Publicistică 1870 – 1877

FOAIE LITERARĂ [„ALĂTURI CU JURNALUL…”] – de Mihai Eminescu [26 august 1877]

FOAIE LITERARĂ [„ALĂTURI CU JURNALUL…”] – de Mihai Eminescu [26 august 1877]

Alături cu jurnalul”Foişoara Telegrafului Român” care se ocupă mai mult cu ştiinţele (agronomie, istorie, linguistică), apare de acum înainte tot în Sibiiu o foaie beletristică ilustrată, cu numele”Albina Carpaţilor”. Ortografia e mai puţin fonetică decît a Foişoarei şi samănă întrucîtva…

AUSTRO-UNGARIA [„CA SĂ SE VADĂ CUM…”] – de Mihai Eminescu [19 august 1877]

AUSTRO-UNGARIA [„CA SĂ SE VADĂ CUM…”] – de Mihai Eminescu [19 august 1877]

Ca să se vadă cum gospodăresc fraţii maghiari cu naţionalităţile vom cita numele cărţilor româneşti oprite a se întrebuinţa în şcolile de pe teritoriul fericitului regat al Sf. Ştefan: Vasiliu Petri: „Elementar sau ABCDAR pentru şcoalele româneşti”. Compus după principiele…

GERMANIA [„GUVERNUL GERMAN…”] – de Mihai Eminescu [12 august 1877]

GERMANIA [„GUVERNUL GERMAN…”] – de Mihai Eminescu [12 august 1877]

Guvernul german a făcut imputări către Poartă în privinţa barbarielor comise de trupele turceşti; aceste imputări sînt bazate pe convenţia de la Geneva. După interpretaţia germană, această convenţiune îndatorează nu numai pe beligeranţi a observa unul în privinţa celuilalt dispoziţiunile…

„POMĂRITUL ÎNTOCMIT CU DEOSEBITĂ PRIVIRE LA GRĂDINA ŞCOLARĂ” DE D. COMŞA – de Mihai Eminescu  [1 august 1877]

„POMĂRITUL ÎNTOCMIT CU DEOSEBITĂ PRIVIRE LA GRĂDINA ŞCOLARĂ” DE D. COMŞA – de Mihai Eminescu [1 august 1877]

Sibiiu, 1877, 1 vol. 8°, 200 pag. Cam de mult ne deprinsesem a primi din Transilvania cărţi scrise într-o limbă foarte ciudată. În urma înrâuririi germane şi a celei maghiare scriitorii români din principatul Ardealului îşi formaseră şabloane sintactice pe…

[„ÎNSĂMNĂTATEA CRIZEI DIN CONSTANTINOPOLE…”] – de Mihai Eminescu [13 iulie 1877]

[„ÎNSĂMNĂTATEA CRIZEI DIN CONSTANTINOPOLE…”] – de Mihai Eminescu [13 iulie 1877]

Însămnătatea crizei din Constantinopole nu se poate judeca deodată, nici se poate şti cari vor fi urmările ei. Ziarele ungureşti vorbesc chiar despre schimbarea sultanului şi înlocuirea lui cu reînsănătoşatul Murad V. Destul că Savfet Paşa, ministrul de externe, e…

PENSIONATUL NORMAL DE DOMNIŞOARE [„DUMINECA TRECUTĂ…”] – de Mihai Eminescu [24 iunie 1877]

PENSIONATUL NORMAL DE DOMNIŞOARE [„DUMINECA TRECUTĂ…”] – de Mihai Eminescu [24 iunie 1877]

Dumineca trecută spre sară s-au închiet esamenele publice de la pensionatul normal de domnişoare, prin o serie de producţiuni muzicale. Rezultatele instrucţiei, a creşterei, apoi îndeosebi a culturei muzicale din acest institut despre cari au dat dovadă aceste esamene sunt…

MUNTENEGRU [„SULEIMAN PAŞA AU PĂŢIT-O…”] – de Mihai Eminescu [19 iunie 1877]

MUNTENEGRU [„SULEIMAN PAŞA AU PĂŢIT-O…”] – de Mihai Eminescu [19 iunie 1877]

Suleiman Paşa au păţit-o rău în Muntenegru. El într-adevăr s-au întrunit cu Ali-Saib, însă nu în Muntenegru, ci la Spuz, pe teritoriul turcesc, după ce-au trecut prin întreg mijlocul ţărişoarei muntoase. Muntenegru, după configuraţia graniţilor sale, se disparte în două…

[„CU OCAZIUNEA CIRCULĂRII…”] – de Mihai Eminescu [17 iunie 1877]

[„CU OCAZIUNEA CIRCULĂRII…”] – de Mihai Eminescu [17 iunie 1877]

Cu ocaziunea circulării otomane relativă la atitudinea României”Le Journal des Débats” constată că ideea independenţei României a fost în general favorabil primită şi că din parte-i a arătat totdeauna simpatii pentru naţiunea română, că a susţinut-o totdeauna şi a încuragiat-o…

„POMĂRITUL, ÎNTOCMIT CU DEOSEBITĂ PRIVIRE LA GRĂDINA ŞCOLARĂ” DE D. COMŞA,Sibiiu, 1877, 1 vol. 8°, de 200 pagini – de Mihai Eminescu [10 iunie 1877]

„POMĂRITUL, ÎNTOCMIT CU DEOSEBITĂ PRIVIRE LA GRĂDINA ŞCOLARĂ” DE D. COMŞA,Sibiiu, 1877, 1 vol. 8°, de 200 pagini – de Mihai Eminescu [10 iunie 1877]

În Institutul de teologie şi pedagogie din Sibiiu, care se vede a fi menit să dea preoţi şi învăţători comunelor gr.-orientale din arhidieceză, se predau pe lîngă cunoştinţe teoretice şi acelea cari sînt trebuitoare preoţilor şi învăţătorilor ca viitori plugari…

AUSTRO-UNGARIA [„«TELEGRAFUL ROMÂN» NE DĂ DETALII…”] – de Mihai Eminescu [10 iunie 1877]

AUSTRO-UNGARIA [„«TELEGRAFUL ROMÂN» NE DĂ DETALII…”] – de Mihai Eminescu [10 iunie 1877]

„Telegraful român” ne dă detalii de tot interesante despre estrema bunăvoinţă cu care ne regalează fraţii maghiari. Adevărul rămîne adevăr, n-ai ce-i face. În specialitatea fineţii academice fraţii maghiari au ajuns la o virtuozitate neîntrecută şi cititorul va avea ocazie…

[„INSTALAREA ÎN SCAUNUL MITROPOLIEI…”] – de Mihai Eminescu [1 iunie 1877]

[„INSTALAREA ÎN SCAUNUL MITROPOLIEI…”] – de Mihai Eminescu [1 iunie 1877]

Instalarea în scaunul Mitropoliei Bucovinei a I.P.S.S. Teoctist Blajevici s-a făcut c-o solemnitate într-adevăr princiară. Aşteptat la marginea ţării de delegaţiuni mirene şi clerice, salutat în cale-i de preoţii şi credincioşii pe al căror teritoriu trecea, primit la gara de…

GRECIA [„ÎN ATENA, JUCĂRIA…”]  – de Mihai Eminescu [29 mai 1877]

GRECIA [„ÎN ATENA, JUCĂRIA…”] – de Mihai Eminescu [29 mai 1877]

În Atena, jucăria caleidoscopică a vecinicilor schimbări de ministeriu ne dă pentr-un moment următoarea combinaţie – ca să nu zicem confuzie – de cabinet: Kanaris, ministru prezident şi marină; Komonduros interne; Deligeorgis, esterne, război şi instrucţie publică; Tzimis *, justiţie;…

[„CONTRAR SIMPATIILOR  MAJORITĂŢII POPOARELOR…”] – de Mihai Eminescu [13 mai 1877]

[„CONTRAR SIMPATIILOR MAJORITĂŢII POPOARELOR…”] – de Mihai Eminescu [13 mai 1877]

Contrar simpatiilor majorităţii popoarelor din Austro-Ungaria, interesele esclusive şi esclusiviste ale maghiarilor şi evreilor vor ajunge poate să amestece monarhia învecinată într-un război în care condiţiile ei de luptă vor fi poate mai nefavorabile decât acelea ale Turciei. De cîte…

LEGEA RECHIZIŢIUNILOR – de Mihai Eminescu [29 aprilie 1877]

LEGEA RECHIZIŢIUNILOR – de Mihai Eminescu [29 aprilie 1877]

Pentru acelaşi scop cu care s-a publicat convenţia ruso-română, Tipografia Naţională s-a grăbit a reproduce în broşură şi legea rechiziţiunilor. Este desigur în interesul fiecăruia de-a cunoaşte această lege, care creează pentru cetăţenii statului îndatoriri cu totul escepţionale pentru greaua…

DE LA EPITROPIA SF. SPIRIDON – de Mihai Eminescu [17 aprilie 1877]

DE LA EPITROPIA SF. SPIRIDON – de Mihai Eminescu [17 aprilie 1877]

Faţă cu cererile autorităţilor sanitare ruse, Epitropia spitalelor sfântului Spiridon au cedat pentru bolnavii armatei imperiale jumătate din localul spitalului central şi toate încăperile spitalului Paşcanu din Tataraşi. Căutarea bolnavilor precum şi administraţia este cu totul aparte de aceea a…

AUSTRO-UNGARIA [„ADUNAREA DEPUTAŢILOR…”] – de Mihai Eminescu  [15 aprilie 1877]

AUSTRO-UNGARIA [„ADUNAREA DEPUTAŢILOR…”] – de Mihai Eminescu [15 aprilie 1877]

Adunarea deputaţilor a primit proiectele relative la un nou pact între cele două părţi ale monarhiei. Gata pân – acuma sunt următoarele proiecte: Legea pentru instituirea şi privilegiarea unei societăţi de bancă austro-ungare, statutele băncii însăşi şi a diviziei sale…

MUNTENEGRU [„«CORESPONDENŢA POLITICĂ» PRIMEŞTE…”] – de Mihai Eminescu  [15 aprilie 1877]

MUNTENEGRU [„«CORESPONDENŢA POLITICĂ» PRIMEŞTE…”] – de Mihai Eminescu [15 aprilie 1877]

„Corespondenţa politică” primeşte din Cettinie următoarele informaţii sub data 5/17 de april. Relaţiile dintre principele Nikita şi Prenk, voievodul miridiţilor, sunt foarte mulţămitoare. Voievodul Prenk au cedat principelui Nikita toată comanda în războiul ce va avea loc. Voievodul miridiţilor declară…

[„EVENIMENTELE SE GRĂMĂDESC…”] – de Mihai Eminescu [15 aprilie 1877]

[„EVENIMENTELE SE GRĂMĂDESC…”] – de Mihai Eminescu [15 aprilie 1877]

Evenimentele se grămădesc bătând în poarta viitorului şi icoanele activităţii pacinice se ‘ntunecă văzând cu ochii înaintea mişcărilor războiului. Aşezată între puterile ce vor intra în război, România caută a merge cale dreaptă, a-şi mănţinea neutralitatea sa controversată de cabinetul…

image_pdfimage_print