GERMANIA [„GAZETA OFICIALĂ…”] – de Mihai Eminescu [30 mai 1876]

Gazeta oficială Reichsanzeiger publică numirile în ministeriu a d-lor de Bülow, fost secretariu de stat, şi Hoffmann, fost prezident al cancelariei imperiale.

Provinzial – Correspo[n]denz scrie, la sfârşitul unui articol sumar asupra schimbărei din Turcia, cumcă guvernele care se hotărâseră a face Porţii propuneri identice, prin această din urmă schimbare se văd în poziţie de a amâna comunicarea propunerilor. Ţelurile însă pe care puterile le-au avut în videre cu ocazia conferenţelor vor rămânea aceleaşi şi sub împrejurări schimbate; asupra căilor de a ajunge la ele va mai avea loc o nouă înţelegere între puteri. Unirea în principii, pe care se ‘ntemeiau hotărârile de pân’ acuma, şi starea generală a Europei îndreptăţesc la convingerea cumcă ţelul comun se poate ajunge, păzindu-se pe deplin pacea europeană. – Provinzial Correspondenz mai pomeneşte despre amânarea voiagiului împăratului la Ems şi adaogă că petrecerea împăratului Rusiei în acel loc de cură se va prelungi cu 8 zile. Amândoi împăraţii vor petrece câteva zile împreună. – Se zice că preste câteva zile vor avea din nou întâlnire pr[inţul] Bismark, pr[inţul] Gorciacoff şi c[on]tele Andrassy.

MIHAI EMINESCU
OPERA POLITICA
1870 – 1877
ALBINA, FAMILIA, FEDERATIUNEA, CONVORBIRI LITERARE, CURIERUL DE IASI
EDIŢIE CRITICĂ ÎNTEMEIATĂ DE P E R P E S S I C I U S
EDIŢIE CRITICĂ ÎNGRIJITĂ DE MUZEUL LITERATURII ROMÂNE
Coordonator DIMITRIE VATAMANIUC
Editura Academiei RSR, 1980
Pag. 36

Mihai-Eminescu.Ro

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.