AUSTRO-UNGARIA [„DAMELE ROMÂNE DIN TRANSILVANIA…”] – de Mihai Eminescu [27 mai 1877]

Damele române din Transilvania au format un comitet pentru a veni în ajutorul societăţii”Crucii Roşie” din România cu bani şi cu obiecte. Ca să se vadă cum apreciază d-nii maghiari asemenea fapte făcute în favorul unei oştiri care nu e în război cu Ungaria, lăsăm să urmeze mai la vale un articol din ziarul unguresc Kelet din Cluj:

În favoarea răniţilor români.

Suntem înştiinţaţi din izvor sigur că din Craiova, Bucureşti şi alte oraşe a României s-au trimis apeluri secrete şi s-au făcut încercări pe lângă mai multe dame române din patria noastră ca să înfiinţeze aici comitete şi să înceapă colecte de bani şi scamă pentru răniţii armatei române.

Ceea ce afirmăm este faptă pozitivă şi ştim încă despre mai multe dame române că au respins cu rezoluţiune acea provocare, acum însă avem în mâni un apel subscris de comitetul constituit sub preşedinţa Iuditei Măcelariu (aici comunică numele membrelor comitetului damelor române din Sibiu).

Apelul apelează se ‘nţelege la umanitate şi l-am subscris şi noi bucuros pentru orice om care pătimeşte dacă n-am cunoaşte motivele infame care i-au hotărît să ia arma pentru primejduirea lor şi a altora şi dacă peste acestea n-am şti că provocatorii au apelat la ajutorul unui stat străin.

Noi credem că sexul frumos român este cu mult mai luminat în această privinţă decât să credem sau să presupunem că ar lua sub scutul său un pas public ca acesta în contra opiniunei publice, voiei şi politicei patriei.

Nu credem ca damele române să deie remuneraţiuine unui popor pentru infidelitate şi rebeliune; ca, glorificând faptele perfidului, să se compromită pe sine.

Conducătorii infideli şi perfizi ai României, în contra voiei poporului au rădicat pumnalul asupra amicului ei.

Au nimicit viitoriul ţărei şi binele poporului, pustiirea va urma şi va glorifica faptele mizerabililor perfizi.

Iar noi, aici pe teritoriul Ungariei, aceia cari, prin faptele României şi a muscalului ni vedem primejduită liniştea noastră dinlăuntru, noi cari vedem tendenţa spre acele scopuri cari în linie primă ne ameninţă şi ne primejduiesc viaţa noastră de stat, noi, aici pe teritoriul coroanei ungare, ca supuşi credincioşi, nu putem încuviinţa lucrul acestor perfizi, nu-i putem menagia, ci trebuie să-i condamnăm şi să-i urmărim cu toate semnele indignaţiei.

Vor fi români răniţi cari negreşit vor avea trebuinţă de ajutoriu, noi însă nu putem conlucra la vindecarea acelor rane cari s-au născut pentru ca să ne primejduiască esistenţa; noi nu putem vindeca, ca să se reînsănătoşeze şi iarăşi să-şi rădice sabia în contra esistenţei noastre, patriei noastre şi a intereselor ei.

Vindece ‘i şi ajute ‘i cela care e în stare a se însufleţi pentru canciucul muscălesc; care e în stare a-şi purta picioarele în catene de sclav, care nu vede scopul adevărat al acestui război de bandiţi.

Medicament preservativ: după ce vei fi citit o foaie ungurească, să binevoieşti a-ţi spăla mânile.

După cîte aflăm, aceste articole şi altele asemenea l-au motivat pe ministeriul din Pesta să oprească funcţionarea comitetului din Sibiu.

MIHAI EMINESCU
OPERA POLITICA
1870 – 1877
ALBINA, FAMILIA, FEDERATIUNEA, CONVORBIRI LITERARE, CURIERUL DE IASI
EDIŢIE CRITICĂ ÎNTEMEIATĂ DE P E R P E S S I C I U S
EDIŢIE CRITICĂ ÎNGRIJITĂ DE MUZEUL LITERATURII ROMÂNE
Coordonator DIMITRIE VATAMANIUC
Editura Academiei RSR, 1980
Pag. 240

Mihai-Eminescu.Ro

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *