”] – de Mihai Eminescu [19 august 1877]
[„ÎNAINTE DE CÎTEVA LUNI…”] – de Mihai Eminescu [19 august 1877]

[„ÎNAINTE DE CÎTEVA LUNI…”] – de Mihai Eminescu [19 august 1877]

Înainte de cîteva luni deja”Românul” începuse a vorbi despre invazia evreilor ruseşti ca de nişte cîrduri de corbi cari vin în urma armatelor pentru a se aşeza pe cîmpiile în care acele s-au luptat. Această comparaţie puţin măgulitoare pare a…

TURCIA [„NU SÎNT ASEMENEA ADEVĂRATE…”] – de Mihai Eminescu [14 august 1877]
TURCIA [„NU SÎNT ASEMENEA ADEVĂRATE…”] – de Mihai Eminescu [14 august 1877]

TURCIA [„NU SÎNT ASEMENEA ADEVĂRATE…”] – de Mihai Eminescu [14 august 1877]

Nu sînt asemenea adevărate toate cîte s-au scris în privinţa retragerei ruşilor de pe la strîmtorile Balcanilor. Aceste strategice poziţiuni nu se iau aşa de lesne din mîinele ruşilor, căci 5.000 de oameni pot ţine pe loc 100.000 oameni. Cît…

OBSERVAŢII CRITICE – de Mihai Eminescu [12 august 1877]
OBSERVAŢII CRITICE – de Mihai Eminescu [12 august 1877]

OBSERVAŢII CRITICE – de Mihai Eminescu [12 august 1877]

D. dr. Zotu publică în n-rii 6 şi 7 (iunie-iulie) a”Columnei lui Traian” o recenziune asupra logicei d-lui Titu Maiorescu. Din cauza invidiabilelor antipatii de care autorul logicei are onoarea a se bucura, recenziunea au fost reprodusă repede-repede de”Presa” şi”Telegraful”,…

FRANCIA [„«PRESA» ESTRAGE…”] – de Mihai Eminescu [12 august 1877]
FRANCIA [„«PRESA» ESTRAGE…”] – de Mihai Eminescu [12 august 1877]

FRANCIA [„«PRESA» ESTRAGE…”] – de Mihai Eminescu [12 august 1877]

„Presa” estrage din ziare franceze ştirea că aniversarea zilei împăratului Napoleon a fost serbată anul acesta la Paris c-un entuziasm mult mai mare decît anii trecuţi. Te-deumul a fost asistat de o populaţiune imensă, iar stradele erau îndesate de public,…

TURCIA [„MEHEMET-ALI TELEGRAFIAZĂ…”] – de Mihai Eminescu [12 august 1877]
TURCIA [„MEHEMET-ALI TELEGRAFIAZĂ…”] – de Mihai Eminescu [12 august 1877]

TURCIA [„MEHEMET-ALI TELEGRAFIAZĂ…”] – de Mihai Eminescu [12 august 1877]

Mehemet-Ali telegrafiază că la 8/20 august a avut loc o luptă cu ruşii la Ogdis-kilar în apropiere de Eski Giuma. – Nici o telegramă oficială nu confirmă împreunarea lui Mehemet-Ali cu Suleiman Paşa; altfel Poarta a mai ordonat a se…

GERMANIA [„GUVERNUL GERMAN…”] – de Mihai Eminescu [12 august 1877]
GERMANIA [„GUVERNUL GERMAN…”] – de Mihai Eminescu [12 august 1877]

GERMANIA [„GUVERNUL GERMAN…”] – de Mihai Eminescu [12 august 1877]

Guvernul german a făcut imputări către Poartă în privinţa barbarielor comise de trupele turceşti; aceste imputări sînt bazate pe convenţia de la Geneva. După interpretaţia germană, această convenţiune îndatorează nu numai pe beligeranţi a observa unul în privinţa celuilalt dispoziţiunile…

[„ACESTE SÎNT CUVINTELE…”] – de Mihai Eminescu [12 august 1877]
[„ACESTE SÎNT CUVINTELE…”] – de Mihai Eminescu [12 august 1877]

[„ACESTE SÎNT CUVINTELE…”] – de Mihai Eminescu [12 august 1877]

Aceste sînt cuvintele”Rom[âniei] Lib[ere]”. Acele griji s-ar fi născut în urma unor articole de fond ale”Românului” prin care se arată că n-ar exista nici un fel de înţelegere definitivă între guvernul imperial rusesc şi cel român în privirea cooperării armatei…

« GLOBUL » – de Mihai Eminescu [10 august 1877]
« GLOBUL » – de Mihai Eminescu [10 august 1877]

« GLOBUL » – de Mihai Eminescu [10 august 1877]

La 6 august curent au apărut în Bucureşti cel dendâi număr al foii ilustrate Globul, care făgăduieşte a fi o foaie de literatură populară, ilustrată. O literatură ilustrată ne este pân – acuma o idee necunoscută şi ne aminteşte mai…

MALTRATARE [„AFLĂM CU PĂRERE DE RĂU…”] – de Mihai Eminescu [10 august 1877]
MALTRATARE [„AFLĂM CU PĂRERE DE RĂU…”] – de Mihai Eminescu [10 august 1877]

MALTRATARE [„AFLĂM CU PĂRERE DE RĂU…”] – de Mihai Eminescu [10 august 1877]

Aflăm cu părere de rău că d-na directriţă a institutului Gregorian (de maternitate ) din cauze necunoscute ar fi fost maltratată de una din elevele acelui institut, tocmai în momentul în care d-na directriţă asista pe o pacientă. Ne-am obicinuit…

TURCIA [„«DAILY TELEGRAPH » CREDE…”] – de Mihai Eminescu [5 august 1877]
TURCIA [„«DAILY TELEGRAPH » CREDE…”] – de Mihai Eminescu [5 august 1877]

TURCIA [„«DAILY TELEGRAPH » CREDE…”] – de Mihai Eminescu [5 august 1877]

„Daily Telegraph „ crede a putea susţine în mod autentic întâi că generalul Gurko au părăsit cu totul Balcanii, al doilea că Osman Paşa au mutat tabăra de la Plevna, pentru a ocupa o altă tabără întărită în Balcani. Din…

[„TELEGRAMELE AU SPUS…”] – de Mihai Eminescu [5 august 1877]
[„TELEGRAMELE AU SPUS…”] – de Mihai Eminescu [5 august 1877]

[„TELEGRAMELE AU SPUS…”] – de Mihai Eminescu [5 august 1877]

Telegramele au spus cumcă în vremea întrevorbirii de la Ischl amândoi împăraţii, cel al Austriei şi cel al Germaniei, n-ar fi avut deloc înţelegeri politice. Foi vieneze esplică astfel această frază. Împăratul Germaniei avea de gând a cere de la…

AUSTRO-UNGARIA [„DIN TRANSILVANIA AFLĂM…”] – de Mihai Eminescu [5 august 1877]
AUSTRO-UNGARIA [„DIN TRANSILVANIA AFLĂM…”] – de Mihai Eminescu [5 august 1877]

AUSTRO-UNGARIA [„DIN TRANSILVANIA AFLĂM…”] – de Mihai Eminescu [5 august 1877]

Din Transilvania aflăm că espirând cu finea lui septemvrie a.c. periodul de trei ani al congresului român bisericesc, care fusese prorogat la anul 1874, părintele arhiepiscop şi mitropolit Miron Romanul, conform stat. org., a dispus a se face alegerile de…

TURCIA [„O TELEGRAMĂ DIN SORGINTE TURCEASCĂ…”] – de Mihai Eminescu [3 august 1877]
TURCIA [„O TELEGRAMĂ DIN SORGINTE TURCEASCĂ…”] – de Mihai Eminescu [3 august 1877]

TURCIA [„O TELEGRAMĂ DIN SORGINTE TURCEASCĂ…”] – de Mihai Eminescu [3 august 1877]

O telegramă din sorginte turcească a ziarului Neues W. Tagblatt spune că extrema aripei drepte a lui Osman Paşa a repurtat la 7 august un deplin succes, la calea jumătate dintre Plevna şi Lovcea, asupra unei coloane ruse care aparţinea…

[„O RECENZIUNE…”] – de Mihai Eminescu [1 august 1877]
[„O RECENZIUNE…”] – de Mihai Eminescu [1 august 1877]

[„O RECENZIUNE…”] – de Mihai Eminescu [1 august 1877]

O recenziune a logicei d-lui Titu Maiorescu au apărut în”Columna lui Traian”, n-rii 6 – 7, şi e scrisă de d. dr. Zotu. Nu ne miră de loc că această recenziune dezaprobă manualul, deşi el, în treacăt vorbind, este cea…

„ROMÄNISCHE SKIZZEN” – de Mihai Eminescu [1 august 1877]
„ROMÄNISCHE SKIZZEN” – de Mihai Eminescu [1 august 1877]

„ROMÄNISCHE SKIZZEN” – de Mihai Eminescu [1 august 1877]

Romänische Skizzen se intitulează un mic volum de naraţiuni, copii de pe natură, poveşti populare şi novele, traduse din limba română de d-na Mite Kremnitz. Precedată este cartea de-o introducere asupra culturii române din veacul al XV-lea pînă astăzi şi…

„POMĂRITUL ÎNTOCMIT CU DEOSEBITĂ PRIVIRE LA GRĂDINA ŞCOLARĂ” DE D. COMŞA – de Mihai Eminescu [1 august 1877]
„POMĂRITUL ÎNTOCMIT CU DEOSEBITĂ PRIVIRE LA GRĂDINA ŞCOLARĂ” DE D. COMŞA – de Mihai Eminescu [1 august 1877]

„POMĂRITUL ÎNTOCMIT CU DEOSEBITĂ PRIVIRE LA GRĂDINA ŞCOLARĂ” DE D. COMŞA – de Mihai Eminescu [1 august 1877]

Sibiiu, 1877, 1 vol. 8°, 200 pag. Cam de mult ne deprinsesem a primi din Transilvania cărţi scrise într-o limbă foarte ciudată. În urma înrâuririi germane şi a celei maghiare scriitorii români din principatul Ardealului îşi formaseră şabloane sintactice pe…

CIUDATĂ BUNĂVOINŢĂ – de Mihai Eminescu [29 iulie 1877]
CIUDATĂ BUNĂVOINŢĂ – de Mihai Eminescu [29 iulie 1877]

CIUDATĂ BUNĂVOINŢĂ – de Mihai Eminescu [29 iulie 1877]

Comitetul central al doamnelor din Iaşi publică următoarele: Domnul Otto Max, antreprenorul grădinei Chateau-aux-fleurs, luând de la d-na membră Nathalia Soutzo 100 bilete de loterie, arangiată în folosul ostaşilor români răniţi, după un interval de opt zile a vândut numai…

[„D. MAIOR VLADIMIR ANDREIEVICI…”] – de Mihai Eminescu [29 iulie 1877]
[„D. MAIOR VLADIMIR ANDREIEVICI…”] – de Mihai Eminescu [29 iulie 1877]

[„D. MAIOR VLADIMIR ANDREIEVICI…”] – de Mihai Eminescu [29 iulie 1877]

D. maior Vladimir Andreievici, cunoscut şi sub numele de Osman Bey, carele după cum spun unii ar fi ficiorul lui Kibrizli Paşa din căsătoria acestuia c-o franceză, este cunoscut prin o broşură în care caracterizează tendenţele evreilor, apoi prin prelegeri…

[„LA 20 IULIE (1 AUGUST)…”] – de Mihai Eminescu [27 iulie 1877]
[„LA 20 IULIE (1 AUGUST)…”] – de Mihai Eminescu [27 iulie 1877]

[„LA 20 IULIE (1 AUGUST)…”] – de Mihai Eminescu [27 iulie 1877]

La 20 iulie (1 august) la amiază a sosit la Viena d. Mihail Cogălniceanu, a cărui petrecere acolo fusese fixată cam până sâmbătă. A doua zi înainte de amiazăzi d-sa au avut în palatul ambasadei engleze o conferinţă de mai…

TÂRNOVA – de Mihai Eminescu [24 iulie 1877]
TÂRNOVA – de Mihai Eminescu [24 iulie 1877]

TÂRNOVA – de Mihai Eminescu [24 iulie 1877]

Moltke, ai cărui ochi s-au bucurat de farmecul Bizanţului şi al Asiei Mici, susţine totuşi că n-au văzut niciodată un oraş mai romantic decât Târnova. Kanitz plutea încă ani întregi în amintirile acelui ceas neuitat de privelişte plăcută pe care…

MUNTENEGRU [„LA 10/22 L. C. MUNTENEGRENII…”] – de Mihai Eminescu [17 iulie 1877]
MUNTENEGRU [„LA 10/22 L. C. MUNTENEGRENII…”] – de Mihai Eminescu [17 iulie 1877]

MUNTENEGRU [„LA 10/22 L. C. MUNTENEGRENII…”] – de Mihai Eminescu [17 iulie 1877]

La 10/22 l.c. muntenegrenii au luat înălţimile de la Trebes, cari dominează cetatea Niksici, apoi au luat fortul Gorianskopolie, prinzînd 53 de nizami şi puind mîna pe muniţie şi cai. La 11/23 sara ei au mai luat al doilea fort…

DE PE CÎMPUL DE RĂZBOI [„ÎN ZIUA DE 8/20 L. C…”] – de Mihai Eminescu [17 iulie 1877]
DE PE CÎMPUL DE RĂZBOI [„ÎN ZIUA DE 8/20 L. C…”] – de Mihai Eminescu [17 iulie 1877]

DE PE CÎMPUL DE RĂZBOI [„ÎN ZIUA DE 8/20 L. C…”] – de Mihai Eminescu [17 iulie 1877]

În ziua de 8/20 l.c. au avut loc cea dentîi victorie a turcilor în războiul de faţă. Lîngă rîul Vid, cam şase mile depărtare de la Nicopole, este un orăşăl turcesc de 17.000 locuitori, mai cu samă mohametani, numit Plevna…

[„ÎNSĂMNĂTATEA CRIZEI DIN CONSTANTINOPOLE…”] – de Mihai Eminescu [13 iulie 1877]
[„ÎNSĂMNĂTATEA CRIZEI DIN CONSTANTINOPOLE…”] – de Mihai Eminescu [13 iulie 1877]

[„ÎNSĂMNĂTATEA CRIZEI DIN CONSTANTINOPOLE…”] – de Mihai Eminescu [13 iulie 1877]

Însămnătatea crizei din Constantinopole nu se poate judeca deodată, nici se poate şti cari vor fi urmările ei. Ziarele ungureşti vorbesc chiar despre schimbarea sultanului şi înlocuirea lui cu reînsănătoşatul Murad V. Destul că Savfet Paşa, ministrul de externe, e…

MESERIILE – de Mihai Eminescu [6 iulie 1877]
MESERIILE – de Mihai Eminescu [6 iulie 1877]

MESERIILE – de Mihai Eminescu [6 iulie 1877]

Se ştie că meseriile în Moldova au trecut din mânile românilor în ale străinilor şi aceasta din multe cauze, dintre care vom arăta şi noi vro câteva. Una este modificarea răpede a portului şi lepădarea în pripă a tuturor costumelor…

SIMEON MARCOVICI – de Mihai Eminescu [6 iulie 1877]
SIMEON MARCOVICI – de Mihai Eminescu [6 iulie 1877]

SIMEON MARCOVICI – de Mihai Eminescu [6 iulie 1877]

Simeon Marcovici, fost profesor de matematică şi retorică în colegiul Sf. Sava, fost director la ministeriul de instrucţiune şi la cel de externe, fost secretar al comisiunei grăniţuirii Dunării, fost secretar al comisiunei Regulamentului Organic, fost director şi efor al…

RUŞII SE RETRAG ÎN ARMENIA – de Mihai Eminescu [3 iulie 1877]
RUŞII SE RETRAG ÎN ARMENIA – de Mihai Eminescu [3 iulie 1877]

RUŞII SE RETRAG ÎN ARMENIA – de Mihai Eminescu [3 iulie 1877]

Astfel o depeşă oficială rusească sub data de 30 iunie, sosită din Alexandropol, spune că după ce generalul Loris-melikoff au aflat despre concentrarea tuturor puterilor lui Mouktar Paşa spre Kars, au amânat bombardarea, au trimis tunurile înapoi la Hurukdara şi…

FOŞTI ELEVI AI INSTITUTULUI ACADEMIC LA PARIS – de Mihai Eminescu [29 iunie 1877]
FOŞTI ELEVI AI INSTITUTULUI ACADEMIC LA PARIS – de Mihai Eminescu [29 iunie 1877]

FOŞTI ELEVI AI INSTITUTULUI ACADEMIC LA PARIS – de Mihai Eminescu [29 iunie 1877]

După ultimele esamene depuse la înalta şcoală de poduri şi şosele din Paris, cei întâi trei elevi esterni au primit diploma de ingineri; cei şase următori, simple certificate. Între elevii ieşiţi sunt doi tineri români, unul cu diplomă, celalalt numai…

TURCIA [„DE PE CÂMPUL DE RĂZBOI…”] – de Mihai Eminescu [29 iunie 1877]
TURCIA [„DE PE CÂMPUL DE RĂZBOI…”] – de Mihai Eminescu [29 iunie 1877]

TURCIA [„DE PE CÂMPUL DE RĂZBOI…”] – de Mihai Eminescu [29 iunie 1877]

De pe câmpul de război din Asia ştirile din sirginte constantinopolitană sunt toate favorabile turcilor. Până la 3/15 iunie şansele erau pentru ruşi, dar acuma se vede a se fi schimbat soarta armelor. În această zi avangarda lui Tergusakoff au…

ITALIA [„STAREA SĂNĂTĂŢII…”] – de Mihai Eminescu [20 iunie 1877]
ITALIA [„STAREA SĂNĂTĂŢII…”] – de Mihai Eminescu [20 iunie 1877]

ITALIA [„STAREA SĂNĂTĂŢII…”] – de Mihai Eminescu [20 iunie 1877]

Starea sănătăţii Papei e din ce în ce mai îngrijitoare. El au pierdut graiul în urma unei paralizii a limbei şi picioarele-i sunt foarte îmflate. Medicii aşteaptă pe mică pe ceas moartea sa. MIHAI EMINESCU OPERA POLITICA 1870 – 1877…

DE PE CÂMPUL DE RĂZBOI [„SUB DATA DE 3 IULIE…”] – de Mihai Eminescu [26 iunie 1877]
DE PE CÂMPUL DE RĂZBOI [„SUB DATA DE 3 IULIE…”] – de Mihai Eminescu [26 iunie 1877]

DE PE CÂMPUL DE RĂZBOI [„SUB DATA DE 3 IULIE…”] – de Mihai Eminescu [26 iunie 1877]

Sub data de 3 iulie au sosit din Constantinopole telegrame cari anunţă numai victorii de ale turcilor. Astfel comandantul din Erzerum vesteşte că ruşii au fost respinşi din Karakilissa şi că poziţiile învecinate au fost ocupate de turci. O altă…

PENSIONATUL NORMAL DE DOMNIŞOARE [„DUMINECA TRECUTĂ…”] – de Mihai Eminescu [24 iunie 1877]
PENSIONATUL NORMAL DE DOMNIŞOARE [„DUMINECA TRECUTĂ…”] – de Mihai Eminescu [24 iunie 1877]

PENSIONATUL NORMAL DE DOMNIŞOARE [„DUMINECA TRECUTĂ…”] – de Mihai Eminescu [24 iunie 1877]

Dumineca trecută spre sară s-au închiet esamenele publice de la pensionatul normal de domnişoare, prin o serie de producţiuni muzicale. Rezultatele instrucţiei, a creşterei, apoi îndeosebi a culturei muzicale din acest institut despre cari au dat dovadă aceste esamene sunt…

MUNTENEGRU [„SULEIMAN PAŞA AU PĂŢIT-O…”] – de Mihai Eminescu [19 iunie 1877]
MUNTENEGRU [„SULEIMAN PAŞA AU PĂŢIT-O…”] – de Mihai Eminescu [19 iunie 1877]

MUNTENEGRU [„SULEIMAN PAŞA AU PĂŢIT-O…”] – de Mihai Eminescu [19 iunie 1877]

Suleiman Paşa au păţit-o rău în Muntenegru. El într-adevăr s-au întrunit cu Ali-Saib, însă nu în Muntenegru, ci la Spuz, pe teritoriul turcesc, după ce-au trecut prin întreg mijlocul ţărişoarei muntoase. Muntenegru, după configuraţia graniţilor sale, se disparte în două…

CARTĂ STRATEGICĂ – de Mihai Eminescu [17 iunie 1877]
CARTĂ STRATEGICĂ – de Mihai Eminescu [17 iunie 1877]

CARTĂ STRATEGICĂ – de Mihai Eminescu [17 iunie 1877]

D-nii F. Budicu şi V. Havrda, ingineri în Bucureşti, au publicat o cartă strategică a teatrului războiului turco-rus din Europa şi Asia. Această lucrare, altfel curat esecutată, are scopul de-a orienta pe lectorul nedeprins cu carte speciale în căutarea locurilor…

IARĂŞI PENTRU RĂNIŢI – de Mihai Eminescu [17 iunie 1877]
IARĂŞI PENTRU RĂNIŢI – de Mihai Eminescu [17 iunie 1877]

IARĂŞI PENTRU RĂNIŢI – de Mihai Eminescu [17 iunie 1877]

Lunea trecută, doi din elevii Institutului academic, unul din secţia a I-a şi altul din secţia a II-a, cursul superior, amîndoi în perspectivă de a fi premiaţi, au oferit cu consimţămîntul şi-n numele camarazilor lor premianţi din întreaga şcoală, în…

[„CU OCAZIUNEA CIRCULĂRII…”] – de Mihai Eminescu [17 iunie 1877]
[„CU OCAZIUNEA CIRCULĂRII…”] – de Mihai Eminescu [17 iunie 1877]

[„CU OCAZIUNEA CIRCULĂRII…”] – de Mihai Eminescu [17 iunie 1877]

Cu ocaziunea circulării otomane relativă la atitudinea României”Le Journal des Débats” constată că ideea independenţei României a fost în general favorabil primită şi că din parte-i a arătat totdeauna simpatii pentru naţiunea română, că a susţinut-o totdeauna şi a încuragiat-o…

NECROLOG [„LA 9/21 L.C. S-AU SĂVÎRŞIT…”] – de Mihai Eminescu [12 iunie 1877]
NECROLOG [„LA 9/21 L.C. S-AU SĂVÎRŞIT…”] – de Mihai Eminescu [12 iunie 1877]

NECROLOG [„LA 9/21 L.C. S-AU SĂVÎRŞIT…”] – de Mihai Eminescu [12 iunie 1877]

La 9/21 l.c. s-au săvîrşit din viaţă de un atac de apoplexie d-na Fanny Neuschotz, născ. Vittner, soţia cunoscutului bancheri Jacques de Neuschotz. Răposata era în etate de 53 de ani şi altfel de-o constituţie viguroasă. Înmormîntarea au avut loc…

MUNTENEGRU [„CREADĂ CINE CE-I PLACE…”] – de Mihai Eminescu [12 iunie 1877]
MUNTENEGRU [„CREADĂ CINE CE-I PLACE…”] – de Mihai Eminescu [12 iunie 1877]

MUNTENEGRU [„CREADĂ CINE CE-I PLACE…”] – de Mihai Eminescu [12 iunie 1877]

Creadă cine ce-i place, căci ştirile din Muntenegru sînt foarte contrazicătoare. O depeşă venită din Constantinopole sub data 8/20 iunie spune că muntenegrenii au fost bătuţi, că s-au reproviantat Niksici şi că trupele otomane au ocupat înălţimile de la Ostrog…

„POMĂRITUL, ÎNTOCMIT CU DEOSEBITĂ PRIVIRE LA GRĂDINA ŞCOLARĂ” DE D. COMŞA,Sibiiu, 1877, 1 vol. 8°, de 200 pagini – de Mihai Eminescu [10 iunie 1877]
„POMĂRITUL, ÎNTOCMIT CU DEOSEBITĂ PRIVIRE LA GRĂDINA ŞCOLARĂ” DE D. COMŞA,Sibiiu, 1877, 1 vol. 8°, de 200 pagini – de Mihai Eminescu [10 iunie 1877]

„POMĂRITUL, ÎNTOCMIT CU DEOSEBITĂ PRIVIRE LA GRĂDINA ŞCOLARĂ” DE D. COMŞA,Sibiiu, 1877, 1 vol. 8°, de 200 pagini – de Mihai Eminescu [10 iunie 1877]

În Institutul de teologie şi pedagogie din Sibiiu, care se vede a fi menit să dea preoţi şi învăţători comunelor gr.-orientale din arhidieceză, se predau pe lîngă cunoştinţe teoretice şi acelea cari sînt trebuitoare preoţilor şi învăţătorilor ca viitori plugari…

AUSTRO-UNGARIA [„«TELEGRAFUL ROMÂN» NE DĂ DETALII…”] – de Mihai Eminescu [10 iunie 1877]
AUSTRO-UNGARIA [„«TELEGRAFUL ROMÂN» NE DĂ DETALII…”] – de Mihai Eminescu [10 iunie 1877]

AUSTRO-UNGARIA [„«TELEGRAFUL ROMÂN» NE DĂ DETALII…”] – de Mihai Eminescu [10 iunie 1877]

„Telegraful român” ne dă detalii de tot interesante despre estrema bunăvoinţă cu care ne regalează fraţii maghiari. Adevărul rămîne adevăr, n-ai ce-i face. În specialitatea fineţii academice fraţii maghiari au ajuns la o virtuozitate neîntrecută şi cititorul va avea ocazie…

NECROLOG [„ÎN NOAPTEA…”] – de Mihai Eminescu [8 iunie 1877]
NECROLOG [„ÎN NOAPTEA…”] – de Mihai Eminescu [8 iunie 1877]

NECROLOG [„ÎN NOAPTEA…”] – de Mihai Eminescu [8 iunie 1877]

În noaptea de 5 spre 6 a curentei s-au săvîrşit de liniştita moarte a drepţilor economul de la Dancu, Gheorghe Ionescu. Cine nu l-a cunoscut pe bătrînul de 60 de ani, care avea pentru fiecine vorbă bună şi inimă deschisă?…

I. C. MAXIM – de Mihai Eminescu [8 iunie 1877]
I. C. MAXIM – de Mihai Eminescu [8 iunie 1877]

I. C. MAXIM – de Mihai Eminescu [8 iunie 1877]

În Bucureşti a repauzat cunoscutul profesor şi membru al Academiei I. C. Maxim. Ceremonia înmormîntării a avut loc sîmbătă la 4 a l.c. la cimitirul Şerban-Vodă. Cu greu ne-am putut hotărî să păzim zicătoarea latină”De mortuis nil, nisi bene”. Intenţiile…

PROBLEME PEDAGOGICE – de Mihai Eminescu [5 iunie 1877]
PROBLEME PEDAGOGICE – de Mihai Eminescu [5 iunie 1877]

PROBLEME PEDAGOGICE – de Mihai Eminescu [5 iunie 1877]

Am spus-o într-un rînd că ceea ce ne inspiră durerea cea mai mare şi o adevărată teamă de viitorul acestei ţări nu sînt pe atîta oamenii generaţiei actuale pe cît tinerii noştri, cari vor stăpîni în viitor soartea naţiei lor.…

MUNTENEGRU [„DUPĂ CELE MAI NOUĂ ŞTIRI…”] – de Mihai Eminescu [3 iunie 1877]
MUNTENEGRU [„DUPĂ CELE MAI NOUĂ ŞTIRI…”] – de Mihai Eminescu [3 iunie 1877]

MUNTENEGRU [„DUPĂ CELE MAI NOUĂ ŞTIRI…”] – de Mihai Eminescu [3 iunie 1877]

După cele mai nouă ştiri, între care o telegramă a colonelului Bogoliubof, ataşat rusesc la Curtea din Cetinie, luptele din urmă ale muntenegrenilor nu sînt tocmai fericite. La 4 iunie st. n. au avut loc lupta de la Krstaţ şi…

O SERBARE SECULARĂ – de Mihai Eminescu [7 iunie 1877]
O SERBARE SECULARĂ – de Mihai Eminescu [7 iunie 1877]

O SERBARE SECULARĂ – de Mihai Eminescu [7 iunie 1877]

La 3 iunie st. n. au avut loc serbarea seculară a înfiinţărei diecezei române (greco-catolice) din Oradea Mare. Pentru cel ce va scrie cronica diecezei în vremea acestor o sută de ani, P. SS. episcopul au stabilit un premiu de…

COMITETELE PENTRU AJUTORUL RĂNIŢILOR – de Mihai Eminescu [1 iunie 1877]
COMITETELE PENTRU AJUTORUL RĂNIŢILOR – de Mihai Eminescu [1 iunie 1877]

COMITETELE PENTRU AJUTORUL RĂNIŢILOR – de Mihai Eminescu [1 iunie 1877]

În aşteptarea evenimentelor de la Dunăre, damele române se întrec care mai de care ca să procure toate mijloacele de alinare cu putinţă ostaşilor noştri. Din toate părţile ţării ne sosesc ştiri cari ilustrează această nobilă şi dezinteresată activitate. Se…

[„INSTALAREA ÎN SCAUNUL MITROPOLIEI…”] – de Mihai Eminescu [1 iunie 1877]
[„INSTALAREA ÎN SCAUNUL MITROPOLIEI…”] – de Mihai Eminescu [1 iunie 1877]

[„INSTALAREA ÎN SCAUNUL MITROPOLIEI…”] – de Mihai Eminescu [1 iunie 1877]

Instalarea în scaunul Mitropoliei Bucovinei a I.P.S.S. Teoctist Blajevici s-a făcut c-o solemnitate într-adevăr princiară. Aşteptat la marginea ţării de delegaţiuni mirene şi clerice, salutat în cale-i de preoţii şi credincioşii pe al căror teritoriu trecea, primit la gara de…

AUSTRO-UNGARIA [„ŞI NON E VERO, E BEN TROVATO…”] – de Mihai Eminescu [1 iunie 1877]
AUSTRO-UNGARIA [„ŞI NON E VERO, E BEN TROVATO…”] – de Mihai Eminescu [1 iunie 1877]

AUSTRO-UNGARIA [„ŞI NON E VERO, E BEN TROVATO…”] – de Mihai Eminescu [1 iunie 1877]

si non e vero, e ben trovato şi s-ar putea întâmpla ca în şcoalele secundare ungureşti să se introducă de la anul limba turcească în locul celei greceşti vechi ca studiu obligatoriu. În urma urmelor, ce-ar şi pierde Ungaria înlocuind…

[„DUPĂ CÂT AUZIM…”] – de Mihai Eminescu [1 iunie 1877]
[„DUPĂ CÂT AUZIM…”] – de Mihai Eminescu [1 iunie 1877]

[„DUPĂ CÂT AUZIM…”] – de Mihai Eminescu [1 iunie 1877]

După cât auzim d-nii: princ[ipele ] Dimitrie Ghica, Ion Ghica, Dimitrie Sturdza, Menelas Ghermany, George Cantacuzino, Al. Orăscu, V. Adamachi şi alţii s-au pronunţat deja pentru combinaţiunea prin Creditul fonciar. Am reprodus în estras aceste câteva şiruri din „Curierul financiar”…

CONCERT [„VINERI SARA…”] – de Mihai Eminescu [29 mai 1877]
CONCERT [„VINERI SARA…”] – de Mihai Eminescu [29 mai 1877]

CONCERT [„VINERI SARA…”] – de Mihai Eminescu [29 mai 1877]

Vineri sara d. Th. Micheru a dat concertul său în sala palatului administrativ. Succesul său artistic nu mai trebuie să-l punem în relief de vreme ce publicul iaşan cunoaşte îndestul atât talentul, cât şi îndemânarea tânărului artist întru mânuirea instrumentului…

SERBIA [„DIN BELGRAD…”] – de Mihai Eminescu [29 mai 1877]
SERBIA [„DIN BELGRAD…”] – de Mihai Eminescu [29 mai 1877]

SERBIA [„DIN BELGRAD…”] – de Mihai Eminescu [29 mai 1877]

Din Belgrad primim ştirea telegrafică că Scupcina va dizbate un proiect de lege care regulează un sistem vamal protecţionist. Dorim tot succesul posibil guvernului sîrbesc pentru a-şi realiza această escelentă idee. Serbia va fi cea dendâi care va rupe-o definitiv…

MUNTENEGRU [„LUPTE AU AVUT LOC…”] – de Mihai Eminescu [29 mai 1877]
MUNTENEGRU [„LUPTE AU AVUT LOC…”] – de Mihai Eminescu [29 mai 1877]

MUNTENEGRU [„LUPTE AU AVUT LOC…”] – de Mihai Eminescu [29 mai 1877]

Lupte au avut loc între turci şi muntenegreni, dar pân – acuma fiecare din părţi îşi atribuie şie victoria. MIHAI EMINESCU OPERA POLITICA 1870 – 1877 ALBINA, FAMILIA, FEDERATIUNEA, CONVORBIRI LITERARE, CURIERUL DE IASI EDIŢIE CRITICĂ ÎNTEMEIATĂ DE P E…

GRECIA [„ÎN ATENA, JUCĂRIA…”] – de Mihai Eminescu [29 mai 1877]
GRECIA [„ÎN ATENA, JUCĂRIA…”] – de Mihai Eminescu [29 mai 1877]

GRECIA [„ÎN ATENA, JUCĂRIA…”] – de Mihai Eminescu [29 mai 1877]

În Atena, jucăria caleidoscopică a vecinicilor schimbări de ministeriu ne dă pentr-un moment următoarea combinaţie – ca să nu zicem confuzie – de cabinet: Kanaris, ministru prezident şi marină; Komonduros interne; Deligeorgis, esterne, război şi instrucţie publică; Tzimis *, justiţie;…

[„DE PE CÂMPUL DE RĂZBOI DIN ASIA…”] – de Mihai Eminescu [29 mai 1877]
[„DE PE CÂMPUL DE RĂZBOI DIN ASIA…”] – de Mihai Eminescu [29 mai 1877]

[„DE PE CÂMPUL DE RĂZBOI DIN ASIA…”] – de Mihai Eminescu [29 mai 1877]

De pe câmpul de război din Asia ştirile sunt tot acelea, adică foarte nefavorabile strategiei turceşti. Biuroul de corespondenţă Reuter din Londra vesteşte din partea corespondentului său că centrul rusesc au izbutit să împresure pe deplin cetatea Kars, şi că…

TURBURĂRI COPILĂREŞTI – de Mihai Eminescu [27 mai 1877]
TURBURĂRI COPILĂREŞTI – de Mihai Eminescu [27 mai 1877]

TURBURĂRI COPILĂREŞTI – de Mihai Eminescu [27 mai 1877]

Cu ocazia venirii împăratului Rusiei, puţinii oşteni din oraş şi corpul serjenţilor de uliţă au făcut la gară onorile militare. Stradele erau pline de public şi de băieţi din gimnazie, şcoale primare şi alte institute. Aceşti din urmă, nefiind poliţie…

SINUCIDERE – de Mihai Eminescu [27 mai 1877]
SINUCIDERE – de Mihai Eminescu [27 mai 1877]

SINUCIDERE – de Mihai Eminescu [27 mai 1877]

De mai multe luni petrecea în Iaşi un barbat tânăr şi interesant, anume Petru Kuzminski, despre a cărui antecedenţii aventuroase fiecine ştia să spună cîte ceva. Pozitiv este că făcea parte din lumea aleasă a Rusiei, căci era foarte bine…

AUSTRO-UNGARIA [„DAMELE ROMÂNE DIN TRANSILVANIA…”] – de Mihai Eminescu [27 mai 1877]
AUSTRO-UNGARIA [„DAMELE ROMÂNE DIN TRANSILVANIA…”] – de Mihai Eminescu [27 mai 1877]

AUSTRO-UNGARIA [„DAMELE ROMÂNE DIN TRANSILVANIA…”] – de Mihai Eminescu [27 mai 1877]

Damele române din Transilvania au format un comitet pentru a veni în ajutorul societăţii”Crucii Roşie” din România cu bani şi cu obiecte. Ca să se vadă cum apreciază d-nii maghiari asemenea fapte făcute în favorul unei oştiri care nu e…

[„LA BECHET AU AVUT LOC…”] – de Mihai Eminescu [27 mai 1877]
[„LA BECHET AU AVUT LOC…”] – de Mihai Eminescu [27 mai 1877]

[„LA BECHET AU AVUT LOC…”] – de Mihai Eminescu [27 mai 1877]

La Bechet au avut loc o luptă de cavalerie între trupele comandate de maiorul Petrovan pe de o parte, un monitor ş-un vapor turcesc pe de alta. Lupta a durat de la 9 până la 11 oare şi s-au aruncat…

[„PUŢINI AU FOST PÂN – ACUMA…”] – de Mihai Eminescu [27 mai 1877]
[„PUŢINI AU FOST PÂN – ACUMA…”] – de Mihai Eminescu [27 mai 1877]

[„PUŢINI AU FOST PÂN – ACUMA…”] – de Mihai Eminescu [27 mai 1877]

Puţini au fost pân – acuma împăraţii şi regii cari în şirul veacurilor au văzut pământul României; puţini l-au văzut ca inamici, şi mai puţini ca amici. Marţi 24 curent, M. Sa Împăratul tuturor Rusiilor, amic ţărei şi Prea Înălţatului…

«STEAUA ROMÂNIEI» – de Mihai Eminescu [25 mai 1877]
«STEAUA ROMÂNIEI» – de Mihai Eminescu [25 mai 1877]

«STEAUA ROMÂNIEI» – de Mihai Eminescu [25 mai 1877]

Sub acest titlu, care serveşte a desemna întâia decoraţie românească, a început a apărea în Iaşi o foaie politică cotidiană. A doua capitală a României a văzut până acum născându-se şi murind mai multe foi periodice cari ieşeau o dată,…

[„COMBINÂND ŞTIRILE…”] – de Mihai Eminescu [25 mai 1877]
[„COMBINÂND ŞTIRILE…”] – de Mihai Eminescu [25 mai 1877]

[„COMBINÂND ŞTIRILE…”] – de Mihai Eminescu [25 mai 1877]

Combinând ştirile aduse de ziarele din Bucureşti în privirea consultărilor ce-au avut loc spre a formula noul proiect delege pentru emisiunea hârtiei – monetă, vedem următoarele: Votarea proiectului original s-au fost amânat, după însăşi cererea guvernului, pentru ca ministrul de…

SPRE RESTABILIRE – de Mihai Eminescu [20 mai 1877]
SPRE RESTABILIRE – de Mihai Eminescu [20 mai 1877]

SPRE RESTABILIRE – de Mihai Eminescu [20 mai 1877]

Aflăm cu părere de rău că notiţa noastră din no. trecut, relativă la strade, ar fi atins susceptibilităţi în onor. consiliu comunal. Dreptul de a se plânge este poate mai mult al nostru, de vreme ce unii din d-ni ne-au…

«ROMÂNIA LIBERĂ» – de Mihai Eminescu [18 mai 1877]
«ROMÂNIA LIBERĂ» – de Mihai Eminescu [18 mai 1877]

«ROMÂNIA LIBERĂ» – de Mihai Eminescu [18 mai 1877]

România liberă este numele unui nou ziar bucureştean al cărui cel dendâi număr a apărut la 15 mai c. Preţul de abonament e pe un an 24 l.n. pentru Bucureşti, 30 pentru judeţe; direcţia este în mânele d-lui August Laurian.…

CONCERT [„DUMINICĂ ÎN 22…”] – de Mihai Eminescu [18 mai 1877]
CONCERT [„DUMINICĂ ÎN 22…”] – de Mihai Eminescu [18 mai 1877]

CONCERT [„DUMINICĂ ÎN 22…”] – de Mihai Eminescu [18 mai 1877]

Duminică în 22 c. profesorii şi elevii conservatoriului din Iaşi vor da un concert în grădina Chateau aux fleurs, a cărui produs e menit spre ajutorarea ostaşilor români răniţi. Preţul intrării e de 2 fr.; în caz de vreme rea,…

STRADELE [„ROMÂNIA ESTE…”] – de Mihai Eminescu [18 mai 1877]
STRADELE [„ROMÂNIA ESTE…”] – de Mihai Eminescu [18 mai 1877]

STRADELE [„ROMÂNIA ESTE…”] – de Mihai Eminescu [18 mai 1877]

România este ţara contrastelor. Venind cineva de la gară în stradele vestitului municipiu Dacorum Iassiorum rămâne încântat de podirea cu asfalt a stradelor noastre, pe care te poţi plimba ca-n salon. Dar dacă vizitatorul ar avea curiozitatea de a merge…

[„DE LA TEATRUL RĂZBOIULUI…”] – de Mihai Eminescu [18 mai 1877]
[„DE LA TEATRUL RĂZBOIULUI…”] – de Mihai Eminescu [18 mai 1877]

[„DE LA TEATRUL RĂZBOIULUI…”] – de Mihai Eminescu [18 mai 1877]

De la teatrul războiului puţine. La 16/28 c. o şalupă rusească de-o construcţie proprie au izbutit să aşeze sub cel mai mare monitor turcesc o torpilă prin a cărei esploziune monitorul a fost zvârlit în aer. Se vede că acest…

[„CONTRAR SIMPATIILOR MAJORITĂŢII POPOARELOR…”] – de Mihai Eminescu [13 mai 1877]
[„CONTRAR SIMPATIILOR MAJORITĂŢII POPOARELOR…”] – de Mihai Eminescu [13 mai 1877]

[„CONTRAR SIMPATIILOR MAJORITĂŢII POPOARELOR…”] – de Mihai Eminescu [13 mai 1877]

Contrar simpatiilor majorităţii popoarelor din Austro-Ungaria, interesele esclusive şi esclusiviste ale maghiarilor şi evreilor vor ajunge poate să amestece monarhia învecinată într-un război în care condiţiile ei de luptă vor fi poate mai nefavorabile decât acelea ale Turciei. De cîte…

[„VOTUL CAMEREI ŞI AL SENATULUI…”] – de Mihai Eminescu [13 mai 1877]
[„VOTUL CAMEREI ŞI AL SENATULUI…”] – de Mihai Eminescu [13 mai 1877]

[„VOTUL CAMEREI ŞI AL SENATULUI…”] – de Mihai Eminescu [13 mai 1877]

Votul Camerei şi al Senatului din 10/22 curent relativ la neatârnarea deplină a României mai că n-are nevoie de comentar. El n-a fost inspirat de-o aprindere momentană sau de-un entuziasm spontaneu, căci din discuţiile urmate în ambele adunări se vede…

DE PE CÂMPUL DE RĂZBOI [„ÎN 5/17 MAI RUŞII…”] – de Mihai Eminescu [11 mai 1877]
DE PE CÂMPUL DE RĂZBOI [„ÎN 5/17 MAI RUŞII…”] – de Mihai Eminescu [11 mai 1877]

DE PE CÂMPUL DE RĂZBOI [„ÎN 5/17 MAI RUŞII…”] – de Mihai Eminescu [11 mai 1877]

În 5/17 mai ruşii au luat cu asalt locul întărit Ardahan. Acest loc este pe malul râului Chur şi consistă din două tapşane ridicate unul asupra celuilalt; pe cel mai nalt e un castel. Pierderile ruseşti sunt cam de 230…

FRANŢA [„CÂND ÎN ZIUA DIN URMĂ…”] – de Mihai Eminescu [11 mai 1877]
FRANŢA [„CÂND ÎN ZIUA DIN URMĂ…”] – de Mihai Eminescu [11 mai 1877]

FRANŢA [„CÂND ÎN ZIUA DIN URMĂ…”] – de Mihai Eminescu [11 mai 1877]

Când în ziua din urmă a anului 1875 s-a împrăştiat Camera deputaţilor şi s-au făcut nouă alegeri, acestea au ieşit în favorul partidului republican; în Senat însă partidul n-au avut decât ceva mai puţin de jumătatea voturilor. În faţa acestor…

[„ÎNTÂMPLĂRILE PETRECUTE ÎN PARLAMENTUL ROMÂN…”] – de Mihai Eminescu [11 mai 1877]
[„ÎNTÂMPLĂRILE PETRECUTE ÎN PARLAMENTUL ROMÂN…”] – de Mihai Eminescu [11 mai 1877]

[„ÎNTÂMPLĂRILE PETRECUTE ÎN PARLAMENTUL ROMÂN…”] – de Mihai Eminescu [11 mai 1877]

Întâmplările petrecute în parlamentul român în noaptea de ieri, 9 spre 10 mai, nu ni sunt încă aşa de cunoscute ca să putem judeca de pe acum grava lor însemnătate. După depeşele sosite din Bucureşti se vede ca d. Fleva…

RUBLELE DE ARGINT – de Mihai Eminescu [8 mai 1877]
RUBLELE DE ARGINT – de Mihai Eminescu [8 mai 1877]

RUBLELE DE ARGINT – de Mihai Eminescu [8 mai 1877]

În urma unui incident care prin natura sa delicată se sustrage aprecierei noastre, aflăm că rublele ruseşti au pierdut cursul lor de patru franci, fixat de onor. prefectură a poliţiei… Obiectul acestui incident îl formează un neînsemnat conflict de competenţă…

SHAKESPEARE – de Mihai Eminescu [4 mai 1877]
SHAKESPEARE – de Mihai Eminescu [4 mai 1877]

SHAKESPEARE – de Mihai Eminescu [4 mai 1877]

Între multele nenorociri ce la va fi ‘ntâmpinat vestita lebădă din Avon putem număra şi traducerea în iambi de cinci picioare pe care D. Adolf Stern, literat din Bucureşti, au aplicat-o melancolicului Hamlet. Cine va traduce însă păsăreasca d-lui Stern…

RAMURI DE MĂSLIN – de Mihai Eminescu [4 mai 1877]
RAMURI DE MĂSLIN – de Mihai Eminescu [4 mai 1877]

RAMURI DE MĂSLIN – de Mihai Eminescu [4 mai 1877]

Porumbul au adus în corabia lui Noe o ramură de măslin ca semn al retragerii apelor. ”Curierul financiar” comunică asemenea o ştire care aduce mult cu ramura biblică. El află din sorginte sigură că turcii, cu toate că sunt bine…

CORESPONDENŢII STRĂINI – de Mihai Eminescu [4 mai 1879]
CORESPONDENŢII STRĂINI – de Mihai Eminescu [4 mai 1879]

CORESPONDENŢII STRĂINI – de Mihai Eminescu [4 mai 1879]

Inamicii noştri sunt în ţară şi în mare număr şi ei plătesc ospitalitatea noastră calomniindu-ne; fiecare cuvânt care iese din gura noastră se răstălmăceşte şi, zburând prin firul telegrafic în toate colţurile Europei, devine un act de acuzaţiune în contra…

UN MATERIALIST ROMÂN – de Mihai Eminescu [4 mai 1877]
UN MATERIALIST ROMÂN – de Mihai Eminescu [4 mai 1877]

UN MATERIALIST ROMÂN – de Mihai Eminescu [4 mai 1877]

Se ştie că d. V. Conta au publicat într-un volum în limba franceză”Teoria fatalismului „, a cării interesantă pertratare au ocupat mai mult timp coloanele „Convorbirilor literare”. Aceste studii ale profesorului din Iaşi au un mare merit, ele sunt dictate…

[„AMBASADELE TURCEŞTI…”] – de Mihai Eminescu [1 mai 1877]
[„AMBASADELE TURCEŞTI…”] – de Mihai Eminescu [1 mai 1877]

[„AMBASADELE TURCEŞTI…”] – de Mihai Eminescu [1 mai 1877]

Ambasadele turceşti din străinătate au primit notificarea că sultanul a iscălit o irade prin care principele vasal din România se detronează. Cu această ocazie ne-am adus aminte de istoria, scrisă de un pater din societatea iezuiţilor, în care împăratul Napoleon…

LEGEA RECHIZIŢIUNILOR – de Mihai Eminescu [29 aprilie 1877]
LEGEA RECHIZIŢIUNILOR – de Mihai Eminescu [29 aprilie 1877]

LEGEA RECHIZIŢIUNILOR – de Mihai Eminescu [29 aprilie 1877]

Pentru acelaşi scop cu care s-a publicat convenţia ruso-română, Tipografia Naţională s-a grăbit a reproduce în broşură şi legea rechiziţiunilor. Este desigur în interesul fiecăruia de-a cunoaşte această lege, care creează pentru cetăţenii statului îndatoriri cu totul escepţionale pentru greaua…

[„KARS, CETATEA…”] – de Mihai Eminescu [29 aprilie 1877]
[„KARS, CETATEA…”] – de Mihai Eminescu [29 aprilie 1877]

[„KARS, CETATEA…”] – de Mihai Eminescu [29 aprilie 1877]

Kars, cetatea astăzi împresurată de ruşi, e unul din cele mai vechi oraşe ale Armeniei. În secolul al IX şi al X-le era reşidenţa dinastiei Bagratizilor, care de acolo stăpânea Armenia mare. La 1387 Tamerlan au risipit oraşul din temelie…

[„MARŢI ÎN 26 CURENT…”] – de Mihai Eminescu [29 aprilie 1877]
[„MARŢI ÎN 26 CURENT…”] – de Mihai Eminescu [29 aprilie 1877]

[„MARŢI ÎN 26 CURENT…”] – de Mihai Eminescu [29 aprilie 1877]

Marţi în 26 curent, la 2 1/2 ore după amiazi, sosi în Bucureşti ştirea că turcii bombardează Calafatul şi că tunurile din întăriturile noastre au început a răspunde. Pân – acuma geniala strategie turcească de pe malul drept al Dunării…

ABUZURI – de Mihai Eminescu [20 aprilie 1877]
ABUZURI – de Mihai Eminescu [20 aprilie 1877]

ABUZURI – de Mihai Eminescu [20 aprilie 1877]

Mulţi zarafi din oraşul nostru (şi zarafi sunt în fapt şi acei cari uzurpează numele de bancheri) abuzează în mod neiertat atât de simplicitatea soldaţilor din rânduri ruseşti, cât şi de nevoile momentane ale ofiţerilor lor. Astfel ni se relatează…

DE LA EPITROPIA SF. SPIRIDON – de Mihai Eminescu [17 aprilie 1877]
DE LA EPITROPIA SF. SPIRIDON – de Mihai Eminescu [17 aprilie 1877]

DE LA EPITROPIA SF. SPIRIDON – de Mihai Eminescu [17 aprilie 1877]

Faţă cu cererile autorităţilor sanitare ruse, Epitropia spitalelor sfântului Spiridon au cedat pentru bolnavii armatei imperiale jumătate din localul spitalului central şi toate încăperile spitalului Paşcanu din Tataraşi. Căutarea bolnavilor precum şi administraţia este cu totul aparte de aceea a…

INUNDAŢIE – de Mihai Eminescu [17 aprilie 1877]
INUNDAŢIE – de Mihai Eminescu [17 aprilie 1877]

INUNDAŢIE – de Mihai Eminescu [17 aprilie 1877]

Revărsarea Bahluiului, descrisă de noi în n-rul trecut, n-au încetat de-a creşte decât momentan. Alaltaieri noaptea apele au crescut din ce în ce mai mari, casele rău zidite din şesul Bahluiului au început a se topi şi locuitorii erau în…

POŞTA [„DE TREI ZILE…”] – de Mihai Eminescu [17 aprilie 1877]
POŞTA [„DE TREI ZILE…”] – de Mihai Eminescu [17 aprilie 1877]

POŞTA [„DE TREI ZILE…”] – de Mihai Eminescu [17 aprilie 1877]

De trei zile poşta nu mai soseşte din nici o parte, încât suntem lipsiţi cu totul de noutăţi mai pre larg şi reduşi la ştirile cam problematice ale unor telegrame. Anunţasem în n-rul trecut că comunicaţia a fost restabilită. Într-adevăr…

PâNEA ŞI CARNEA – de Mihai Eminescu [17 aprilie 1877]
PâNEA ŞI CARNEA – de Mihai Eminescu [17 aprilie 1877]

PâNEA ŞI CARNEA – de Mihai Eminescu [17 aprilie 1877]

Pentru a curma repedea şi nejustificata suire a preţurilor pânii şi cărnii aflăm că onor. consiliu comunal de Iaşi a hotărît a lua cele mai energice măsuri. În şedinţa consiliului din 15 l.c. s-a hotărît a se da d-lui primar…

[„AU SOSIT ŞTIREA…”] – de Mihai Eminescu [17 aprilie 1877]
[„AU SOSIT ŞTIREA…”] – de Mihai Eminescu [17 aprilie 1877]

[„AU SOSIT ŞTIREA…”] – de Mihai Eminescu [17 aprilie 1877]

Au sosit ştirea cumcă cea dintâi harţă între ruşi şi turci au avut loc pe şoseaua militară care duce la Kars. Mica importanţă a ciocnirei se vede din faptul că cu această ocazie s-a făcut prizonieri numai vro 200 turci.…

[„CORPURILE LEGIUITOARE…”] – de Mihai Eminescu [17 aprilie 1877]
[„CORPURILE LEGIUITOARE…”] – de Mihai Eminescu [17 aprilie 1877]

[„CORPURILE LEGIUITOARE…”] – de Mihai Eminescu [17 aprilie 1877]

Corpurile legiuitoare s-au deschis la 14 curent cu toată solemnitatea de cătră M. Sa Domnitorul în persoană. Camera după aceasta a votat legea rechiziţiei. Senatul s-a ocupat în secţii cu verificarea titlurilor. Oştirile ruseşti înaintează în linişte şi în cea…

SCUMPIREA PÂNEI – de Mihai Eminescu [15 aprilie 1877]
SCUMPIREA PÂNEI – de Mihai Eminescu [15 aprilie 1877]

SCUMPIREA PÂNEI – de Mihai Eminescu [15 aprilie 1877]

În momentul de-a pune n-rul prezent sub presă aflăm cumcă autoritatea va lua grabnice măsuri în contra scumpirii artificiale a pânii. Drept că în Iaşi nu se află făină înmagazinată şi, mersul trenurilor din ţara de sus fiind întrerupt din…

INUNDARE – de Mihai Eminescu [15 aprilie 1877]
INUNDARE – de Mihai Eminescu [15 aprilie 1877]

INUNDARE – de Mihai Eminescu [15 aprilie 1877]

Aproape în toate primăverile Bahluiul primejduieşte prin inundaţiile sale dacă nu viaţa, dar desigur sănătatea unei mari părţi a oraşului nostru, a acelor suburbii ce se întind în valea sa. Astfel şi în noaptea dintre 13 – 14 c. pârăul…

RUSIA [„SPRE COMPLECTAREA CELOR ZISE…”] – de Mihai Eminescu [15 aprilie 1877]
RUSIA [„SPRE COMPLECTAREA CELOR ZISE…”] – de Mihai Eminescu [15 aprilie 1877]

RUSIA [„SPRE COMPLECTAREA CELOR ZISE…”] – de Mihai Eminescu [15 aprilie 1877]

Spre complectarea celor zise în n-rul nostru trecut adăogim că la 11/23 april la oara 12 1/2 sosi din Chişinău la Ungheni consulul general rus din Bucureşti, d. Stuart, care se sui apoi imediat în trenul ce a plecat spre…

AUSTRO-UNGARIA [„ADUNAREA DEPUTAŢILOR…”] – de Mihai Eminescu [15 aprilie 1877]
AUSTRO-UNGARIA [„ADUNAREA DEPUTAŢILOR…”] – de Mihai Eminescu [15 aprilie 1877]

AUSTRO-UNGARIA [„ADUNAREA DEPUTAŢILOR…”] – de Mihai Eminescu [15 aprilie 1877]

Adunarea deputaţilor a primit proiectele relative la un nou pact între cele două părţi ale monarhiei. Gata pân – acuma sunt următoarele proiecte: Legea pentru instituirea şi privilegiarea unei societăţi de bancă austro-ungare, statutele băncii însăşi şi a diviziei sale…

TURCIA [„ZIARUL «TEMPS» AFLĂ…”] – de Mihai Eminescu [5 aprilie 1877]
TURCIA [„ZIARUL «TEMPS» AFLĂ…”] – de Mihai Eminescu [5 aprilie 1877]

TURCIA [„ZIARUL «TEMPS» AFLĂ…”] – de Mihai Eminescu [5 aprilie 1877]

Ziarul”Temps” află că reprezentantul Angliei din Constantinopole au fost însărcinat de guvernul său să ceară de la Poartă ca să cruţe în vremea războiului portul Odesa. Poarta are intenţia de-a răspunde negativ, pe următoarele considerente. În campania de la Crimeea…

MUNTENEGRU [„«CORESPONDENŢA POLITICĂ» PRIMEŞTE…”] – de Mihai Eminescu [15 aprilie 1877]
MUNTENEGRU [„«CORESPONDENŢA POLITICĂ» PRIMEŞTE…”] – de Mihai Eminescu [15 aprilie 1877]

MUNTENEGRU [„«CORESPONDENŢA POLITICĂ» PRIMEŞTE…”] – de Mihai Eminescu [15 aprilie 1877]

„Corespondenţa politică” primeşte din Cettinie următoarele informaţii sub data 5/17 de april. Relaţiile dintre principele Nikita şi Prenk, voievodul miridiţilor, sunt foarte mulţămitoare. Voievodul Prenk au cedat principelui Nikita toată comanda în războiul ce va avea loc. Voievodul miridiţilor declară…

[„EVENIMENTELE SE GRĂMĂDESC…”] – de Mihai Eminescu [15 aprilie 1877]
[„EVENIMENTELE SE GRĂMĂDESC…”] – de Mihai Eminescu [15 aprilie 1877]

[„EVENIMENTELE SE GRĂMĂDESC…”] – de Mihai Eminescu [15 aprilie 1877]

Evenimentele se grămădesc bătând în poarta viitorului şi icoanele activităţii pacinice se ‘ntunecă văzând cu ochii înaintea mişcărilor războiului. Aşezată între puterile ce vor intra în război, România caută a merge cale dreaptă, a-şi mănţinea neutralitatea sa controversată de cabinetul…

PROVIANT – de Mihai Eminescu [13 aprilie 1877]
PROVIANT – de Mihai Eminescu [13 aprilie 1877]

PROVIANT – de Mihai Eminescu [13 aprilie 1877]

Se ştie că situaţia financiară a statului nostru nu este tocmai strălucită şi că în vremea concentrărilor făcute acuma pentru a fi pregătiţi faţă cu orice eventualitate atât statul cât şi particularii vor trebui să facă multe sacrificii pentru a…

ÎNCHEIEREA PRELEGERILOR JUNIMEI – de Mihai Eminescu [13 aprilie 1877]
ÎNCHEIEREA PRELEGERILOR JUNIMEI – de Mihai Eminescu [13 aprilie 1877]

ÎNCHEIEREA PRELEGERILOR JUNIMEI – de Mihai Eminescu [13 aprilie 1877]

Duminică în 10 l.c. d-nul V. Conta a ţinut prelegerea sa asupra materialismului. Făcând o dare de samă retrospectivă asupra tuturor prelecţiunilor ţinute în anul acesta, d-sa a arătat legătura ce există între deosebitele maniere de-a privi şi a-şi esplica…

image_pdfimage_print