[„NU DE MULT UN DOCTOR…”] – de Mihai Eminescu [5 aprilie 1878]

Nu de mult un doctor însemnat, director al unui mare stabiliment de alienaţi (adică, pe bună românească, de nebuni), a avut o idee din cele mai originale: voind a arăta publicului vienez bunătatea sistemului său de psihiatrie, el a convocat, fără alegeri, pe toţi pensionarii săi la o adunare unde erau slobozi să facă toate după capul lor.

Cine a fost de faţă la şedinţa de sîmbăta trecută, 1 aprilie, a Camerei, a avut fericirea de a vedea o a doua ediţiune, revăzută, însă nu îndreptată, a adunărei din balamucul vienez. Cînd am aflat cele petrecute în Dealul Mitropoliei am gîndit deocamdată că, fiind 1 aprilie, este vorba numai de o glumă, cum se obicinuieşte după o deprindere universală, şi a trebuit să citim darea de seamă in extenso din „Monitorul oficial”, pe care o şi reproducem aci îndată, ca să ne încredinţăm de seriozitatea lucrurilor.

La ordinea zilei era dezbaterea raportului comisiunei de cercetare parlamentară asupra alegerii colegiului I de Iaşi. D. raportor, Pantazi Ghica, dă citire raportului său, pe care d. Maniu îl califică de „Cîntul unei sirene”, confundînd astfel pe autorul cu o dihanie fabuloasă. Nu ne vom opri mult asupra analizărei acestui document, lucrat cu „zel şi eleganţă de stil”, tot după d. Maniu, care este om competent. Singurul argument constituţional sau mai bine zicînd juridic, adică acel a nerespectărei termenului de 21 zile pentru convocarea colegiului electoral, care se invocă, a fost de mai nainte răsturnat de ministrul şi de cei puţini bărbaţi cu mintea sănătoasă ce s-au strecurat în această Adunare.

Consideraţiunile morale invocate de acel raport le vom apreţia cînd va veni rîndul d-lui Holban.

Ceea ce nu ne putem opri de a observa este că atunci cînd un om aduce atîta patimă în silinţele ce-şi dă pentru a culege motive de invalidarea alegerii unui adversar politic încît merge pînă a susţine absurda teză că d. Mîrzescu a influenţat alegerea, acel om către lipsa de nepărtinire adaugă ipocrizia cînd, la sfîrşitul raportului său, zice că are „regretul de a conchide” pentru invalidare.

D. Maniu, care admiră forma stilistică a raportului, a avut vitejia de a combate fondul.

După aceea, un deputat înzestrat cu o figură care reflectează ca o oglindă toate pasiunile înjosite ce-i frămîntă inima, unde stau întipărite în trăsături idoase invidia şi mai ales ura pentru tot ce este bun şi frumos, d. Holban în fine, ia cuvîntul şi atunci începe acea scenă burlescă care aminteşte scena citată mai sus de la institutul de alienaţi din Viena. Acel domn combate moralitatea alesului colegiului I de Iaşi pentru că: 1) d-sa este fondatorul Direcţiei nouă, care prin foaia ei „Convorbirile literare” a tratat pe d. Holban de ignorant şi de prost; 2) pentru că locuitorii Lacului Sărat nu se pot alege în Camera de la Washington (aici se zburleşte preşedintele Adunărei şi protestează); 3) pentru că d-sa, adică oratorul, se teme de bătaia cu biciul, care este bună pentru sălbateci, iar nu pentru dînsul. Şi, spre a întemeia toate argumentele sale, citeşte o scrisoare a d-lui P. P. Carp unde tînărul şi spiritualul senator scrie comisiunei de cercetare că: dacă ar fi ştiut că d. Maiorescu propagă ideile filozofice ale lui Schopenhauer, adică că este de opinie că d. Holban este un ignorant şi un prost şi că ar fi bine să i se poată aplica penalitatea filozofică lăudată de Schopenhauer, niciodată nu ar fi votat pentru vechiul său amic.

Cerem iertare cititorilor „Timpului”, un ziar serios, dacă, pentru astă dată, am împrumutat tonul articolului nostru de la „Charivari” sau mai bine de la „Tintamarre”. Este întîia şi cea de pe urmă oară că o facem; scuza noastră este că nu am putut urma altfel, de vreme ce aveam a da seama despre o comedie bufonă, ale cărei personajiuri de căpetenie erau d-nii Pantazi şi Holban.

MIHAI EMINESCU
OPERA POLITICA
1 noiembrie 1877 – 15 februarie 1880
TIMPUL
EDIŢIE CRITICĂ ÎNTEMEIATĂ DE P E R P E S S I C I U S
EDIŢIE CRITICĂ ÎNGRIJITĂ DE MUZEUL LITERATURII ROMÂNE
Coordonator DIMITRIE VATAMANIUC
Editura Academiei RSR, 1980
Vol X

Mihai-Eminescu.Ro

 

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.