JIDOVUL TALMUDIST – de Mihai Eminescu [25 iunie 1876]

Broşura germană de dr. Aug. Rohling (profesor în Münster) a fost tradusă în limba românească de mai mulţi studenţi în teologie. Ediţia întâia trecându – se cu desăvârşire în timp foarte scurt, traducătorii anunţă editarea din nou a broşurei. Ea va apare în zilele întâie ale lui iulie şi va costa 60 cruceri v.a. Cei ce doresc a-şi procura cartea se pot adresa la d-l Ioan Sîrbu, absolvent în teologie în Blaş. E desigur caracteristic pentru simţămintele cu care românii întâmpină pretutindenea invazia evreiască că ediţia întâia a acestei cărţi s-au trecut toată în Transilvania, căci şi în această ţară au început a se îmbulzi în oraşe şi sate cetele internaţionalei iudaice, poporul menit de biblie de a domni asupra pământului întreg. Talmudul, după cum se ştie, e un fel de enciclopedie ebreiască, conţiind fel de fel de tractate asupra cestiunilor controversate, fie religioase, fie de drept; iar multe din cele cuprinse în Talmud a trecut în viaţa publică a evreilor, în conduita lor faţă cu alte popoare. Talmudul e un îndreptariu al constituirei lor de stat în stat, îndreptariul organismelor de solidaritate naţională care caracterizează pe evrei, fie ei în America, fie ‘n Germania, fie ‘n România. Fructul cel mai copt al lungei dezvoltări talmudistice este desigur”Alianţa izraelită”, întinsă asupra pământului întreg. Recomandăm deci această carte, care – deşi nu ni s-au trimis un exemplar din partea editorilor – totuşi credem că va fi conţiind extracte din Talmud cari vor fi caracterizând mişcările vieţei naţionale a evreilor

MIHAI EMINESCU
OPERA POLITICA
1870 – 1877
ALBINA, FAMILIA, FEDERATIUNEA, CONVORBIRI LITERARE, CURIERUL DE IASI
EDIŢIE CRITICĂ ÎNTEMEIATĂ DE P E R P E S S I C I U S
EDIŢIE CRITICĂ ÎNGRIJITĂ DE MUZEUL LITERATURII ROMÂNE
Coordonator DIMITRIE VATAMANIUC
Editura Academiei RSR, 1980
Pag. 48

Mihai-Eminescu.Ro

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.