[„CABINETUL CERNAVODA CHIUSTENGE S-A FORMAT…”] – de Mihai Eminescu [11 iunie 1881]

Fotografie de arhiva. Mihai Eminescu de Nestor Heck – 1884. Basarabia-Bucovina.Info

Cabinetul Cernavoda chiustenge s-a format deja. Prezidenţia Consiliului, conferită d-lui Ion Brătianu, asigură succesul acestei afaceri. Lucrul fiind de astă dată foarte gingaş şi bătându-se prea mulţi patrioţi pe împărţeala diferenţei de opt milioane, d. C. A. Rosetti, reversibilul, onestul, sincerul, patriotul, se vede dator a intra asemenea în cabinet pentru a stâmpăra turma nemulţumiţilor.

Daca ministeriul Dumitru Brătianu nu întâmpina nici simpatii nici antipatii, noul cabinet Ion Brătianu e de natură a trezi cea mai adâncă neplăcere a ţării. Venit la putere numai în vederea unui gheşeft, neavând nici o ţintă serioasă în afară ori înlăuntru, compus, c-o neînsemnată escepţie, din persoane cari au avut ocazie de a-şi dovedi universala lor incapacitate pe terenul vieţii publice, acest cabinet e un ragout, putrificat de mult în părţile lui şi încălzit pentru a se putea fierbe în el şi stârvul unor alte scabroase afaceri.

Aristid al d-lui Grădişteanu, după turc şi pistolul, după un Cato de aşa mutră şi Aristidul corespunzător, primeşte din nou să acopere cu mantaua sa degetele lungi ale partizanilor şi apucăturile lor.

Despre fostul preşedinte al Camerei, actualul ministru de interne, ţara are o opinie formată de mult. Stigmatizat cu epitetul de „hidoasă pocitură „ de către cel mai mare scriitor al României, numit „geniul rău” de către chiar ai săi, acest vlăstar viţios şi… onest al rădăcinilor fanariotice din ţară e o garanţie îndestul că signatura noului cabinet şi a activităţii lui politice va fi viţiul şi cinica malonestitate.

Introducătorii lui Stroussberg, patronii afacerilor Warszawski – Mihălescu, rectificatorii în minus ai hotarelor noastre, precupeţii oştirii, împământenitorii străinilor, galopinii răscumpărărilor ce ne pot promite pe viitor decât ceea ce au făcut în trecut? Noi Stroussbergi vor răsări din pământ, cine ştie ce precupeţie de hotare ne mai aşteaptă, cine ştie ce răscumpărări, ce întreprinderi patriotice, ce risipă şi ce mizerie?

Obicinuiţi a vedea curgând din acest izvor toate relele cîte s-au grămădit pe poporul acesta de douăzeci de ani încoace, aşteptăm scoaterea la mezat a tuturor intereselor publice a României şi adjudecarea lor asupra a tot ce ţara are mai corupt şi mai ignorant. Am spus că România a devenit, în urma domniei roşilor, o mlaştină în care se scurge tot ce e material şi moral putred în câteşipatru unghiurile lumii. Cabinetul C.A. Rosetti este eflorescenţa acestei mlaştini, „hidoasa pocitură” e bobocul ce stă să înflorească din mijlocul foilor unei plante ce nu poate răsări decât din putrefacţiune. Ţara legală era deja pe cale de-a fi asfixiată prin guvernarea roşie; asfixia se va consuma de-acuma înainte şi mai repede şi ţara va deveni o moştenire definitivă şi inalienabilă a cavalerilor de industrie şi a naturelor catilinare.

Cât despre cestiunea Dunării, compromisă deja sub cabinetul Brătianu – Boerescu, ea se va îmbolnăvi şi mai rău sub Brătianu – Rosetti. Spre a-i da o soluţiune conformă cu promisiunile făcute vin la minister în ajunul vacanţelor Parlamentului pentru ca, în timpul sezonului mort, s-o decidă pe cale diplomatică fără a consulta Parlamentul. Acesta, adunat la toamnă, se va trezi în faţa unui fait accompli şi se va mulcomi prin izvoare bugetare. Aceasta e calea pe care s-a introdus Stroussberg; tot pe aceasta va veni precupeţirea Dunării.

MIHAI EMINESCU
OPERA POLITICA
1 ianuarie – 31 decembrie 1881
TIMPUL
EDIŢIE CRITICĂ ÎNTEMEIATĂ DE P E R P E S S I C I U S
EDIŢIE CRITICĂ ÎNGRIJITĂ DE MUZEUL LITERATURII ROMÂNE
Coordonator DIMITRIE VATAMANIUC
Editura Academiei RSR, 1985-1989
Vol XII

Mihai-Eminescu.Ro

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *