[„«PESTHER LLOYD», OFICIOSUL…”] – de Mihai Eminescu [24 iulie 1881]

Fotografie de arhiva. Mihai Eminescu de Nestor Heck – 1884. Basarabia-Bucovina.Info

„Pesther Lloyd”, oficiosul ministeriului unguresc, ne spune că în cestiunea Dunării au intervenit o pauză. Concertul european, comparat cu un sextet de muzică instrumentală, începuse a se pierde în nişte disonanţe atât de ascuţite încât s-a găsit cu cale de-a suspenda deocamdată execuţiunea piesei muzicale. dacă toate simptomele de pân’ acum nu vor fi înşelând, zice oficiosul, atunci nici va fi cu putinţă de-a se ajunge vreodată la o înţelegere.

Cestiunea de căpetenie pentru organul unguresc este însă dacă Austro-Ungaria ar avea vreo cauză să regrete lipsa unei asemenea înţelegeri. După el neizbutirea Comisiunii Mixte şi neprimirea ei în condiţiile propuse de Austro- Ungaria ar aduce ca consecuenţă naturală desfiinţarea Comisiei Europene de la Galaţi, o împrejurare care nu e deloc de natură de-a inspira teroare sferelor politice din monarhia austro-ungară.

„Pesther Lloyd” revine aşadar la ameninţarea făcută şi de ziarele din Viena că dacă Comisia Europeană nu s- ar arăta destul de mlădioasă în cestiunea anteproiectului, monarhia vecină îşi va retrage reprezentantul din sântul ei şi ea va înceta de-a exista de jure.

Fără a şti dacă celelalte puteri sunt dispuse de-a împărtăşi numaidecât punctul de vedere al Austriei şi dacă ar renunţa atât de lesne de-a fi reprezentate la Dunărea de Jos numai pentr-o trecătoare nemulţumire a Austriei şi făr’ a prevedea de pe acum ce mijloace vor întrebuinţa ele pentru a mănţine interesele lor şi ale libertăţii de navigaţiune chiar atunci când Austria s-ar retrage din concertul lor, constatăm cu părere de rău că posibilitatea ca Austria să-şi retragă delegatul din Comisia Europeană va exista şi atunci când aceasta va admite existenţa Comisiei Mixte. Aceasta rămâne chiar teama generală că scopul monarhiei vecine e să substituie Comisiei Europene, reprezentantă a tuturor puterilor, Comisia sa mixtă, în care ar şti a-şi asigura preponderanţa. După ce regulamentele vor fi votate, după ce se va constitui Comisia Mixtă ca organ autonom de supravegheare şi ca autoritate unică pe Dunăre, ce va fi mai uşor decât ca puterile ce n-ar mai avea nici un interes la existenţa Comisiei Dunărene din Galaţi să-şi retragă reprezentanţii de acolo? Comisia din Galaţi ar înceta de-a exista şi cea mixtă ar intra ca moştenitoare ab intestato în toate drepturile celei dendâi. Aşadar în orice caz posibilitatea unei retrageri a delegatului austriac din Comisia de la Galaţi nu numai că rămâne în picioare şi după primirea anteproiectului, ci devine mai mare, mai probabilă chiar. Acum cel puţin Austria are un interes la existenţa Comisiei din Galaţi. De va primi sau nu va primi anteproiectul, această comisie e totuşi un organ înlăuntrul căruia interesele Austriei sunt reprezentate. Dar interesul şi mai mare consistă în speranţa că la urma urmelor această Comisie tot va primi anteproiectul cu oarecari modificări. Pe când dacă Comisia Europeană ar înceta de a exista înainte de-a institui pe cea mixtă, n-ar mai exista nici o autoritate internaţională pe Dunăre şi articolele respective ale Tratatului de la Berlin ar rămânea pur şi simplu fără obiect. Ar rămânea ca Austria să se aranjeze prin tractate unilaterale cu puterile ţărmurene şi nu ştim dacă acestea ar fi dispuse a face chiar acele concesii pe cari e în stare a le face Comisia Europeană,

MIHAI EMINESCU
OPERA POLITICA
1 ianuarie – 31 decembrie 1881
TIMPUL
EDIŢIE CRITICĂ ÎNTEMEIATĂ DE P E R P E S S I C I U S
EDIŢIE CRITICĂ ÎNGRIJITĂ DE MUZEUL LITERATURII ROMÂNE
Coordonator DIMITRIE VATAMANIUC
Editura Academiei RSR, 1985-1989
Vol XII

Mihai-Eminescu.Ro

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *