SERBIA [„LIPSA UNUI BIUROU TELEGRAFIC…”] – de Mihai Eminescu [20 iunie 1876]

Lipsa unui biurou telegrafic de corespondenţă şi greutatea cu care ziarele noastre îşi procură noutăţile din străinătate ne face ca mai întotdeauna să înregistrăm ştiri publicate cu două, trei zile înainte în jurnalistica vieneză. Într-adevăr românii învecinaţi cu Serbia, având comunicaţie telegrafică cu această ţară, primesc totuşi ştirile ce o privesc din Pesta şi din Viena. Ce se va fi întâmplând în momentul de faţă în Serbia ni este deci necunoscut şi, crainici întârzieţi a mişcărilor din Orient, jurnalele româneşti trebuie să se mulţămească cu ştiri relativ vechi şi răsuflate de trei, patru zile.

O telegramă din Paris cu data de 27 iunie vesteşte că cu toate subsidiile ruseşti şi cu tot succesul ce se zice c-ar fi avut împrumutul silit, guvernul sîrbesc caută sub auspiciile d-lui Schuwaloff să împrumute în Londra un milion de livre sterline. La 26 c. agentul sîrbesc a avut o conferenţă cu doi* bancheri. Întrebat fiind asupra prospectivelor întreprinderei în contra turcilor, agentul a răspuns că toate-s gata pentru ca în termin de o lună să se cureţe de turci toate provinciile din nordul Balcanului. După aceea s-ar constitui o confederaţie bulgaro – sîrbo – montenegrină sub protectoratul ţarului. Serbia au căpătat de la amici mijloace trebuitoare pentru campanie; numai bani îi trebuiesc. Conflicte cu Austria sunt cu putinţă, dar sârbii sunt pregătiţi şi-n această privire. În fine o telegramă din Belgrad sub data de 28 iunie vesteşte că principele păstrează comanda supremă asupra întregei armate, având cuartierul său general la Cupelja lângă Morava. Pentru o eventuală retragere, sunt destinate punctele întărite Ruzady* şi Deligrad. De-a lungul malului sîrbesc al Dunărei s-au săpat şanţuri întărite prin artilerie suficientă. S-au dat ordin ca rezerviştii de clasa a II-a să culeagă grabnic recolta de pe câmp. Princesa s-a pus în fruntea femeilor din Belgrad cari ‘şi vor pune serviciile lor la dispoziţia ambulanţelor şi a spitalelor. Corpul medical consistă din 110 medici militari şi 200 civili, dintre cari 70 sunt medicinişti de origine slavă din Austria, mai cu samă cehi. – În Pesta se fac cumpărături pe faţă pentru guvernul sîrbesc. Agenţii dispun de bani îndestui.

MIHAI EMINESCU
OPERA POLITICA
1870 – 1877
ALBINA, FAMILIA, FEDERATIUNEA, CONVORBIRI LITERARE, CURIERUL DE IASI
EDIŢIE CRITICĂ ÎNTEMEIATĂ DE P E R P E S S I C I U S
EDIŢIE CRITICĂ ÎNGRIJITĂ DE MUZEUL LITERATURII ROMÂNE
Coordonator DIMITRIE VATAMANIUC
Editura Academiei RSR, 1980
Pag. 44

Mihai-Eminescu.Ro

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.