[„DUPĂ CUM SE VEDE…”] – de Mihai Eminescu [11 mai 1881]

Fotografie de arhiva. Mihai Eminescu de Nestor Heck – 1884. Basarabia-Bucovina.Info

După cum se vede guvernul cel nou vrea să aducă din nou propunerea d-lui C.A. Rosetti pentru alegerea magistraţilor.

Această propunere a făcut chiar de la început mult zgomot: oamenii înţelepţi au simţit îndată şi instinctiv, deşi propunerea are aerul de a fi cu totul inofensivă, că este aci un adevărat pericol pentru viitor, că este cea dântâi lovire ce se dă instituţiunilor noastre monarhice şi cel dântâi pas spre a ieşi din instrucţiunile liberale şi a intra în demagogia propriu zisă.

Este datoria noastră dar să atragem atenţiunea tuturor oamenilor liberali şi să-i chemăm la luptă contra demagogiei ce începe să-şi lepede masca şi să se arate cum este: inamică a stabilităţii, a libertăţii şi a dreptăţii.

Este datoria noastră de-a proba tuturor celor ce se interesează de viitorul acestei ţări, că spre demagogie ne împinge d-l C. A. Rosetti prin propunerea ce face.

Dar mai nainte chemăm cea mai serioasă atenţiune a lectorilor noştri asupra unui studiu foarte însemnat al unuia din rarii bărbaţi ai noştri cari ştiu să cugete şi cari manifestă cugetările lor.

Acest bărbat, şi competent în materie, şi depărtat de luptele politice, scrie numai în interesul conservării societăţii şi în interesul libertăţilor publice şi deci vocea lui face autoritate, chiar de-ar fi singură.

Câtă autoritate nu are opiniunea lui când, după cum se va vedea, aceasta se reazemă pe acea a celor mai mari publicişti ai Europei.

MIHAI EMINESCU
OPERA POLITICA
1 ianuarie – 31 decembrie 1881
TIMPUL
EDIŢIE CRITICĂ ÎNTEMEIATĂ DE P E R P E S S I C I U S
EDIŢIE CRITICĂ ÎNGRIJITĂ DE MUZEUL LITERATURII ROMÂNE
Coordonator DIMITRIE VATAMANIUC
Editura Academiei RSR, 1985-1989
Vol XII

Mihai-Eminescu.Ro

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *