[„COLONELUL SIBORNE…”] – de Mihai Eminescu [12 iulie 1881]

Fotografie de arhiva. Mihai Eminescu de Nestor Heck – 1884. Basarabia-Bucovina.Info

Colonelul Siborne făcuse în Comisia Europeană a Dunării declaraţia că nu poate primi o comisie mixtă în chipul în care o stipulează anteproiectul austriac. Astfel cestiunile de principiu fiind pendente, comisia a discutat mai multe amănunte cari fără razimul principiilor generale nu au o valoare tocmai însemnată. Cabinetul din Viena s-a pus pe tratări şi diplomaţii austriaci oscilează împrejurul cestiunii cu multă rezerva şi sfiindu-se a lua o hotărâre definitivă.

Constantin Efendi, delegatul Turciei, a pus în vederea Comisii Europene dacă n-ar fi sosit momentul ca să se solicite de la cabinete prelungirea mandatului comisiei, o propunere în a cărei discuţie delegatul Angliei a declarat că e gata de-a intra. Delegatul Austriei a declarat atunci că aceasta ar augmenta încă dificultăţile existente.

În aceeaşi ordine de idei se vestise zilele trecute că cabinetul din Viena ar fi având intenţia de a lucra în contra prelungirii mandatului comisiei. Astăzi însă oficioşii austriaci scriu că atribuirea acestei intenţii e în orice caz prematură, că pân’ acum nici n-a fost cestiune de ea, că nimeni în fine nu poate admite serios că respingerea anteproiectului austriac şi a Comisiei Mixte ar fi îndeajuns pentru ca Comisia Europeană să se dizolve şi să înceteze de-a exista. Aceste asigurări oficioase ar fi primite cu satisfacţiune dacă nu s-ar încheia cu ameninţarea următoare:

După art. LIV al Tractatului de la Berlin puterile vor avea să se înţeleagă în curând asupra prelungirei mandatului Comisiei Europene. O asemenea înţelegere cată fireşte să fie unanimă şi opunerea unei singure puteri poate fi, în situaţia actuală, de un efect hotărâtor. Posibilitatea de a pune piedici existenţei ulterioare a Comisiei Europene este dată; sperăm însă că cestiunea se va limpezi astfel încât nici o putere să nu fie silită a uza de această posibilitate.

MIHAI EMINESCU
OPERA POLITICA
1 ianuarie – 31 decembrie 1881
TIMPUL
EDIŢIE CRITICĂ ÎNTEMEIATĂ DE P E R P E S S I C I U S
EDIŢIE CRITICĂ ÎNGRIJITĂ DE MUZEUL LITERATURII ROMÂNE
Coordonator DIMITRIE VATAMANIUC
Editura Academiei RSR, 1985-1989
Vol XII

Mihai-Eminescu.Ro

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.