[„INSTALAREA ÎN SCAUNUL MITROPOLIEI…”] – de Mihai Eminescu [1 iunie 1877]

Instalarea în scaunul Mitropoliei Bucovinei a I.P.S.S. Teoctist Blajevici s-a făcut c-o solemnitate într-adevăr princiară. Aşteptat la marginea ţării de delegaţiuni mirene şi clerice, salutat în cale-i de preoţii şi credincioşii pe al căror teritoriu trecea, primit la gara de Cernăuţi de toate autorităţile înalte ale Bucovinei şi făcându – şi intrarea în capitala ţării după un anume program sărbătoresc, în cântările corurilor şi aclamaţiile mulţimii, bătrânul călugăr au avut o zi de glorie omenească care li se ‘ntîmplă la puţini oameni pre pământ. Fie ca aceste ovaţiuni oficiale şi neoficiale, aceste slăviri cari pier fără de urmă şi cărora scriptura li zice ”umbră fără fiinţă, vis al înşelăciunei„ să nu schimbe întru nimica simplitatea inimei şi curăţia sufletului; fie ca noul mitropolit să ţie mai mult la poporul său românesc, la şcoala şi biserica lui, la limba lui, decât la ademenirile şi linguşirile Austriei oficiale.

MIHAI EMINESCU
OPERA POLITICA
1870 – 1877
ALBINA, FAMILIA, FEDERATIUNEA, CONVORBIRI LITERARE, CURIERUL DE IASI
EDIŢIE CRITICĂ ÎNTEMEIATĂ DE P E R P E S S I C I U S
EDIŢIE CRITICĂ ÎNGRIJITĂ DE MUZEUL LITERATURII ROMÂNE
Coordonator DIMITRIE VATAMANIUC
Editura Academiei RSR, 1980
Pag. 243

Mihai-Eminescu.Ro

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *