CORESPONDENŢII STRĂINI – de Mihai Eminescu [4 mai 1879]

Inamicii noştri sunt în ţară şi în mare număr şi ei plătesc ospitalitatea noastră calomniindu-ne; fiecare cuvânt care iese din gura noastră se răstălmăceşte şi, zburând prin firul telegrafic în toate colţurile Europei, devine un act de acuzaţiune în contra ţărei noastre. De aceea suntem datori să fim poate în cuvinte mult mai rezervaţi încă decât în acte.

Iată cuvintele d-lui Cogălniceanu rostite în camera deputaţilor, cuvinte cari au nevoie de oarecare comentar. Într-adevăr nu e o monstruozitate de care corespondenţii ziarelor din Viena şi Pesta să nu fie în stare a învinui pe români. Neue freie Presse mai cu samă se întrece pe sine însăşi în aiurările cele mai perverse, în calomnii de-a dreptul criminale. Astfel ea zice cum că la Calafat oastea română e de-o poştă îndărătul oraşului, ca să nu fie ajunsă de ghiulele [le] din Vidin, că oraşul nostru e sfărmat cu desăvârşire, pe când în Vidin au ars numai două case ş-au fost rănite două babe, că la Olteniţa, la împuşcătura în vânt a unui monitor, toţi soldaţii noştri s-au retras. Vapoarele noastre”Fulgerul” şi”Ştefan cel Mare” au fost captivate de turci. În fine ziarul francez”Presse” au adus ştirea că M. Sa Domnul a pus să transporte averea sa personală la Sigmaringen şi că mai mult de treizeci de lăzi au plecat pân’ acum din Bucureşti. Nu mai vorbim de răstălmăcirea plină de ură care se dă fiecărui cuvânt ieşit din gura Domnitorului sau a demnitarilor statului.

Nouă ni se pare că sunt mijloace îndestule în contra acestui abuz de fantazie a corespondenţilor străini. Dacă suntem odată în stare de război, ar trebui ca toate scrisorile adresate în străinătate să se deie deschise la poştă, iar cuprinsul lor să fie controlat de organe discrete ale poliţiei. Se ‘nţelege că pentru aceasta ar trebui un anume vot al adunărilor, care pentru caz de război să suspende provizoriu articolul din constituţie relativ la secretul scrisorilor.

MIHAI EMINESCU
OPERA POLITICA
1870 – 1877
ALBINA, FAMILIA, FEDERATIUNEA, CONVORBIRI LITERARE, CURIERUL DE IASI
EDIŢIE CRITICĂ ÎNTEMEIATĂ DE P E R P E S S I C I U S
EDIŢIE CRITICĂ ÎNGRIJITĂ DE MUZEUL LITERATURII ROMÂNE
Coordonator DIMITRIE VATAMANIUC
Editura Academiei RSR, 1980
Pag. 231

Mihai-Eminescu.Ro

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *