[„«LE NORD» ZICE…”] – de Mihai Eminescu [4 decembrie 1881]

Fotografie de arhiva. Mihai Eminescu de Nestor Heck – 1884. Basarabia-Bucovina.Info

„Le Nord” zice că, deşi nici o modificaţie aparentă nu s-a întâmplat încă în relaţiile dintre Austro-Ungaria şi România şi cu toate că ziarele celor două ţări continuă a schimba recriminaţiuni într-un ton foarte viu, se poate spera că suspendarea raporturilor nu va întârzia de-a ajunge la capăt. Precum am făcut deja să se observe, complicaţia din urmă şi – are originea mai mult într-o cestiune de formă decât în litigiul privitor la fondul chiar al regulării afacerii Dunării. Aceasta, interesând pe toate puterile şi având a fi obiectul unor puneri la cale de-un caracter european, e clar că disentimentele ce pot exista între cabinetul din Viena şi cel din Bucureşti nu pot constitui elementele unui conflict grav şi durabil. Cestiunea trebuie rezolvată nu de cătră Austria şi România, ci de cătră Europa şi aceasta este împrejurarea care ne permite de-a privi fără aprechensiune urmările încordării actuale a raporturilor austro – române. Îndealtmintrelea repetăm că e foarte probabil ca să se stabilească acordul asupra uneia sau celeilalte din combinaţiunile ce s- au iscat pentru a împăca pretenţiunile Austro-Ungariei cu acele ale României, şi anume asupra aceleia care consistă în delegarea unui membru al Comisiei Europene a Dunării ca să ia parte în Comisia Mixtă.

Aşadar nu de aceasta e vorba acum, căci abia în sesiunea viitoare Comisia Europeană va avea să dezbată asupra reglementului în cestiune. Lucrul de care se plânge astăzi cabinetul din Viena este forma cam prea accentuată sub care mesajul de deschiderea Parlamentului român a afirmat rezistenţa României la cererile primitive ale Austriei. Nu atât interesele politice concrete ce se află în joc sunt cauza diferendului suspens în prezent, ci consideraţii de susceptibilitate şi de demnitate, şi în asemenea condiţii nu e de presupus că nu se vor putea găsi în curând mijloace de a-i pune capăt.

Conform cu cele de mai sus, indicate de organul cancelariei ruseşti, „Neue freie Presse” zice că, deşi conflictul diplomatic nu e înlăturat încă, regularea cestiunii în sine formează obiectul înţelegerilor dintre puteri, ceea ce lasă a conchide că şi incidentul de mai sus se va închide în curând. Soluţiunea ar consta în primirea propunerii Barrere, conform căreia cîte un membru al Comisiei Europene, după ordine alfabetică, va asista la şedinţele celei mixte.

MIHAI EMINESCU
OPERA POLITICA
1 ianuarie – 31 decembrie 1881
TIMPUL
EDIŢIE CRITICĂ ÎNTEMEIATĂ DE P E R P E S S I C I U S
EDIŢIE CRITICĂ ÎNGRIJITĂ DE MUZEUL LITERATURII ROMÂNE
Coordonator DIMITRIE VATAMANIUC
Editura Academiei RSR, 1985-1989
Vol XII

Mihai-Eminescu.Ro

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.