[„COMBINÂND ŞTIRILE…”] – de Mihai Eminescu [25 mai 1877]

Combinând ştirile aduse de ziarele din Bucureşti în privirea consultărilor ce-au avut loc spre a formula noul proiect delege pentru emisiunea hârtiei – monetă, vedem următoarele: Votarea proiectului original s-au fost amânat, după însăşi cererea guvernului, pentru ca ministrul de finanţe să-l modifice astfel încât să dobândească cât mai multe asentimente. D. Brătianu s-au adresat la bărbaţii cei mai competenţi din Cameră şi Senat, cerându-li consiliile. La această invitare au răspuns toţi, fără deosebire de partid; astfel d-nii M.K. Epureanu şi D. Sturza pe de o parte, d-nul V. Boerescu pe de alta au formulat chiar două planuri financiare, cari au fost supuse aprecierilor d-lui ministru. Întâi păruse a prevala opinia celor dendâi d-ni, dar în urmă d. ministru s-au înclinat mai mult spre opiniile emise de d. V. Boerescu.

Întâi se admisese ideea unui împrumut prin creditul fonciar. Scrisurile funciare eliberate aveau să se aşeze în depozit la Casa de depuneri şi consemnaţiuni şi să se emită asupra acestui depozit hârtia – monetă care să circuleze.

Dar într-o întrunire particulară d. Boerescu au arătat că ipotecându-se în regulă proprietăţi de-ale statului, operaţiunea împumutului s-ar scumpi şi complica prin intervenirea creditului fonciar.

Pentru a ridica însă creditul biletelor cu curs forţat să li se pună o scadenţă fixă. Scadenţa s-a adoptat, s-a pus apoi un termin maxim pentru retragerea biletelor din circulaţie şi s-au dat garanţii că retragerea se va efectua într-adevăr. Astfel dar proiectul nou e în esenţă deosebit de cel vechi şi adunarea deputaţilor l-au primit la 20 mai cu 55 voturi pentru, 15 contra şi două abţineri.

MIHAI EMINESCU
OPERA POLITICA
1870 – 1877
ALBINA, FAMILIA, FEDERATIUNEA, CONVORBIRI LITERARE, CURIERUL DE IASI
EDIŢIE CRITICĂ ÎNTEMEIATĂ DE P E R P E S S I C I U S
EDIŢIE CRITICĂ ÎNGRIJITĂ DE MUZEUL LITERATURII ROMÂNE
Coordonator DIMITRIE VATAMANIUC
Editura Academiei RSR, 1980
Pag. 238

Mihai-Eminescu.Ro

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *