TEATRUL NAŢIONAL [„ASEARĂ S-A JUCAT…”] – de Mihai Eminescu [14 noiembrie 1881]

Fotografie de arhiva. Mihai Eminescu de Nestor Heck – 1884. Basarabia-Bucovina.Info

Aseară s-a jucat, în faţa unei săli mai mult goală, trei comedii. Puiculiţa, traducţiune, Trei crai de la răsărit de d. Hâjdău şi Florin şi Florica de V. Alecsandri. Lăsând la o parte cea dântâi şi cea din urmă comedie, îndeajuns cunoscute publicului, să vorbim puţin de interpretarea celei d’ a doua. Rolurile din Trei crai de la răsărit n-au fost jucate de aceiaşi actori ca până acum. D-na Mateescu şi d. Ionescu sunt cu totul străini publicului în această piesă.

D-na Mateescu, în rolul Mariţei, fata lui Hagi Pană, a fost binişor; căci nu o putem judeca altfel, acest rol fiind deja mult mai bine interpretat de d-na Romanescu. Să nu se creadă că-i facem vro vină din această; nu. D-sa, pe cât puterile şi cunoştinţele i-a permis, a făcut posibilul. Tânără încă şi ţinând în seamă consiliile celor mai cunoscători în ale artei, are un frumos viitor înainte-i. Să se silească numai a vorbi mai rar şi mai desluşit.

D-nu Davidescu, în rolul lui Numa Consules, a fost departe – ierte-ni-se asprimea – de a fi înţeles pe autor şi rolul ce i s-a încredinţat să joace. Acest rol a fost totdauna interpretat cu multă măestrie de simpaticul Hagiescu, a cărui lipsă era viu simţită aseară. Rău a făcut comitetul teatrului de a primit demisiunea acestui actor, demisiune dată, pe cât ştim, în urma numai a unor neînţelegeri între dânsul şi unul din societari.

Ceilalţi interpreţi, d. d. Panu (în rolul Hagiului Pană), Julian (musiu George), Mateescu (tejghetarul Petrică ) şi d-na Frosa Sarandi (cocoana Trandafira ) au fost ca totdauna bine.

MIHAI EMINESCU
OPERA POLITICA
1 ianuarie – 31 decembrie 1881
TIMPUL
EDIŢIE CRITICĂ ÎNTEMEIATĂ DE P E R P E S S I C I U S
EDIŢIE CRITICĂ ÎNGRIJITĂ DE MUZEUL LITERATURII ROMÂNE
Coordonator DIMITRIE VATAMANIUC
Editura Academiei RSR, 1985-1989
Vol XII

Mihai-Eminescu.Ro

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.