Publicistica 1877 – 1883 TIMPUL

[„CE VOR MAGHIARII CU ALIAŢII LOR…”] – de Mihai Eminescu [10 – 11 august 1881]
[„CE VOR MAGHIARII CU ALIAŢII LOR…”] – de Mihai Eminescu [10 – 11 august 1881]

[„CE VOR MAGHIARII CU ALIAŢII LOR…”] – de Mihai Eminescu [10 – 11 august 1881]

Ce vor maghiarii cu aliaţii lor evrei de la „Pesther-Lloyd” şi de la alte ziare oficioase cu tonul plin de necuviinţă şi de venin pe care-l ţin faţă cu românii în genere, cu statul român îndeosebi? Ploaia de invective căzute…

DIN EPOCA LUI MATEI BASARAB – de Mihai Eminescu [9 august 1881]
DIN EPOCA LUI MATEI BASARAB – de Mihai Eminescu [9 august 1881]

DIN EPOCA LUI MATEI BASARAB – de Mihai Eminescu [9 august 1881]

Sub titlu Moldova acum două sute de ani ziarul „Bukarester Tagblatt” a publicat următoarele: Din izvor sigur ni se anunţă că nu demult s-a găsit în arhiva oraşului Stettin (Prusia) două documente istorice foarte remarcabile, cari sunt de o valoare…

O CONFIRMARE NEAŞTEPTATĂ – de Mihai Eminescu [9 august 1981]
O CONFIRMARE NEAŞTEPTATĂ – de Mihai Eminescu [9 august 1981]

O CONFIRMARE NEAŞTEPTATĂ – de Mihai Eminescu [9 august 1981]

Fără s-o aşteptăm, d. I. Ghica dă dreptate teoriei noastre etnologice în scrisoarea a Ix-a adresată d-lui V. Alecsandri şi publicată în „Convorbiri”. Iată în adevăr pasaje din această scrisoare cari ilustrează teoria noastră despre sterilitatea intelectuală a imigraţiunii românizate…

[„ADEVĂRUL CĂ ÎN DECURSUL…”] – de Mihai Eminescu [9 august 1881]
[„ADEVĂRUL CĂ ÎN DECURSUL…”] – de Mihai Eminescu [9 august 1881]

[„ADEVĂRUL CĂ ÎN DECURSUL…”] – de Mihai Eminescu [9 august 1881]

Adevărul că în decursul acestor din urmă paisprezece ani elementul istoric pământean au fost înlăturat în favorul a d-alde Giani, Cariagdi, Carada, Fleva etc., deci în favorul unui element etnic şi moraliceşte străin neamului românesc, acest adevăr [î]i doare rău…

[„«ROMÂNUL» DE JOI…”] – de Mihai Eminescu [7 – 8 august 1881]
[„«ROMÂNUL» DE JOI…”] – de Mihai Eminescu [7 – 8 august 1881]

[„«ROMÂNUL» DE JOI…”] – de Mihai Eminescu [7 – 8 august 1881]

„Românul” de joi înregistrează cu zgomotoasă bucurie rezultatul balotajului de marţi şi însoţeşte darea sa de seamă cu oarecari explicări pe cari le crede absolut necesare pentru onor. săi cititori. Trebuie să aibă cineva lipsa de cuviinţă a „Românului” pentru…

[„DESPRE O PRETINSĂ INCURSIUNE…”] – de Mihai Eminescu [7 – 8 august 1881]
[„DESPRE O PRETINSĂ INCURSIUNE…”] – de Mihai Eminescu [7 – 8 august 1881]

[„DESPRE O PRETINSĂ INCURSIUNE…”] – de Mihai Eminescu [7 – 8 august 1881]

Despre o pretinsă incursiune a soldaţilor români de graniţă în comitatul Trei scaune din Săcuime „Pesther- Lloyd” scrie, în maniera sa ordinară, următoarea: De sute de ori am dat reprezentanţilor noştri din străinătate exemplul diplomaţiei engleze; nu e vina noastră…

[„CĂUTÂND A ESPLICA…”] – de Mihai Eminescu [6 august 1881]
[„CĂUTÂND A ESPLICA…”] – de Mihai Eminescu [6 august 1881]

[„CĂUTÂND A ESPLICA…”] – de Mihai Eminescu [6 august 1881]

Căutând a esplica etnologic antagonismul atribuit moldovenilor contra muntenilor am găsit că bărbaţii de peste Milcov nu înţeleg sub cuvântul „muntean” populaţia istorică a Ţării Româneşti, una şi aceeaşi în toate provinciile, ci o pătură superpusă, neistorică, imigrată de curând…

ROMÂNIA IRREDENTA – de Mihai Eminescu [5 august 1881]
ROMÂNIA IRREDENTA – de Mihai Eminescu [5 august 1881]

ROMÂNIA IRREDENTA – de Mihai Eminescu [5 august 1881]

Sub acest titlu „Deutsche Zeitung” din Viena primeşte următoarea corespondenţă din Bucureşti: A trecut un an de când prinţul de atunci, regele Carol I de astăzi, a vizitat Curţile din Viena şi Ischl, întorcându – se la Bucureşti ca şef…

[„CE POFTEŞTE «L’INDÉPENDANCE ROUMAINE»?”] – de Mihai Eminescu [5 august 1881]
[„CE POFTEŞTE «L’INDÉPENDANCE ROUMAINE»?”] – de Mihai Eminescu [5 august 1881]

[„CE POFTEŞTE «L’INDÉPENDANCE ROUMAINE»?”] – de Mihai Eminescu [5 august 1881]

Ce pofteşte „L’indépendance roumaine”? Crede că prin declaraţii în contra tezei deosebirei de rasă din România se înlăturează un adevăr? Că se supără mulţi asupra unui adevăr atât de izbitor, înţelegem; ne pare rău pe de altă parte că aşa…

STATUTELE CREDITULUI MOBILIAR – de Mihai Eminescu [3 – 4 august 1881]
STATUTELE CREDITULUI MOBILIAR – de Mihai Eminescu [3 – 4 august 1881]

STATUTELE CREDITULUI MOBILIAR – de Mihai Eminescu [3 – 4 august 1881]

Nu era greu de prevăzut, chiar fără a cunoaşte statutele, că Creditul Mobiliar Român va avea aceeaşi activitate pe care-o au societăţile străine de soiul acesta; că nici negoţul, nici producţia, ci specula o să fie raţiunea lui de-a exista.…

[„BUCURIA PE CARE O SIMTE…”] – de Mihai Eminescu [2 august 1881]
[„BUCURIA PE CARE O SIMTE…”] – de Mihai Eminescu [2 august 1881]

[„BUCURIA PE CARE O SIMTE…”] – de Mihai Eminescu [2 august 1881]

Bucuria pe care o simte presa guvernamentală pentru învingerea în colegiul al III-lea de la Iaşi este atât de mare încât asupra ei se uită a se releva mijloacele întrebuinţate pentru o victorie obţinută în felul lui Pyrrhus. Prin dizolvarea…

[„NU NE ÎNDOIAM CĂ DISTINGEREA…”] – de Mihai Eminescu [1 august 1881]
[„NU NE ÎNDOIAM CĂ DISTINGEREA…”] – de Mihai Eminescu [1 august 1881]

[„NU NE ÎNDOIAM CĂ DISTINGEREA…”] – de Mihai Eminescu [1 august 1881]

Nu ne îndoiam că distingerea noastră între români de rasă şi români de provenienţă incertă are să provoace nemulţumiri. Am mai tratat cestiunea aceasta când în treacăt, când atrăgând în cercul discuţiei elemente istorice şi etnologice mai numeroase, dar era…

[„GOANA ÎN CONTRA OVREILOR…”] – de Mihai Eminescu [1 august 1881]
[„GOANA ÎN CONTRA OVREILOR…”] – de Mihai Eminescu [1 august 1881]

[„GOANA ÎN CONTRA OVREILOR…”] – de Mihai Eminescu [1 august 1881]

Goana în contra ovreilor este iarăşi la ordinea zilei în Rusia. Ba mişcarea antisemitică devine epidemică, întinzându-se şi înspre Prusia. Este adevărat că mai ales poporul de jos suferă mult din partea speculanţilor fii ai lui Izrail dar aceasta nu…

[„«PESTHER LLOYD» SCRIE…”] – de Mihai Eminescu [31 iulie 1881]
[„«PESTHER LLOYD» SCRIE…”] – de Mihai Eminescu [31 iulie 1881]

[„«PESTHER LLOYD» SCRIE…”] – de Mihai Eminescu [31 iulie 1881]

„Pesther Lloyd” scrie următoarele: Ştirea unei foi din Transilvania că emisari români ar fi făcând călătorii agitatorii prin Banat şi Transilvania are nevoie de confirmare; cunoscându-se vigilenţa estraordinară a organelor noastre municipale, asemenea scormoniri, dac’ ar exista în adevăr, n-ar…

[„URMÂND DISCUŢIUNEA…”] – de Mihai Eminescu [30 iulie 1881]
[„URMÂND DISCUŢIUNEA…”] – de Mihai Eminescu [30 iulie 1881]

[„URMÂND DISCUŢIUNEA…”] – de Mihai Eminescu [30 iulie 1881]

Urmând discuţiunea asupra punctului stabilit în numărul de ieri, adică a deosebirei între români de rasă şi pretinşi români de provenienţă incertă, ni se înlesneşte mult răspunsul la cestiunile ce ni le impune viaţa publică. Vedem de exemplu în vremea…

[„«ROMANUL» A CONTRACTAT NĂRAVUL…”] – de Mihai Eminescu [29 iulie 1881]
[„«ROMANUL» A CONTRACTAT NĂRAVUL…”] – de Mihai Eminescu [29 iulie 1881]

[„«ROMANUL» A CONTRACTAT NĂRAVUL…”] – de Mihai Eminescu [29 iulie 1881]

„Românul” a contractat năravul de-a ne atribui articole pe cari nu noi le-am scris, ci le-am reprodus din alte ziare, şi de-a polemiza apoi cu „Timpul” combătând, ca ale noastre, idei pe cari le împărtăşim poate numai în parte sau…

POETUL ALECSANDRI ŞI STUDENŢII ROMÂNI DIN VIENA – de Mihai Eminescu [27 – 28 iulie 1881]
POETUL ALECSANDRI ŞI STUDENŢII ROMÂNI DIN VIENA – de Mihai Eminescu [27 – 28 iulie 1881]

POETUL ALECSANDRI ŞI STUDENŢII ROMÂNI DIN VIENA – de Mihai Eminescu [27 – 28 iulie 1881]

Se ştie că Societatea „România Jună” din Viena, constituită numai din studenţi români, a dat o serbare cu ocazia aniversării a 60 [-a]a d-lui V. Alecsandri, bardul român de la Mirceşti. în acea zi s-a trimis poetului, din Viena un…

[„NUMIREA D-LUI PETRE MAVROGHENI…”] – de Mihai Eminescu [27-28 iulie 1881]
[„NUMIREA D-LUI PETRE MAVROGHENI…”] – de Mihai Eminescu [27-28 iulie 1881]

[„NUMIREA D-LUI PETRE MAVROGHENI…”] – de Mihai Eminescu [27-28 iulie 1881]

Numirea d-lui Petre Mavrogheni în postul de ministru plenipotenţiar al României pe lângă guvernul regelui Italiei a fost obiectul unor comentarii deosebite din partea presei, deşi cam fără cuvânt. E cunoscut că nici unul din reprezentanţii României în străinătate nu…

[„SPRE RĂSĂRIT, NU SPRE APUS!…”] – de Mihai Eminescu [26 iulie 1881]
[„SPRE RĂSĂRIT, NU SPRE APUS!…”] – de Mihai Eminescu [26 iulie 1881]

[„SPRE RĂSĂRIT, NU SPRE APUS!…”] – de Mihai Eminescu [26 iulie 1881]

Spre răsărit nu spre apus! e titlul unui articol al ziarului „Berliner Boersen-courier „ în care propune ca valurile superfluenţei populaţiunii germane, cari acum se îndreaptă spre America, să emigreze pe viitor în România. Îl reproducem întreg: După ce în…

[„LA ARTICOLUL NOSTRU…”] – de Mihai Eminescu [25 iulie 1881]
[„LA ARTICOLUL NOSTRU…”] – de Mihai Eminescu [25 iulie 1881]

[„LA ARTICOLUL NOSTRU…”] – de Mihai Eminescu [25 iulie 1881]

La articolul nostru Creditul Mobiliar şi presa capitalei „Războiul”-Weiss răspunde: Deşi noi n-am combătut până acum aceste întreprinderi noi, fiind din numărul acelora cari au anunţat înfiinţarea numitelor instituţiuni, totuşi aceasta n-am făcut-o nici ca articol de fond. nici ca…

[„PRIN DECRET REGAL…”] – de Mihai Eminescu [25 iulie 1881]
[„PRIN DECRET REGAL…”] – de Mihai Eminescu [25 iulie 1881]

[„PRIN DECRET REGAL…”] – de Mihai Eminescu [25 iulie 1881]

Prin decret regal cu data de 20 iulie Consiliul comunal din Iaşi e dizolvat. Dăm aci motivele principale din raportul d-lui C. A. Rosetti, pe cari le vom discuta numaidecât. Am primit un raport de la d. prefect al judeţului…

[„«PESTHER LLOYD», OFICIOSUL…”] – de Mihai Eminescu [24 iulie 1881]
[„«PESTHER LLOYD», OFICIOSUL…”] – de Mihai Eminescu [24 iulie 1881]

[„«PESTHER LLOYD», OFICIOSUL…”] – de Mihai Eminescu [24 iulie 1881]

„Pesther Lloyd”, oficiosul ministeriului unguresc, ne spune că în cestiunea Dunării au intervenit o pauză. Concertul european, comparat cu un sextet de muzică instrumentală, începuse a se pierde în nişte disonanţe atât de ascuţite încât s-a găsit cu cale de-a…

CREDITUL MOBILIAR ŞI PRESA CAPITALEI – de Mihai Eminescu [23 iulie 1881]
CREDITUL MOBILIAR ŞI PRESA CAPITALEI – de Mihai Eminescu [23 iulie 1881]

CREDITUL MOBILIAR ŞI PRESA CAPITALEI – de Mihai Eminescu [23 iulie 1881]

Am dovedit, presupunem, îndeajuns că o societate de credit mobiliar e o haute banque a cărei activitate consistă în a cumpăra en gros şi a specula en detail efectele unor întreprinderi mai cu seamă viitoare. Calea comercială şi ordinară de-a…

[„«OBSERVATORUL » DIN SIBIIU…”] – de Mihai Eminscu [22 iulie 1881]
[„«OBSERVATORUL » DIN SIBIIU…”] – de Mihai Eminscu [22 iulie 1881]

[„«OBSERVATORUL » DIN SIBIIU…”] – de Mihai Eminscu [22 iulie 1881]

„Observatorul „ din Sibiiu a contractat maniera de-a vorbi atât de amar în privinţa unor lucruri cu totul secundare şi de-a face insinuaţiuni atât de gratuite la adresa unor oameni pe cari nici [î]i cunoaşte încât merită să relevăm măcar…

SOCIETATEA DE CONSTRUCŢIUNI – de Mihai Eminescu [19 iulie 1881]
SOCIETATEA DE CONSTRUCŢIUNI – de Mihai Eminescu [19 iulie 1881]

SOCIETATEA DE CONSTRUCŢIUNI – de Mihai Eminescu [19 iulie 1881]

Ce rol joacă Creditul Mobiliar pe lângă Societatea de Construcţiuni care e a se înfiinţa paralel cu el? Mărturisim că nu ştim. Nu vedem deloc necesitatea unui Credit Mobiliar alături cu Societatea. Are nevoie aceasta ca Creditul să-i plaseze titlurile?…

CREDITUL MOBILIAR ŞI JOCUL DE BURSĂ – de Mihai Eminescu [18 iulie 1881]
CREDITUL MOBILIAR ŞI JOCUL DE BURSĂ – de Mihai Eminescu [18 iulie 1881]

CREDITUL MOBILIAR ŞI JOCUL DE BURSĂ – de Mihai Eminescu [18 iulie 1881]

Tratând materii financiare într-un ziar cotidian, avem două greutăţi de întâmpinat. Una rezultă din subtilitatea materiei. Jocul de bursă, cu toate halucinaţiunile lui, ar cere un spaţiu mai întins decât coloanele unei foi. Mai ales că în lumea speculei intră…

CREDITUL MOBILIAR – de Mihai Eminescu [16 – 17 iulie 1881]
CREDITUL MOBILIAR – de Mihai Eminescu [16 – 17 iulie 1881]

CREDITUL MOBILIAR – de Mihai Eminescu [16 – 17 iulie 1881]

I Proiectându-se înfiinţarea unei bănci în compania numită Credit Mobiliar, avem în România spectacolul comic de-a vedea foile invocând când naţionalitatea, când patria, când libertatea, pentru a recomanda publicului întreprinderea aceasta. Între fondatorii acestei bănci întâmpinăm în adevăr o sumă…

BULGARIA ŞI ROMÂNIA – de Mihai Eminescu [15 iulie 1881]
BULGARIA ŞI ROMÂNIA – de Mihai Eminescu [15 iulie 1881]

BULGARIA ŞI ROMÂNIA – de Mihai Eminescu [15 iulie 1881]

Trebuie să ne intereseze mai mult tot ce se petrece împrejurul nostru, cu deosibire în vecina Bulgarie. Un articol din „Augsburger Allgemeine Zeitung” pune evenimentele din acel principat în legătură cu România, sau mai bine cu oamenii azi la guvern,…

[„D. MINISTRU PREZIDENT…”] – de Mihai Eminescu [15 iulie 1881]
[„D. MINISTRU PREZIDENT…”] – de Mihai Eminescu [15 iulie 1881]

[„D. MINISTRU PREZIDENT…”] – de Mihai Eminescu [15 iulie 1881]

D. ministru prezident al Ungariei, Coloman Tisza, după ce-a căzut în acele colegei electorale pe umerii cărora s-a ridicat la putere, a aflat în urmă un refugiu în ţinuturili săcuieşti din Transilvania, unde o populaţiune puţin cultă şi foarte săracă,…

[„ZILELE DIN URMĂ SE COMENTASE…”] – de Mihai Eminescu [13 – 14 iulie 1881]
[„ZILELE DIN URMĂ SE COMENTASE…”] – de Mihai Eminescu [13 – 14 iulie 1881]

[„ZILELE DIN URMĂ SE COMENTASE…”] – de Mihai Eminescu [13 – 14 iulie 1881]

Zilele din urmă se comentase în ziarele din străinătate venirea generalului Ernroth la Bucureşti. Unele din foile străine atribuiau vizitei generalului intenţiunea de a stărui pe lângă şefii partidului roşu din Bucureşti ca, prin învăţăminte bine simţite, să facă pe…

[„COLONELUL SIBORNE…”] – de Mihai Eminescu [12 iulie 1881]
[„COLONELUL SIBORNE…”] – de Mihai Eminescu [12 iulie 1881]

[„COLONELUL SIBORNE…”] – de Mihai Eminescu [12 iulie 1881]

Colonelul Siborne făcuse în Comisia Europeană a Dunării declaraţia că nu poate primi o comisie mixtă în chipul în care o stipulează anteproiectul austriac. Astfel cestiunile de principiu fiind pendente, comisia a discutat mai multe amănunte cari fără razimul principiilor…

[„DE LA UN TIMP ÎNCOACE…”] – de Mihai Eminescu [12 iulie 1881]
[„DE LA UN TIMP ÎNCOACE…”] – de Mihai Eminescu [12 iulie 1881]

[„DE LA UN TIMP ÎNCOACE…”] – de Mihai Eminescu [12 iulie 1881]

De la un timp încoace Casa de Depuneri şi Consemnaţiuni e mânată de guvern şi de partidul roşu pe clina afacerilor de bursă. Nu e destul că se încarcă cu împrumuturi, precum e cel al comunei Bucureşti de 15 150…

[„SUB TITLUL…”] – de Mihai Eminescu [12 iulie 1881]
[„SUB TITLUL…”] – de Mihai Eminescu [12 iulie 1881]

[„SUB TITLUL…”] – de Mihai Eminescu [12 iulie 1881]

Sub titlul Une indigestion du „Timpul” ziarul „L’Independance roumaine” de azi face o critică tragico-comică a revistei noastre d-alaltăieri. Deşi n-avem obiceiul d’ a răspunde la asemenea lucruri, totuşi nu ne putem opri de a nu releva ceva foarte caracteristic…

[„D. C.A. ROSETTI ARE CIRCULAROMANIE…”] – de Mihai Eminescu [11 iulie 1881]
[„D. C.A. ROSETTI ARE CIRCULAROMANIE…”] – de Mihai Eminescu [11 iulie 1881]

[„D. C.A. ROSETTI ARE CIRCULAROMANIE…”] – de Mihai Eminescu [11 iulie 1881]

D. C.A. Rosetti are circularomanie. De cîte ori a fost ministru a ştiut să fericească ţara cu fel de fel de încercări stilistice, menite unele a produce veselie, altele a inspira oamenilor tristeţă pentru lesniciunea cu care unul singur poate…

POPOARELE AUSTRO-UNGARII – de Mihai Eminescu [10 iulie 1881]
POPOARELE AUSTRO-UNGARII – de Mihai Eminescu [10 iulie 1881]

POPOARELE AUSTRO-UNGARII – de Mihai Eminescu [10 iulie 1881]

Sub acest titlu „Augsburger Allgemeine Zeitung” face nu atât o recenziune cât un mic rezumat a broşurei d-lui D. Slavici intitulată Românii din Ungaria, Transilvania şi Bucovina, publicată în limba germană. Mai întâi foaia din Augsburg menţionează de volumul prim…

[„ECONOMIŞTII OBSERVĂ…”] – de Mihai Eminescu [10 iulie 1881]
[„ECONOMIŞTII OBSERVĂ…”] – de Mihai Eminescu [10 iulie 1881]

[„ECONOMIŞTII OBSERVĂ…”] – de Mihai Eminescu [10 iulie 1881]

Economiştii observă cu drept cuvânt că însuşi sistemele religioase, oricât de vechi şi de bine întemeiate pe natura morală a oamenilor, suferă modificări, ba se sting chiar şi sunt înlocuite prin altele în urma unei mari decadenţe economice, care e…

[„DEMAGOGII SUNT ACEIAŞI…”] – de Mihai Eminescu [10 iunie 1881]
[„DEMAGOGII SUNT ACEIAŞI…”] – de Mihai Eminescu [10 iunie 1881]

[„DEMAGOGII SUNT ACEIAŞI…”] – de Mihai Eminescu [10 iunie 1881]

Demagogii sunt aceiaşi, totdauna şi pretutindeni. Republicanii din Franţa au sărbătorit săptămâna trecută ziua de 14 iulie, st.n., cu multă pompă, cu mare zgomot. Nimeni n-ar avea de zis ceva, nici chiar „Figaro”, în contra unei serbări naţionale ca atare.…

[„FAŢĂ CU ASERŢIUNEA… „] – de Mihai Eminescu [9 iulie 1881]
[„FAŢĂ CU ASERŢIUNEA… „] – de Mihai Eminescu [9 iulie 1881]

[„FAŢĂ CU ASERŢIUNEA… „] – de Mihai Eminescu [9 iulie 1881]

Faţă cu aserţiunea „Românului” că mortalitatea creştinilor nu merge progresând în Iaşi dăm următoarele cifre, estrase din broşura d-lui Alexandrini şi a d-rului Flaişlen. Mediile inventate de „Românul”, în care sporul dintr-un an se repărţeşte asupra tuturor, sau scăderea cauzată…

[„DE CÂND CU APLANAREA…”] – de Mihai Eminescu [9 iulie 1881]
[„DE CÂND CU APLANAREA…”] – de Mihai Eminescu [9 iulie 1881]

[„DE CÂND CU APLANAREA…”] – de Mihai Eminescu [9 iulie 1881]

De când cu aplanarea arzătoarelor cestiuni orientale, a Dulciniului şi a Greciei, nu se mai pomeneşte de aşa – numitul „concert european”. Astăzi marile puteri nu mai au o problemă gravă care să le atragă atenţiunea tuturor, să le intereseze…

[„CORESPONDENTUL DIN ŞIŞTOV…”] – de Mihai Eminescu [8 iulie 1881
[„CORESPONDENTUL DIN ŞIŞTOV…”] – de Mihai Eminescu [8 iulie 1881

[„CORESPONDENTUL DIN ŞIŞTOV…”] – de Mihai Eminescu [8 iulie 1881

Corespondentul din Şiştov al „Gazetei generale de Augsburg” adresează foii, cu data de 10 iulie, ştirile ce urmează mai la vale şi pe cari le reproducem fără comentarii: Azi dimineaţă au sosit aci şefii liberalilor, ex-miniştrii Caravelov şi Slaveicov. Deşi…

[„DÂND MAI LA VALE…”] – de Mihai Eminescu [6 – 7 iulie 1881]
[„DÂND MAI LA VALE…”] – de Mihai Eminescu [6 – 7 iulie 1881]

[„DÂND MAI LA VALE…”] – de Mihai Eminescu [6 – 7 iulie 1881]

Dând mai la vale un rezumat al discuţiunilor urmate în ultimele două şedinţe ale sesiunii de estimp a Comisiei Europene a Dunării, constatăm că multe puncte fundamentale, precum prelungirea mandatului Comisiei, dreptul de apel al membrilor Comisiei Mixte către cea…

[„ESTE MAI MULT DECÂT UN AN…”] – de Mihai Eminescu [5 iulie 1881]
[„ESTE MAI MULT DECÂT UN AN…”] – de Mihai Eminescu [5 iulie 1881]

[„ESTE MAI MULT DECÂT UN AN…”] – de Mihai Eminescu [5 iulie 1881]

Este mai mult decât un an de când consiliul comunal al capitalei lucrează afară din lege. Din şaptesprezece membri care trebuiesc să compună acest consiliu mai mult de jumătate sunt demisionaţi. Astfel toate încheierile ce se iau în consiliu sunt…

[„D. C.A. ROSETTI, MINISTRU…”] – de Mihai Eminescu [4 iulie 1881]
[„D. C.A. ROSETTI, MINISTRU…”] – de Mihai Eminescu [4 iulie 1881]

[„D. C.A. ROSETTI, MINISTRU…”] – de Mihai Eminescu [4 iulie 1881]

D. C.A. Rosetti, ministru de interne, care-şi face un titlu deosebit din a fi fost staroste de breslaşi şi reprezentant al clasei de mijloc, trădează înclinarea ca, în contrazicere cu afecţiunile sale burgeze de până acum, să încredinţeze administraţia civilă…

[„LA 27 IUNIE A APĂRUT…”] – de Mihai Eminescu [4 iulie 1881]
[„LA 27 IUNIE A APĂRUT…”] – de Mihai Eminescu [4 iulie 1881]

[„LA 27 IUNIE A APĂRUT…”] – de Mihai Eminescu [4 iulie 1881]

  La 27 iunie a apărut în „Monitor „ un anunţ pentru redeschiderea loteriei în favorul terminării catedralei catolice cu hramul Sf. Iosif. Departe de a voi să punem vro piedică înaintării acestei clădiri, nu avem decât a felicita episcopia…

STAREA DE LUCRURI ÎN BULGARIA – de Mihai Eminescu [3 iulie 1881]
STAREA DE LUCRURI ÎN BULGARIA – de Mihai Eminescu [3 iulie 1881]

STAREA DE LUCRURI ÎN BULGARIA – de Mihai Eminescu [3 iulie 1881]

Un corespondent din Rusciuc al ziarului „Allgemeine zeitung „ din Augsburg depinge cu colori destul de triste situaţia generală din Bulgaria, deşi unele date ne sunt deja cunoscute. El scrie: După cât ne-am putut informa, în alegerile din urmă din…

[„ARE HAZ «ROMÂNUL» CU LECŢIILE…”] – de Mihai Eminescu [3 iulie 1881]
[„ARE HAZ «ROMÂNUL» CU LECŢIILE…”] – de Mihai Eminescu [3 iulie 1881]

[„ARE HAZ «ROMÂNUL» CU LECŢIILE…”] – de Mihai Eminescu [3 iulie 1881]

Are haz „Românul” cu lecţiile de cuviinţă şi seriozitate pe cari le dă presei opoziţiei şi nouă îndeosebi. Îndeamnă „ca presa opoziţiunii să se silească a se ridica la înălţimea ce trebuie să aibă nişte organe serioase de publicitate” şi…

[„CE GENII MATEMATICE…” ] – de Mihai Eminescu [2 iulie 1881]
[„CE GENII MATEMATICE…” ] – de Mihai Eminescu [2 iulie 1881]

[„CE GENII MATEMATICE…” ] – de Mihai Eminescu [2 iulie 1881]

Ce genii matematice mai sunt şi la „Românul”! Faţă cu fenomenul constant al decreşterii populaţiunii române, în toată ţara şi în Moldova îndeosebi, foaia guvernamentală ne arată triumfând că, sub guvernul liberal, media mortalităţii în Iaşi e mai mică şi…

[„«L”EUROPE DIPLOMATIQUE» PRIMEŞTE…”] – de Mihai Eminescu [2 iulie 1881]
[„«L”EUROPE DIPLOMATIQUE» PRIMEŞTE…”] – de Mihai Eminescu [2 iulie 1881]

[„«L”EUROPE DIPLOMATIQUE» PRIMEŞTE…”] – de Mihai Eminescu [2 iulie 1881]

„L’Europe diplomatique” primeşte din Petersburg amănunte atât de interesante asupra crizei din Bulgaria încât cititorul căruia i le comunicăm va vedea numaidecât cum cauze analoge produc efecte analoge şi cum Mihăleştii şi Caradalele bulgare nu sunt întru nimic superioare sau…

[„«ROMANUL» MUSTRĂ OPOZIŢIUNEA…”] – de Mihai Eminescu [1 iulie 1881]
[„«ROMANUL» MUSTRĂ OPOZIŢIUNEA…”] – de Mihai Eminescu [1 iulie 1881]

[„«ROMANUL» MUSTRĂ OPOZIŢIUNEA…”] – de Mihai Eminescu [1 iulie 1881]

„Românul” mustră opoziţiunea şi pe noi în parte fiindcă am luat în râs circulara d-lui ministru de interne relativă la legea de înaintare şi admisibilitate în funcţiunile administrative. Aci ne-am adus aminte de povaţa lui Beaumarchais. Ne-am grăbit să râdem…

[„DE UN TIMP ÎNCOACE…”] – de Mihai Eminescu [28 iunie 1881]
[„DE UN TIMP ÎNCOACE…”] – de Mihai Eminescu [28 iunie 1881]

[„DE UN TIMP ÎNCOACE…”] – de Mihai Eminescu [28 iunie 1881]

De un timp încoace accident după accident se repetează pe liniile căilor noastre ferate. Ciocnirile de trenuri între Hanu conachi şi Iveşti, între şerbeşti şi Preval, între Turnu – severin şi Palota, scăparea vagoanelor de la Prunişor şi izbirea lor…

[„ÎN VEDEREA ALEGERILOR…”] – de Mihai Eminescu [27 iunie 1881]
[„ÎN VEDEREA ALEGERILOR…”] – de Mihai Eminescu [27 iunie 1881]

[„ÎN VEDEREA ALEGERILOR…”] – de Mihai Eminescu [27 iunie 1881]

În vederea alegerilor a doi deputaţi pentru Iaşi în locul celor intraţi în funcţii se mişcă vro câţiva indivizi puţin cunoscuţi pentru a forma un partid roşu în capitala Moldovei. Se ştie că acest partid roşu e creaţiunea subvenţiei administrată…

[„«LIBERALUL» DIN IAŞI…”] – de Mihai Eminescu [26 iunie 1881]
[„«LIBERALUL» DIN IAŞI…”] – de Mihai Eminescu [26 iunie 1881]

[„«LIBERALUL» DIN IAŞI…”] – de Mihai Eminescu [26 iunie 1881]

„Liberalul” din Iaşi, cu care îndealtmintrelea nu mai polemizăm, revine cu calomnia absurdă că vreo câţiva boieri s-ar fi învoit odinioară cu bancherii de acolo ca, pentru suma de 30000 franci, „Timpul” să susţie cu foc şi cu pară pe…

[„D. C.A. ROSETTI, ESCELENŢĂ…”] – de Mihai Eminescu [24 iunie 1881]
[„D. C.A. ROSETTI, ESCELENŢĂ…”] – de Mihai Eminescu [24 iunie 1881]

[„D. C.A. ROSETTI, ESCELENŢĂ…”] – de Mihai Eminescu [24 iunie 1881]

D. C.A. Rosetti, escelenţă şi actual ministru de interne, comunică prefecţilor un proiect de lege pentru admisibilitatea şi înaintarea în funcţiunile administrative prezentat Senatului şi nevotat, pe care-l dă de normă pentru numirea de subprefecţi în zilele dualităţii bulgaro –…

[„CU SAU FĂRĂ CUVÂNT…”] – de Mihai Eminescu [24 iunie 1881]
[„CU SAU FĂRĂ CUVÂNT…”] – de Mihai Eminescu [24 iunie 1881]

[„CU SAU FĂRĂ CUVÂNT…”] – de Mihai Eminescu [24 iunie 1881]

Cu sau fără cuvânt s-a vorbit atât de mult în ziarele noastre contra foastei admnistraţii a căilor ferate române, deşi, în decurs de atâţia ani de zile şi în timpi în cari acea administraţie avea de transportat câteva sute de…

[„O CONVORBIRE….”] – de Mihai Eminescu [22 – 23 iunie 1881]
[„O CONVORBIRE….”] – de Mihai Eminescu [22 – 23 iunie 1881]

[„O CONVORBIRE….”] – de Mihai Eminescu [22 – 23 iunie 1881]

O convorbire pe care prinţul Bulgariei a avut – o cu corespondentul ziarului englez „Standard „ dovedeşte că domnitorul ţării vecine are un viu sentiment de căderile unui suveran, mai ales când generaţia asupra căreia guvernă e, din deosebite cauze,…

[„STATUA LUI ELIAD…”] – de Mihai Eminescu [21 iunie 1881]
[„STATUA LUI ELIAD…”] – de Mihai Eminescu  [21 iunie 1881]

[„STATUA LUI ELIAD…”] – de Mihai Eminescu [21 iunie 1881]

Statua lui Eliad zace, dată uitării, în umbra zidurilor universităţii. Cu toate acestea e statua unui bărbat care, de la 1825 începând, a inaugurat atât reforma limbei literare de azi, pe care i-o datorim în mare parte lui, precum şi…

[„ÎN PRIMA SĂPTĂMÂNĂ…”] – de Mihai Eminescu [21 iunie 1881]
[„ÎN PRIMA SĂPTĂMÂNĂ…”] – de Mihai Eminescu [21 iunie 1881]

[„ÎN PRIMA SĂPTĂMÂNĂ…”] – de Mihai Eminescu [21 iunie 1881]

În prima săptămână a lunii viitoare sunt convocaţi alegătorii din Bucureşti pentru a numi noul consiliu comunal. Nu credem de prisos a atrage atenţia lor de pe acuma asupra acestor alegeri, de la cari atârnă interese atât de mari ale…

[„IERI S-AU ÎNCHIS…”] – de Mihai Eminescu [20 iunie 1881]
[„IERI S-AU ÎNCHIS…”] – de Mihai Eminescu [20 iunie 1881]

[„IERI S-AU ÎNCHIS…”] – de Mihai Eminescu [20 iunie 1881]

Ieri s-au închis în sfârşit Corpurile legiuitoare. Mesajul de închidere pe care-l dăm mai la vale, şi asupra căruia vom reveni, a fost citit în Senat de d. Stătescu, ministru de externe, şi în Cameră de d. C.A. Rosetti, ministrul…

[„E CUMPLITĂ STAREA DE LUCRURI…”] – de Mihai Eminescu [19 iunie 1881]
[„E CUMPLITĂ STAREA DE LUCRURI…”] – de Mihai Eminescu [19 iunie 1881]

[„E CUMPLITĂ STAREA DE LUCRURI…”] – de Mihai Eminescu [19 iunie 1881]

E cumplită starea de lucruri în Moldova, atât de rea încât colorile cele mai negre nu sunt în stare să redea întunericul tabloului economic pe care-l prezintă jumătatea cea mai generoasă a României. În Ţara Românească roşii sunt străini deznaţionalizaţi,…

[„FRAŢII NĂDEJDE…”] – de Mihai Eminescu [18 iunie 1881]
[„FRAŢII NĂDEJDE…”] – de Mihai Eminescu [18 iunie 1881]

[„FRAŢII NĂDEJDE…”] – de Mihai Eminescu [18 iunie 1881]

Fraţii Nădejde au fost condamnaţi de-un juriu compus din profesori de universitate, unul la destituire, celalt la suspendare din funcţie pentru propagarea de idei socialiste în tinerimea de la Iaşi. Ei publică o broşură de apărare prin care se-ncearcă a…

[„D. C.A. ROSETTI, MINISTRU DE INTERNE…”] – de Mihai Eminescu [17 iunie 1881]
[„D. C.A. ROSETTI, MINISTRU DE INTERNE…”] – de Mihai Eminescu [17 iunie 1881]

[„D. C.A. ROSETTI, MINISTRU DE INTERNE…”] – de Mihai Eminescu [17 iunie 1881]

D. C.A. Rosetti, ministru de interne, a adresat partidului Herşcu Goldner – Gheorghian din Iaşi următoarea depeşă: Am fericire de a putea saluta în d-voastră pe cei de la 1848 care mai trăiesc şi a binecuvânta cu respect şi iubire…

[„CA DE REGULĂ SE GRĂMĂDESC…”] – de Mihai Eminescu [17 iunie 1881]
[„CA DE REGULĂ SE GRĂMĂDESC…”] – de Mihai Eminescu [17 iunie 1881]

[„CA DE REGULĂ SE GRĂMĂDESC…”] – de Mihai Eminescu [17 iunie 1881]

Ca de regulă se grămădesc şi acuma la coada cea grasă a sesiunii o sumă de proiecte de legi importante pe cari votatorii patrioţi le regulează prin ridicare de mâni, fără a le pricepe, fără a fi în stare de-a…

[„CABINETUL NO. 40…”] – de Mihai Eminescu [15-16 iunie 1881]
[„CABINETUL NO. 40…”] – de Mihai Eminescu [15-16 iunie 1881]

[„CABINETUL NO. 40…”] – de Mihai Eminescu [15-16 iunie 1881]

Cabinetul no. 40, venind la putere, a declarat prin gura şefilor lui că nu are nevoie de nici un program, căci acesta e cunoscut demult, de la Anadan babadan cum ar zice povestea vorbei. Pricepem foarte bine ca şefii partidului…

[„DACA ÎNTRE FURNIZORII…”] – de Mihai Eminescu [14 iunie 1881]
[„DACA ÎNTRE FURNIZORII…”] – de Mihai Eminescu [14 iunie 1881]

[„DACA ÎNTRE FURNIZORII…”] – de Mihai Eminescu [14 iunie 1881]

Daca între furnizorii Ministerului de Război precumpănesc elementele semitice Mendel, Gottleib, Goldental, Saniel Marcus, Litman, Low, la administraţia căilor ferate întâmpinăm, pe lângă Mărgăriteşti, alte elemente etnice interesante. Publicăm mai la vale denunţarea unei nouă afaceri, puse la cale de…

[„AM DAT SEAMĂ LA TIMPUL CUVENIT…”] – de Mihai Eminescu [13 iunie 1881]
[„AM DAT SEAMĂ LA TIMPUL CUVENIT…”] – de Mihai Eminescu [13 iunie 1881]

[„AM DAT SEAMĂ LA TIMPUL CUVENIT…”] – de Mihai Eminescu [13 iunie 1881]

Am dat seamă la timpul cuvenit despre mişcarea alegătorilor români din Transilvania şi Ţara Ungurească în faţa alegerilor încurânde pentru Dieta (Camera) din Pesta. Se ştie că, în privirea atitudinii românilor, conferenţa din Sibiu a hotărît ca cei din Transilvania…

[„E COMEDIE?…”] – de Mihai Eminescu [13 iunie 1881]
[„E COMEDIE?…”] – de Mihai Eminescu [13 iunie 1881]

[„E COMEDIE?…”] – de Mihai Eminescu [13 iunie 1881]

E comedie? E adevăr? Iată întrebarea ce şi-o pune toată lumea în faţa evenimentelor parlamentare. D. Dumitru Brătianu este el sincer în alocuţiunile lui, crede în adevăr că e cu putinţă de-a corige pe roşii prin discursuri energice aruncate din…

[„NOUL MINISTER A CITIT IERI…”] – de Mihai Eminescu [12 iunie 1881]
[„NOUL MINISTER A CITIT IERI…”] – de Mihai Eminescu [12 iunie 1881]

[„NOUL MINISTER A CITIT IERI…”] – de Mihai Eminescu [12 iunie 1881]

Noul minister a citit ieri în Corpurile legiuitoare programa sa, de I.C. Brătianu în Senat şi d. C. A. Rosetti în Cameră. Iată acea programă: Guvernul care se prezentă astăzi dv. vă este dinainte cunoscut. Vederile noastre ale tuturor sunt…

[„CABINETUL CERNAVODA CHIUSTENGE S-A FORMAT…”] – de Mihai Eminescu [11 iunie 1881]
[„CABINETUL CERNAVODA CHIUSTENGE S-A FORMAT…”] – de Mihai Eminescu [11 iunie 1881]

[„CABINETUL CERNAVODA CHIUSTENGE S-A FORMAT…”] – de Mihai Eminescu [11 iunie 1881]

Cabinetul Cernavoda chiustenge s-a format deja. Prezidenţia Consiliului, conferită d-lui Ion Brătianu, asigură succesul acestei afaceri. Lucrul fiind de astă dată foarte gingaş şi bătându-se prea mulţi patrioţi pe împărţeala diferenţei de opt milioane, d. C. A. Rosetti, reversibilul, onestul,…

[„FĂRĂ A AVEA DARUL…”] – de Mihai Eminescu [10 iunie 1881]
[„FĂRĂ A AVEA DARUL…”] – de Mihai Eminescu [10 iunie 1881]

[„FĂRĂ A AVEA DARUL…”] – de Mihai Eminescu [10 iunie 1881]

Fără a avea darul unei mari prevederi, am spus că ministerul Dumitru Brătianu va fi de scurtă şi neînsemnată dăinuire. Neînsemnat prin compunere, nedistingându-se prin vederi politice nouă sau fertile, înjghebat din aceleaşi elemente aproape pe cari viziriatul lui Aristid…

[„ÎN NUMĂRUL TRECUT AM PUBLICAT…”] – de Mihai Eminescu [9 – 10 iunie 1881]
[„ÎN NUMĂRUL TRECUT AM PUBLICAT…”] – de Mihai Eminescu [9 – 10 iunie 1881]

[„ÎN NUMĂRUL TRECUT AM PUBLICAT…”] – de Mihai Eminescu [9 – 10 iunie 1881]

În numărul trecut am publicat un articol intitulat Răscumpărarea liniei Cernavoda – Chiustinge. Observăm că acest articol e traducerea unei mici broşure ce a apărut în limba franceză şi care se datoreşte penei unui bărbat special şi cu totul competent…

[„«VOTUL DUREROS AL SENATULUI»…”] – de Mihai Eminescu [9 – 10 iunie 1881]
[„«VOTUL DUREROS AL SENATULUI»…”] – de Mihai Eminescu [9 – 10 iunie 1881]

[„«VOTUL DUREROS AL SENATULUI»…”] – de Mihai Eminescu [9 – 10 iunie 1881]

Votul dureros al Senatului a lovit pe un ministru onest care desigur este vinovat numai fiindc-a comis marea greşală d’ a urma corintele relei tradiţiuni… Furniturile ce se primesc sunt totdeauna rele ; ministrul onest este bănuit ; moralitatea publică…

[„IERI S-A CITIT ÎN ADUNĂRI…”] – de Mihai Eminescu [7 iunie 1881]
[„IERI S-A CITIT ÎN ADUNĂRI…”] – de Mihai Eminescu [7 iunie 1881]

[„IERI S-A CITIT ÎN ADUNĂRI…”] – de Mihai Eminescu [7 iunie 1881]

Ieri s-a citit în Adunări mesajul regal prin care sesiunea Corpurilor legiuitoare se prelungeşte până la 15 iunie inclusiv. În şedinţa de ieri a Camerii, care a ţinut numai o oră – delegaţii diferitelor comitete trebuind să lucreze în secţiuni…

SITUAŢIA ÎN RUSIA – [„GUVERNUL RUSESC…”] – de Mihai Eminescu [6 iunie 1881]
SITUAŢIA ÎN RUSIA – [„GUVERNUL RUSESC…”] – de Mihai Eminescu [6 iunie 1881]

SITUAŢIA ÎN RUSIA – [„GUVERNUL RUSESC…”] – de Mihai Eminescu [6 iunie 1881]

Guvernul rusesc face cunoscut că la 2 iunie încep dezbaterile asupra reducţiunei sumei de despăgubire ce au să mai plătească ţăranii pentru pământurile lor. Cei doisprezece experţi numiţi spre acest scop sunt luaţi dintre ţărani, din consiliele urbane, din nobilime…

[„CÂND ONOR. D. IOAN BRĂTIANU S-A RETRAS…”] – de Mihai Eminescu [6 iunie 1881]
[„CÂND ONOR. D. IOAN BRĂTIANU S-A RETRAS…”] – de Mihai Eminescu [6 iunie 1881]

[„CÂND ONOR. D. IOAN BRĂTIANU S-A RETRAS…”] – de Mihai Eminescu [6 iunie 1881]

Când onor. d. Ioan Brătianu s-a retras la Măgura pentru motive de sănătate, după ce la Herdan espusese o altă serie de motive, era de crezut că atmosfera încărcată de afacerile Mihălescu – Carada – Costinescu, de sinecurele ce şi…

[„ÎNCLINĂM UNEORI…”] – de Mihai Eminescu [5 iunie 1881]
[„ÎNCLINĂM UNEORI…”] – de Mihai Eminescu [5 iunie 1881]

[„ÎNCLINĂM UNEORI…”] – de Mihai Eminescu [5 iunie 1881]

  Înclinam uneori a ne face iluzii asupra cancelarului de la Măgura, închipuindu-ne că în adevăr urmăreşte vreo idee politică sau naţională. E prea adevărat că scopul nu justifică mijloacele şi, oricare ar fi fost ideea pe care ar fi…

FRANZ SCHIPEK – de Mihai Eminescu [4 iunie 1881]
FRANZ SCHIPEK – de Mihai Eminescu [4 iunie 1881]

FRANZ SCHIPEK – de Mihai Eminescu [4 iunie 1881]

Eminentul violonist şi compozitor, după o îndelungă suferinţă, a încetat din viaţă ieri noapte; astăzi rămăşiţele lui vor fi depuse în locuinţa eternă. Moartea prematură a acestui om de adevărat talent, de o inteligenţă artistică înaltă, este o mare pierdere…

[„UN AMIC AL FOII NOASTRE…”] – de Mihai Eminescu [4 iunie 1881]
[„UN AMIC AL FOII NOASTRE…”] – de Mihai Eminescu [4 iunie 1881]

[„UN AMIC AL FOII NOASTRE…”] – de Mihai Eminescu [4 iunie 1881]

Este adevărat că d. Cernătescu n-a ştiut cine a încheiat pacea de la Nicea? Este adevărat că d. Cernătescu a susţinut că nici os din oasele lui Huniade n-a existat când Soliman a mers să ia Belgradul? şicana ar consista,…

[„RUPTURA ÎNTRE D. BRĂTIANU ŞI PARTIDUL SĂU…”] – de Mihai Eminescu [4 iunie 1881]
[„RUPTURA ÎNTRE D. BRĂTIANU ŞI PARTIDUL SĂU…”] – de Mihai Eminescu [4 iunie 1881]

[„RUPTURA ÎNTRE D. BRĂTIANU ŞI PARTIDUL SĂU…”] – de Mihai Eminescu [4 iunie 1881]

Ruptura între d. Brătianu şi partidul său nu putea să dureze mult. „Găsit-au Filip pre Naftanail” zice Sciptura ; regăsitu-s-au în sfârşit cancelarul de la Măgura cu iubiţii săi Pătărlăgeni. Cine se va bolnăvi din pricina împăcăciunii e cestiunea dunăreană.…

[„A INTRAT VULPEA ‘N SAC…”] – de Mihai Eminescu [3 iunie 1881]
[„A INTRAT VULPEA ‘N SAC…”] – de Mihai Eminescu [3 iunie 1881]

[„A INTRAT VULPEA ‘N SAC…”] – de Mihai Eminescu [3 iunie 1881]

A intrat vulpea ‘n sac. „Românul” se zbate ca-n gura şarpelui spre a scăpa din încurcătura în care l-a pus evenimentele parlamentare a celor din urmă zile. Regalitatea putea fi proclamată de ţară, e foarte adevărat, căci liberă e orice…

[„ASUPRA EXAMENELOR…”] – de Mihai Eminescu [31 mai 1881]
[„ASUPRA EXAMENELOR…”] – de Mihai Eminescu [31 mai 1881]

[„ASUPRA EXAMENELOR…”] – de Mihai Eminescu [31 mai 1881]

Asupra examenelor de bacalaureat de estimp am primit denunţări atât de grave încât ne-am sfiit de-a le da publicităţii şi am căutat mai întâi a ne informa de la oameni vrednici de crezare întru cât ele erau exacte. Mai cu…

[„ÎNCHIDEREA CHIAR…”] – de Mihai Eminescu [31 mai 1881]
[„ÎNCHIDEREA CHIAR…”] – de Mihai Eminescu [31 mai 1881]

[„ÎNCHIDEREA CHIAR…”] – de Mihai Eminescu [31 mai 1881]

Închiderea chiar în mijlocul anului şcolar a şcoalei de la Panteleimon a produs senzaţiune în public şi mai multe foi din capitală au stăruit să se deschiză iar şcoala, apelând mai ales la simţimântul de dreptate şi de iubire creştinească…

[„DISCUŢIUNEA CESTIUNII DUNĂRENE…”] – de Mihai Eminscu [30 mai 1881]
[„DISCUŢIUNEA CESTIUNII DUNĂRENE…”] – de Mihai Eminscu [30 mai 1881]

[„DISCUŢIUNEA CESTIUNII DUNĂRENE…”] – de Mihai Eminscu [30 mai 1881]

Discuţiunea cestiunii dunărene în Adunări, pe temeiul protocoalelor Comisiei Europene şi a actelor diplomatice, au descoperit în fine până la ce punct fostul ministru de externe, onor. d. Boerescu, a ştiut să compromită terenul de drept pe care ţara era…

[„IERI ÎN CAMERĂ…”] – de Mihai Eminescu [29 mai 1881]
[„IERI ÎN CAMERĂ…”] – de Mihai Eminescu [29 mai 1881]

[„IERI ÎN CAMERĂ…”] – de Mihai Eminescu [29 mai 1881]

Ieri în Cameră d. Chiţu a readus în discuţie cestiunea dunăreană suscitată de interpelările de alaltăieri şi asupra căreia s-a trecut la ordinea zilii după cererea guvernului. D. Chiţu a cerut ca Adunarea să treacă în secţiuni spre a se…

[„IERI CAMERA S-A OCUPAT…”] – de Mihai Eminescu [28 mai 1881]
[„IERI CAMERA S-A OCUPAT…”] – de Mihai Eminescu [28 mai 1881]

[„IERI CAMERA S-A OCUPAT…”] – de Mihai Eminescu [28 mai 1881]

Ieri Camera s-a ocupat în două şedinţe, una ziua, alta seara, de cestiunea dunăreană. Se ştie că d. Chiţu, printr- un marafet parlamentar nou, obţinuse cel dântâi cuvântul în această cestiune. Vineri, d. Lahovari, ca reprezentant din opoziţie, cere cuvântul…

[„PÂNĂ ACUM AM PRIMIT…] – de Mihai Eminescu [27 mai 1881]
[„PÂNĂ ACUM AM PRIMIT…] – de Mihai Eminescu [27 mai 1881]

[„PÂNĂ ACUM AM PRIMIT…] – de Mihai Eminescu [27 mai 1881]

Până acum am primit mai multe plângeri cari de cari mai caracteristice asupra purtării d-lui Crăciunescu cu ocazia examenului de bacalaureat. Cele mai multe coprind indicii atât de grave în privinţa d-sale încât ne-am sfiit a le crede de-a dreptul…

[„SCRIERILE DRAMATICE BUN E…”] – de Mihai Eminescu [27 mai 1881]
[„SCRIERILE DRAMATICE BUN E…”] – de Mihai Eminescu [27 mai 1881]

[„SCRIERILE DRAMATICE BUN E…”] – de Mihai Eminescu [27 mai 1881]

  Scrierile dramatice bune se disting de cele mediocre prin consecuenţa caracterelor. De la început până la sfârşit toate personajele se poartă şi vorbesc astfel cum trebuie să se poarte conform naturii lor înnăscute. Dar se va petrece conflictul în…

SITUAŢIA ÎN RUSIA [„STAREA DE LUCRURI…”] – de Mihai Eminescu [25 – 26 mai 1881]
SITUAŢIA ÎN RUSIA [„STAREA DE LUCRURI…”] – de Mihai Eminescu [25 – 26 mai 1881]

SITUAŢIA ÎN RUSIA [„STAREA DE LUCRURI…”] – de Mihai Eminescu [25 – 26 mai 1881]

Starea de lucruri în Rusia devine tot mai îngrijitoare. Singura reformă ce au crezut de cuviinţă sau au cutezat să introducă triumvirii Ignatiew, Katkow şi Pobedonocew priveşte poliţia din cele două oraşe principale. Dar şi aci nu s-a făcut altceva…

[„VINERI, SENATUL S-A OCUPAT…”] – de Mihai Eminescu [25 – 26 mai 1881]
[„VINERI, SENATUL S-A OCUPAT…”] – de Mihai Eminescu [25 – 26 mai 1881]

[„VINERI, SENATUL S-A OCUPAT…”] – de Mihai Eminescu [25 – 26 mai 1881]

Vineri, Senatul s-a ocupat cu cestiunea Dunării, adusă în discuţie prin interpelarea d-lui Petre Grădişteanu. „Românul”, într-o notiţă inserată chiar în seara aceea ca ultime ştiri de la Senat, făcând o scurtă dare de seamă a acelei şedinţe, susţinea că…

[„ESTE ÎNTR-ADEVĂR ÎNTRISTĂTOARE…] – de Mihai Eminescu [24 mai 1881]
[„ESTE ÎNTR-ADEVĂR ÎNTRISTĂTOARE…] – de Mihai Eminescu [24 mai 1881]

[„ESTE ÎNTR-ADEVĂR ÎNTRISTĂTOARE…] – de Mihai Eminescu [24 mai 1881]

  Este într-adevăr întristătoare priveliştea pe care o prezintă ziarele guvernamentale, mai ales de la un timp încoace. Este ştiut că ziarul „Românul” nu s-a respectat niciodată, dar a ajuns, de câtăva vreme, la un grad de neomenie care pune…

[„A GENERALIZA O ASERŢIUNE…”] – de Mihai Eminescu [22 – 23 mai 1881]
[„A GENERALIZA O ASERŢIUNE…”] – de Mihai Eminescu [22 – 23 mai 1881]

[„A GENERALIZA O ASERŢIUNE…”] – de Mihai Eminescu [22 – 23 mai 1881]

A generaliza o aserţiune susţinută numai în parte e o sofismă din cele mai comune. E adevărat că sofismele sunt atât de dese în gazete încât mai nu merită ca cineva să releveze erorile, parte intenţionate, parte neintenţionate, cîte obvin…

[„ÎN FINE BANCHERII…”] – de Mihai Eminescu [21 mai 1881]
[„ÎN FINE BANCHERII…”] – de Mihai Eminescu [21 mai 1881]

[„ÎN FINE BANCHERII…”] – de Mihai Eminescu [21 mai 1881]

În fine bancherii Landau – Kaufmann şi-au ajuns scopul: sindicatul improvizat de dânşii, secuestrul asupra banilor ţării găsiţi la Berlin, ajutate de autoritatea financiarului non plus ultra Kalenderoglu, cel cu leafa de 60 000 lei pe an, au fost încununate…

[„CÂND EPOCA PATRIOTISMULUI DE PORUNCEALĂ…”] – de Mihai Eminescu [21 mai 1881]
[„CÂND EPOCA PATRIOTISMULUI DE PORUNCEALĂ…”] – de Mihai Eminescu [21 mai 1881]

[„CÂND EPOCA PATRIOTISMULUI DE PORUNCEALĂ…”] – de Mihai Eminescu [21 mai 1881]

Când epoca patriotismului de porunceală va dispărea în întunericul veacului, precum se cuvine să ne aşteptăm, când ramura bătută de unde a ilustrului poet va prinde adânci rădăcini şi la umbra ei s-o adăposti numai suflarea senină a ţării legale,…

[„«THE TIMES» ŞI «TIMPUL», IATĂ TEMA …”] – de Mihai Eminescu [20 mai 1881]
[„«THE TIMES» ŞI «TIMPUL», IATĂ TEMA …”] – de Mihai Eminescu [20 mai 1881]

[„«THE TIMES» ŞI «TIMPUL», IATĂ TEMA …”] – de Mihai Eminescu [20 mai 1881]

„The Times” şi „Timpul”, iată tema cea mai nouă asupra căreia d. C.A. Rosetti îşi scrie armoniile sale politice. „Românul” reproduce pasaje din ziarul nostru, apoi din cel englez şi la urmă ne dăscăleşte ca aşa să scriem şi noi…

[„AŞA ESTE.”] – de Mihai Eminescu [18 – 19 mai 1881]
[„AŞA ESTE.”] – de Mihai Eminescu [18 – 19 mai 1881]

[„AŞA ESTE.”] – de Mihai Eminescu [18 – 19 mai 1881]

1)         Aşa este. Imediat în urma concesiei Strousberg nu se afla un colegiu în ţară care să aleagă pe d-nii Rosetti –           Brătianu, cu toate că sunt cei mai iluştri patrioţi. 2)         D. Babeş se ‘nşeală cu sau fără voie.…

[„CÂND AM DAT SEAMA…”] – de Mihai Eminescu [18 – 19 mai 1881]
[„CÂND AM DAT SEAMA…”] – de Mihai Eminescu [18 – 19 mai 1881]

[„CÂND AM DAT SEAMA…”] – de Mihai Eminescu [18 – 19 mai 1881]

Când am dat seama de conferenţa electorală a românilor din Ardeal şi din Ţara Ungurească am relevat că atitudinea lor politică în alegerile viitoare şi concluziile acelei conferenţe au fost determinate printr-un discurs al d-lui Vincenţiu Babeş, membru al Academiei…

[„CÂND REPRODUSESEM…”] – de Mihai Eminescu [18 – 19 mai 1881]
[„CÂND REPRODUSESEM…”] – de Mihai Eminescu [18 – 19 mai 1881]

[„CÂND REPRODUSESEM…”] – de Mihai Eminescu [18 – 19 mai 1881]

Când reprodusesem din „Journal d’Orient” şirurile privitoare la d. D. Brătianu, ziceam că poate să fi cuprinzând o lămurire mai mult asupra adevăratelor cauze de retragere a cabinetului Ioan Brătianu. Acest poate se schimbă în probabilitate, ba în certitudine chiar,…

[„PARE-NI-SE C-AM FOST PROROCI…”] – de Mihai Eminescu [17 mai 1881]
[„PARE-NI-SE C-AM FOST PROROCI…”] – de Mihai Eminescu [17 mai 1881]

[„PARE-NI-SE C-AM FOST PROROCI…”] – de Mihai Eminescu [17 mai 1881]

Pare-ni-se c-am fost proroci când, la auzirea listei de nume proprii ce compun cabinetul actual, am luat îndrăzneala de-a ne îndoi asupra vitalităţii lui. Abia câteva săptămâni trecură, abia se sfârşi feeria serbărilor de încoronare şi iată că deja se…

[„TRĂIM ÎNTR-O ŢARĂ CIUDATĂ…”] – de Mihai Eminescu [16 mai 1881]
[„TRĂIM ÎNTR-O ŢARĂ CIUDATĂ…”] – de Mihai Eminescu [16 mai 1881]

[„TRĂIM ÎNTR-O ŢARĂ CIUDATĂ…”] – de Mihai Eminescu [16 mai 1881]

Trăim într-o ţară ciudată şi nu e zi în care să nu putem repeta, când cu mâhnire, când cu indignare: Ca la noi la nimeni. Multe am văzut, multe am îndurat de când avem fericirea de-a vedea la cârma ţării…

[„MIŞCAREA ANTISEMITICĂ ÎN RUSIA…”] – de Mihai Eminescu [15 mai 1881]
[„MIŞCAREA ANTISEMITICĂ ÎN RUSIA…”] – de Mihai Eminescu [15 mai 1881]

[„MIŞCAREA ANTISEMITICĂ ÎN RUSIA…”] – de Mihai Eminescu [15 mai 1881]

Mişcarea antisemitică în Rusia creşte din ce în ce mai mult. Evreii sunt obiectul unor violenţe excesive, cari se repetă în fiecare zi şi se propagă din localitate în localitate fără ca forţa publică a Imperiului să poată înfrâna curentul.…

[„«L’INDEPENDANCE ROUMAINE» NE CAUTĂ…”] – de Mihai Eminescu [14 mai 1881]
[„«L’INDEPENDANCE ROUMAINE» NE CAUTĂ…”] – de Mihai Eminescu [14 mai 1881]

[„«L’INDEPENDANCE ROUMAINE» NE CAUTĂ…”] – de Mihai Eminescu [14 mai 1881]

„L’Independance roumaine” ne caută de câtva timp ceartă. Reprodusesem dintr-un ziar din Viena o corespondenţă bucureşteană, observând că declinăm orice responsabilitate pentru cuprinsul celor scrise. Relevam că poate acele şiruri să fi cuprinzând un element de esplicare pentru retragerea d-lui…

image_pdfimage_print