[„CA SĂ NU AIBĂ APARENŢA…”] – de Mihai Eminescu [14 august 1881]

Fotografie de arhiva. Mihai Eminescu de Nestor Heck – 1884. Basarabia-Bucovina.Info

Ca să nu aibă aparenţa că împărtăşim cumva ideile cuprinse în articolul asupra Serbiei reprodus din „Grenzboten” repetăm că această revistă e cunoscută prin împrejurarea că cuprinde articole inspirate uneori de Ministeriul de Esterne din Berlin, alteori de cel din Viena, Fără a intra deloc în vederile revistei germane, cititorul se va convinge din tonul pu?in respectuos al acelui articol că regalitatea Serbiei, deşi nu va suferi piedici în recunoaşterea ci, e privită cu ochi răi în regiunile dominante din Viena.

Deprinşi a vedea nasiile mici ale Peninsulei Balcanice tratate cu dispres de cîte ori aspirasiunile lor nu convin puterilor apusene şi a le vedea ridicate în cer şi lăudate de cîte ori se dau după păr şi renunsă chiar la condisiile lor de existensă în favorul străinătăsii, credem că injuriile aduse Serbiei, departe de-a constitui o pagubă, constituie un merit pentru ea şi dovedesc că rezistă cu mai multă conştiinsă de sine politicei de colonizare şi exploatasie decât alte ţări vecine pretinse mai civilizate.

Singura noastră intensie era deci de-a face cunoscute cititorilor aceste rele dispozisiuni. Se ‘nselege că nu aprobăm deloc maniera injurioasă cu care se tratează poporul şi dinastia Serbiei, cauză pentru care nici nu am comentat articolul în cestiune.

MIHAI EMINESCU
OPERA POLITICA
1 ianuarie – 31 decembrie 1881
TIMPUL
EDIŢIE CRITICĂ ÎNTEMEIATĂ DE P E R P E S S I C I U S
EDIŢIE CRITICĂ ÎNGRIJITĂ DE MUZEUL LITERATURII ROMÂNE
Coordonator DIMITRIE VATAMANIUC
Editura Academiei RSR, 1985-1989
Vol XII

Mihai-Eminescu.Ro

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.