TURCIA [„«TIMES» SUSŢINE…”] – de Mihai Eminescu [30 mai 1876]

«Times» susţine, pe baza unor informaţii a căror autenticitate o ‘nchizăşuieşte, cumcă marele vizir au publicat un manifest prin care acordă amnestie insurgenţilor îndată ce ei s-ar declara gata de a propune supunerea lor şi a încheia un armistiţ de şase săptămâni. Acesta atârnă însă de mişcările necesare pentru concentrarea trupelor turceşti şi aprovizionarea cetăţii Niksici.

Ziarul Norddeutsche – Allgemeine Zeitung constată că situaţiunea Europei e foarte critică. Cestiunea Orientului ‘şi pierde importanţa în faţa neînţelegerilor ivite între cabinetele europene. Germania neavând nici cel mai mic interes, zice numitul ziar, în privinţa afacerilor din Orient, se va sili a mănţinea pacea europeană sprijinind din toate puterile sale toate stăruinţele pacifice ce tind a regula şi a stabili ordinea lucrurilor în Orient.

Ziarul Pester Cor[r]espondenz publică o telegramă din Belgrad prin care i se comunică că Muntenegrul, refuzând propunerea Serbiei d’ a intra fără amânare în acţiune contra Turciei, ministrul – preşedinte Ristici ar fi adresat astăzi noului regim de la Constantinopol omagiele sale. Acelaşi ziar zice că consulul rus de la Belgrad ar fi plecat la Ems, după cererea d-lui Ristici, pentru a cere de la ţarul ajutorul Rusiei în favoarea Serbiei.

Times publică o telegramă din Paris care zice că acum pare mai presus de orice îndoială că Rusia e de acord cu celelalte puteri şi c-a consimţit a – se mai amâna prezintarea memorandului la Poartă.

MIHAI EMINESCU
OPERA POLITICA
1870 – 1877
ALBINA, FAMILIA, FEDERATIUNEA, CONVORBIRI LITERARE, CURIERUL DE IASI
EDIŢIE CRITICĂ ÎNTEMEIATĂ DE P E R P E S S I C I U S
EDIŢIE CRITICĂ ÎNGRIJITĂ DE MUZEUL LITERATURII ROMÂNE
Coordonator DIMITRIE VATAMANIUC
Editura Academiei RSR, 1980
Pag. 36

Mihai-Eminescu.Ro

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.