[„LONDON DEPESCHE…”] – de Mihai Eminescu

Lond[on] Dep[esche] E[arl] Derby a[n] Lor[d] Loftus recapit[uliert] d[ie] v[on[Engl[land] gem[achten] Anstr[engungen] z[ur] Erz[ielung] d[es] Waffenstillst[ands] u[nd] Wiederherst[ellung] d[es] Fried[ens]. Am. Oct[ober] instr[uierte]* D[erby] d[en] Sir

 

Henry Elliot er müsste Const[antinopol] verlassen, wenn die Pf[orte] den Waffenstillst[and] refüsiere, weil as dann evid[ent ] sei, dass alle brit [ischen]Bemüh[ungen] umsonst wären. Als die Pforte einen monat [igen] Waffenstillstt[and] proponierte u [nd ] Gr[af ] Şuvalof die Ann [ahme ] durch *** R[uss ]lands bezweifelte, machte Earl Derby den Gr[afen] aufmerksam auf den Umschwung der ö [ffentlichen] Meinung, der trotz der Greuel entst [elen ] wede, wenn Const[antinopel] bedroht.

_______________________

Off [izielle] Annahme der engl[ischen] Conferenz *** J. Ristler.

 

Depeşă din Londra. Earl Derby recapitulează lordului Loftus eforturile făcute de Anglia pentru obţinerea armistiţiului şi pentru restabilirea păcii. În octombrie Derby l-a instruit pe Sir Henry Elliot că ar trebui să părăsească Constantinopolul dacă Poarta va refuza armistiţiul, pentru că atunci ar fi evident că toate strădaniile britanice ar fi zadarnice. Când Poarta a propus un armistiţiu de luni şi contele Şuvalof s-a îndoit de acceptarea lui din partea *** Rusiei, Earl Derby i-a atras atenţia contelui asupra întorsăturii în opinia publică care s-ar produce în ciuda atrocităţilor dacă Constantinopolul [este] ameninţat.

___________________________

Acceptarea oficială a Conferinţei engleze *** J. Ristler

ZIARE NOUĂ [„BUCUREŞTII AU FERICIREA…”]

Bucureştii au fericirea de-a vedea aproape în fiece săptămână cîte un nou organ de publicitate, al cărui misiune pe pământ e”după cum se zice” adevărul, justiţia, patria şi cum se vor fi mai chemând cuvintele frumoase cari acopere în genere răutatea, ignoranţa şi şarlataneria omenească. Drept că numărul lor nu mai este important; pot să se înmulţească oricât or vrea, mai mult rău decum au făcut nu pot face. De aceea anunţăm”cu plăcere” apariţiunea încă a două organe luminătoare, din care unul slăbuţ şi celălalt non plus ultra. Pharul sau Farul (apare o dată pe săptămână, puţin periculos pentru că trăieşte în duşmănie cu gramatica şi pentru că-i redactat de”cei săraci cu duhul”) şi”Unirea democratică”, ziar mare, cotidian, redactat de societatea”Unirea democratica română”, bine scris şi după a noastră părere”foarte periculos”, căci are talentul într-adevăr bizantin de-a promite cu tonul cel mai natural din lume toate minunile posibile. Într-adevăr, ce sunt jurnalele vechi demagogice cu frazele lor urlătoare, cu aerul de şarlatan comun de uliţă faţă cu democratul înmănuşat ce ni se prezintă. Toată ziaristica din România liberă nu plăteşte doi bani tocmaidin cauza tonului de şarlatanerie şi impertinenţă care le caracterizează pe toate, fie ele din orice partid ar fi. „Căci scopul lor e banul şi mijlocul minciuna”. Dar, cum zic, această jurnalistică şi-a pierdut efectul pentru orice om mai liniştit şi mai cuminte, de aceea trebuie inventată o nouă formă, lunecoasă, cu tonul cel mai natural, în locul strigatului de piaţă şi plin de fraze a şarlatanilor de rând şi ecce homo! iată problema dezlegată prin Unirea democratică. Stil limpede, ton natural, ortografie corectă, amiciţie cu gramatica românească, c-un cuvânt un ziar bun… da! un ziar bun daca nu s-ar vedea din programa lui vechiul păcat a tuturor oamenilor de la noi: uitarea raportului între mijloacele de cari dispunem şi ţinta pe care-o urmărim. Într-o gură ne promite ş’ acest organ – ca toate celelalte – toate fericirile posibile şi imposibile ale pământului.

MIHAI EMINESCU
OPERA POLITICA
1870 – 1877
ALBINA, FAMILIA, FEDERATIUNEA, CONVORBIRI LITERARE, CURIERUL DE IASI
EDIŢIE CRITICĂ ÎNTEMEIATĂ DE P E R P E S S I C I U S
EDIŢIE CRITICĂ ÎNGRIJITĂ DE MUZEUL LITERATURII ROMÂNE
Coordonator DIMITRIE VATAMANIUC
Editura Academiei RSR, 1980
Pag. 307

Mihai-Eminescu.Ro

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.