TURCIA [„LA ÎNALTA POARTĂ..”] – de Mihai Eminescu [26 mai 1876]

La Înalta Poartă s-a dat citire unui rescript împărătesc care anunţă că se mănţine cabinetul actual, că sultanul renunţă în favoarea statului la 60 000 de pungi din lista civilă şi la toate veniturile câte rezultă din averea privată a Coroanei. Rescriptul recomandează restabilirea ecuilibrului bugetar, îmbunătăţirea grabnică a finanţelor şi a instrucţiei publice, reorganizarea Consiliului de stat şi a ministeriului justiţiei. Miniştrii sunt avizaţi de a propune o formă de guvernământ care să corespundă mai bine tuturor supuşilor fără deosebire şi să le asigure tuturor deplina libertate. Rescriptul termină cu dorinţa de a vedea întărindu-se şi de acum înainte legăturile dintre imperiu şi puterile străine şi proclamă că M. Sa s-au suit pe tron prin mila lui Dumnezeu şi cu voinţa poporului.

După citirea rescriptului un fetvah au anunţat în mod solemn detronarea lui Abdul-Aziz. Marele vizir au notificat tuturor reprezentanţilor Turciei din străinătate nemijlocita stabilire a unui proiect de reformă. Aceiaşi reprezentanţi au primit de la ministerul lor următoarea telegramă:

După ce s-au lăţit veşti maliţioase asupra sorţii monarhului detronat, mă grăbesc să le dezmint în mod formal şi să vă comunic starea lucrurilor. Îndată după proclamarea sa, sultanul Murad din proprie iniţiativă a ordonat ca unchiul său să fie înconjurat de tot respectul şi de toate onorile cuvenite persoanei sale şi i-a avizat drept rezidenţă pavilionul palatului împărătesc Cegheran de lângă Bosfor. Abdul-Aziz a adresat sultanului Murad o scrisoare autografă prin care recunoaşte suirea pe tron a nepotului său şi declară că renunţă la coroană, şi, având trebuinţă de linişte, doreşte a trăi în retragere.

MIHAI EMINESCU
OPERA POLITICA
1870 – 1877
ALBINA, FAMILIA, FEDERATIUNEA, CONVORBIRI LITERARE, CURIERUL DE IASI
EDIŢIE CRITICĂ ÎNTEMEIATĂ DE P E R P E S S I C I U S
EDIŢIE CRITICĂ ÎNGRIJITĂ DE MUZEUL LITERATURII ROMÂNE
Coordonator DIMITRIE VATAMANIUC
Editura Academiei RSR, 1980
Pag. 33

Mihai-Eminescu.Ro

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.