Publicistică 1888 – 1889

[„ZILELE ACESTE”] – de Mihai Eminescu [5 martie 1882]
[„ZILELE ACESTE”] – de Mihai Eminescu [5 martie 1882]

[„ZILELE ACESTE”] – de Mihai Eminescu [5 martie 1882]

Zilele aceste s-a produs în sferele didactice din capitală o agitaţiune care poate avea curioase urmări pentru instrucţia noastră publică. Unul dintre cei mai dăligenţi profesori de la liceul Matei Basarab, d-l Filibiliu, a dat unui băiat insolent o palmă.…

[„DĂDUSEM DUPĂ «PESTHER LLOYD» UN ESTRAS”] – de Mihai Eminescu [4 martie 1882]
[„DĂDUSEM DUPĂ «PESTHER LLOYD» UN ESTRAS”] – de Mihai Eminescu [4 martie 1882]

[„DĂDUSEM DUPĂ «PESTHER LLOYD» UN ESTRAS”] – de Mihai Eminescu [4 martie 1882]

Dădusem după „Pesther Lloyd” un estras din reprezentaţiunea înaintată de I.P.S.S. Mitropolitul Ardealului cătră Camera legiuitoare a Ungariei, reprezentaţiune în care se esprimau rezervele bine accentuate ale bisericii române a răsăritului în contra unui proiect de lege privitor la şcoalele…

[„CA SĂ CUNOASCĂ CINEVA”] – de Mihai Eminescu [2 martie 1882]
[„CA SĂ CUNOASCĂ CINEVA”] – de Mihai Eminescu [2 martie 1882]

[„CA SĂ CUNOASCĂ CINEVA”] – de Mihai Eminescu [2 martie 1882]

Ca să cunoască cineva din ce elemente nesănătoase e compusă majoritatea roşie din Dealul Mitropoliei cată să citească şedinţa Adunării de la 24 fevruarie, ocupată aproape toată de interpelarea d-lui Nicorescu. În ziua de 15 fevruarie, pe când cei mai…

[„ÎN SFÂRŞIT, DUPĂ ZECE ZILE”] – de Mihai Eminescu [27 februarie 1882]
[„ÎN SFÂRŞIT, DUPĂ ZECE ZILE”] – de Mihai Eminescu [27 februarie 1882]

[„ÎN SFÂRŞIT, DUPĂ ZECE ZILE”] – de Mihai Eminescu [27 februarie 1882]

În sfârşit, după zece zile de aşteptare a apărut discursul ţinut de d. V. Boerescu la 14 februarie în meetingul roşu din sala Ateneului. A apărut, caracteristic, ca suplement la „ Românul” căci d. Boerescu însuşi e un suplement cam…

MOMENTE DIN VIAŢA LUI CUZA VODĂ – de Mihai Eminescu [26 februarie 1882]
MOMENTE DIN VIAŢA LUI CUZA VODĂ – de Mihai Eminescu [26 februarie 1882]

MOMENTE DIN VIAŢA LUI CUZA VODĂ – de Mihai Eminescu [26 februarie 1882]

Daca d. Boerescu merită deplină crezare, actul de la 11 fevruarie cată a fi privit dintr-un punct de vedere şi mai rău decum s-a făcut pân’ acum. Estragem aci din discursul d-lui Boerescu, ţinut la Ateneu, următoarele pasaje caracteristice, din…

[„UN PROIECT DE LEGE”] – de Mihai Eminescu [24 februarie 1882]
[„UN PROIECT DE LEGE”] – de Mihai Eminescu [24 februarie 1882]

[„UN PROIECT DE LEGE”] – de Mihai Eminescu [24 februarie 1882]

Un proiect de lege depus în Camera Ungariei avea de ţintă a introduce în şcoalele secundare ale confesiunilor – deci şi în acele ale bisericii române – limba de propunere maghiară. Învederat că scopul acestei legi era de-a maghiariza cu…

[„NEVOIND A FI VICTIMA LEGII”] – de Mihai Eminescu [21 februarie 1882]
[„NEVOIND A FI VICTIMA LEGII”] – de Mihai Eminescu [21 februarie 1882]

[„NEVOIND A FI VICTIMA LEGII”] – de Mihai Eminescu [21 februarie 1882]

Nevoind a fi victima legii ad-hoc votate pentru garantarea secretului profesional (!), d. M. Kogălniceanu, în partea a II-a a scrierii asupra Cestiunii dunărene, care tratează conflictul său cu guvernul d-lui Brătianu, nu se mai poate servi de alte acte…

[„ÎN URMA STĂRUITOARELOR INSISTENŢE”] – de Mihai Eminescu [19 februarie 1882]
[„ÎN URMA STĂRUITOARELOR INSISTENŢE”] – de Mihai Eminescu [19 februarie 1882]

[„ÎN URMA STĂRUITOARELOR INSISTENŢE”] – de Mihai Eminescu [19 februarie 1882]

În urma stăruitoarelor insistenţe a unui public fermecat de sunetele vioarei sale, don Pablo de Sarasate va mai da încă un concert; al doilea şi cel din urmă. Numai unul? întrebăm cu mâhnire. Aceşti artişti executori duc cu sine tot…

PABLO DE SARASATE – de Mihai Eminescu [18 februarie 1882]
PABLO DE SARASATE – de Mihai Eminescu [18 februarie 1882]

PABLO DE SARASATE – de Mihai Eminescu [18 februarie 1882]

E greu a descrie impresia adâncă care-o face acest artist. Acoperit de aplauzele zgomotoase ale unui public fermecat de admirabila curăţie şi putere a sunetelor vioarei sale, Sarasate privea cu ochii lui mari şi de-o liniştită energie, netrădând prin nici…

[„CITIT-A VREODATĂ”] – de Mihai Eminescu [18 februarie 1882]
[„CITIT-A VREODATĂ”] – de Mihai Eminescu [18 februarie 1882]

[„CITIT-A VREODATĂ”] – de Mihai Eminescu [18 februarie 1882]

Citit-a vreodată d. C. A. Rosetti resturile sofiştilor greci, eristica filozofilor din India, scrierea lui Gerard Hamilton asupra sofismelor parlamentare, cartea lui Dumont din Geneva asupra aceleiaşi materii? Nu ştim în adevăr dacă are cunoştinţă de lucrurile acestea, dar ceea…

[„ÎN ZIUA OMINOASĂ „] – de Mihai Eminescu [16 februarie 1882]
[„ÎN ZIUA OMINOASĂ „] – de Mihai Eminescu [16 februarie 1882]

[„ÎN ZIUA OMINOASĂ „] – de Mihai Eminescu [16 februarie 1882]

În ziua ominoasă de 11 fevruarie s-a continuat în Adunare discuţia reformei tocmelelor agricole şi, ca şi când această zi ar fi păstrat pentru de-a pururea însemnătatea ei, a dat naştere unui schimb de idei care, dacă nu mai trădează…

[„CREDEM NECESAR”] – de Mihai Eminescu [14 februarie 1882]
[„CREDEM NECESAR”] – de Mihai Eminescu [14 februarie 1882]

[„CREDEM NECESAR”] – de Mihai Eminescu [14 februarie 1882]

Credem necesar a reveni asupra revistei „ Românului” de care am vorbit în numărul de ieri, căci e plină de învăţăminte pentru oricine ştie să descifreze frazele apocaliptice ale acestui ziar. Confratele nostru, ocupându-se de reformele şi îmbunătăţirile pe care…

[„PARTURIUNT MONTES… „] – de Mihai Eminescu [13 februarie 1882 ]
[„PARTURIUNT MONTES… „] – de Mihai Eminescu [13 februarie 1882 ]

[„PARTURIUNT MONTES… „] – de Mihai Eminescu [13 februarie 1882 ]

Parturiunt montes, nascitur ridiculus mus, gem munţii şi se naşte un şoarece. După vântul care şi-l luase „ Pseudo – românul „ când făgăduia noul program al partidului său, ne aşteptam la lucruri, de nu mari, dar cel puţin însemnate,…

REFLECŢIUNILE UNUI AGRICULTOR ASUPRA LEGEI TOCMELELOR AGRICOLE – de Mihai Eminescu [12 februarie 1882]
REFLECŢIUNILE UNUI AGRICULTOR ASUPRA LEGEI TOCMELELOR AGRICOLE – de Mihai Eminescu [12 februarie 1882]

REFLECŢIUNILE UNUI AGRICULTOR ASUPRA LEGEI TOCMELELOR AGRICOLE – de Mihai Eminescu [12 februarie 1882]

Ne-am întreţinut în mai multe rânduri şi foarte pe larg cu o persoană care în toată viaţa ei s-a ocupat de agricultură, de un caracter moderat şi foarte imparţial, care niciodată nu s-a ocupat nici preocupat de politică. Este prin…

[„«ROMÂNUL», PROMIŢÂNDU-NE PROGRAMUL NOU”] – de Mihai Eminescu [10 februarie 1882]
[„«ROMÂNUL», PROMIŢÂNDU-NE PROGRAMUL NOU”] – de Mihai Eminescu [10 februarie 1882]

[„«ROMÂNUL», PROMIŢÂNDU-NE PROGRAMUL NOU”] – de Mihai Eminescu [10 februarie 1882]

„Românul” promiţându-ne programul nou, revăzut, corijat şi adaos al partidului roşu, nu poate făgădui aceasta făr’ a se lega din nou de conservatori. Ar fi de dorit ca confraţii să-şi modereze condeiul. Când foaia oficioasă zice despre partidul conservator că…

[„DIN ACTELE PUBLICATE”] – de Mihai Eminescu [7 februarie 1882]
[„DIN ACTELE PUBLICATE”] – de Mihai Eminescu [7 februarie 1882]

[„DIN ACTELE PUBLICATE”] – de Mihai Eminescu [7 februarie 1882]

Din actele publicate în numărul de ieri cititorul a putut constata că delegaţii comitetului central de iniţiativă din Iaşi şi ai comitetelor din districtele de peste Milcov, rugându-se, după însărcinarea comitenţilor (în număr de 600) de a li se acorda…

[„MULŢI PRESUPUN”] – de Mihai Eminescu [5 februarie 1882]
[„MULŢI PRESUPUN”] – de Mihai Eminescu [5 februarie 1882]

[„MULŢI PRESUPUN”] – de Mihai Eminescu [5 februarie 1882]

Mulţi presupun, şi nu hotărâm încă de au ori nu cuvânt, că interesul escesiv pe care d. C.A. Rosetti şi „ Pseudo – românul „ său îl manifestă în timpul din urmă pentru clasa ţăranilor nu este un interes întemeiat…

TEATRUL FRANCEZ – de Mihai Eminescu [4 februarie 1882]
TEATRUL FRANCEZ – de Mihai Eminescu [4 februarie 1882]

TEATRUL FRANCEZ – de Mihai Eminescu [4 februarie 1882]

În sala Orfeu o trupă mică însă aleasă de artişti franceji dă reprezentaţiuni în fiece seară, oferind astfel publicului bucureştean câteva ore foarte plăcute de distracţiune. Efectul binefăcător al acestor reprezentaţii consistă în acea scânteie de artă adevărată prin care…

[„D. KOGĂLNICEANU PUBLICĂ…”] – de Mihai Eminescu [2 februarie 1882]
[„D. KOGĂLNICEANU PUBLICĂ…”] – de Mihai Eminescu [2 februarie 1882]

[„D. KOGĂLNICEANU PUBLICĂ…”] – de Mihai Eminescu [2 februarie 1882]

D . Kogălniceanu publică o scriere privitoare la cestiunea Dunării de care suntem obligaţi a ţine seamă, chiar dacă dezaprobăm, ca şi în cazul d-lui Kallimah-Catargiu, publicarea prematură de documente în cestiuni esterioare pendente. Lucrarea aceasta se începe prin reproducerea…

[„UN CABINET NOU”] – de Mihai Eminescu [29 ianuarie 1882]
[„UN CABINET NOU”] – de Mihai Eminescu [29 ianuarie 1882]

[„UN CABINET NOU”] – de Mihai Eminescu [29 ianuarie 1882]

Un cabinet nou. Iată un lucru cu care ne-am obicinuit atât de mult sub regimul d-lui Brătianu încât publicul cititor îngăduie lesne, dacă ziarele nu prea fac mare caz de un asemenea eveniment ce se repetă, dacă nu c-o matematică…

[„ÎNTR-UN LUNG ARTICOL”] – de Mihai Eminescu [27 ianuarie 1882]
[„ÎNTR-UN LUNG ARTICOL”] – de Mihai Eminescu [27 ianuarie 1882]

[„ÎNTR-UN LUNG ARTICOL”] – de Mihai Eminescu [27 ianuarie 1882]

Într-un lung articol, prin care ni se impută nouă îndeosebi boala morală de care n-am suferit niciodată, reaua credinţă, „ Românul” substituie adunării proprietarilor, ţinute la Iaşi, intenţia de-a amâna la calendele grece reforma legei tocmelelor agricole. Întrebăm cu mirare…

[„ŞEDINŢA ADUNĂRII DE VINERI”] – de Mihai Eminescu [26 ianuarie 1882]
[„ŞEDINŢA ADUNĂRII DE VINERI”] – de Mihai Eminescu [26 ianuarie 1882]

[„ŞEDINŢA ADUNĂRII DE VINERI”] – de Mihai Eminescu [26 ianuarie 1882]

Şedinţa adunării de vineri, 22 ianuarie, a avut o însemnătate deosebită, nu numai prin înălţarea de simţire şi vederi a oratorilor opoziţiei, ci şi ca dovadă de căderea morală a guvernului. Se ştie în adevăr, şi toate organele de publicitate…

[„CREDINCIOŞI OBICEIULUI”] – de Mihai Eminescu [23 ianuarie 1882]
[„CREDINCIOŞI OBICEIULUI”] – de Mihai Eminescu [23 ianuarie 1882]

[„CREDINCIOŞI OBICEIULUI”] – de Mihai Eminescu [23 ianuarie 1882]

Credincioşi obiceiului nostru de-a reproduce din ziarele străine părerile ce privesc ţara, comunicăm articolul de mai la vale, pe care „Neue freie Presse” [î]l consacră fazei nouă în care a intrat cestiunea Dunării. Ieri (29 ianuarie) am primit din Berlin…

[„NU MAI E LA MODĂ”] – de Mihai Eminescu [21 ianuarie 1882]
[„NU MAI E LA MODĂ”] – de Mihai Eminescu [21 ianuarie 1882]

[„NU MAI E LA MODĂ”] – de Mihai Eminescu [21 ianuarie 1882]

Nu mai e la modă, precum ar zice d-nul Brătianu, de-a ne îndoi de patriotismul adversarilor noştri politici. Dar avem a ne tângui de chipul strâmt şi hain cu care „Românul” tratează până şi cestiunile acelea de-a căror soluţiune atârnă…

[„ÎN SFÂRŞIT «ROMÂNUL» NE-A SPUS”] – de Mihai Eminescu [19 ianuarie 1882]
[„ÎN SFÂRŞIT «ROMÂNUL» NE-A SPUS”] – de Mihai Eminescu [19 ianuarie 1882]

[„ÎN SFÂRŞIT «ROMÂNUL» NE-A SPUS”] – de Mihai Eminescu [19 ianuarie 1882]

În sfârşit „Românul” ne-a spus că d. Rosetti s-a retras definitiv de la guvern şi că d. Brătianu s-a însărcinat cu interimul Ministerului de Interne. Astfel omul privilegiat care apasă singur asupra ţării cât 2175 de boieri regulamentari, care în…

[„DIN FRANŢA NE-A VENIT”] – de Mihai Eminescu [17 ianuarie 1882]
[„DIN FRANŢA NE-A VENIT”] – de Mihai Eminescu [17 ianuarie 1882]

[„DIN FRANŢA NE-A VENIT”] – de Mihai Eminescu [17 ianuarie 1882]

  Din Franţa ne-a venit ieri ştirea că d. Gambetta a prezintat prezidentului Republicei demisiunea colectivă a cabinetului său. „Marele ministeriu” atât de buciumat de presa republicană, se duce aşadar fără a fi lăsat nici o urmă de însemnat. Dovadă…

[„«ROMÂNUL» NU ARE CUVÂNT „] – de Mihai Eminescu [15 ianuarie 1882]
[„«ROMÂNUL» NU ARE CUVÂNT „] – de Mihai Eminescu [15 ianuarie 1882]

[„«ROMÂNUL» NU ARE CUVÂNT „] – de Mihai Eminescu [15 ianuarie 1882]

„Românul” nu are cuvânt, ni se pare, când ironizează întrunirile atît de importante ale proprietarilor de la Iaşi. După ce am tradus o sumă de legi din franţuzeşte, am ajuns în fine a ne ocupa şi de organizarea muncii reale…

[„DISCUŢIA ISCATĂ „] – de Mihai Eminescu [14 ianuarie 1882]
[„DISCUŢIA ISCATĂ „] – de Mihai Eminescu [14 ianuarie 1882]

[„DISCUŢIA ISCATĂ „] – de Mihai Eminescu [14 ianuarie 1882]

Discuţia iscată prin observările ce „Binele public” le-a făcut la adresa noastră nu e sleită desigur prin întâmpinarea noastră din numărul de ieri. Am avea multe de adaos, mai ales împotriva intenţiilor reacţionare pe cari ziarele au obiceiul de-a ni…

[„«ROMÂNUL» ESTE ŞI MAI NEDREPT”] – de Mihai Eminescu [13 ianuarie 1882]
[„«ROMÂNUL» ESTE ŞI MAI NEDREPT”] – de Mihai Eminescu [13 ianuarie 1882]

[„«ROMÂNUL» ESTE ŞI MAI NEDREPT”] – de Mihai Eminescu [13 ianuarie 1882]

  „Românul” este şi mai nedrept cu noi şi, ce n-ai crede, se apucă să ne dea lecţii de logică! Ce logică şi ce profesori! „Românul” nu pricepe cum noi, cari credem că liberalismul cere dreptate deopotrivă pentru toţi, nu…

[„SE PARE CĂ ZÂZANIA…”] – de Mihai Eminescu [13 ianuarie 1882]
[„SE PARE CĂ ZÂZANIA…”] – de Mihai Eminescu [13 ianuarie 1882]

[„SE PARE CĂ ZÂZANIA…”] – de Mihai Eminescu [13 ianuarie 1882]

Se pare că zâzania ce caută „Românul” să arunce în rândurile opoziţiunii şi-a produs efectul şi confraţii noştri de la „Binele public” au căzut cei dintâi în cursă. Am zis într-unul din numerile trecute că în ţara noastră nu vedem…

UN PROFESOR DE LIMBA ROMÂNĂ FĂRĂ A O ŞTI – de Mihai Eminescu [10 ianuarie 1882]
UN PROFESOR DE LIMBA ROMÂNĂ FĂRĂ A O ŞTI – de Mihai Eminescu [10 ianuarie 1882]

UN PROFESOR DE LIMBA ROMÂNĂ FĂRĂ A O ŞTI – de Mihai Eminescu [10 ianuarie 1882]

Citim următoarele în „ Războiul Weiss”   Greşeli de limbă. Mai toate ziarele, atât din capitală cât şi din judeţe, sunt pline de greşeli, nu numai ortografice, ci de limbă chiar. Despre cele dintâi nu mai vorbim; ortografia noastră nefiind…

[„ZIARUL «PRESSE» DIN VIENA”] – de Mihai Eminescu [10 ianuarie 1882]
[„ZIARUL «PRESSE» DIN VIENA”] – de Mihai Eminescu [10 ianuarie 1882]

[„ZIARUL «PRESSE» DIN VIENA”] – de Mihai Eminescu [10 ianuarie 1882]

Ziarul „Presse” din Viena care trece de oficios publică, asupra crizei ministeriale din România, şirurile pe care le publicăm mai la vale. Acest articol a format deja obiectul unor controverse polemice în foile noastre şi de aceea [î]l reproducem nu…

DIN PERIODICE 1882 – CRONICA ANULUI 1881 [1, 3 ianuarie 1882]
DIN PERIODICE  1882 – CRONICA ANULUI 1881 [1, 3 ianuarie 1882]

DIN PERIODICE 1882 – CRONICA ANULUI 1881 [1, 3 ianuarie 1882]

ROMÂNIA   Nu putem porunci timpului să stea pe loc, nici putem face ca evenimentele să încremenească pe câteva ceasuri împrejuru-ne, ca să le putem fotografia, căci ele ‘şi urmează cursul lor necontenit, puţin păsându-le dacă ne dor ori ne…

LĂMURIRI ASUPRA EDITĂRII PUBLICISTICII DIN 1882- 1883 ŞI 1888- 1889
LĂMURIRI ASUPRA EDITĂRII PUBLICISTICII DIN 1882- 1883 ŞI 1888- 1889

LĂMURIRI ASUPRA EDITĂRII PUBLICISTICII DIN 1882- 1883 ŞI 1888- 1889

  Tipărim în acest volum articolele, notele, traducerile publicate în „Timpul” între ianuarie 1882 şi iunie 1883, în „România liberă” în noiembrie 1888 şi în „Fântâna Blanduziei” în decembrie 1888 şi ianuarie 1889. Volumul se înscrie în continuarea celor anterioare…

EMINESCU LA „TIMPUL” (1877-1883), „ROMÂNIA LIBERĂ” (1888) ŞI „FÂNTÂNA BLANDUZIEI” (1888-1889) – de Dimitrie VATAMANIUC
EMINESCU LA „TIMPUL” (1877-1883), „ROMÂNIA LIBERĂ” (1888)  ŞI „FÂNTÂNA BLANDUZIEI” (1888-1889) – de Dimitrie VATAMANIUC

EMINESCU LA „TIMPUL” (1877-1883), „ROMÂNIA LIBERĂ” (1888) ŞI „FÂNTÂNA BLANDUZIEI” (1888-1889) – de Dimitrie VATAMANIUC

I. CONSIDERAŢII GENERALE 1 Fondarea „Timpului” şi schimbările în orientarea sa politică. Cotidianul bucureştean este întemeiat în 1876, ca organ de presă al Partidului conservator, de sub conducerea lui Lascăr Catargiu, la guvern din 11 martie 1871. Adunarea deputaţilor discută…

ECUILIBRUL – de Mihai Eminescu
ECUILIBRUL – de Mihai Eminescu

ECUILIBRUL – de Mihai Eminescu

ECUILIBRUL În fine, ceea ce am zis noi s-a împlinit. Cehii cer autonomia tarei lor; galitienii, tirolezii, triestienii cer aceeasi esenta sub alte forme; ba chiar organul jidanilor unguriti, „Pester Lloyd”, are inspiratiunea de a recomanda guvernului austriac o deplina…

image_pdfimage_print