Publicistica 1877 – 1883 TIMPUL

[„TOATĂ PRESA AUSTRO-UNGARĂ…”] – de Mihai Eminescu [20 noiembrie 1881]

[„TOATĂ PRESA AUSTRO-UNGARĂ…”] – de Mihai Eminescu [20 noiembrie 1881]

Toată presa austro-ungară ocupându-se de mesajul cu care s-a deschis Corpurile noastre legiuitoare, începem prin a reproduce articolul ce-l consacră „Pesther-Lloyd” pasajului privitor la cestiunea Dunării. Foaia oficioasă a guvernului unguresc scrie următoarele: Cu o conştiinţă de sine însuşi sporită…

[„D. DUMITRU BRĂTIANU, ALES DIN NOU…”] – de Mihai Eminescu [19 noiembrie 1881]

[„D. DUMITRU BRĂTIANU, ALES DIN NOU…”] – de Mihai Eminescu [19 noiembrie 1881]

D. Dumitru Brătianu, ales din nou prezident al Adunării Deputaţilor, a inaugurat ocuparea fotoliului său cu un discurs tot de natura celora de cari a mai ţinut d-sa faţă cu cinstitele obraze ale coreligionarilor săi politici. Gâtul prezidentului d-voastre este…

[„«L’ECHO DE FRANCE» URMEAZĂ…”] – de Mihai Eminescu [15 noiembrie 1881 ]

[„«L’ECHO DE FRANCE» URMEAZĂ…”] – de Mihai Eminescu [15 noiembrie 1881 ]

„L’Echo de France” urmează a scrie în cestiunea Dunării. În numărul de miercuri foaia franceză spune cele ce urmează: Cestiunea libertăţii Dunării devine din ce în ce mai gravă. Naţiunea română, care se simte ameninţată în interesele ei vitale, împinge…

[„ÎMPĂRATUL ALEXANDRU III…”] – de Mihai Eminescu [13 noiembrie 1881]

[„ÎMPĂRATUL ALEXANDRU III…”] – de Mihai Eminescu [13 noiembrie 1881]

Împăratul Alexandru III, râvnind la epitetul de împărat al ţăranilor şi preocupându-se de starea rea la care forme de civilizaţie costisitoare au redus populaţiunile agricole din Rusia, urmarea neapărată a acestei tendenţe umane a suveranului s-a tradus în acte administrative…

[„«LE RENSEIGNEMENT PARISIEN»…”] – de Mihai Eminescu . [10 noiembrie 1881 ]

[„«LE RENSEIGNEMENT PARISIEN»…”] – de Mihai Eminescu . [10 noiembrie 1881 ]

„Le Renseignement parisien” (schimbat acum în „L’Echo de France”), reproducînd, parte în estras, parte în pasaje întregi, un articol din „Românul” privitor la cestiunea Dunării, adaogă următoarele: A fost o zi cînd, puţin înaintea plecării principelui Carol în România, d.…

[„ÎN «ROMÂNUL» DE SÂMBĂTĂ…”] – de Mihai Eminescu [10 noiembrie 1881]

[„ÎN «ROMÂNUL» DE SÂMBĂTĂ…”] – de Mihai Eminescu [10 noiembrie 1881]

În „Românul” de sâmbătă vedem publicat un proiect de lege despre „vânzarea băuturilor spirtoase în comune”, cu preţioasa indicaţiune că d. ministru de interne este acela care va prezenta Consiliului de Miniştri ş-apoi Corpurilor legiuitoare acest proiect şi că tot…

[„«JOURNAL DES DEBATS» SCRIE…”] – de Mihai Eminescu [7 noiembrie 1881]

[„«JOURNAL DES DEBATS» SCRIE…”] – de Mihai Eminescu [7 noiembrie 1881]

„Journal des débats” scrie următoarele în privirea cestiunii Dunării: Declaraţiunile făcute de d. de Kallay asupra cestiunii Dunării au mişcat adânc opiniunea publică din România. D. de Kallay a zis în adevăr că cestiunea va fi rezolvată în conformitate cu…

[„«UNGARISCHE POST» ADUCE ŞI EA ŞTIREA…”] – de Mihai Eminescu [5 noiembrie 1881]

[„«UNGARISCHE POST» ADUCE ŞI EA ŞTIREA…”] – de Mihai Eminescu [5 noiembrie 1881]

„Ungarische Post” aduce şi ea ştirea despre retragerea d-lui Brătianu în forma următoare: După ce agitaţia în cestiunea dunăreană a ajuns atât de departe încât înfiinţarea Comisiei de riverani nu se poate susţine înaintea nici unei Camere şi de vreme…

[„ÎMBLĂ VORBA…”] – de Mihai Eminescu [4 noiembrie 1881]

[„ÎMBLĂ VORBA…”] – de Mihai Eminescu [4 noiembrie 1881]

Îmblă vorba că, în ajunul întrunirii Corpurilor legiuitoare, cabinetul va fi supus la schimbări. Ne-am obicinuit atât de mult cu mutaţiunile caleidoscopice ale guvernului roşu, am văzut atâtea nulităţi şi atâţi gheşeftari perîndându-se pe băncile ministeriale încât o asemenea eventualitate…

[„ATÂT «CUMPĂNA» CÂT ŞI «APĂRĂTORUL» GĂSESC…”] – de Mihai Eminescu [30 octombrie 1881]

[„ATÂT «CUMPĂNA» CÂT ŞI «APĂRĂTORUL» GĂSESC…”] – de Mihai Eminescu [30 octombrie 1881]

Atât „Cumpăna” cât şi „Apărătorul” găsesc multe de întâmpinat în contra unuia din articolele noastre privitoare la relele economice ale imigraţiunii izraelite, articol în care am zis despre evrei că sunt un popor întreg de mijlocitori improductivi. „Cumpăna” susţine contrariul:…

[„DE CÎTE ORI POZIŢIA…”] – de Mihai Eminescu [29 octombrie 1881]

[„DE CÎTE ORI POZIŢIA…”] – de Mihai Eminescu [29 octombrie 1881]

  De cîte ori poziţia cancelarului Germaniei era îngreuiată prin mecanismul parlamentar el ameninţa cu demisia şi Parlamentul, vrînd – nevrînd, se mulcomea. În adevăr partidele germane voiau să aibă influenţă asupra politicei principelui cancelar, însă în genere erau prea…

[„CU PRIVIRE LA CESTIUNEA…”] – de Mihai Eminescu [26 octombrie 1881]

[„CU PRIVIRE LA CESTIUNEA…”] – de Mihai Eminescu [26 octombrie 1881]

Cu privire la cestiunea izraelită, reîmprospătată în timpul din urmă prin imigraţiunea din Rusia, pricinuită de măsurile guvernului şi de răscoalele populare de acolo, „Fraternitatea” scrie cu cunoştinţă de cauză următoarele: Era un timp pe când România a fost Eldorado…

[„«PSEUDO – ROMÂNUL » ÎN «SEMIBARBARIA » LUI…”] – de Mihai Eminescu [25 octombrie 1881]

[„«PSEUDO – ROMÂNUL » ÎN «SEMIBARBARIA » LUI…”] – de Mihai Eminescu [25 octombrie 1881]

„Pseudo – românul „ în „semibarbaria „ lui are, se ‘nţelege, defectul acestei stări intelectuale; nu e în stare a pricepe termenii tecnici cu cari operează şi-i întrebuinţează pe dos. Am arătat în unul din numerile trecute cauzele cari ne…

[„«LE RENSEIGNEMENT PARISIEN » SCRIE…”] – de Mihai Eminescu [18 octombrie 1881]

[„«LE RENSEIGNEMENT PARISIEN » SCRIE…”] – de Mihai Eminescu [18 octombrie 1881]

„Le Renseignement parisien „ scrie în cestiunea Dunării următoarele: La 7 noiemvrie Comisia Europeană se va întruni la Galaţi. Românii sunt fireşte foarte preocupaţi de hotărârea ce se va putea lua în cestiunea Dunării. Cestiunea aceasta e tema zilnică a…

[„VIZITA PE CARE REGELE ITALIEI…”] – de Mihai Eminescu [17 octombrie 1881]

[„VIZITA PE CARE REGELE ITALIEI…”] – de Mihai Eminescu [17 octombrie 1881]

Vizita pe care regele Italiei o face împăratului Austriei este fără îndoială obiectul celor mai întinse combinaţiuni politice. În adevăr, pân’ acum Italia avea un partid politic ale cărui aspiraţiuni esterioare erau îndreptate asupra oraşului Triesta şi a ţinutului triestin,…

[„D-NII BRĂTIANU BOERESCU AU COMPROMIS…”] – de Mihai Eminescu [14 octombrie 1881]

[„D-NII BRĂTIANU BOERESCU AU COMPROMIS…”] – de Mihai Eminescu [14 octombrie 1881]

D-nii Brătianu – Boerescu au compromis cestiunea Dunării prin făgăduinţele ce-au apucat a le face pe nimic monarhiei austro-ungare. dacă n-au angajat ţara, au angajat însă desigur ministeriul şi partidul, încât orice pas pe care ar voi să-l facă îndărăt…

[„MULŢĂMITĂ ÎMPREJURĂRILOR…”] – de Mihai Eminescu [13 octombrie 1881]

[„MULŢĂMITĂ ÎMPREJURĂRILOR…”] – de Mihai Eminescu [13 octombrie 1881]

Mulţămită împrejurărilor, maniera de-a vedea în cestiunea izraelită s-a modificat cu totul. Nici foile izraelite, precum „Fraternitatea” şi altele, nu mai îndrăznesc a vorbi de persecuţiuni religioase. Religia izraelită e atât de indiferentă, atât de puţin esenţială pentru popoarele înlăuntrul…

[„«L’INDEPENDANCE ROUMAINE» [Î]ŞI FACE PLĂCEREA…”] – de Mihai Eminescu [9 octombrie 1881]

[„«L’INDEPENDANCE ROUMAINE» [Î]ŞI FACE PLĂCEREA…”] – de Mihai Eminescu [9 octombrie 1881]

„L’Independance roumaine” [î]şi face plăcerea de a se întoarce asupra cestiunii noastre etnologice, dându-i importanţa unei bagatele. Desigur nu ne vom supăra de apreciaţia aceasta, de vreme ce atârnă de oamenii care o fac. Cel ce ştie istoria ţării noastre,…

[„CRIZA MINISTERIALĂ DIN PARIS.. „] – de Mihai Eminescu [7 octombrie 1881]

[„CRIZA MINISTERIALĂ DIN PARIS.. „] – de Mihai Eminescu [7 octombrie 1881]

Criza ministerială din Paris pare a primi o turnură de comedie. Preşedintele Republicei, opinia publică şi majoritatea deputaţilor şi senatorilor poftesc pe Gambetta în fruntea cabinetului şi, cu toate acestea, el cată să mai aştepte mult până să-şi realizeze mandatul.…

[„CELE DOUĂ PREOCUPĂRI…”] – de Mihai Eminescu [6 octombrie 1881 ]

[„CELE DOUĂ PREOCUPĂRI…”] – de Mihai Eminescu [6 octombrie 1881 ]

Cele două preocupări ale zilei sunt întâlnirea între împăratul Austriei şi al Rusiei şi pretinsa întrevedere între d. Gambetta şi principele de Bismarck. Întâlnirea între cei doi împăraţi se vesteşte de câteva săptămâni, fără a se putea indica localitatea măcar…

[„JOI S-A ADUNAT ÎN SIBIIU…”] – de Mihai Eminescu [4 octombrie 1881]

[„JOI S-A ADUNAT ÎN SIBIIU…”] – de Mihai Eminescu [4 octombrie 1881]

Joi s-a adunat în Sibiiu congresul bisericesc al românilor răsăriteni din Transilvania, Banat şi Ţara Ungurească. „Pesther Lloyd” relevă că acest congres merită o deosebită atenţie, pentru că în el se va decide înmulţirea diecezelor române. Se va propune anume…

[„CURTEA DE APEL DIN IAŞI…”] – de Mihai Eminescu [2 octombrie 1881]

[„CURTEA DE APEL DIN IAŞI…”] – de Mihai Eminescu [2 octombrie 1881]

Curtea de apel din Iaşi, după deliberări urmate, precum şi consiliul Facultăţii juridice al Universităţii de-acolo, s-au pronunţat amândouă pentru inamovibilitatea magistraturii. Corpul advocaţilor din Iaşi n-a fost convocat pân’ acum, nu se ştie pentru ce, dar presupunem că guvernul…

[„ÎN AUSTRO-UNGARIA, UNDE EXISTĂ…”] – de Mihai Eminescu [1 octombrie 1881]

[„ÎN AUSTRO-UNGARIA, UNDE EXISTĂ…”] – de Mihai Eminescu [1 octombrie 1881]

În Austro-Ungaria, unde există atâtea naţionalităţi, aspiraţiunile politice ale acestora nu rămân fără influenţă asupra relaţiilor esterioare ale monarhiei. Pe de altă parte relaţiile interioare, gradul de autonomie şi de determinare de sine care se acordă deosebitelor rase ce locuiesc…

[„BROŞURA D-LUI G. MÂRZESCU…”] – de Mihai Eminescu [27 septembrie 1881]

[„BROŞURA D-LUI G. MÂRZESCU…”] – de Mihai Eminescu [27 septembrie 1881]

Broşura d-lui G. Mârzescu intitulată Cîteva observaţiuni asupra legislaţiunii şi organizării judiciare ne îndeamnă să ne mai întoarcem cîteva monente la cestiunea aceasta. Deputatul colegiului III de Iaşi recapitulează multe din consideraţiile aduse în aceste coloane, le întemeiază însă pe…

[„ACUZAŢIUNEA RIDICATĂ…”] – de Mihai Eminescu [26 septembrie 1881]

[„ACUZAŢIUNEA RIDICATĂ…”] – de Mihai Eminescu [26 septembrie 1881]

Acuzaţiunea ridicată în contra cabinetului Catargiu avea de scop a înlătura sau a neutraliza influenţa partidului tocmai în momentele critice ale războiului ruso-turc. Ea a avut însă şi un rezultat: dezgustul multora pentru viaţa publică, abţinerea lor de la politica…

[„«ROMÂNUL», ŢINÂND SEAMĂ…”] – de Mihai Eminescu [25 septembrie 1881]

[„«ROMÂNUL», ŢINÂND SEAMĂ…”] – de Mihai Eminescu [25 septembrie 1881]

„Românul”, ţinând seamă de-un articol de fantazie al ziarului francez Independance roumaine” în care se vorbeşte de formaţiunea unei..june drepte”, revine din nou la acuzarea că partidul conservator n-are programă, n-are principii sau că cele pe cari le are sunt…

MÂNĂSTIRE ÎNCHINATE – de Mihai Eminescu [13 septembrie 1881]

MÂNĂSTIRE ÎNCHINATE – de Mihai Eminescu [13 septembrie 1881]

Citim în „Politische Correspondenz”: Iată analiza notei circulare prin care Poarta apelează la intervenirea puterilor în afacerea bunurilor mănăstireşti secularizate la 1864, supt domnia prinţului Cuza: Nota turcească începe prin a reaminti protocolul no. XIII de la 30 iunie 1858…

[„ÎN SCRISOAREA A ZECEA…”] – de Mihai Eminescu [13 septembrie 1881]

[„ÎN SCRISOAREA A ZECEA…”] – de Mihai Eminescu [13 septembrie 1881]

În Scrisoarea a zecea adresată d-lui V. Alecsandri şi publicată în „Convorbiri” d. Ion Ghica intercalează o întreagă teorie a egalităţii. Opiniile moderate ale autorului, stilul său românesc şi îngrijit, împrejurarea că multe din observaţiile sale sunt în acord cu…

[„DIN TELEORMAN AFLĂM…”] – de Mihai Eminescu [11 septembrie 1881]

[„DIN TELEORMAN AFLĂM…”] – de Mihai Eminescu [11 septembrie 1881]

Din Teleorman aflăm lucruri foarte curioase despre modul cum ştiu liberalii să practice regimul liberal şi de dispreţul cu care tractează opiniunea publică şi voturile prin cari se esprimă. Vestitul Chiriţescu, mână dreaptă a d-lui Simeon Mihălescu şi a tovarăşului…

MOMENTE DE DISTRACŢIE LITERATURA ROŞIE – de Mihai Eminescu [27 august 1881]

MOMENTE DE DISTRACŢIE LITERATURA ROŞIE – de Mihai Eminescu [27 august 1881]

Dăm ca specimen următoarea poezie publicată de gazeta poliţienească din Brăila „Vocea română”, datorită desigur penei unuia din numeroşii (?) redactori ai săi şi desigur stâlp al partidului roşu din localitate. D. Prodanescu va deveni gelos de această producţie literară.…

[„«CORESPONDENŢA POLITICĂ» DIN VIENA…”] – de Mihai Eminescu [23 august 1881]

[„«CORESPONDENŢA POLITICĂ» DIN VIENA…”] – de Mihai Eminescu [23 august 1881]

„Corespondenţa politică” din Viena a primit analiza unei note pe care d. Mancini, ministru de esterne al Italiei, a adresat-o în cestiunea Dunării ambasadorului italian din Londra, generalul Manabrea, şi al cărei cuprins a fost comunicat contelui Granville. Documentul italian…

[„RĂUL DE CĂPETENIE…”] – de Mihai Eminescu [22 august 1881]

[„RĂUL DE CĂPETENIE…”] – de Mihai Eminescu [22 august 1881]

Răul de căpetenie al organizării noastre sociale este posibilitatea ce se dă străinilor şi păturei de feneanţi, grecotei, franţuziţi, bonjurişti, demagogi de-a exploata poporul sub o formă ori sub alta. Asta e cheia tuturor relelor şi tuturor suferinţelor, acesta cuvântul…

[„ZIARUL «UNGARISCHE POST» ADUCE AMĂNUNTE…”] – de Mihai Eminescu [21 august 1881]

[„ZIARUL «UNGARISCHE POST» ADUCE AMĂNUNTE…”] – de Mihai Eminescu [21 august 1881]

Ziarul „Ungarische Post” aduce amănunte interesante în privinţa afacerii cu violarea graniţei din Haromszek. Comisiunea mixtă ar fi constatat mai întâi că s-a tăiat multe pogoane de pădure. Românii susţin că acea pădure este proprietatea lor. Comisarii unguri zic că…

[„«ROMÂNUL» ESTE DE-O UŞURINŢĂ…”] – de Mihai Eminescu [20 august 1881]

[„«ROMÂNUL» ESTE DE-O UŞURINŢĂ…”] – de Mihai Eminescu [20 august 1881]

„Românul” este de-o uşurinţă de inimă nemaipomenită. Ce este obiceiul rău! Deprins a lua toate peste picior, organul oficial al roşilor merge până acolo cu neruşinarea încât, chiar pentru întâmplările care sunt generalminte cunoscute şi afirmate de toţi acei cari…

[„«PESTHER LLOYD» POLEMIZEAZĂ…”] – de Mihai Eminescu [19 august 1881]

[„«PESTHER LLOYD» POLEMIZEAZĂ…”] – de Mihai Eminescu [19 august 1881]

„Pesther Lloyd” polemizează cu „Neue freie Presse” asupra unui articol în care această din urmă foaie luase apărarea României în contra articolelor ungureşti. Foaia din Pesta scrie următoarele: E una din cele mai nobile trăsături din viaţa şi activitatea „Nouăi…

[„TEORIA NOASTRĂ…”] – de Mihai Eminescu [17 – 18 august 1881]

[„TEORIA NOASTRĂ…”] – de Mihai Eminescu [17 – 18 august 1881]

Teoria noastră despre antagonismul de rase din România află multe întâmpinări, însă, ciudat lucru, nu din partea ziarelor româneşti. Gazete germane, izraelite, „Indépendance roumaine”, care cel pu?in e scrisă pentru străini, c-un cuvânt cine se simte cu musca pe căciulă…

[„CA SĂ NU AIBĂ APARENŢA…”] – de Mihai Eminescu [14 august 1881]

[„CA SĂ NU AIBĂ APARENŢA…”] – de Mihai Eminescu [14 august 1881]

Ca să nu aibă aparenţa că împărtăşim cumva ideile cuprinse în articolul asupra Serbiei reprodus din „Grenzboten” repetăm că această revistă e cunoscută prin împrejurarea că cuprinde articole inspirate uneori de Ministeriul de Esterne din Berlin, alteori de cel din…

[„ÎN PRIVIREA PRETINSULUI CONFLICT…”] – de Mihai Eminescu [14 august 1881]

[„ÎN PRIVIREA PRETINSULUI CONFLICT…”] – de Mihai Eminescu [14 august 1881]

În privirea pretinsului conflict de graniţă din Ardeal ziarul unguresc „Nemere „ comunică următoarele: La 10 august primarul oraşului Berecic vesti pe prefectul comitatului Trei scaune că pe o parte a unui munte revindicat care formează proprietatea oraşului Berecic, pe…

image_pdfimage_print