[„ASUPRA EXAMENELOR…”] – de Mihai Eminescu [31 mai 1881]

Fotografie de arhiva. Mihai Eminescu de Nestor Heck – 1884. Basarabia-Bucovina.Info

Asupra examenelor de bacalaureat de estimp am primit denunţări atât de grave încât ne-am sfiit de-a le da publicităţii şi am căutat mai întâi a ne informa de la oameni vrednici de crezare întru cât ele erau exacte.

Mai cu seamă în contra d-lor Crăciunescu şi Cernătescu erau îndreptate acele denunţări. „L’Independance roumaine” de alaltăieri cuprinde asemenea indicii de cea mai mare gravitate asupra acestor doi profesori. Ea publică cîte o scrisoare a fiecăruia dintre ei, pe cari iată – le :

Rog pe colegul meu, d. X., de-a binevoi să se arate indulgent cu tânărul Z… Îi voi fi recunoscător. Aceasta e a d-lui Cernătescu.

D. Crăciunescu scrie franţuzeşte următoarele:

Rog pe onor. meu coleg, d. X., de-a se arăta indulgent cu tânărul M…; nu e tocmai sigur în cestiunile de istorie; dar cunoaşte foarte bine no. 13 al programului.

E bine înţeles că d-lor fac parte din comisia de examinare.

În urma acestor revelaţiuni şi a unor informaţiuni din chiar cercurile profesorale, publicăm următoarele şiruri, primite la 16 ale lunei curente şi pe cari la început ezitaserăm de-a le da la lumină fără o confirmare ulterioară. Aceste şiruri au forma unor întrebări la cari elevii examinaţi vor răspunde afirmativ.

Este adevărat că d. Crăciunescu este meditatorul a cinci elevi, candidaţi de bacalaureat pentru sesiunea de estimp? Este adevărat că d-sa a făcut (adică nu, le-a dat în original) încă de acasă elevilor d-sale tema latină?

Este adevărat că elevilor d-sale li s-a introdus prin gaura uşei tema greacă?

Este adevărat că d-sa face cestiuni de literatură latină unele aparţinând facultăţii de litere. iar altele absurde? Ca curiozitate iată câteva: Cari erau caracterele limbei latine vorbite în Alexandria în timpul lui Horaţiu? Care a fost critica făcută de Scaliger lui Horaţiu? Ce diferenţă era între adevăratul creştinism şi religiunea lui Virgil? Ce asemănare e între Omer, Racine, Virgil şi Dante?… !!!

Este adevărat că chiar d. Crăciunescu nu ştie răspunsurile acestor întrebări şi că le are scrise pe nişte foiţe pe care nu uită d’ a le pune în tot momentul înaintea ochilor d-sale?

Este adevărat că d-sa are pasajele de care-i întreabă pe candidaţi traduse de acasă cu juxtaliniere?… Este adevărat că d. Cernătescu 1 n-a ştiut cine a încheiat pacea de la Nicea?

Este adevărat că d. Cernătescu a susţinut că nici os din oasele lui Huniade n-a existat când Soliman a mers să ia

Belgradul?

Este adevărat, în fine, că d. Cernătescu a susţinut cu tărie înaintea tuturor candidaţilor că Ludovic XI a fost fiul lui Ludovic VII?

Da! Aşa este: Ce vă aşteptaţi de la un autor de isterie care a copiat cuvânt cu cuvânt pe francezul Duruy?

 

1 Numit la universitate prin decret al Locotenenţei domneşti de la 11 februarie, fiind ministru al instrucţiei d. C.A. Rosetti.

Nu are titluri academice şi n-a făcut concurs.

MIHAI EMINESCU
OPERA POLITICA
1 ianuarie – 31 decembrie 1881
TIMPUL
EDIŢIE CRITICĂ ÎNTEMEIATĂ DE P E R P E S S I C I U S
EDIŢIE CRITICĂ ÎNGRIJITĂ DE MUZEUL LITERATURII ROMÂNE
Coordonator DIMITRIE VATAMANIUC
Editura Academiei RSR, 1985-1989
Vol XII

Mihai-Eminescu.Ro

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.